776.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Évezredek története I-VII. (nem teljes sorozat)

I.: Az ó-kor története a legrégibb időktől Krisztus születéséig/II-III.: Középkor története 1-2. rész/IV-V.: Az ujkor története 1-2. rész/VI.: A legujabb kor története/VII.: Hősök Könyve - A világháború története

Szerző
Grafikus

Kiadó: "Szabad Szo"-"Képes Világlap"
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.041 oldal
Sorozatcím: Évezredek története
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: 7 kötet 5 könyvben. A könyv fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. A czímképet és több más rajzot készítette Hazay Aladár festőművész. Az I. kötet második, rövidített kiadás.

Előszó

A „Szabad Szó" illetőleg a „Képes Világlap" szerkesztői és kiadói ujabb tanujelét adják annak, hogy a nép tanításának, müvelésének nincsenek hivatottabb, lelkesebb, de egyúttal önfeláldozóbb és... Tovább

Tartalom

Az ó-kor története 1-158

II. kötet:
A Középkor. (I. rész.)
A népvándorlás ... 5
Nagy Theodoziusz császár ... 8
Alarich gót király 8
A nyugati gót, a burgundi és a frank
birod. megalapítása 12
A vandálok Afrikában ... 13
Attila és a hunok ... 14
A katalaunumi népcsata 22
Oláhok, szlávok, bolgárok 26
A bizánci vagy keletrómai birodalom 28
I. Jusztiniánusz 30
Theodora császárné 32
A vandál birodalom 33
A keleti gót birodalom 34
Nagy Teodorich 35
A longobárd birodalom 36
A bizánci vagy keletromai birodalom 42
Belizár és Jusztinián császár 42
A frank birodalom 51
I. Klodvig 52
A nyugati gót birodalom 58
A bizánci birodalom 59
Arábia 63
Mohamed ... ... 64
Mohamed szökése 67
A mohamedánok vallása 68
A mohamedán paradicsom és pokol 70
A mohamedán erkölcstan 70
Az arabok alkotmánya 72
Az első kalifák 72
A szaracének ... 74
Az omajád dinasztia 75
A mórok meghóditják Spanyolországot 75
A nyugati kalifaság 76
A keleti kalifaság 78
Hárun al Rásid ... 79
A paraszt és szamara 79
Khina 82
Dzsingisz Khán 84
Japán 86
A longobárd vagy lombárd birodalom 91
Perzsia 94
A frank birodalom 94
Nagy Károly 95
Vittekind 96
I. Lajos 98
Angolország 100
Normann országok (Skandinávia) ... 102
Norvégia 102
Svédország 102
Dánia 102
Oroszország 102
Lengyelország 104
Magyarország 104
A magyar nemzet eredete ... 105
Álmos 106
A magyarok ősi műveltsége és vallása 106
A fejedelmek kora. A honfoglalás ... 110
Árpád, Puszta-Szer 112
A kóborló hadjáratok 113
Zsolt 114
Az augszburgi veszedelem 116
A magyar nemzet megtérése 118
Géza, István 118
Szent István 120
Péter (1038-1041 és 1044-1046). Aba
Sámuel (1041-1044) 124
I. Endre (1046-1061) 126
I. Béla (1061 -1062) 128
Salamon (1063-1074) 128
I. Géza (1074-1077) 130
Szt. László (1077-1095) 130
Könyves Kálmán (1095-1116) 132
II. István (1116-1131) 134
II. Vak Béla (1131-1141) 135
II. Géza (1141-1161) 135
III. István (1161-1173) 136
II. László (1161-1162) 136
IV. István ... ... 136
III. Béla (1173-1196) 136
Imre (1196-1204) 136
III. László (1205) 137
II. Endre (1205-1235) 137
Az aranybulla (1222-ben) 138
IV. Béla (1235-1270) 138
Tatárjárás (1241-ben) 138
V. vagy Kun László (1272-1290) ... 140
Habsburgi Rudolf 140
III. Velencei Endre 140
A keleti kalifaság 141
A bizánci birodalom 143
Angolország 146
Norvégia 147
Svédország 148
Dánia 148
Oroszország ... ... 148
Lengyelország 150
Spanyolország 150
Franciaország 153
Itália (Olaszország) 155
Németország 158

III. kötet.
A Középkor. II. (rész.)
Norvégia 169
Svédország 169
Dánia ... ... 170
Skótország 170
Lengyelország .. ... ...171
Poroszország 172
Oroszország 172
Anglia ... ... 172
Franciaország ... 175
Spanyolország ... 178
Portugália ... 178
Aragónia 178
Kasztilia 179
Itália (Olaszország) 180
Az egyházi állam 180
Az olasz szabadvárosok ... ... ... 185
A sziciliai birodalom 186
Németország 188
A keresztes háborúk ... 192
Skótország 196
Svédország 197
Dánia ... ... 198
Oroszország 198
Poroszország ... 199
Lengyelország 199
Magyarország 200
Nagy Lajos király (1342-1382) ... 202
Hunyadi János 204
Mátyás az igazságos (1458-1490) ... 206
Bizánc ... 209
A mongol birodalom 210
Az ozmán vagy török birodalom ... 210
Itália (Olaszország)... 211
Az egyházi állam 211
Az olasz szabadvárosok 212
Velence, Génua 212
Milano ... 213
Piza, Firenze, Nápoly 214
Portugália 215
Kasztilia 215
Aragónia 216
Anglia 217
Franciaország 220
Az orleánszi szűz 224
Németország 225
Ausztria ... 227
Csehország 227
Brandenburg 229
Szászország 229
Bajorország 230
A német császárság 230
Svájc 238
A középkor közmivelődési viszonyai 241
A vallás ... ... 241
Angyalok, szentek 242
A szentek imádása, ereklyék, szentképek 246
Bűnbocsánat, jubileum 248
Egyházi átok, egyházi ünnepélyek, önsanyargatás 250
Flagellánsok, eretnekek 252
Egyházi szakadás (skizma) 255
A szerzetesrendek 257
Az albigenzek 258
Az inkvizíció 259
Husz János ... 262
Hazánk vallási viszonyai 263
Erkölcsök és szokások a középkorban 264
Nőtisztelet 266
A lovagi tornajátékok 267
Az állam és az egyház 267
A zsidók ... ... 271
A paraszt sorsa 271
A cigányok 272
A tudomány ... ... 272
A költészet 277
Az igazságszolgáltatás 281
A hadászat 284
A földmüvelés 286
A kereskedelem ... . 286
Az ipar 287
Az építőművészet ... 287
A szobrászat 287
A festészet 288
Találmányok 288
Felfedező utazások 289
Amerika felfedezése ... 290
További felfedezések 295
A föld első körülhajózása 295
Cortez meghóditja Mexikót . .. 295
A keletindiai ut felfedezése 692
A felfedezések jelentősége 296
Tartalom ... 298

IV. kötet
A reformáció . . . 5
Luther Márton 7
Münzer Tamás lázadása 18
A német parasztháborúk 19
A német protestánsok . 28
A református vallás . 34
A schmalkaldeni háború 36
Magyarország . . . 40
Jagelló-ház uralkodása . 42
A parasztháború . . 46
Dózsa György . 48
II. Lajos . . . . 62
N Az osztrák birodalom . 70
Franciaország . . . 74
Olaszország . . . 88
Az olasz háborúk . . 92
Portugália . . . . 96
Spanyolország . . 98
A németalföldi szabadságharc . . .. 103
Anglia v. Nagybritánia . Í08
Dánia . . . .118
Lengyelország . . . 121
Oroszország .124
A német birodalom 125
Svájc. . . .129
A 30 éves háború . . 130
A szövetséges háborúk . 437
Az ozmán birodalom . 138
Perzsia . . . . 141
Khina és Japán . .142
Amerika . . . . 144

V. kötet
Magyarország . . 151
Nagybritánia . . ;. 194
Spanyolország . . 197
Franciaország . . .199
Svédország . . . 206
Oroszország . . .213
Poroszország . . . 220
Portugália . . . . 225
Az egyházi állam . . 226
Bajorország . . . 227
Szászország . . . 228
Hollandia . . . . 228
Dánia . . . . 230
Lengyelország . . 231
Törökország . . . 233
Khina 236
Japán és Amerika . 237
A spanyol örökösödési
háború 240
Az osztrák örökösödési
háború . 243
A hét éves háború . 247
Az orosz-török háború . 254
A bajor örökösödési háború . ... 255
Keleti és északi háború 256
Az újkor közmivelődése 257
A vallás . . . . 257
Az alkotmány . . 260
A tudományok . . 262
Bölcselet . . 262
Történetírás . . . 264
Természettudomány . 264
Igazságszolgáltatás . 265
Hadászat . . . . 266
Költészet . . . .266
Festészet 269
Szobrászat . . . 269
Építészet . . . 270
Zene 270
A forradalom felé 270

VI. kötet
A nagy francia forradalom.
A forradalom előzményei.
XVI. Lajos 8
Két elfogatás . 16
Az államcsíny ... 16
Necker próbálkozásai 17
A szavazati jog ... ... 17
Az állami rendek gyűlése ... 18
A nemzetgyűlés 20
Eskü a labdaházban 20
Meghiusult államcsíny 21
Ostromállapot 24
Népgyűlés a Palais-Royal kertjében 25
Fegyverre! 25
A nép felfegyverkezik 26
A nemzetőrség 27
Király és nemzetgyűlés 28
A forradalom kitörése.
A Bastille bevétele 28
A király enged ... 30
A király a nemzetgyűlésen ... 30
A békekövetség 32
A király a városházán 32
Foulon és Bertier halála ... 88
Necker visszatérése 38
A parasztok lázadása 34
A kiváltságok eltörlése ... ... 35
Az emberi jogok törvénybeiktatása ... 36
A testőrség lakomája 36
A párisi nők zendülése 38
„Kenyeret!" 38
A nép gyilkolja a testőröket 39
A királyné életveszélyben ... 39
Jelenet a palota erkélyén ... 39
A királyi udvar Párisba vonul 39
A nemzetgyűlés pártjai 40
Szabadelvű reformok 41
A nemesség eltörlése 42
A polgári eskü 42
Mirabeau megvesztegetése ... 48
A testvériség ünnepe 44
Aknamunka a szabadság ellen 45
Mirabeau halála 45
A királyi család szökése ... 46
A királyi visszaviszik Párisba 46
A Tuilleriák foglya 48
Véres tüntetés a Marsmezőn 49
A szerecsenek szabadságharca 50
Avignon megnyerése 50
Ausztria és Poroszország beavatkozása ... - 50
Az alkotmány befejezése ... 51
A törvényhozó gyűlés ... 52
A jakobinus sapka 53
A szánkülot (mezitlábos) ... 53
A király vétója 53
A király idegen segítséget kér 54
A szánkülot-miniszterium ... 54
Ausztria és Poroszország támadása 55
Veto ur, Veto asszony 55
Roland és Dumouriez elbocsátása 56
Jakobinus sapka a király fején 56
A nép a királyné termeiben... 58
A marseillaise 58
Vádak a király ellen 58
A zsarnokság fája 59
A végzetes kiáltvány 59
Veszélyben a haza ! 59
A trónfosztás 60
A forradalmár községtanács 60
Mandat parancsnok meggyilkolása 60
A Tuilleriák ostroma 62
A királyság felfüggesztése 63
A királyi család fogságban 63
Lafayette bukása 63
Marat diktatúrát követel 64
A nyaktiló 64
A szeptemberi rémnapok 65
Hiob-hirek 65
A börtönök megtelnek 66
Merészség, merészség, merészség 66
Kétszáz pap lemészárlása 67
A foglyok lemészárlása ... ... 67
A testőrök meggyilkolása 67
Lamballe hercegné halála 67
Tömeges gyilkosságok 68
Könyörületes gyilkosok 70
A háború ... .. 70
A konvent ... 71
1. A girondista időszak ... 71
A királyság eltörlése 72
Pártharcok 72
A királyi család fogságban ... 73
XVI Lajos pöre 74
A forradalmi törvényszék ... 79
Viszályok a konventben 79
A háború 79
Dumourieza árulása ... 80
A jóléti bizottság 80
Marat diadala 80
Felkelés Vendéeben 81
A girondisták bukása 82
Marat napja ... ... ... 83
2. A rémuralom korszaka 84
Marat meggyilkolása ... ... 85
Corday Sarolta kivégzése ... 85
Marat temetése ... 86
A maximum árszabás 86
A szövetségi ünnep 86
A jóléti bizottság diktatúrája 86
Az 1793-iki alkotmány 87
A háború ... ... .. 87
A repülő nyaktiló 88
Vérben uszó városok ... ... 88
A Vendée pusztulása ... ... 89
A börtönök ... ... 91
Paróka- és emberbőrgyárak 92
Forradalmi szokások 92
Mária Antónia kivégzése ... 92
A girondisták kivégzése ... 94
Ujabb áldozatok .. .96
Az uj pénz-, mérték- és sulyrendszer ... ... 96
Az uj időszámítás 97
A vallás eltörlése ... ... ... 97
Az Ész istennője ...98
Viszályok a hegypártban ... 98
A hébertisták bukása ... 100
A dantonisták bukása 100
A triumvirátus 101
Ismét kivégzések ... ... ... 102
A legfelső lény 103
A háború 1794-ben 103
A zsarnok Robespierre ... 104
Thermidor 9-ike ... 106
Robespierre és társai kivégzése 108
3. A reakciós Időszak 109
Az aranyifjúság 109
A jakobinus klub bezárása ... 110
A girondisták szabadon bocsátása ... - 110
A vallás ... 110
Az erkölcs 110
A szalonok 111
A divat ... 112
A nyomor ... ... 112
A jakobinusok száműzése ... 112
Pillanatnyi diadal 112
A nép lefegyverzése 113
Száműzések és kivégzések ... 113
A jakobinizmus vége 113
A kis Capet halála 118
XVI. Lajos leánya 114
A király pártiak veresége ... 114
Az új alkotmány 115
A királypártiak felkelése ... 116
A konvent vége ... 117
A direktórium (1795-1799) ... 118
Pénzügyi zavarok 119
Szocializmus és kommunizmus 119
Babeuf összeesküvése 120
Háború a királypártiakkal ... 121
Királypárti összeesküvés ... 122
A külháboru 1795-ben 122
A külháboru 1796-ban ... ... 123
Bonaparte a királypártiak ellen 123
A fruktidor 18-iki államcsíny 125
A demokraták többségben 126
Siéyes pártja ... 127
A kezesek törvénye 127
Az államcsíny küszöbén ... 127
Bonaparte államcsinyje.
A november 6-iki lakoma ... 129
A rothadtak pártja 129
A direktórium bukása 129
A fenyegető Bonaparte 130
Bonaparte az öregek tanácsában ... ... . ... ... 130
Az ötszázak ellenállása 131
Az ötszázak tanácsát szétkergetik 131
A forradalom vége 132
A háborúk.
Az 1796-iki hadjárat 132
A három francia hadsereg 132
Francia vereségek 133
Bonaparte Olaszországban ... 134
Mantua ostroma 135
Csata Arcolenál 136
Az angolok ellen 136
Az 1797. évi hadjárat ... ... 138
Csata Rivoli mellett 138
Béke a pápával és Ausztriával 138
Velence meghódítása 139
A compó-formioi béke 139
Békekongresszus Rastadtban 140
Az egyiptomi hadjárat 140
A francia hajóhad veszedelme 142
A szervező Bonaparte 142
Garat, Jaffa és Acre ostroma 144
Bonaparte visszatér Franciaországba ... - 146
Az egyiptomi hadjárat vége 146
A konzulátus.
A demokraták száműzése ... 146
Az uj miniszterek . .. 147
Béke a Vendéeben ... ... 148
A konzuli alkotmány 148
Bonaparte első konzul 149
Szabadságellenes rendelkezések .... 149
Vallás, közigazg., igazságügy 149
Bonaparte körutazása az országban ... 150
Összeesküvések Bonaparte ellen .. .. ... ... 150
Rendőruralom ... 151
Bonaparte udvara 152
Kibékülés a pápával... ... 152
Uj nemesség 152
Élethossziglan első konzul 158
A X. évi alkotmány 153
Pichegru és Cadoudal összeesküvése ... ... 154
Carnot az egyeduralom ellen 155
Bonaparte Napoleon császár 156
Bonaparte Napoleon koronázása ... ... 156

VII. kötet: Hősök könyve - A világháboru történet 1-159
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem