837.624

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus III.

Sustentatae a societate litterarum et artium Miskolciensi

Előszó

Harmadik évkönyvünket reménységgel teli lélekkel nyújtom át az olvasónak. Hálával gondolok mindenkire, aki tanulmányával gazdagította kötetünket. Mindnyájunk számára különleges öröm a hallgatók... Tovább

Tartalom

BEVEZETŐ (Gyárfás Ágnes) 5
TANULMÁNYOK
KÖNYVTÁRTUDOMÁNY, KÖNYVTÁRELMÉLET; INFORMATIKA 7
ESZENYI Miklós: A könyvtárhasználattal kapcsolatos
tapasztalatok 9
1. melléklet: A könyvajándékozók névsora 12
2. melléklet: A kazettagyűjtemény újabb tételei 15
FILOZÓFIA 17
BODÓ Pál: Lukács György és Bibó István politikai
filozófiája egy vita tükrében 19
TÖRTÉNETTUDOMÁNY 27
ERDÉLYI István: Az újabban előkerült rovásírásos
emlékekről 31
SÜPEK Ottó: Anonymus és műve 45
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 51
H0RVÁTH Katalin: A rész - egész viszonya a tárgy
szinkrón rendszerében 53
NÉMET NYELV ÉS IRODALOM 63
Herbert KLAUSER: Stefan Zweig der Dichter der
Leidenschaft 65
FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM 87
Ester MIKES - Melanie MIKES: Reflexions sur la
syntaxe des relatives et des interrogatives indirectes du point de vue de leur interprétation 89
Béla BÜKY: A propos de l' étymologie du mot francais
naif 99
ÉSZAKI NÉPEK NYELVE ÉS KULTÚRÁJA 101
KINCSES KOVÁCS Éva: Korompay Bertalan kapcsolatai
északi népekkel és kultúrákkal levélgyűjteménye
tükrében. II. 103
DÉCSY Gyula: Eurázsia népeinek nyelvi jövője 125
SCHÜTZ Ödön: Zsirai tanár úr egy tanítvány szemével 131
ÓKORTUDOMÁNY 135
TÖTTÖSSY Csaba: A latin gerundivum használatának 137
PEDAGÓGIAELMÉLET 147
GYÁRFÁS Ágnes: A 18 évesek sorsa 149
PSZICHOLÓGIA (lásd még: 270-296. lapokat) 155
FEUER Mária: A királynő mint a női nemi identifikáció kifejezése lányok rajzain 157
ÍRÁSTUDOMÁNY, ÍRÁSELEMZÉS 177
FÜZES Mária: A szöveg írója és az általa megjelölt
személy közötti interperszonális kapcsolat 179
KULAKOV, V.I.: A poroszok írásbelisége 183
MŰVÉSZETTÖRTÉNET 185
KOVÁCSNÉ SZIGETI Klára: Kos Károly az építőművész 187
Eötvös József levele Székely Bertalannak 196
SZOCIOLÓGIA 203
FARKAS Zoltán: A szociológiai szemléletmód típusai 205
KELETKUTATÁS, ORIENTALISZTIKA 217
GYARMATI Imre: A török eredetű helynevek az Árpád-kori Borsod vármegye térképein 219
KÖNYVISMERTETÉSEK 229
BOTTESCH, Johanna - BOTTESCH, Martin: Die bairischösterreichische Mundart der Landler von Groppold
(Apoldu de Sus) in Siebenbürgen. Wien, 1992. (BB.-KH.) 231
Bulletin of the International Association for Semiotic Studies. Vol.12, No. 1-2 (Kincses Kovács Éva) 233
Dansk-Ungarsk Ordbog. Szerk. M.Nielsen - Sitkeiné
Szira Ágnes - Szira József. Bp.-Skjern,1993. (Kincses Kovács Éva) 236
ELEKFI László: A magyar hangkapcsolódások fonetikai
és fonológiai szabályai.Bp.,1992. MTA Nyelvtud. Int.
(Kincses Kovács Éva) 240
GYÖRFFY György: Diplomata Hungarica Antiquissima. Akadémiai Kiadó, 1992. Bp.(Büky Béla) 245
HADROVICS László: Magyar történeti jelentéstan.
Akadémiai Kiadó, 1992. Bp. (Bertha Franciska) 248
PACKARD, Vance: The Ultra Rich. How Much is too
Much? 1989. N.Y. (Eszenyi Miklós) 255
TANSZÉKI BESZÁMOLÓK, EGYÉB TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK 257
BERTÓK László: Képzőművészet Miskolcon 259
GYARMATHYNÉ LŐCSEI Edit: Az angol tanszék és az
angol nyelvi lektorátus munkájának elemzése az 1992/1993-as oktatási évre vonatkozóan 263
MAKÁR Csaba: A francia tanszék egy tanítvány
szemével 268
C. MOLNÁR Emma: A szociális nemi szereptulajdonságok tükröződése tudati szinten 270
C. MOLNÁR Emma - FEUER Mária: Az új pszichológiai
tanszék működése az 1992/93-as tanévben 282
MENYES Angéla - ISZÁLY Andrea: "Pitymallat" (Egy
kislány rajzai) 287
MURÁNYI Emese: Rövid beszámoló az "Északi népek
nyelve és kultúrája tanszék" 1992/93-as munkájáról 297
NAGY Andrea: Cene Gál István kiállításáról 301
SIMON Mária: Aránytalanságok, regionalizmus, választás 303
IRODALMI FORGÁCSOK 307
KOVÁCS Sándor: Filozófiai aforizmák 309
EGYETEMI HÍREK 311
Szerkesztőség közleményei 313
A Miskolci Bölcsész Egyesület eddig megjelent kiadványai (összeállította: Eszenyi Miklós) 317
Lambrecht Miklós (1921-1992) 319
A Miskolci Bölcsész Egyesület diákszínpadának hírei 320
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus III. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus III. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus III. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus III.

A borító enyhén elszíneződött, rajta bejegyzés látható.

Állapot:
1.220 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba