Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Educatio 1998/1-4.

Interdiszciplináris szemle azok számára, akik az oktatás társadalmi összefüggéseit keresik - VII. évfolyam 1-4. szám/Mérlegen/Mentálhigiéné/Pályaválasztás/NAT

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"Az EDUCATIO minden tárgyilagos álláspontnak helyet biztosít. Minden közleményért annak szerzője felel. A beérkező kéziratokat megőrizzük. Az elfogadott kéziratok copyrightja a... Tovább

Előszó

Részlet:
"Az EDUCATIO minden tárgyilagos álláspontnak helyet biztosít. Minden közleményért annak szerzője felel. A beérkező kéziratokat megőrizzük. Az elfogadott kéziratok copyrightja a folyóiratot kiadó Oktatáskutató Intézeté, hacsak szerződés erről másként nem rendelkezik. A tartalmat nem érintő kisebb
változtatások jogát a szerkesztőség fenntartja.
A beküldött dolgozatokkal akkor áll módunkban érdemben foglalkozni, ha
azok terjedelme nem haladja meg az egy szerzői ívet (40.000 leütést), és gépelt vagy nyomtatott formában érkezik. Ez a követelmény abban az esetben is
fennáll, ha a szerző munkáját mágneslemezen juttatja el a szerkesztőségbe.
Külön lapon kérjük mellékelni a tanulmány vagy cikk egy-két bekezdésnyi kivonatát, valamint a szerző fontosabb adatait, elérhetőségét, foglalkozását,
munkahelyének megnevezését.
Ha a dolgozat ábrát vagy grafikont is tartalmaz, kéljük külön lapon mellékelni a folyóirat tördelési méretének megfelelő, legalább 600 dpi-s felbontású
ábrát, illetve azokat az adatokat, amelyekből mi magunk rajzolhatjuk meg a
grafikont.
A kefelevonatot elküldjük, ha erre elegendő idő marad. A javított példányokat három napon belül kérjük visszajuttatni, e határidőn túl nem áll módunkban a javításokat elvégezni. Jelentősebb változtatásokat nem tudunk elfogadni." Vissza

Tartalom

Tavasz:
MÉRLEGEN
Expanzió 5 Kozma Tamás
Középiskola mindenkinek? 19 Imre Anna - Györgyi Zoltán
Leszakadó csoportok 33 Farkas Péter
Nemzetiségek, kisebbségek 50 Forray R. Katalin
Bokros-csomag a közoktatásban 67 Liskó Ilona
Finanszírozás a felsőoktatásban 90 Török Imre
A hallgatók támogatása 96 Varga Júlia
Az iskolarendszeren kívüli képzés 104 Tót Éva
VALÓSÁG 117
Kerekasztal beszélgetés az oktatáspolitikáról (vezette: Setényi János)
CENTRAL EUROPE 145
The Service University in the Global Markét Place (Ariid Tjeldvoll)
D0KUK4ENTUM 157
A pedagógus-továbbképzés céljai, szolgáltatásai és módjai nyolc országban
KUTATÁS KÖZBEN 169
A Nemzeti alaptanterv fogadtatása (Liskó Ilona) - Érettségi vizsgaszabályzat
(Szemerszki Marianna) - Tanári pálya és életkörülmények (Nagy Mária) -
A felsőoktatásba felvettek megoszlása a középiskolák között (Neuwirth
Gábor) - Az MKM kutatási támogatása (Híves Tamás)
SZEMLE 189
Tükör által... (Imre Anna) - Jelentések (Kozma Tamás) - Enciklopédia
néptanítóknak (Pukánszky Béla) - „Csináld magad" lexikon (Nagy
Péter Tibor) - Tudományfejlődési tendenciák (Németh András)
SUMMARIUM 221

Nyár
Mentálhigiéné
A mentálhigiéné fogalma 229 Buda Béla
Korunk betegsége, a depresszió 239 Zonda Tamás
Fiatalok lelki veszélyeztetettsége 248 Csoboth Csilla - Kopp Mária - Szedmák Sándor
Serdülőkori magatartászavarok 266 Gádoros Júlia - Rózsa Sándor
Kockázatbecslés serdülőkorban 273 Rácz József - Sajgál Kata
Serkenő ifjúság 282 Demetrovics Zsolt
Társadalmi problémák az iskolában 294 Elekes Zsuzsanna
Fiatalok a drogról 305 Oprics Judit & Paksi Borbála
Középiskolások értékorientációi 316 Balázs János - Sajgál Rózsa
VALÓSÁG 327
Interjú a XV. Kerületi Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével (Liskó Ilona) -
Interjú a XI. Kerületi Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival (Fehérvári
Anikó) - Interjú a Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó munkatársaival (Tót Éva)
CENTRAL EUROPE 357
School and Family Relationshipsin the Czech Republic in the 1990's
(Milada Rabusicova, Milán Pol) - Old and New Inequalities: the Higher
Education in Romania (Maria Dan, Enikő Veress)
DOKUMENTUM 371
A pedagógus-továbbképzés céljai, szolgáltatásai és módjai nyolc országban
KUTATÁS KÖZBEN 383
Orvostanhallgatók ismeretei és az AIDS (Kolozsi Béla) - Deviancia-vizsgálat
(Bojda Beáta - Szabó Csaba) - A gazdasági kamarák
szerepe a szakképzésben (Fehérvári Anikó)
SZEMLE 393
Iskola, egészségügy, egészséges élet (Kassai Melinda) - A szociális munka
etikája (Hordós László Tibor) - Az öngyilkosság kutatása (Szegő Károly) -
Oktatáspolitikai elemzés (Imre Anna) - A sokféleség
statisztikai képe (Mártonfi György)
SUMMARIUM 413

Ősz
Pályaválasztás
Az esélyek újratermelődése 419 Andor Mihály
Pályaorientációk 436 Lannert Judit
A továbbtanulás területi eltérései 447 Imre Anna
Pályaválasztás és munkaerőpiac 454 Mártonfi György
Szakirányú továbbtanulás 470 Csákó Mihály
Pályaválasztási szándékok 487 Gebauer Tibor
Továbbtanulás és oktatáspolitika 500 Liskó Ilona
Pályatanácsadás a munkaerőpicaon 515 Váry Annamária
A tanári pálya választása 527 Nagy Mária
VALÓSÁG 543
Tanulás nélkül csak segédmunkás lehet (Szabóné Kovács Katalin) -
A szakmát kitűnőre kell elsajátítani (Kőlcseyné Balázs Mária) - A legjobb
befektetés a gyerek (Kálmán Miklós) - A felsőfokú tudást mindenképpen
meg kell szerezni (Kőlcseyné Balázs Mária) - Szeretnénk, ha lenne diplomája (Nagy Ilona)
CENTRAL EUROPE 569
The Transition from Party/State to Open Democracy
(Stephen P. Heyneman)
DOKUMENTUM 593
Tanári etikai kódex
KUTATÁS KÖZBEN 597
Pályaválasztási tanácsadás (Laki Ildikó) - Diplomások elhelyezkedési esélyei (Szabó Csaba) - Nem ismeri és nem is meri megismerni (Ádám Anetta) - Mérnöktanár hallgatók pályaválasztása (Buda András)
SZEMLE 615
Az életpálya tervezése (Kovács Katalin) - Második esély (Imre Anna) -
Az ideális iskola (Györgyi Zoltán)
SUMMARIUM 627

Tél
NAT
NAT-fordítási kísérletek 631 Setényi János
Háló és labirintus 641 Horváth Zsuzsanna
Tantervpolitika a századvégen 657 Nagy Péter Tibor
NAT - önkormányzatok - intézmények 678 Balogh Miklós
A nat és a helyi oktatáspolitikák 689 Liskó Ilona
Tanterv és tankönyv 711 Kariovitz János Tibor
A jövő emlékei 717 Buda Mariann
Pedagógiai realitások 732 Hoffmann Rózsa
VALÓSÁG 739
Mi a véleménye a NAT bevezetéséről? - Mi a véleménye az általános
képzés meghosszabbításáról? (Liskó Ilona)
CENTRAL EUROPE 759
Postmodernism in Poland (Józef Kuzma)
DOKUMENTUM 767
Szakképzés és oktatás
KUTATÁS KÖZBEN 773
Pedagógiai program és helyi tanterv a középiskolákban (Imre Anna) -
Tanártovábbképzés (Tót Éva) - Informatikai intelligencia (Nagy Ádám) -
Iskolásügyek egy gyermekjóléti szolgálatnál (Makai Éva) -
Múzeumpedagógiai műhelyek (Fehér Éva)
SZEMLE 799
Didaktika (Ádám Anetta) - Zöldebb-e a szomszéd füve? (Buda András) -
Tanterv Amerikában (Illés Péter) - Oktatáskutatás és felsőoktatási
reformok (Radácsi Imre)
SUMMARIUM 811
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem