A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 495 oldal
Sorozatcím: Nyelvészeti tanulmányok
Kötetszám: 27
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 963-05-3238-7
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Vizsgálataim előzményei, céljai és módszerei (Előszó helyett)11
Az aktuális mondattagolás beszédben és versben17
Az aktuális mondat17
A versmondattan17
A versek értelmi alapegységei18
Az írott mű kettős arca20
Nyelvi és esztétikai információközlés21
Az aktuális mondattagolás lényege24
Mivé lesz a föld? (Verselemzés)27
A költői szóhasználat28
A mondatok aktuális tagolása28
Ritmikai felépítés33
A kis vers jelentősége35
A téma és a propozitum felismerése (Alapfogalmak tisztázása)36
A téma jellemzői a propozitummal szemben36
Nehezebb esetek, kereszteződő szempontok43
Ugyanaz a szó T és P gyanánt46
Határozók T-, illetve P-szerepe49
Látszólagos és valóságos tagolás50
Azonosító mondatok aktuális tagolása51
A racionális alapforma (Fonetikai jellemzés)52
A hangsúly jelentése és fonetikai realizációi52
Téma és önálló határozó hangsúlya52
Azonos tagolás, eltérő hangsúlyozás53
Hangsúlyozás és szövegértelmezés54
Predikatív szintagma és mondat55
Taghatár, metszet és szünet56
Hangsúlyozási sablon57
Grammatikai és aktuális prediaktív viszony57
A mondatkezdő T-hangsúly appercipiálásának kísérleti vizsgálata58
A kísérlet és adatai58
Tanulságok70
Próba: a racionális mondat P-hangsúlyba72
Fordított sorrend (Kísérleti összehasonlítás)74
Az értelem- és érzelemkifejezés közlési modellje74
Az emocionális tagolt forma fő funkciói74
A leíró mondat tagolási problémája81
Képfelidézés és gondolati tagolás esztétikuma83
Indulat kifejezés84
A kérdő mondat84
Felelet, kirekesztő kiemelés, érzelemkitörés85
Egy sajátos előfordulás: játék a fájdalommal85
Kísérleti vizsgálat az emocionális formájú mondatok tagjainak hangsúlyáról86
Adatok a mondatkezdő P-hangsúlyra86
Tanulságok94
Próba: emocionális mondat T-hangsúlyra95
Egyéb mondatformák és alárendelt T-P viszonyok97
T-P viszony kombinációi más mondattani viszonyokkal97
Tagolatlan és bekebelező formák97
A modalitás és a módosító határozók99
Közbeékeléses formák104
A megszólítás105
Halmozott mondatformák106
Ismétlődő megszólítás106
Toldásos formák106
Keresztállásos formák107
Tagolatlan predikatív mondat111
Megengedő szerkezetű mondatok111
Tiszta keresztállásos forma112
Altagolás közömbösítése főtagoláson belül112
Jelzős szerkezetek aktuális tagolása112
Meghallgatási kísérletek114
Jelző kiemelő hangsúlya a jelzős szerkezeten belül114
Halmozott mondat hangsúlyozása118
Alkony (verselemzés)120
Mondatainak akutális tagolása121
Szavainak jelentéstartalma129
Ritmikai felépítése129
A racionális tagolású önálló mondatok (részletes felsorolás)135
Két közvetlen mondatrészből álló T-P formák136
Bővebb, de altagolás nélküli formák138
Emocionális propozitumú racionális formák142
Racinális propozitumú racionális formák155
Halmozásos témájú formák162
Altagolásos témájú formák166
Halmozásos propozitumú formák167
Bonyolultabb formák169
Mellékmondati témára következő főmondati propozitum174
Racionális mondatformák a szövegösszefüggésben177
Mondatfajták szerint177
Mellérendelt tagmondatokban182
A mondattagok terjedelmi aránya szerint186
Versek befejezéseként192
Racionális mondatformák ismétlődése 194
A variált ismétlés194
A párhuzamosság két fajtája195
Két racionális forma párhuzama200
Racionális formák sorozata204
Ilyen sorozatra épülő költemények208
Racionális tagolás alárendelt tagmondatokban214
T-P viszony a kis és nagy egységekben214
Indulatszók, megszólítások, mellékmondatok215
Időhatározóféle hiányos nominális tagmondat225
Körmondatszerű összetett egységek226
Körmondatok228
Főmondat és mellékmondat kapcsolása239
Közvetlen és módosult igazságértékű mondatok239
Az idézés, az idézetviszony239
Alárendelt és függő igazságértékű tagmondatok255
Az igazságérték és az aktuális tagolás összefüggése276
Föltámadott a tenger....280
A vers elemzése281
Szavak, képek, mondanivaló281
A mondatok tagolása282
Ritmikai felépítés285
Műfordításai289
Német fordítások289
Francia fordítások289
Finn fordítás313
Orosz fordítás317
Összegzés322
A racionális mondattagolás előfordulási arányai324
A számszerű összehasonlítás egységei324
A költemények időrendi kulcsszáma324
A teljes mondatok 325
A versmondatok325
A szavak és a szótagok száma328
A racionális tagolású versmondatok329
Elemzési minták329
Adatok, következtetések, versjellemzések330
A racionális mondatok átlagos aránya330
Az átlagtól való eltérések331
Főbb mondatfajták szerinti megoszlás346
A reprezentatív minta kérdése347
Egyes verscsoportokra jellemző mondatformák349
A mondatformák aránya mint stílusjegy349
Petőfi egyes életszakaszaiban uralkodó mondatformák349
Racionális mondatformák a szabadság és haza költészetében353
Versformák szerinti eloszlás356
Tipikus versfelépítés és őszinte érzés360
Az első gyűjteményekből kimaradt versek361
Műfordítások362
Vers és próza365
Más szerzők, más szövegtípusok365
Távolabbi kitekintés és befejezés369
Vizsgálati eredményeinek összegzése372
Jegyzetek379
Függelék401
Költemények statisztikai adattáblázatai401
Fonetikai kísérletekkel vizsgált mondatok jegyzéke454
Betűrendes versmutató az elemzett versekről455
Műszavak mutatója470
Jelek, rövidítések, képletek475
Irodalomjegyzék487

Elekfi László

Elekfi László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Elekfi László könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése

A lapélek és a védőborító foltosak.

Állapot:
1.690 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba
konyv