Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1892.

Tizenhatodik évfolyam

Tartalom

Értekezések
Bayer József: Hamlet-előadások a múlt században396
Bodnár Zsigmond: Szellemi haladásunk törvénye402
Bognár Teofil: Mátyás királyról szóló adomák olasz változatai739
Boros Gábor: Az exodos Aristphanes vígjátékaiban1
Brassai Sámuel: A magyar szórend kérdéséhez238
Csaplár Benedek: Szabó István449
Cserép József: Sallustius és a római történetírás97
Gartner Henrik: A polgári dráma történetéből. Gellert17
Hegedüs István: Persius281
Heinrich Gusztáv: Attila és Attila444
Hellebrant Árpád: A magyar philologia irodalom 1891-ben544
Jakoblovics Lajos: Adalékok a magyarországi latinság szótárához724
Kassai Gusztáv: Coniecturák Sophokles Antigonejához631
Kont Ignácz: A franczia philologiai irodalom 1886-1891.493
Kuzsinszky Bálint: Pannonia római jogú városai361
Lázár Béla: Tanulmányok a jezsuita-drámák köréből III.481
Lehr Vilmos: Gyöngyössi János204
Loósz István: Arianna sirása717
Csongor és Tünde297
Némethy Géza: Ovidius szerelmei625
Pap Ferencz: Kis János versei és Bacsányi651
Pozder Károly: Egy új angol Quintilianus-kiadás658
id. Szinnyei József: Csokonai és Lillája148
Vári Rezső: Szövegjavítások kilikiai Oppianushoz455
Veress Ignácz: Az alanytalan mondatok a magyarban636
Hazai irodalom
Némethy Géza: Irodalomtörténeti emlékek244
Erdélyi Pál: A magyar irodalom története259
Dóczi Imre: Homeros Iliása60
Bódiss Jusztin: Latin olvasó- és gyakorlókönyv255
Heinrich Gusztáv: Attila és a magyar hún-mondák276
Heinrich Gusztáv: A Bacon-Shakespeare kérdésről359
Badics Ferencz: A magyar irodalom története342
Dóczi Imre: Homeros Odysseiája60
Bartal Antal: Összefüggő részek Thukydides művéből406
Heinrich Gusztáv: Hermann Antal, Szilágyi-Hajmási tárgyáról445
Pecz Vilmos. Homeros Iliasa665
Váczy János: A néphumor a magyar irodalomban532
Lázár Béla: A magyar szépirodalom története672
Heinrich Gusztáv: A reformáczió Kassán275
Fröhlich Róbert: Gyulafehérvár története318
Heinrich Gusztáv: Listi László munkái49
Balassa József: Latin elemek a magyar nyelvben757
Badics Ferencz: Petőfi és a természet413
Bódiss Jusztin: Görög nyelvtan54
ifj. Reményi Ede: Cato bölcs mondásai510
Pozder Károly: Római költészet története745
Ásbóth oszkár: Bolgár népköltési gyüjtemény331
Váczy János: Petőfiné Szendrey Júlia154
Heinrich Gusztáv: Kazinczy Ferencz levelezése274
Pozder K.: Görög hitéleti és magánrégiségek527
Philologiai programm-értekezések
Petz Gedeon: A franczia nyelv tanítása a gymnasiumban162
Balassa József: A nyelvtanítás problémája273
Heinrich Gusztáv: A lovagregények428
Kerekes János: "Perzsák" cz. tragédiájának bevezető karéneke352
Bayer József: Katona József drámai működése690
Némethy Géza: Cicero egy vitás helyéhez767
Petz Gedeon: A szórend fontossága a német nyelvben438
Tóth Kálmán: Herodotos keleti útja84
Kardos Albert: Arany Toldi-ja a gymn. IV. osztályában687
Kardos A.: Tompa M. "A gazdag" cz. költem. tárgyalása685
Kelemen Béla: A komikum781
Heinrich Gusztáv: A Tell-monda768
Erdélyi Pál: Toldi szerelme forrásai272
Grósz J.: Néhány szó a szülőkhöz a latin nyelv ügyében273
Bódiss Jusztin: A róm. szónoklat története774
Bódiss Jusztin: Homeros Ilias VI. én.432
Bódiss Jusztin: Pausanias és útleírása676
Bódiss Jusztin: Homeros Ilias IV. én.434
Kuzsinszky Bálint: Micia ismertetése89
Góbi Imre. Irodalomtörténetünk korszakos felosztásáról769
Balassa József: Baróti Szabó Dávid780
Bódiss Jusztin: Homeros Odyssea II. én.432
Némethy G.: A humanizmus egy elfeledett nőalakja766
Szigetvári I.: Irodalmunk állapota 1711-től Ányos fellépteig683
Bódiss Jusztin: A magyar és latin nyelv tanítása674
Petz Gedeon: A nyelv763
Cserép J.: Cicero De finibus cz. munkája az iskolában269
Balassa József: Harcz az ikes igékért161
Balassa J.: Az idegen nyelvek tanitásának módszeréről355
Katona Lajos: Népmeséink néhány jellemző vonása346
Bódiss Jusztin: Antik és modern szinpad773
Bódiss J.: Mi sorvasztja a középisk. tanulóink kedvérzetét435
Budapesti Philologiai Társaság
A Társaság közgyülése 1891. decz. 27.
P. Thewrewk Emil: Elnöki megnyitó beszéd167
Fináczy Ernő: Titkári jelentés174
A pénztárvizsgáló bizottság jelentése178
Jegyzőkönyv a decz. 27. választm. ülésről183
A közgyülésről fölvett jegyzőkönyv183
Felolvasó és választmányi ülések785
Hivatalos nyugtázás96
A Társaság tagjai 1892-ben794
Vegyesek
Hegedüs István: Bartal Antal úrnak válaszul543
Steuer János: Dunántúli165
Kemény F.: "Vékfildi pap"-jának hazai bibliographiája541
Könyvészet278
Loósz István: Markalfról166
Nekrolog:
Petz Gedeon: Hunfalví Pál91
Theisz Gyula: Riemann Ottó93
Szinnyei József: Budenz József441
Némethy Euhemeros-kiadása696
Név- és tárgymutató790
Thewrewk Festus-kiadása695
Ujvári Béla válasza a Causeries francaises ügyében164
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem