1.016.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Egészségnevelés 1978/1-6.

Az Országos Egészségnevelési Intézet folyóirata/XIX. évfolyam

Tartalom

Dr. Arnold Csaba - Dr. Gyárfás Iván: Hipertóniaszűrés és -gondozás Budapest főváros XVII. kerületében68
Dr. Buda Béla: A lelki egészségvédelem társadalomlélektani megvilágításban193
Dr. Czeizel Endre: A genetikai és családtervezési programok haszna és hátrányai149
Elekes Attila: Az egészségnevelés hatékonysága és az egészségkulturáltság szociológiai mutatói251
Fekete János: Az alkoholizmus elleni hatékonyabb társadalmi önvédelem szükségességéről14
Fekete János: Neveléscentrikus antialkoholizmus210
Dr. Gonda György: Az egészségnevelés és a népesedéspolitika határozat végrehajtása1
Dr. Gonda György: Egészségpolitika - egészségnevelés145
Dr. Gonda György: Lehet-e az egészségnevelész hosszú távra tervezni?241
Dr. Hárdi István: A mentálhigiéne néhány problémája198
Dr. Juhász István - Dr. Székács Béla: A magas vérnyomás következményei50
Dr. Katona László: Megjegyzések egészségnevelési stratégiánkhoz6
Dr. Kádas Lajos: A nyers és tartósított zöldségfőzelék fogyasztásának alakulása és táplálkozási vonatkozásai106
Dr. Kállay Kálmán: Amit a hipertónia eredetéről tudunk55
Dr. Kern Ágnes: Korszerű táplálkozás - egészségvédelem97
Dr. Métneki János: Az egészségnevelés fejlődésének útjai247
Sebestyén Miklós: A hazai néptáplálkozás jelenlegi helyzete - Élelmiszer-fogyasztásunk sajátosságai és fejlődési tendenciái102
Dr. Szám István: A hipertónia és a konyhasó61
Dr. Székács Béla - Dr. Juhász István: A beteg-orvos kapcsolat jelentősége hipertóniás betegek ellátása folyamán - A betegek életmódja63
Dr. Székely Lajos: Az egészségnevelésre felkészítés egészségügyi főiskolai oktatásának kérdései9
Dr. Tholt Mária: Mentálhigiénés szemlélet az alapellátásban203
Dr. Török Eszter: A fiatalkori magas vérnyomásról58
Dr. Varga László: Mentálhigiénés munka a körzeti orvosi gyakorlatban206
(-): Egészségnevelési terv-koncepció a táplálkozás témakörében98
(-): A korszerű táplálkozás propagandájának szakmai (orvosi) szempontjai99
Az egészségnevelés IX. Országos Értekezlete anyagából
Elekes Attila: Az egészségnevelés néhány aktuális módszertani problémája118
Dr. Füsti Molnár Sándor: Pápai Páriz Ferenc emlékérem122
Dr. Gonda György: Mit tett az egészségnevelés területi hálózata a lakosság életmódjának megváltoztatásáért114
Dr. Métneki János: Elnöki megnyitó109
Dr. Tényi Jenő: Az egészségnevelés tervezésének és szervezésének elméleti alapjai és aktuális feladatai110
Felmérések
Dr. Lelkes Miklós - Dr. Veres István - Dr. Bágyoni Attila - Dr. Szám László: Ötödéves orvostanhallgatók véleménye az egészségnevelés jelentőségéről különböző orvosi szakterületeken és munkakörökben72
Marosi Gyuláné: Az egészségnevelési tevékenység eredményei fekvőbeteg gyógyintézetekben123
Dr. Pető Éva - Dr. Zalányi Sámuel: Az egészségmagatartás empirikus vizsgálata mezőgazdasági településeken78
Dr. Pető Éva - Dr. Zalányi Sámuel: Vizsgálódás mezőgazdasági lakosság egészségi ismereteiről és azok gyakorlati alkalmazásáról155
Dr. Schéda Vilmos: Műegyetemi hallgatók szexuális magatartásáról és párkapcsolatairól159
Dr. Szilágyi Vilma: Egészségi ismeretek szintjének felmérése művi abortuszok vonatkozásában216
Dr. Veres Zsuzsa: A családi életre nevelés iskolaorvosi tapasztalatai Debrecenben - Vizsgálatok az ifjúság ismereteinek, szemléletének, érdeklődésének megismerésére255
Wágnerné Fónád Zsuzsa: A tanuló fiatalok családi életről és a családi nevelésről alkotott elképzelései261
Gyakorlati kérdések
Czibók Antalné: Egészségnevelési közreműködés az iskolákban a családi életre nevelés segítésére270
Dietz Ferenc: Egészségnevelés közegészségügyi ellenőrzések alkalmával168
Dr. Falk Judit: Családon kívüli gyermeknevelés - Intézeti (állami) gondozás265
Dr. Fodor Miklós: Új szemlélet szükségessége a körzeti orvos egészségnevelő tevékenységében165
Dr. Fodor Miklós: A preventív szemlélet érvényesülése a körzeti orvos egészségnevelő tevékenységében268
Dr. Földi Katalin: A cigánylakosság egészségnevelésének néhány pszichológiai szempontja229
Dr. Fritz János: A Megyei Egészségnevelési Csoport és a Vöröskereszt Megyei Szervezete közötti együttműködés Csongrád megyében19
Dr. Füsti Molnár Sándor: Az egészségnevelés hatékonyságának fokozásáról223
Dr. Gonda György: Néhány meghatározás fogalmi tisztázásának időszerűsége84
Dr. Katona Edit: A túltápláltság és a mozgásszegény életmód problémái221
Dr. Kern Ágnes: Aktivizáló módszerek az egészségnevelésben219
Dr. Kiss Ferenc: Az ismeretterjesztés pedagógiai és pszichológiai kérdéseiről21
Dr. Kocsis Károly - Dr. Pál Valéria: Egészségnevelési modellkísérlet körzeti orvosi rendelőben226
Marina Győzőné: A mezőgazdasági modellintézmények szerepe az egészségnevelésben86
Dr. Marosi András: Az egészségnevelés Szigetszentmárton községben30
Szabó Endréné: Modell kismamaklub szervezése Pest megyében128
Dr. Takács Ferenc: Játszótér és egészségnevelés25
Zakariásné Varga Ilona: A járási egészségnevelő szervező és koordinációs tevékenysége32
(-): A cigánylakosság egészségnevelésének elvei és módszerei35
EFTT-ülések anyaga
Deutsch Lajosné: Egészségnevelés a reklámban131
Dr. Gyárfás Iván - Dr. Török Eszter: Korunk betegsége a magas vérnyomás - és az ellene való küzdelem172
Beszámolók, tapasztalatcsere
Balogh Beatrix: Zöldségjáték - Ki eszik? Mit eszik?136
-FMS-: Nyolcadik alkalommal - Szentendrei Egészségnevelési Napok, 1977. október 3-5.40
-FMS-: Modern életritmus, korszerű táplálkozás - Fórum az egészséges táplálkozásról az Országos Egészségnevelési Intézetben135
Dr. Földi Katalin: Előtérben a szabadidő-központok, játszóterek létesítése91
Dr. Füsti Molnár Sándor: Az erdei tornapálya és az egészséges életmód - A békési MENCS figyelemre méltó kezdeményezése39
Dr. Füsti Molnár Sándor: "Az egészségnevelés IX. országos értekezlete"176
Dr. Gonda György: Előkészületek a londoni Nemzetközi Egészségnevelési Konferenciára177
Guthné E. Mária: A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) országos egészségügyi vándorgyűléséről273
Dr. Katona Edit: A csökkentett kalóriatartalmú üdítőitalok szerepe az egészséges táplálkozásban - Nemzetközi kongresszus Münchenben42
Dr. Katona Edit: Sajtófórum az egészségnevelésről88
Dr. Katona Edit: Növekedik az üdítőitalok fogyasztása90
Dr. Katona Edit: A tömegkommunkáció közreműködéséről az egészségnevelésben179
Dr. Katona Edit: Közlekedés és egészségnevelés233
Dr. Katona Edit: Iskolatej 1978.275
Dr. K. Á.: Országos egészségügyi intézetek és egészségnevelés88
Kárpáti Zoltánné: Új kezdeményezés előadások szervezésére90
Dr. Kern Ágnes: Egészségnevelési konferencia Szegeden178
Dr. Kern Ágnes: "Szentendre" - Siófokon233
Dr. Kern Ágnes: Szocialista módon élni - egészségesen élni273
Kertész Mária: Az egészségügyi szakdolgozók VIII. tudományos értekezlete - Debrecen, 1977. augusztus 30-31.41
Kertész Mária: "Mozogjon egészségéért" - Sportprogrammal egybekötett kiállítás katonai laktanyában234
Kertész Mária: Az egészségügyi szakdolgozók hagyományos országos seregszemléje274
Sturman Béla: Baráti beszélgetés az alkoholról - a Domoszlói borozóban92
Dr. Vincze Tibor: Somogyi Egészségnevelési Hónapok89
(-): Az Országos Egészségnevelési Intézet (OENI) 1977. évi tevékenységének számszerű adatai181
(-): Adatok a Megyei Egészségnevelési Csoportok (MENCS-hálózat) 1977. évi munkájáról181
Új könyvek
-FMS-: Küzdelem a fájdalom ellen - Ronald Melzack: A fájdalom rejtélye43
-FMS-: Az egészségnevelés Európában - Health Education in Europe44
-FMS-: Nemcsak szemléltetni, hanem hatni! - Földi Katalin: A reklám lélektana182
-FMS-: A preventív torna - Henryk Seyffarth: Gyermekedről van szó235
-FMS-: A család szerepe az egészséges személyiség kialakulásában - Dr. Kern Ágnes (szerk.): A gyermekek egészségnevelése236
Dr. Füsti Molnár Sándor: A "nagy talány" - Arnold Gehlen: Az ember - természete és helye a világban43
Dr. Füsti Molnár Sándor: A haladás csapdái - Dr. Csaba György (szerk.): A modern ember biológiai paradoxonja276
Gulyás Lóránt: Ismeretek a civilizációról mint ismerethalmazról - N. Petrovics: Az információról mindenkinek46
Gulyás Lóránt: Kalauz az értékek társadalmi funkciójának megismerésére - Hankiss Elemér: Érték és társadalom94
Kertész Mária: Felkészítés a harmonikus családi életre - Dr. Till Gabriella (szerk.): Ifjúságunkért141
Mészáros Judit: Szülői gondok - F. Várkonyi Zsuzsa (szerk.): Baj van a gyermekemmel93
Dr. Péteri Miklós: Egy nagy magyar könyvsiker - Dr. Szendei Ádám: Orvos a családban92
Dr. Péteri Miklós: Képzés-képesítés szülők számára - Dr. Benjamin Spock: Csecsemőgondozás, gyermeknevelés140
Dr. Rubóczky István: Napirenden a levegő tisztaságának védelme - Dr. Várhelyi Tibor: A levegőszennyeződés142
-SO-: Mozgás-sport-egészség - Demeter Rózsa: Torna, út az egészséghez44
-SO-: Korszerű betegség-felvilágosítás - Dr. Ródé Iván: Őszinte szavak a rákról45
-SO-: A pszichohigiéne és az ember - Dr. Hárdi István: Lelki élet, lelki bajok141
-SO-: Tudományos és mégis humoros - Dr. Kiss Dezső: Miért félünk a fogorvostól?183
-SO-: Népszerű könyv ötödik kiadásban - Rápóti Jenő, Romváry Vilmos: Gyógyító növények183
-SO-: Alapfogalmak - esetismertetésekkel - Linczényi Adorján, Radnai Béla, Vikár György: A szexuális élet zavarai183
-SO-: Szülők könyve - Bágyoni Attila, Varjasi Edit: Okos szóval, türelemmel235
-SO-: Egy fontos egészségpolitikai feladatkör szintézise - Batár Imre (szerk.): Nővédelem, családvédelem276
-SO-: Az "értelemgyerek" védelmében - Dr. Czeizel Endre: "Születésünk titkai"277
-SO-: Tanácsok fiatal anyáknak - Dobszay László: A csecsemő helyes táplálása277
Szendei: A szívinfarktus megelőzhető - Dr. Szabolcs Paula: Őszintén a szívinfarktusról140
Dr. Vértes László: Tömör összefoglalás az alkoholizmusról - Prof. dr. med. Wilhelm Feuerlein: Alkoholismus - Missbrauch und Abhängigkeit183
V. L.: A szénhidrát-anyagcsere zavarai - Erich Fischbach: Störungen der Kohlenhydratstoffwechsels45
V. L.: Betegélelmezés és dietetika - Dr. Heinrich Kasper: Krankenernährung. Grundbegriffeder Ernährungsphysiologie und Diätetik45
V. L.: Új táplálkozástudományi könyv - Dr. Hans Glatzel: Ernährung, Ernährungskrankheiten, Appetitlosigkeit46
-Vs-: A szívinfarktus megelőzése és rehabilitációja - Dr. Fritz Matzdorff: Herzinfarkt. Prävention und Rehabilitation45
Lapszemle
-FMS-: Öreggondozás Amerikában185
-FMS-: Adatok a kórházi betegek felvilágosításáról238
Dr. Füsti Molnár Sándor: Szűrővizsgálatok és egészségnevelés238
Dr. Füsti Molnár Sándor: A betegségtudatot kialakító tényezők278
Dr. Gonda György: Terjed a fejtetvesség48
Dr. Gonda György: Egészségnevelés televízió segítségével: a felhasználás néhány elvi kérdése184
Dr. Gonda György: Alkoholizmus elleni kampány Skóciában185
Dr. Gonda György: Az Egészségügyi Világközgyűlés az egészségnevelés fokozását sürgeti237
Dr. Gonda György: Fiatalok egészségnevelése238
Dr. Gonda György: Dohányzás és egészség238
Dr. Gonda György: Díjnyertes angol egészségnevelési plakát239
Dr. Gonda György: A Nemzetközi Gyermekév emblémája239
Dr. Gonda György: Az Egészségnevelés Nemzetközi Uniója (IUHE) Végrehajtó Bizottságának ülése239
Dr. Gonda György: Törődjön többet önmagával278
Dr. Gonda György: Egészségnevelés Angliában278
Dr. Gonda György: Tervek a X. Nemzetközi Egészségnevelési Konferencia előkészítésére279
Dr. Gonda György: Az egészségügyi alapellátás nemzetközi konferenciája279
Kertész Mária: Szlovák testvérlapunkról94
K. L. Az egészségnevelés nemzetközi szervezetének lapja a magyar egészségnevelésről237
Dr. Métneki János: Dohányzáscsökkentéssel a tüdőrák ellen95
Dr. Nikodemusz István: Tudományos technikai forradalom vagy információs infláció142
Szendei: A gáztűzhely kedvez a hörghurutnak95
Szendei: Torna kövéreknek95
Szendei: Hasznos az egészségnevelés143
Szendei: Az élvezet ára236
-Vs-: Segítség az időseknek47
-Vs-: A terhesség alatti cigarettázás95
-Vs-: Már a gyermekek 36%-a dohányzik143
-Vs-: A terhesség alatti dohányzás és a magzat növekedése143
Dokumentáció
Kerényi Lászlóné: Hazai szakcikkgyűjtemény az egészségnevelés és határterületei témaköréből186
Dr. Katona László - Marosi Gyuláné: Betegek egészségnevelése a gyógyító-megelőző intézményekben - Az Országos Egészségnevelési intézet 1/1978. sz. módszertani levele280
Hírek, közlemények
Dr. Gonda György: Alkoholizmus és szexualitás85
Idézetek
Közlemény127
Dr. F. M. S.: Krónika, hírek
Pályázati felhívás
Plakát fotók
Dr. FMS: Új emblémánkról13
Vilmon Gyula Nívódíj246
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem