A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Salon VIII.

1887. október-december/1888. január-március

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 672 oldal
Sorozatcím: Magyar Salon
Kötetszám: 8
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Könyvkötői bársonykötésben. 6 db számot tartalmaz. Fekete-fehér képekkel illusztrált. Teljes.

Előszó

Részlet:

A Nemzeti Színház.
A magyar színművészet és drámairodalom kezdete nálunk nem jelenti egy előzetesen fejlődött lyrai és epikai irodalom legmagasabb fokát, mint más nemzeteknél.... Tovább

Tartalom

Regények, elbeszélések, csevegések, rajzok, levelek stb.
Jókai Mór: Légyottok a halállal 61, 131, 283, 424 541, 569
Kossuth Lajos levele a «Magyar Salon»-hoz 337
Falk Miksa: A pálya kezdetén 358
Gozsdu Elek: Az aranypáva 86
Tolnai Lajos: A megmosott lélek 170
Mikszáth Kálmán: Két titkos ügynök 254
Adorján Sándor: A farsang 116
Kürthy Emil: Blaha Lujza szerepei 135
- Blaha Lujza mint hirlapiró 377
Egressy Ákos : Emlékeimből 14
Bercsényi Béla: Halmiról 18
Lendvay Ilona: Visszaemlékezés 21
Ujházy Ede: Egy toaszt 21
Hetényi Béla : Egy kis szívesség 24
Makó Lajos: Mikor Coquelin nekem játszott 204
Margitay Dezső: Jó éjt kedves Margit! 271
Porzsolt Kálmán : Az utolsó újdonság 403
Bródy Sándor: 572
Tolnai Lajos: A vak leány lát 587
Wohl Stefaine : Az antomata 597
Justh Zsigmond: Ki nem szeret, nem él ... 643
Tanulmányok a társadalom, tudomány, irodalom és művészet köréből.
Paulay Ede: A nemzeti színház 1
Pulszky Ferencz: Deák Ferenczről 67
- Journalista éleményeim 387
- A magyar nemzeti múzeum 450
Báró Kaas Ivor: Hírlapirodalom 354
Dr. Hampel József: A magyar nemzeti múzeum érem- és régiségosztálya 466
Frivaldszky János : Emlősök, madarak, csúszók, halak, rovarok, lepkék 488
Dr. Daday Jenő: Alsóbbrendű gerincztelen állatok 493
Xántus János: A magyar nemzeti múzeum ethnografiai osztályából.. ... 496
Krenner : A magyar nemzeti múzeum ásványőslénytani osztálya 499
Franzenau Ágoston: Az őslénytani osztály és anyagának szerzéséről 502
Loczka József: Vegyészet a magyar nemzeti múzeumban ... 504
Schmidt Sándor : Erről is, arról is 505
Mailáth Béla: A Széchényi országos könyvtár a magyar nemzeti múzeumban 512
Csontosi János: A magyar nemzeti múzeum kézirattára 519
Dr. Fejérpataky László: A magyar nemzeti múzeum levéltára ... ... ... 529
Szathmáry György: Hadgyakorlatokon 113
Lonkay Antal: XIII. Leo pápa 225
Semsey Andor: A nemzeti múzeum meteoritjeiről 460
Ligeti Antal: A nemzeti múzeum képtára 485
Dr. Halász Sándor: Politikai sajtónkról 379
Ambruss Zoltán: A hírlapírók és a közönség 374
Acsádi Ignácz: Miből él a magyar nép 313
Téglás Gábor: Nemünk őstörténetéből 308
Sturm Albert: Arany János emlékszobra ..261
Szana Tamás : Petőfi István 97
- Az őszi tárlat ... ..162
Dr. Molnár Antal: A ház megalakulása 82
Jakab Elek: Töredékek művészetünk első korszakából 42
Dr. Váli Béla: A nemzeti szinház alapítása 27
Id. Ábrányi Kornél: Félszázados emlékek a magyar zene történetéből ... 51
- Zene az 1887. évben 555
VÁczi János: Petőfi polémiája Vörösmartyval 148
Reviczky Gyula: Tolstoj főműve 194
A pápákról 248
Szokolay Kornél: Újságírás 381
Kabos Ede: Az éjjeli munka 395
Dr. Schönberg (Szécsi) Ferencz: Hogyan készül a Borsszem Jankó 397
Gelléri Mór: Kiállítási emlékek 400
Homo: Riadó 402
Szalai Mihály: Műfordítási észleletek 405
Szathmári Mór: A mi czéhünk 406
Sziklay János: A «kacsa» 414
Dr. Sonnenfeld Zsigmond: Apró vonások 415
A sajtóhibákról 418
Bródy Sándor: Hirlapnyomda 422
Benedek Elek: Verseny 424
Seffer László: Az újságírás ma 426
Dr. Bródy Lajos: A sajtó jövője 428
Várkonyi Dezső : A reporter 430
Dr. Harrach József: A zenei műértelemről 434
Dr. Prém József: Nemzeti irány a képirásban 436
Dr. Posta Béla : Liszt Ferencz reliquiái a nemzeti múzeumban 478
Báró Sennyey Pál életéből 538
Szabó Mihály: A gyönyör forrása 557
Andrássy Gyula gróf 561
Szana Tamás: A müncheni magyar kolonia 578
Dr. Holub Emil: Kutatásaim Dél-Afrikában 609
Zay Miklós gróf: Két angol 650
Palágyi Menyhért: Faust lelke 657
Költemények.
Királyunk verse 449
lfj. Ábrányi Kornél : A hirlapiró. (Részlet) 424
Endrődi Sándor : Október 64
Ábrányi Emil: Bismarck 129
- Tökéletes berendezés 595
Kiss József: Egy orvos barátomnak 537
-- Anyaszív 568
Temérdek: A vak leány - 253
Szabó Endre : Életemben 545
Rudnyánszky Gyula: Levél egy újságíróhoz 350
- Tanács 642
Gabányi Árpád: A kis mama 23
Benedek Lajos : Feneketlen tó 50
Torkos László: Egi vendég... 266
Reviczky Gyula : Emlékek 79
Kolosy Elvira: Első szerelmem. 280
Wohl Lajos: Halottak napján 202
Szabó Sándor: Jeltelen sir 655
Egyveleg.
Mailáth Béla: Tanulmányok a titkos irásról 206
Waitzenkorn Oszkár: Ujzeelandi regék 321
Farkasházi Fischer Jenő: A chinai porczellán 324
Porzsolt Kálmán: Téli sport. 550
- Sport a szobában 663
Irodalom.
Fekete József: Mozgósítás a naturalismus ellen 102
Irodalmi bírálatok ... 104, 216, 329, 446, 557
Leírások, útirajzok.
Zielinszky Szilárd: Lourdes 157
Radó Antal: Római élet 234
Borostyáni Nándor : A pharaok földjén 289
Kéziratok.
Erzsébet királyné levele Deák Ferenczhez 66
Deák Ferencz kézírása ... 73-75
Csávolszky Lajos, Visi Imre, Falk Miksa, Lonkay Antal, Rákosi Jenő, Csukássi
József, Bródy Zsigmond, ifj. Ábrányi Kornél, Kenedi Géza, Vadnay Károly,
Grecsák Károly, Vészi József, Fekete József és Hevesi József kézírása- 338-349
Trefort Ágoston kézirata 85
XIII. Leo kézírása 231
Képek.
a) Arczképek.
A nemzeti színház tagjainak csoportképe. (Melléklet)
Keglevich István gróf 7
Paulay Ede ... 9
A nemzeti színház régi tagjai
Stefánia trónörökösné és Mária Dorottya főherczegnő ... 49
Stefánia trónörökösné udvara. (Csoportkép) 57
Stefánia trónörökösné és Pálffy grófnő ... ... ... ... 65
Deák Ferencz ... ... 68
Blaha Lujza (18 arczkép) 136-145
Dr. Keleti Gusztáv ... ... 168
Dr. Szmrecsányi ... ... ... ... 168
Telepy Károly 168
Az összes pápák arczképei (csoportkép). Melléklet
XIII. LEÓ ... 227
József főherczeg családja (csoportkép) 273
Magyar hírlapírók arczképei és pedig: Ifj. Ábrányi Kornél, Acsádi Ignácz, Adorján
Sándor, Agai Adolf, Ambrozovics, Ambruss Zoltán, Bácskay Albert, Balázs Ignácz,
Balogh Pál, Barna Izidor, Bársony J., Bartók Lajos, Baumann M., Beksics G., Benedek Elek, Bexheft Ármin, Bogdányi Mór, Borostyám Nándor, Bródy Lajos, Bródy Sándor, Csávolszky Lajos, Csernátony Lajos, Csukássi József, Dolinái Gyula, Egyesy
Géza, Enyedy Lukács, Falk Miksa, Fái Béla, Farkas Imre, dr. Fekete Ignácz, Fekete
József, Fenyő Sándor, Fenyvesi Adolf, Futtaki Gyula, Gracza György, dr. Grecsák
Károly, dr. Günther Antal, Halász Imre, Halász Sándor, Harrach József, Hegedűs
Sándor, Hevesi József, Hoitsy Pál, Jancsó Dezső, Jókai Mór, br. Kaas Ivor, Kabos
Ede, Karsay, dr. Kenedi Géza, Kilián, Komócsy József, Komócsy Lajos, Kozma
Endre, Kürthy Emil, Légrády Károly, Lendvai Sándor, Lonkay Antal, Lukács Gyula,
Mandello K., Maszák Hugó, Mezey Ernő, Mihály József, Mikszáth Kálmán, Neményi
Ambrus, dr. Ötvös (Silberstein) Adolf, Palágyi Lajos, Pataki B., Peiszner I., Pollák
Illés, Porzsolt Kálmán, dr. Prém József, Pulszky Ferencz, Rákosi Jenő, Rákosi Viktor,
Rudnyánszky Gyula, Sasvári Ármin, Schönberg (Szécsi) Ferencz, SefFer László, Sipos F.,
Solder Hugó, Somogyi Ede, dr. Sonnenfeld Zsigmond, dr. Sternberg, dr. Sturm Albert,
Szabó Endre, Szalai M., Szathmáry György, Szatmári Mór, Székely, Sziklay János,
Szokolay, Tóth Béla, Urváry Lajos, Vadnay Károly, dr. Váradi Antal, Várkonyi Dezső,
Vasskó Elemér, Veigelsberg Leo, Vészi József, Weisz Julián, Wohl Janka, Zeuner 337-433
A magyar nemzeti múzeum vezetői és pedig: Pulszky Ferencz, Mocsáry Sándor, Franzenau
Ágost, Semsey Andor, Frivaldszky János, dr. Fejérpataky László, Krenner József,
Loczka József, Ligeti Antal, Schmidt Sándor, Xantus János, Mailáth Béla - ... - 456
Dr. Hampl József 461
Barna Ferdinánd -459
Báró Sennyey Pál 539
Dr. Holub Emil 616
Holub Róza . 615
b) Önálló compositiók.
A nemzeti szinház régi és új épülete ... ... 4-5
Pataky László: Vázlatok a nemzeti színházból ... 21-41
- A kukoriczacsősz 80
- Künn a pusztán 26
- Vázlatok a hadgyakorlatokról 113-128
- Vázlatok a budapesti hirlapszerkesztőségekről 354-441
- Mindennapi kenyerünk.. 592
- Már nem éhezik 593
Nagy Imre : Csendélet 24
Tolnay Ákos : Bimbók 81
- Siesta 203
- Egyetlen támasz 608
Tahy Antal: Tót atyafiak 87
Vecseyné : Őszi táj 88
A lourdesi csodabarlang 156
Petillion Jules: Tavasz 161
Skuteczky Döme: Akik egymást szeretik 163
-Tarnóczy Berta: Tavaszkor 163
Benczúr Gyula: Férfi arczkép ... 165
Verstratf: Télen ... 169
Moreau de Tours: : nyugalom 176
Tölgyessy Artúr : Részlet a Kunságból 177
Telepy Károly: Zala folyó 184
Ebner Lajos: Vásári baleset 185
Szirmai Antal: Kölcsönös meglepetés 189
Balló Ede: Vásárfia 189
- Szeret?... nem szeret?... 641
Greguss Imre: Az elsózott leves ...192
Szigeti Antal : Lándzsér vára 193
Mészöly Géza: Aratás előtt ... ... .. 201
Barison : A jegygyűrű 201
Nadler Róbert : A két nővér 215
Gordner : Az ártatlanság 216
Képek Rómából 235-257
Az Arany-szobor pályaművei 259-268
Kossak Albert : Udvari vadászat Gödöllőn 288
Képek a Keletről 291-306
Karlovszky B. Az irgalmas leány 322
- Az elkényeztetett ficsúr 333
- Falusi Don Juan 585
Képek a múzeumból (termek, régiségek, okiratok stb.) 451-536
Téli sportképek ... 551-555
Humorképek - 109-222
Déri Kálmán: Az ő nótája 649
- A kibékülés 577
Kéméndy Jenő: Az ügyetlen szerelmes 579
- Egy tréfa 589
Eisenhut Ferencz : Kígyóbűvölő 581
Baditz Ottó : Mezőn ... ... ... .584
Manheimer : Anyóka vesződsége 656
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem