1.016.649

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Educatio 2000. tavasz-tél

Interdiszciplináris szemle azok számára, akik az oktatás társadalmi összefüggéseit keresik/IX. évfolyam 1-4. szám/Felsőoktatás, tömegoktatás/Kisebbségek Közép-Európában/Tankönyv/Nyelvtudás, nyelvoktatás

Tartalom

FELSŐOKTATÁS, TÖMEGOKTATÁS
Ladányi Andor: Emlékezés Zibolen Endrére 3
Hrubos Ildikó: Új paradigma keresése az ezredfordulón 13
Barakonyi Károly: A korszerű felsőoktatási menedzsment kiépítése 27
Polónyi István: Egyre többet, egyre kevesebbért? 43
Vámos Dóra: A munkapiacon - diplomával 62
Róbert Péter: Bővülő felsőoktatás: Ki jut be? 79
Gábor Kálmán - Dudik Éva: Középosztályosodás és a felsőoktatás tömegesedése 95
VALÓSÁG 115
Interjúpartnereink: Kozma Tamás, a Debreceni Egyetem tanára; Mesterházi
Zsuzsa, az ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar főigazgatója; Mészáros Rezső, a Szegedi Tudományegyetem rektora
DOKUMENTUM 137
Felsőoktatási világkonferencia. Felsőoktatás a 21. században: Elképzelés és cselekvés
CENTRAL EUROPE 149
Jan Sadlak beszéde
KUTATÁS KÖZBEN 153
A szakközépiskolások felsőfokú továbbtanulása (Liskó Ilona)-Az egyetemi szintű egészségügyi képzés helyzete és jövője: van-e „orvos-túltermelés" és szükség van-e emiatt központi intézménybezárásra? (Semjén András) - Pedagógusok: nők és presztízs a pályán és a képzésben (Papp János) - A hallgatói önkormányzat kialakulása és szerepváltása a kilencvenes években (Matiscsák Attila) - Oktatói tapasztalatok az egyetemi „tömegtermelésben" (Bojda Beáta)
SZEMLE 185
Enciklopédia a felsőoktatásról (Kozma Tamás) - Opusz és esszé (Nagy Péter
Tibor) - A felsőoktatás lehetőségei - világbanki szemmel (Illés Péter) -
Felvételi tájékoztatók (Fábri György)
SUMMARIUM 195

KISEBBSÉGEK
KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Kozma Tamás: NAGY JÓZSEF, HETVENES ÉVEK 203
Tóth József - Trócsányi András: TÉRSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 205
Kozma Tamás: KISEBBSÉGI OKTATÁS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 221
Karády Viktor: MAGYAR KULTÚRFÖLÉNY VAGY DEMOKRATA ÖNÁMÍTÁS? 239
Kontra Miklós: KÉTNYELVŰSÉG, OKTATÁS ÉS EMBERI JOGOK 253
Gereben Ferenc: MŰVELŐDÉS ÉS OLVASÁSI SZOKÁSOK 274
Forray R. Katalin - Szegál A. Borisz: A CIGÁNY GYERMEK KELET-EURÓPA ISKOLÁIBAN 291
Radó Péter: KISEBBSÉGEK OKTATÁSA A BALKÁNON 304
Günther Pallaver: DÉL-TIROL: MULTIKULTURÁLIS TARTOMÁNY? 313
TÖBBNYELVŰ EGYETEMEK 325
A kétnyelvű egyetem: eredete, küldetése és működése (Dudik Éva) - Közelkép
a kolozsvári egyetemről (Péntek János) - A Bolzano/Bozen-i szabadegyetemről (Radácsi Imre)
VALÓSÁG 343
Interjúpartnereink: Ipóth Barnabás, a komáromi Selye János Gimnázium
igazgatója - Lászlóffy Pál, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium igazgatója,
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke - Hulló István, a szabadkai
Egészségügyi Középiskola igazgatója
CENTRAL EUROPE 373
Slovakians in Hungary (Szántó János)
DOKUMENTUM 385
A kisebbségek felsőoktatásban való részvéteiéről
KUTATÁS KÖZBEN_389
A mezőberényi németek sajátos identitástudata a második világháború utáni években (Kádár Judit) - Iskolázottsági egyenlőtlenségek Székelyföldön (Mandel Kinga) - A cigány gyerekek oktatása Székelyudvarhelyen (Barabási Tünde) -
A magyar nyelvű felsőfokú oktatás Romániában (Tonk Sándor)
SZEMLE 413
Globalizáció vagy nemzetépítés? (Radácsi Imre) - Modernizáció és társadalmi
egyenlőtlenségek (Kálmán János) - Nemzetiségi oktatás Romániában (Erdei Itala) - Kisebbségi útkereső (Steinbach Júlia)
SUMARIUM 425

TANKÖNYV
Gál Ferenc: A TANKÖNYVPIAC ÉS A FOGYASZTÓK 435
Imre Anna: TANKÖNYVVÁLASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN 444
Fehérvári Anikó: TANKÖNYVRENDELÉS 460
Karlovitz János: ILLETÉKTELEN BEAVATKOZÁS VAGY SZÜKSÉGES SEGÍTSÉG? 474
Polónyi István: TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED 486
Dárdai Ágnes: AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TANKÖNYVKUTATÁS NEMZETKÖZI TAPASZTALATAI 498
Kiss Éva: A KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZTANKÖNYVEK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ÖSSZEVETÉSBEN 509
Csernyus László: A TÁRSADALOMISMERETRŐL NEMCSAK TANKÖN(N)YVES SZEMMEL 524
Bartha Julia: MELYIK (TAN)KÖNYVBŐL TANÍTSAM A MATEMATIKÁT? 537
VALÓSÁG 549
Interjúpartnereink: Kiss József, a Comenius Kiadó vezetője Romankovics András, a ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképző Műhely vezetője - Simon István, a Konsept-H Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója -
Géringer Ferenc tankönyvterjesztő vállalkozó
CENTRAL EUROPE 579
The Conceptualization and Worldwide Dissemination of the International
Encyclopedia of Education (Torsten Husen & Barbara Barrett)
DOKUMENTUM 587
A békére nevelés a történelemtanításban
KUTATÁS KÖZBEN 591
Az értelmi fogyatékosok iskolai könyvei és tankönyvei (Németi Júlia) - Az informatika oktatás a diákok ismereteinek és igényeinek tükrében (Török Balázs) - (El)gondolkodtató tankönyvek (Sinka Edit) Kell-e külön tankönyv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára? (Lada László) - Felekezeti felsőoktatás Észak-Kelet Magyarországon (Pusztai Gabriella & T. Molnár Viktória & Torkos Katalin)
SZEMLE 621
Nemzetközi tankönyvkutatás és tankönyvelemzés (Kurtán Zsuzsa) - Középfokú
oktatás Európában (Imre Anna) - Olaj a tűzre? A történelem tankönyvek etnikai
sztereotípiáiról és a háborúról a Balkánon (Forray R. Katalin)
SUMMARIUM 631

NYELVTUDÁS, NYELVOKTATÁS
Szépe György: Nyelvészeti és nyelvpolitikai megjegyzések 639
Terestyéni Tamás: Az idegennyelv-tudás alakulása Magyarországon a kilencvenes években 651
Vágó Irén: Az idegennyelv-oktatás fő tendenciái a 80-és és 90-es években 668
Einhorn Ágnes: Idegennyelv-tanítás a szakképző iskolákban 691
Imre Anna: Idegennyelv-oktatás a 90-es években 701
Andor Mihály: A nyelvtudás szociális háttere 717
Vámos Ágnes: A tannyelv iskolai fogalma 729
Nagy Péter Tibor: Nyelvpolitika és elitképzés 743
Bartha Csilla: Kétnyelvűség, oktatás, kétnyelvű oktatás és kisebbségek 761
Hattyár Helga: A siketoktatás elméleti és gyakorlati kérdései 776
VALÓSÁG 791
Interjúpartnereink: Váradiné Gyarmati Erzsébet, a Csonka János Műszaki
Szakközépiskola tanára - Bognár Anikó, a Karinthy Frigyes Gimnázium
igazgatóhelyettese - Löffler Mariann, a Novoschool Nyelviskola Kft ügyvezető igazgatója
DOKUMENTUM 819
Idegennyelv-oktatás az Európai Unió tagállamaiban
KUTATÁS KÖZBEN 829
Nyelvi infrastruktúra a vállalkozásvezetők megítélésében (Fóris Ágota & Kozma
Ida Zsuzsanna & Póla Péter &Sándorfi Eszter) - A tanárok idegennyelv-ismerete
(TótÉva)-Nyelvtanulás, nyelvismeret a nem állami felsőoktatásban részt vevő
hallgatók körében (Szemerszki Marianna) - Idegennyelvi különórák szerepe a
középiskolában (Kovai Melinda & Zombory Máté)
SZEMLE 849
Szolgák szája (Saád Judit)- Nyelvkönyvekről rendhagyóan (Nikolov Marianne)
- Nyelvírtás az oktatásban (Máthé Andrea)
SUMMARIUM 857
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem