Regény, novella, elbeszélés témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1986. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 110. évfolyam 1-4. szám/január-március/április-június/július-szeptember/november-december

Tartalom

1. szám - január-március
Nyelvművelés
Éder Zoltán: A tudománytörénet fényében1
Hárdi István: A beszéd és a mentálhigiéné21
May István: Dugonics nyelvszemléletének módosulása 1788 és 1805 között35
Nagy L. János: Fekete lyukak?45
Íróink nyelve
Kovács Éva: A századforduló novellisztikájának sajátos mestere: Csáth Géza48
Szabó Zoltán: Bródy Sándor: Az ezüst kecske57
Nyelv és iskola
Bíró Zoltán: "Párbeszéd" a családban72
Guttmann Miklós: A mondatszerkezeti sajátosságok változása általános iskolai tanulók fogalmazásaiban81
Bellyei László: Kunoss Judit: Fogalmazástanítás az alsó tagozatban88
Nyelvjárásaink
Kiss Jenő: A nyelvjárási szólások és közmondások vizsgálatáról92
Zilahi Lajos: Az í-zés állapota (bomlása) a mai nyelvjárási beszédben97
Szó- és szólásmagyarázatok
A. Molnár Ferenc: Szélhámos110
Szemle
Kálmán Béla: Az Európai Nyelvatlasz111
Nyelvi divatok (Ismerteti: Kovalovszky Miklós)118
Komárom megye földrajzi nevei (Ismerteti: Kiss Lajos)121
Kontra Miklós: Ferenc Fabricius-Kovács Bibliography (Ismerteti: Kiss Lajos)123
Grundlagen der Sprachkultur (Ismerteti: Huszár Ágnes)125
Décsy Gyula: Hamburger for America and the World (Ismerteti: Szende Tamás)127
A Nyelvőr postája
Décsy Gyula: Nagy gyakoriságú magyar nevek az Egyesült Államokban128
Fábián Pál: Kiegészítés128
2. szám - április-június
Nyelvművelés
J. Soltész Katalin: Újabb állatnévvizsgálatok129
Büky László: A kötődik ige és a kötődés főnév használata a mai nyelvben137
Boros Edit: A keresztnévadás divatja Ajkán és várossá alakulás első két évtizedében149
Raisz Rózsa: Kvantiatív módszer mondatstilisztikai alkalmazhatóságáról161
Íróink nyelve
Bencze Lóránt: A "hiv magyarázat" eredete170
Horváth Mária: A Napló dicsérete174
Bakos József: A felkiáltójelek poétikája183
Nyelv és iskola
Szili Szabolcsné: Vizsgálható-e a szövegbefogadás mértéke?190
Nyelvjárásaink
Szabó József: A nagykónyi nyelvjárás jövevényszavai197
A nyelvtudomány műhelyéből
Elekfi László: Megjegyzések egy metrikai kezdeményezéshez201
Kálmán László: Egy hipotézis a lehetséges közvetlen összetevős szerkezetekről212
Klaudy Kinga: Az idéző mondategység igéiről214
Szó- és szólásmagyarázatok
Reuter Camillo: Élt-e a Zselicség tájnév?223
Tóth István: "Az igazat mondd, ne csak a valódit"225
Bernáth Béla: A Mohácsi nóta227
Szemle
Régi magyar glosszárium. Szerk. Berrár Jolán és Károly Sándor (Ismerteti: Kálmán Béla)229
Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról (Ismerteti: Huszár Ágnes)233
Paul Schveiger: O introducere in semioticá - Puncte de cedere (Ismerteti: Szabó Zoltán)234
Kontra Miklós: Az amerikai-magyar kétnyelvűség kutatásának áttekintése237
A Nyelvőr postája
Dömötör Ákos: A szóvegyülés napjainkban256
3. szám - Július-szeptember
Nyelvművelés
Deme Lászó: A tett és a tét257
Lakó György: Lotz János részessége a korabeli nyelvészeti intézmények munkájában262
Dánielisz Endre: Arany János ismeretlen levele265
Sziklai Lászlóné: Terpeszkednek vagy körülírnak?268
Íróink nyelve
Fülöp Lajos: Tóth Árpád és a Hajnali szerenád274
Pongrácz Zsuzsa: Kassák Lajos képzőhasználata a Hirdetőoszloppal című verseskötetben281
Koczóhné Járay Erzsébet: Kányádi Sándor: Ló és lovas293
Nyelv és iskola
Bán Ervin: Nyelvi "idegenségünk" és idegennyelv-tudásunk298
Bencze Bernadett: Közmondásgyűjtemény egy 1823-ból való tankönyvben305
Nyelvjárásaink
K. Fábián Ilona: Szövegmutatvány Kisszékely-nyelvjárásából312
A nyelvtudomány műhelyéből
Pléh Csaba: A pszicholingvisztika tegnap és ma320
Dániel Ágnes: Az idéző mondat funkciója írói szövegekben332
Benkő László: Megjegyzések és érzelemkifejezés kérdéséhez346
Szó- és szólásmagyarázatok
Galgóczi László: Káromol, káromkodik350
Balogh László: Kerél volt-e a Kereel?355
Szemle
Kecskés András - Szilágyi Péter - Szuromi Lajos: Kis magyar verstan (Ismerteti: Elekfi László)357
Füredi Mihály: Asszociációs szótárak és módszerek368
Pesti János szerk.: Baranya megye földrajzi nevei (Ismerteti: Kálmán Béla)373
Szabó Zoltán szerk.: Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok (Ismerteti: Kemény Gábor)376
Szabó József: A mondatszerkesztés nyelvszociológiai vizsgálata a nagykönyi nyelvjárásban (Ismereti: Balog Lajos)377
Gáspári László: A századvégi novella lirizálódásáról (Ismerteti: Büky László)380
A Nyelvőr postája
Kemény Gábor: Érthetőség és érthetetlenség a költészetben - Sinkorán - Egyből382
3. szám - október-december
Nyelvművelés
Lőrincze Lajos: Húsz év: tapasztalatok, tanulságok a nyelvi ismeretterjesztésben385
J. Soltész Katalin: Számneveink401
Horváth Lajos: Típushibák a rádió nyelvhasználatában415
Berényi Zsuzsanna: A matematikai nyelvészet kezdetei Magyarországon424
Horváth Iván: Petrov obsitos megjegyzései a magyar nyelvről429
Íróink nyelve
Herczeg Gyula: A prózaíró Kosztolányi432
Róka Jolán: Kiss József, a publicista449
Nyelv és iskola
Bán Ervin: A magyar tárgyas ragozás és az idegen nyelvi névmáshasználat a nyelvtanításában451
Satu Saarinen - Eila Hamalannen: A finn nyelv tanítása külföldieknek Finnországban468
Nyelvjárásaink
Kozma Gábor: Nyelvjárási beszédhangok ajakartikulációs vizsgálata467
A nyelvtudomány műhelyéből
Dömötör Adrienne: A XVII. századi mondatalkotásról475
Szó- és szólásmagyarázatok
Kiss Lajos: Magyar-szlovák helységnév-magyarázatok489
Reuter Camillo: Jurda és Leordis499
Szemle
Bíró Zoltán: Beszéd és környezet (Ismerteti: Heltainé Nagy Erzsébet)501
Új főiskolai jegyzetek (Ismerteti: Gallasy Magdolva)503
Dobóné Berencsi Margit: A személyiségformálás lehetőségei az anyanyelvi órákon (Ismereti: B. Fejes Katalin)505
A Nyelvőr postája
Ábrahám Imre: Ábrahámtól Ábrányig507
Kemény Gábor: Élektra vagy Elektra? - Stop, de stoppol?507
Nyelvőr hírei
Nyíi Antal köszöntése 80. születésnapján509
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem