1.017.558

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Bevezetés a kőzetfizikába

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 423 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-6474-2
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés (Kertész P.)11
A kőzetfizika tárgyköre és módszerei11
A kőzetmodellezés13
A kőzetfizikai modell 15
A kőzettest17
Tagoltság17
A kőzettömb18
A kőzetalkotók18
A kőzetalkotók illeszkedése, a kötés19
A mértékadó térelem19
A homogenitás, az izotónia és a folytonosság értelmezése a kőzetfizikában20
A vizsgálatok tervezése és végrehajtása, a minták előállítása, kijelölése23
A kőzetfizikai mintázás25
Nevezéktan, jelölések, mértékegységek29
A kőzetek anyagi rendszere (Kertész P.)31
A kőzetek rendszerezése31
Anyagszerkezeti alapok34
A kémiai kötések35
A kristályszerkezetek36
Az ionkristályok sajátságainak hordozói, az ionpárok36
Kovalens kristályok44
Fémes kristályok45
Molekulakristályok45
Összefogás45
Nem kristályos üvegszerű anyagok46
A kőzettömb kőzetfizikai elemei46
A kőzetalkotók47
Kristályos ásványok48
Nem kristályos, szilárd kőzetalkotók61
Pórusok és hézagok, az üreges kőzetösszetevők65
A kőzetalkotók közötti kötés73
Rögzített (anyagszerkezeti) kötés72
Érintkezési, labilis kötés76
A kőzetszövetek kőzetfizikai értelmezése80
Szöveti elemek85
Szöveti alaptípusok86
A kőzetszövetek porozitás alapú osztályai97
A kőzetszövet irányítottsága, anizotrópiája98
A szöveti kifejlődés jellemzése és mérőszámai101
A kőzettömb kifejlődése105
A kőzettömb alakja 106
A kőzettömb homogenitása106
Folytonosság a kőzettömbön belül106
Anizotrópia a kőzettömbön belül 106
A kőzetek tömegeloszlása107
A kőzetfizikai minősítő állapot és a fázisos összetétel113
Üregességi jellemzők 116
Porozitás 117
Halmazhézagosság119
Tagoltsági réstérfogat120
Porometria 120
Pórusfelület121
Tortuozitás121
Sűrűségi jellemzők122
Sűrűség123
Anyagsűrűség (a kőzetmátrix sűrűsége)124
Testsűrűség125
Halmazsűrűség128
Térfogatsűrűség130
Víztartalmi jellemzők139
Konzisztencia-állapotok135
A tömegeloszlási jellemzők meghatározása137
Sűrűségi jellemzők mérése137
Víztartalmi jellemzők 139
A tömegeloszlási jellemzők felhasználása140
Mállás és időállóság142
Mállás142
Az időállóság145
Időállóság megítélése a mállási érzékenység becslésével148
Időállóság megítélése az alapállapot alapján149
Időállóság megítélése természetes időállósági folyamat révén149
Időállóság megítélés időállóság medelfolyamattal 149
A kőzetek tartósságának fokozása, kőzetkezelés, konzerválás151
A kőzetfizikai eredmények értelmezése a szálban álló kőzettömegre, kőzettestre153
Tagoltság a kőzettestben153
A tagoltság mértéke153
Térbeli helyzet156
Tágasság és réstérfogat157
Érdesség158
A kőzettest mértékadó, a kőzetfizikából levezetett tulajdonságai és eredő viselkedése158
A települési rendszerek162
Tömeges kőzettelepülés164
Réteges kőzettelepülés164
Palás kőzettelepülés165
Szabálytalan kőzettelepülés166
A kőzetek szilárdsági tulajdonságai (Kertész P. és Gálos M.)167
Testszilárdság170
Mechanikai fogalmak, jelölések170
A kőzetek állapota és viselkedése175
Feszültség-alakváltozási elemzés178
Törési elemzés178
A lineárisan rugalmas (Hooke-) modell188
A rugalmas modell alapegyenletei188
Egyirányú nyomóvizsgálatok190
Közvetett húzóvizsgálat194
Nyíróvizsgálat195
Triaxiális vizsgálatok197
Rugalmas-viszkózus (Poynting-Thomson- vagy ún. standard) modell199
A rugalmas-viszkózus modell alapegyenletei200
Reológiai vizsgálatok203
Kőzetszilárdsági osztályozás207
Felületszilárdsági tulajdonságok207
Mikrokeménység207
A felület dinamikus változása, a kopás209
Halmazszilárdság211
Rugalmas és akusztikus hullámok a kőzetekben (Egeres F. - Kertész P.)214
A rugalmas hullámok egyenlete214
Fontosabb hullámjellemzők218
A hullámterjedés ásványokban és kőzetekben219
Rugalmas és akusztikus hullámok ásványokban219
Rugalmas és akusztikus hullámok kőzetekben221
A hullámok sebességének anizotrópiája225
Az akusztikus hullámok terjedési sebességének mérése227
Az akusztikus hullámok terjedései sebességének mérése a teljes visszaverődés alapján227
A rugalmassági modulus meghatározása a longitudinális hullám sebessége alapján229
A rugalmas és akusztikus hullámok néhány gyakorlati alkalmazása230
Polimorf ásványi átalakulások követése akusztikus módszerrel230
A porozitás meghatározása a hullámterjedési sebességek alapján230
Rezgések hatása a környezetre231
A rezgések okozta károk vizsgálata231
Földrengések hatása az építményekre233
A Kaiser-effektus alkalmazása234
Az akusztikus mikroszkóp234
A kőzetek hőtani tulajdonságai (Egerer F.)236
A kőzetek fajhője236
A kőzetek fajhőjének változása az ásványos összetétel, a porozitás, a nyomás és a hőmérséklet függvényében236
A kőzetek hővezetőképessége 238
A kőzetek hővezetőképességének változása az ásványi összetétel, a porozitás, a hőmérséklet és a nyomás függvényében239
A kőzetek hővezetőképességének anizotrópiája242
A kőzetek hőmérsékletvezető képessége és annak változása az ásványi összetétel, a porozitás, a hőmérséklet és a nyomás függvényében244
A kőzetek hőtágulása247
A kőzetek hőtágulási együtthatójának változása az ásványi összetétel, a nyomás, a hőmérséklet és más mennyiségek függvényében248
A kőzetek hőtani mennyiségeinek mérése250
A fajhő mérése250
A hővezetőképesség laboratóriumi mérése251
Abszolút módszer 252
Relatív módszer252
A pillanatnyi hőforrással dolgozó módszerek 253
A lineáris hőtágulás mérése255
A termikus kőzetaprítás alapelve255
Termodiffúzió (termoozmózis)256
A termikus kőzetanalízis alapjai 258
Termodilatációs vizsgálatok259
Termogravimetriás vizsgálatok259
Differenciál-termoanalízis260
Differenciál-reakcióanalízis262
A termikus elemzés alkalmazása és korlátai262
A kőzetek elektromos tulajdonságai (Egerer F.)263
Az ásványok elektromos vezetése263
Fémesen vezető ásványok263
Elektromos félvezető ásványok264
Dieletrikumok vezetése 264
Az eletromos vezetés fajtái a kőzetekben268
A szilárd kőzetanyag vezetése (száraz kőzetek)269
Elektrolitos vezetés porózus kőzetekben269
A kőzetek fajlagos eletromos ellenállásának és vezetőképességének változása az ásványi összetétel, a porozitás, a folyadéktartalom, a hőmérséklet és a nyomás függvényében271
A kőzetek fajlagos elektromos ellenállásának változása a frekvencia függvényében277
Elektrolit-oldatot tartalmazó kőzetek fajlagos elektromos ellenállásának frekvenciafüggése278
Fázishatár- (elektród)polarizáció279
Membrán-polarizáció282
A kőzetek fajlagos elektromos ellenállásának anizotrópiája282
Megjegyzések a kőzetek fajlagos elektromos ellenállás értékeinek alkalmazásával kapcsolatban283
A kőzetek dielektromos sajátságai283
A dielektormos állandó frekvenciafüggése284
Ásványok és kőzetek dielektromos állandója. Anizotrópia. Veszteségi szög 287
A kőzetek dielektromos állandójának és veszteségi szögének változása az ásványi összetétel, a porozitás, a víztartalom, a hőmérséklet, a nyomás és a frekvencia függvényében289
A fajlagos elektromos vezetőképesség és a dielektromos állandó szerepe az elektromos tér kialakításában a kőzetekben296
A kőzetek dielektromos állandójának és veszteségi szögének mérése297
Rezonancia módszer297
A dielektromos állandó és a veszteségi szög mérése váltóáramú híddal298
A kőzetek fajlagos ellenállásának mérése299
Piezoelektromos és termoelektromos jelenségek a kőzetekben300
Piezoelektromosság a kőzetekben300
Termoeletromosság a kőzetekben302
Nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű fényképezés305
Elektromos kőzetaprítás306
Dielektromos termoanalízis307
A kőzetek mágneses tulajdonságai (Egerer F.)309
Az ásványok és a kőzetek mágneses permeabilitása309
Az ásványok és a kőzetek mágneses szuszceptibilitása313
A kőzetek mágneses szuszceptibilitásának változása az ásványi összetétel, a szemcseméret, a porozitás, a hőmérséklet és a nyomás függvényében316
A kőzetek mágnese szuszceptibilitásának, illetve remanens mágnességének mérése320
A kőzetek mágneses tulajdonságainak alkalmazása322
A paleomágnesség és alkalmazása. Paleomágneses sztratigráfia323
A paleomágnesség alkalmazása szerkezeti kérdések megoldására324
Mágneses magrezonancia325
Ásványok és kőzetek optikai sajátosságai (Egerer F.)327
Fresnel-ellipszoid. A Fresnel-féle fénysebességi törvény (normális egyenlet)327
A Fresnel-féle fénysebességi törvény. Az indikátrix327
A Fresnel-féle normális egyenlet megoldása. Kettős törés330
Az optikai tengelyek fogalma331
Az ásványok osztályozása optikai tulajdonságaik alapján334
Az optikai tengelyek helye. Mallard formulái336
Ásványok reflexiója.A opak ásányok tulajdonságai337
Ásványok reflexiója.Reflexiós tényező337
Visszaverődés fémnek tekinthető, opak ásványokon341
Néhány fontosabb optikai jelenség342
Pleokroizmus342
A kioltás jelensége. A kioltási irányok fogalma343
A fénysugarak diszperziója. A diszperzió hatása a törésmutatóra, az optikai tengelyek helyzetére345
Az optikai jelenségek néhány alkalmazása346
A színképelemzés elve 346
Lángfotometria és atomabszorpciós spektroszkópia347
Raman-spektroszkópia348
A Michel-Lévy-skála348
Termolumineszcencia349
Sugárzások a kőzetekben (Egerer F.)353
A radioaktív sugárzások fajtái353
A kőzetek természetes radioaktivitása355
A kőzetek radontartalma361
A kőzetek természetes radioaktivitásának alkalmazása362
Radioaktív kormeghatározás362
Részecske- és kvantumsugárzások szóródása kőzetekben. Laue és Bragg egyenletei364
Neutronsugárzások kőzetekben369
Neutrondiffrakciós vizsgálat369
Neutronok behatolása a kőzetekbe369
Neutronreakciók alkalmazása a kőzetanalízisben376
Termikus neutronok neutron-gamma reakciói377
Neutron-neutron módszerek378
Neutronélettartam-mérés379
Neutronaktivációs analízis380
Elektronsugárzások a kőzetekben383
Az eletronmikroszkóp és alkalmazása383
Scanning elektronmikroszkópia385
Sztereo elektronmikroszkópia385
Elektrondiffrakció385
Gamma-sugarak terjedése kőzetekben386
A Mössbauer-spektroszkópia390
A röntgensugárzás kölcsönhatása a kőzetekkel392
Röntgensugarak terjedése kőzetekben395
Röntgensugarak diffrakciója397
A diffraktáló síkok távolságának és a szóródás szögének meghatározása398
A röntgensugarak szóródásán alapuló röntgenelemzési eljárások401
A Laue-módszerek401
A Debye-Scherrer-módszer402
Goniométeres (diffraktométeres) eljárás403
Minőségi értelmezés405
Mennyiségi értelmezés406
Az elemzési eljárások alkalmazhatóságának korlátai407
Röntgenfluoreszcensz- és röntgenspektrum-vizsgálatok407
Az elektronsugárzással keltett röntgensugárzás alkalmazása. Elektronsugár mikroszonda409
Irodalom412
Tárgymutató418
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem