Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.434

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Educatio 2002. tavasz-tél

Interdiszciplináris szemle azok számára, akik az oktatás társadalmi összefüggéseit keresik/XI. évfolyam 1-4. szám/Mérleg, 1990-2002/Diplomások/Család/Taneszköz-politika

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

MÉRLEGEN, 1990-2002
Kozma Tamás: Oktatáspolitikai tájoló 3
Forray R. Katalin: Expanzió középfokon 13
Sáska Géza: Az autonómiák kora 28
Liskó Ilona: A cigány tanulók oktatási esélyei 49
Imre Anna: Az iskolai hátrány összetevői 63
Nagy Péter Tibor: Egyház és oktatás a rendszerváltás évtizedében 73
Hrubos Ildikó: Differenciálódás, diverzifikálódás és homogenizálódás a felsőoktatásban 96
VALÓSÁG 107
Kerekasztal beszélgetés, résztvevői: Csizmár Gábor, Horváth Péter, Kerpen Gábor,
Ritterné Vajta Mária, Sió László; moderátor: Tót Éva
EURÓPA 125
Európa Tanulmányok - új program a felsőoktatásban (Lőrincné Istvánffy Hajna)
DOKUMENTUM 135
Az Európai Unió Tanácsának határozata
KUTATÁS KÖZBEN 139
Informatika alapműveltségi írásbeli vizsgafeladatok országos bemérésének
tapasztalatai (Hornyák Zoltán) - Egyetemi hallgatók élethosszig tartó tanuláshoz
való viszonya Kelet-Magyarországon (Torkos Katalin)-Screenzgerek. Kvalitatív
kutatás a középiskolások körében (Horkai Anita)
SZEMLE 159
Az összehasonlító oktatáskutatás kérdőjelei (Imre Anna) - Helymeghatározás
új dimenziókkal (Zsigovits Gabriella) - Felnőttoktatási kalauz Európába (Erdei Gábor)
SUMMARIUM 171

DIPLOMÁSOK
Ladányi Andor: A diplomások száma és összetétele 179
Andor Mihály: Diplomás szülők gyerekei 191
Csákó Mihály: ...és a doktor úr gyereke? 211
Galasi Péter: Fiatal diplomások a munkaerőpiacon a tömegesedés időszakában 227
Karády Viktor: A kolozsvári egyetem medikusai a magyar orvosi piacon 237
Hrubos Ildikó: Az oktatást kutató diplomás 253
HELYREIGAZÍTÁS 266
VALÓSÁG 267
Interjúk diplomásokkal és leendő diplomásokkal (Király Erzsébet, Paskó Ildikó,
Oláh Erzsébet és Vásárhelyi Bálint interjúi)
EURÓPA 283
Az Európa Tanulmányok oktatásának fejlődése Magyarországon (Palánkai Tibor)
DOKUMENTUM 291
Az Európa Parlament és Tanács módosított javaslata az emberi erőforrás és a mobilitás tárgykörében
KUTATÁS KÖZBEN 293
Tanárok a 2002/2003-as tanévben (Biró Zsuzsanna) - Pályakezdő diplomások a munkapiacon (Blaskó Zsuzsa)
SZEMLE 313
Homo Academicus (Kozma Tamás) - A tanári pálya vonzereje (Imre Nóra) - Értelmiségi dilemmák (Imre Anna)
SUMMARIUM 325

CSALÁD
Somlai Péter - Tóth Olga: A házasság és család változásai az ezredforduló Magyarországán 339
Vaskovics László: A család fejlődése Európában 349
H. Sas Judit: „Egy napom tíz év múlva" 365
Utasi Ágnes: Társadalmi integráció és családi szolidaritás 384
Örkény Antal - Szabó Ildikó: Társadalmi értékminták, politikai orientációk 404
Békési Ágnes: Szocializációs minták átörökítése cigány-zenész családokban 431
HELYREIGAZÍTÁS 446
VALÓSÁG 447
Interjú a Belvárosi Tanoda diákjaival (készítette Csáki Anikó)
EURÓPA 463
Felsőoktatás és régió kapcsolata Európában (Juhász Erika & Márkus Edina)
DOKUMENTUM 473
Családpolitika és a családi támogatások különböző formái Európában
KUTATÁS KÖZBEN 483
Az iskola szerepe a gyermekek szociális biztonságának erősítésében (Eszik Zoltán)
- Szülők és iskola (Imre Anna) - Iskolátlanítási kísérletek (Berényi Eszter) - A
reszocializáció útjainak keresése Debrecenben (Pető Ildikó & Szabóné Szilágyi Zsuzsa)
SZEMLE 521
„Félreértés-aktus" (Bojda Beáta)-Iskola és eredményesség (Imre Anna)-Gyerek,
család, iskola (Laczik Andrea)
SUMMARIUM 533

TANESZKÖZ-POLITIKA
Nagy Péter Tibor: Oktatástörténet és taneszköz-politika 539
Tompa Klára: A nemzetközi taneszköz tanács hatása a magyar taneszköz-fejlesztésére 556
Liskó Ilona: Taneszköz-fejlesztés a világbanki iskolákban 566
Buda András: Eszköz 578
Tót Éva: Számítógép és internet mint a tanulás eszköze 586
VALÓSÁG 601
Kereskedelmi és vendéglátó-ipari iskola (Budapest) - Vegyes profilú szakképző
iskola (Sopron) - Építőipari szakiskola (Dunaújváros) - Vegyes profilú
szakképző iskola (Tiszakécske) - Élelmiszeripari szakiskola (Szabadkígyós)
EURÓPA 613
Az egyetem szerepe a regionális fejlesztésben (Vidra Anikó & Illés Péter)
DOKUMENTUM 617
A Worlddidac Szövetség Alapszabályzata
KUTATÁS KÖZBEN 623
A digitális forradalom és a magyar oktatás (Czeizer Zoltán) - Információs és kommunikációs technológiák használata a határon túli magyarok távoktatásában (Török Balázs) - A piaci teljesítményelv és a kreditek differenciált alkalmazása
a felsőoktatásban (Berács József)
SZEMLE 651
Oktatástechnológia és kommunikáció (Török Balázs) - A holnap iskolái (Imre Anna)- Napjaink kutatási metodológiái (Papp Klára)- Iskolai műveltség (Kozma Tamás) - Digitális tanulás (Czeizer Zoltán)
SUMMARIUM 667
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem