Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1904. (nem teljes évfolyam)

XXVIII. évfolyam 1., 2., 7. és 10. füzet

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat Könyvnyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 365 oldal
Sorozatcím: Egyetemes Philologiai Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: A Budapesti Philologiai Társaság választmányának és a M. T. Akadémia Classica Philologiai Bizottságának megbizásából. Nem teljes évfolyam. Hiányzó számok: 3-6., 8-9. füzet.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a kötetből:

AZ ÚJSZÖVETSÉGI GÖRÖG NYELV MONDATTANI SAJÁTSÁGAI.

A hagyományokhoz és öröklött nézetekhez görcsösen ragaszkodó egyházi hatalmasságok eleitől fogva féltették s még ma is... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

AZ ÚJSZÖVETSÉGI GÖRÖG NYELV MONDATTANI SAJÁTSÁGAI.

A hagyományokhoz és öröklött nézetekhez görcsösen ragaszkodó egyházi hatalmasságok eleitől fogva féltették s még ma is féltik a bibliát a tudománytól; innen van az, hogy a különböző vallásfelekezetedhez tartozó tudósok közül többen, a természettudomány, történelem és nyelvészet nyilvánvaló eredményeinek láttára is elfogultsággal és egyoldalú czélzatossággal értelmezik a bibliának több oly sarkalatos tételét, a mely a dogmák gyökérszálait, alapjait, csiráit rejti magában. Valóban, a mily indokolatlan, époly naiv ez az eljárás. Ugyan kivánja-é maga a biblia szelleme és czélja ezt az elszigetelést, ezt az elzárkózást? Vissza

Tartalom

I. füzet
Erdős József: Az ujszövetségi görög nyelv mondattani sajátságai 1
Czeizel János: Klopstock hatása Kazinczyra 20
Simai Ödön: Gyöngyösi Kemény Jánosának egyik ismeretlen kéziratáról 33
Vértesy Jenő: Odysseus az alvilágban 45
Marmorstein Arthur: Temesvári Pelbárt egy példájának eredetéhez 50
HAZAI IRODALOM.
Theisz-Matskássy: Franczia-magyar és magyar-franczia szótár I., Horvay Róbert 55
Császár Elemér: Prónai Antal, Dugonics András életrajza 57
Kobzi János: Zrinyiász és régi epikai költészetünk. Császár Ernő 59
KÜLFÖLDI IRODALOM.
E. Rolfes: Des Aristoteles Schrift über die Seele. Bihari Ferencz 60
Bibliotliek des litteratischen Vereins in Stuttgart 222-230. Bleyer Jakab 64
VEGYESEK.
A Budapesti Philologiai Társaság 1903 decz. 9.-iki felolvasó és választmányi ülése 70
A. D.: Hofer Károly 71
h.: Barclay Jánosról 73
Lányi Nándor: Archaeologiai hírek 74
Arany János: A hamis tanú. Erdélyi Károly 76
Lukinich Imre: Adatok a magyar műfordítás történetéhez, Lukinich Imre 78
Kisfaludy K.: «A bánkódó férj. Lukinich Imre 80
Rexa Dezső: Emlékkönyv a XVI-ik századból 81
Czeizel János: A késmárki Kazinczy-emléktábla 83
cs.: Remekírók Képes Könyvtára 84
Magyar Nyelvtudományi Társaság 84
PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.
1902/1903. 85
Külföldi könyvészet 87

II. füzet
Ponori Thewrewk Emil: Mommsen emlékezete 89
Erdős József: Az ujszövetségi görög nyelv mondattani sajátságai (Vége) 106
Czeizel János: Klopstock hatása Kazinczyra (Vége) 127
Bayer József: Egy «Bánkbán»-tárgyú német dráma és magyar szinlapjai 141
HAZAI IRODALOM.
Péterfy Jenő összegyűjtött munkái III. Császár Elemér 149
Franczia Könyvtár 5., 14-15., 8., 18., 16. Téri József 151
Gopcsa Endre: Az apostol. Pap Ferencz 153
KÜLFÖLDI IRODALOM.
Hermann Reich: Der Mimus. Hornyánszky Gyula 154
Kr. Nyrop: Manuel phonétique du francais parlé. Gombocz Zoltán 160
E. Petzet: Platens dramatischer Nachlass. Lám Frigyes 162
P. E. Pavolini: Mahábhárata, episodi scelti e tradotti collegati. Kégl Sándor 164
PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.
Major Károly: 1902/1903. Rossa Ferencz, Kis János irodalmi jelentősége 166
Muzsi János: A magyar népdal. Major Károly 167
A BUDAPESTI PHILOL. TÁRSASÁG XXIX. KÖZGYŰLÉSE 168
I. P. Thewrewk Emil: Elnöki beszéd 89
II. Némethy Géza: Titkári jelentés 168
III. A pénztárvizsgáló bizottság jelentése 170
IV. Jegyzőkönyv a közgyűlést megelőző választmányi ülésről 174
V. Jegyzőkönyv a közgyűlésről 175
VEGYESEK.
B. M.: A philologia külföldi halottjai 1903-ban 176
Vértesy Dezső: Mutatványok a görög dalgyűjteményből 177
Gábor Andor: Baksay Iliász forditásáról 179
Krausz Sámuel: A Louvre-ban őrzött moabita-felirat valódisága 182
Kármán Miklós: Aristoteles a középiskolai görög nyelvi tanításban 183
Loisch János: Buda halála forrásaihoz 184
Arany J.: A hamis tanú. Erdélyi Károly 184
Hibaigazítás 184

VII. füzet.
Némethy Géza: Parerga Propertiana 625
Gulyás Pál: Baif verstani reformkisérlete 651
Fiók Károly: A «Brassó» név és egy magyar hangtörvény 666
HAZAI IRODALOM.
Nyilasi Rajmund: Codexeink Mária-legendái. Tordai Ányos: Kódexeink Mária-himnuszai. Horváth Cyrill 675
Ábel- Hegedüs, Analecta nova ad historiam Renascentium in Hnngaria Litterarum spectantia. M. Pannonus 688
KÜLFÖLDI IRODALOM.
Dr. Eugen Geiger: Hans Sachs als Dichter in seinen Fastnachtspielen. Ism. Bleyer Jakab 692
P. Glachant - V. Glachant: Essai critique sur le theatre de Victor Hugo. Ism. Elek Oszkár 695
VEGYESEK.
h.: Goethe Faustjának egy új forrása 698
Bayer József: Atheni Timon egy hibás szöveghelyének magyar fordítása 699
Esztegár László: Kisfaludy Károly mint Pyrker fordítója 701
Czeizel János: Kazinczy Ferencz «Daimonia» cz. költeménye 703
Czeizel János: Kazinczy Ferencz «Az igazi nemes» cz. epigrammája 704

X. füzet.
Cserép József: Odysseus hazája 793
Gulyás Pál: Baif verstani reformkisérlete (Vége) 805
Horváth Cyrill: Adalékok Pállya István műveihez (Vége) 828
Bayer József: Észrevételek VI. Henrik I. része magyar fordítására 846
HAZAI IRODALOM.
Berkovics Miklós: Báró Eötvös J. és a franczia irodalom. Gulyás Pál 850
Miklós Elemér: Petőfi és Béranger. -.s -l. 852
Dr. Ágner Lajos: Ferenczy Teréz emlékezete. Halmi Piroska: Ferenczy Teréz élete és költeményei.Naményi Lajos 854
Oravecz Ödön: János vitéz. Pap Ferencz 856
Zombori Andor: A művész egyénisége. Elek Oszkár 857
KÜLFÖLDI IRODALOM.
Dr. Rudolf Wolkan: Die Lieder der Wiedertäufer. Bleyer Jakab 858
Zsukovszkíj: Obrazcy perszidszkago narodnago tvorcsesztva. Kégl Sándor 860
Georg Jacob: Sultan Soliman des Grossen Divan in einer Auswahl. Kégl Sándor 861
PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.
Börzsönyi Arnold: A győri benczés főgymnasium régiségtárának római érem- és pénzgyűjteménye.
Lőrincz Gábor: A Vanke József-féle éremgyűjtemény. Finály Gábor 862
Dr. Scheiner A.: Die deutsche Bühnensprache und unser Schuldeutsch. Petz Gedeon 862
VEGYESEK.
A Budapesti Philologiai Társaság 1904. nov. 9-iki felolvasó és vál. ülése 864
Némethy Persius-kiadása és a külföldi kritika 865
Láng Nándor: Archaeologiai hírek 867
Cs.: Klasszikus Regénytár 868
Külföldi birálat a Magyarországi Latinság Szótáráról 869
Fiók Károly: Daenu 870
-a.: Franczia könyv Arany Jánosról 872
Fináczy Ernő: Mardonios halála 872
Hibaigazítás 872
A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 872
Külföldi könyvészet 873
Név- és tárgymutató 876
A Budapesti Philologiai Társaság 1904-ben 879
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Egyetemes Philologiai Közlöny 1904. (nem teljes évfolyam) Egyetemes Philologiai Közlöny 1904. (nem teljes évfolyam) Egyetemes Philologiai Közlöny 1904. (nem teljes évfolyam) Egyetemes Philologiai Közlöny 1904. (nem teljes évfolyam) Egyetemes Philologiai Közlöny 1904. (nem teljes évfolyam) Egyetemes Philologiai Közlöny 1904. (nem teljes évfolyam) Egyetemes Philologiai Közlöny 1904. (nem teljes évfolyam) Egyetemes Philologiai Közlöny 1904. (nem teljes évfolyam) Egyetemes Philologiai Közlöny 1904. (nem teljes évfolyam)

A borítón címke nyoma található. Az I. füzet borítója sérült, pótolt. Könyvtári könyv volt.

Állapot:
6.280 Ft
3.140 ,-Ft 50
16 pont kapható
Kosárba