1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Educatio 2006. tavasz-tél

Interdiszciplináris szemle azok számára, akik az oktatás társadalmi összefüggéseit keresik/XV. évfolyam 1-4. szám/Mérleg, 2002-2006/Képzés és munkaerőpiac/Ötvenhat/Változó egyetem

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

MÉRLEG, 2002-2006
Halász Gábor: UNIÓS HATÁSOK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN 2002 ÉS 2006 KÖZÖTT 3
Kozma Tamás: CSATLAKOZÁS ALULNÉZETBEN 26
Ladányi Andor: A FELSŐOKTATÁSI POLITIKA NÉGY ÉVE 40
Polónyi István: ÍGÉRETEK ÉS TÉNYEK A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁRÓL 55
Nahalka István: A KÖZOKTATÁS TARTALMI SZABÁLYOZÁSA 77
Szegvári Péter: ÖNKORMÁNYZATISÁG ÉS OKTATÁSIGAZGATÁS 91
Balogh Miklós: A KÖZOKTATÁS NORMATÍV FINANSZÍROZÁSA 106
Liskó Ilona: A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLÁZTATÁSI ESÉLYEI 118
Papp Z. Attila: OKTATÁSI TÁMOGATÁSOK A HATÁRON TÚLI MAGYAR KÖZÖSSÉGEKNEK, 2003-2006 130
VALÓSÁG 147
Interjúpartnereink: Dobos Krisztina, Horn Gábor, Sió László és Tatai-Tóth András
KUTATÁS KÖZBEN 163
Egyetemi és főiskolai hallgatók jövőképe egy regionális kutatás alapján (Engler Ágnes & Nagy Zsuzsa Eszter) - A hátrányos helyzet az oktatás területi kutatásában (Híves Tamás) - Történelmi elbeszélés és nemzeti
identitás. Az Osztrák-Magyar Monarchia reprezentációja osztrák és magyar történelemkönyvekben (Tóth Judit & Vincze Orsolya & László János)
- Határon túli magyarok a debreceni és a nyíregyházi felsőoktatásban
(Takács Tamara)
SZEMLE 189
A britek szerint a világ - a British Journal of Sociology of Education
(Bényei Judit & Wenszky Nóra) - Európa oktatása - nemcsak amerikaiaknak (Szemerszki Marianna) - Az összehasonlítás nehézségei (Berényi Eszter) - Frankofon nyitottság (Balogh Anikó) - pedagógiától a neveléstudományig (Tomasz Gábor) - Beérkezett könyvek
SUMMARIUM 209

KÉPZÉS ÉS MUNKAERŐPIAC
Mártonfi György: SZAKMÁK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A GAZDASÁG IGÉNYEI A VÁLTOZÓ MUNKAERŐPIACON 215
Nagy Péter Tibor: MUNKAERŐPIACI ERŐK A KÖZOKTATÁS ÉS SZAKOKTATÁSPOLITIKÁ0AN, 1867-1945 232
Liskó Ilona: A SZAKISKOLÁK PRESZTÍZSVESZTÉSE 252
Galasi Péter - Nagy Gyula: A FIATAL DIPLOMÁSOK MUNKAERŐPIACI HELYZETE, 1999-2003 268
Mayer József: A MUNKAERŐPIAC ELVÁRÁSAI ÉS AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS 288
Györgyi Zoltán: A CIVIL SZERVEZETEK HIÁNYPÓTLÓ SZEREPE 305
Tót Éva: A TANULÁS SZÜRKE ZÓNÁJA 320
Török Balázs: FELNŐTTKORI TANULÁS - CÉLOK ÉS AKADÁLYOK 333
Szép Zsófia: A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348
Polónyi István: A HAZAI SZAKKÉPZÉS FORMÁLÓDÁSA 371
VALÓSÁG 387
Interjúpartnereink: fiatal szakmunkások: villanyszerelő, autószerelő, gázszerelő
KUTATÁS KÖZBEN 401
Az üzlet iskolája (Csordás Izabella & Rapp Zoltán) - Egyetemi és főiskolai hallgatók olvasásszociológiai vizsgálata három felsőoktatási intézményben (Kóródi Márta & Herczegh Judit) - Reform és visszhangok (Péter Lilla) - Egyházi oktatási intézmények működésének feltételei Kárpátalján (Molnár Eleonóra) - A romániai cigánypolitika és oktatás
(Szolár Éva)
SZEMLE 443
A kapitalizmus harmadik szelleme (Bajomi Iván) - Szélmalomharc helyett... A globalizáció társadalmi és munkapiaci hatásai (Siklós Balázs)
- Karrier-tanácsadással a hatékonyabb szakoktatásért és szakképzésért
(Kun András István) - Beérkezett könyvek
SUMMARIUM 455

ÖTVENHAT
Donáth Péter: "GYÖKERES FORDULATOT A POLITIKAI VILÁGNÉZETI NEVELÉSBEN" 461
Bajomi Iván: AZ ORSZÁGOS KÖZNEVELÉSI TANÁCS VISSZAÁLLÍTÁSÁT SZORGALMAZÓ '56-OS JAVASLAT 492
Géczi János: A PEDAGÓGIAI SAJTÓ. 1956 511
Golnhofer Erzsébet: RENDSZERVÁLTÁSOK ÉS EGYÉNI ÉLETTÖRTÉNETEK 539
Kéri Katalin - Varga Attila: ACÉLOS SZOSZÓ ÉS 25 MÉTER VÖRÖS SZŐNYEG 553
Nagy Péter Tibor: VILÁGNÉZETI NEVELÉS AZ ÖTVENES ÉVEK BUDAPESTJÉN 566
Sáska Géza: A TÁRSADALMI EGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ÖTVENES ÉVEK FELSŐOKTATÁSÁBAN 593
Szabolcs Éva: „PEDAGÓGIÁNK... VALÓBAN NÉPÜNK NEVELŐIHEZ FOG SZÓLNI" 609
KUTATÁS KÖZBEN 623
Nyugdíjas diákok az ausztriai magyar gimnáziumokról, 2005-1956
(Lénárt András) - A gimnáziumi történelemtankönyvek tartalmi és
szemléleti változásai 1945 és 1962 között (Kovács Emőke)
SZEMLE 645
Két gyereknapló (Tomasz Gábor) - A szegedi egyetem mint a forradalom bölcsője (Miklós Péter) - Az ÁVH-tól a Nemzetőrségig (Kiss Gábor Ferenc) - Nagy Imre (Debrődi Gábor) - Beérkezett könyvek
SUMMARIUM 659

VÁLTOZÓ EGYETEM
Hrubos Ildikó: A 21. SZÁZAD EGYETEME 665
Karády Viktor: EGY ELLENMODELL: A NAPÓLEONI „FRANCIA EGYETEM" ÉS UTÓÉLETE 684
Nagy Péter Tibor: A HUMBOLDTI ÉS POSZT-HUMBOLDTI EGYETEM DIPLOMÁSAI A MAGYAR TÁRSADALOMBAN 703
Nagy Zsolt: A JOGI OKTATÁS TÖRTÉNETI ÉS AKTUÁLIS RENDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 719
Szemerszki Marianna: HALLGATÓK A TÖMEGESEDÉS IDŐSZAKÁBAN 736
Zlinszky János: EGYETEM, BOLOGNA UTÁN 753
Polónyi István: AZ EGYETEMVEZETÉS LASSÚ VÁLTOZÁSA 756
Jun Oba: A JAPÁN FELSŐOKTATÁS VÁLTOZÁSAI 774
VALÓSÁG 791
Interjúpartnereink: Kóczy T. László, a győri Széchenyi István Egyetem dékánja, és Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem BTK dékánja
KUTATÁS KÖZBEN 811
A sikeres felsőoktatás . Ábránd és valóság. Dokumentum-elemzés (Polónyi István & Timár János) - Nem nappali tagozatos képzések a Debreceni Egyetemen (Kóródi Márta) - Képzési igények a Pécsi Tudományegyetem levelező tagozatos hallgatóinak körében (Balázsovics Mónika & Kalocsainé Sánta Hajnalka) - Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában - 2005 (Nagy Éva)
SZEMLE 843
Felsőoktatási rangsorok (Kozma Tamás) - Az egyetemek és a média (Rácz Judit) - Egyetemi reform, avagy mit köszönhetünk professzorainknak (Bácskái Katinka) - Beérkezett könyvek
SUMMARIUM 853
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem