A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Elektrotechnika 1989. január-december

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (A Műszaki és Természettudományi Egyesületek tagja) hivatalos közlönye - 82. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Elektronikai Egyesület
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím: Elektrotechnika
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal illusztrálva. Orosz nyelvű összefoglalóval és tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Dr. Ágoston András - dr. Tóth Gyula: NC vezérléső hőkezelő automata ismertetése233
Allaga Gyula - dr. Németh Endre: Villamos szigetelések élettartamának térfogatfüggése376
A. F. Artamonov - I. P. Verescsagin: Az elektrosztatikus légporlasztás matematikai modellje és néhány numarikus kísérleti eredmény105
Dr. Asztalos Péter: Évfordulók 1988-89-ben227
Dr. Asztalos Péter: Ganz-rendszerű feszültésgszabályozás 100 évvel ezelőtt41
Dr. Asztalos Péter: Turbógenerátorok fejlesztésének jelenlegi helyzete181
Badics Zsolt - dr. Boros János - Gyimesi Miklós - dr. Madarász György: Forgóíves ívoltószerkezetek mágnesterének vizsgálata381
Bakos István: A villamos autó453
Dr. Bánfai György - Philippovich Győző: Tapasztalatok a magyarországi 420kV-os alaphálózati SF6 gázszigetelésű állomások kiépítésében és üzemében18
Bankó Sándor - Kőhalmy Sándor - Vörös Miklós: Inverter kimeneti szűrőkör számítógépes méretezése183
Bencze János: A korszerű félezető eszközök és az új tecnológiai eljárások hatása a villamos hajtások fejlesztésére és fejlődésére281
Dr. Benkó Imre - Horváth István - Kaszás Árpád - Kovács Kálmán - Somló András: Meddőteljesítmény irányítás és szabályozás a magyar villamosenergia-rendszerben261
Bóday Ottó - dr. Krajcsovics Ferenc - Pócsy Ferenc: Veszélyes, szerves vegyi hulladékok ártalmatlanítása plazmatechnika alkalmazásával303
Bognár Alajos - Csecsődi Sándor - Szaplonczay Pál - Téglás Márton - dr. Zelenyánszky Endre: Egy lehetséges összefüggés a polietilén szigetelőanyagok villamos és oxidációs stabilitása között223
Bognár Endre - dr. Tverdota MIklós - ifj. Tverdota Miklós: Áramirányítók statikus és dinamikus vizsgálatára szolgáló számítógépes mérőrendszer137
Dr. Bókay Béla - I. M. Shlaibek: Adat- és modellhibák hatása a kvázistatikus stabilitási vizsgálatokra257
Dr. Borka József: Mikorprocesszor irányítórendszerű NC- és robothajtások szabályozástechnikai elemzése341
Dr. Borka József: Robothajtások szabályozási problémái321
Dr. Boros János - Badics Zsolt - dr. Gyimesi Miklós - dr. Madarász György: Forgóíves ívoltószerkezetek mágnesterének vizsgálata381
Boross Norbert: Középfeszültségű kábelszerelvények vizsgálata impedanciával való potenciálvezérlés esetében460
Dr. Csomor Mihály - Rezsőfi Ferenc: Távvezetéksodronyokon keletkező zúzmaralerakódások49
Csömöre Sándor - Schmidt János - Vitályos Gábor: Gyorsított vizsgálati módszerek nagy villamosgépek szigetelésének fárasztására215
Czeglédi Ferenc - Lénárt László - Morva György - B. O. Puncagin: Táv-zárlati érzékelés egyes kérdései147
Danis János: Kénhexafluorid gáz bomlástermékek kimutatási módszerei372
Dávid Péter: Összefüggés a különféleképpen meghatározott élettartam-jellemzők között. II. rész: Az öregedési komponzációs hatás példái207
Dohány László - Mészáros Béla: Tirisztoros vezérlésű szárazellenállásos indító és terheléselosztó berendezés csúszógyűrűs aszinkron motorhoz385
Faludi Andor - Szabó László - dr. Tersztyánszky Tibor: Frekvenciacsökkenés vizsgálatok dinamikus szimulációja8
Dr. Fazekas Gáborné - Gajda József - Horváth Árpád - Schmitt Pálné: Vízoldású lakkok a villamosgépek impregnálásában220
Fejér György - dr. Kugler Gyula - Szekér Károly: Módszerek csatlakozók megbízhatósági vizsgálatához149
Fejér Levente: Villamosenergia-elosztóhálózati elemek soros veszteségének számítása64
J. Finke: Töltött gőzsugarak elektrosztatikai hatása107
Dr. Frank Tibor - Mojzes István - Várkony István: Mikroprocesszorral vezérelt járatóberendezés szélsőséges klimatikus vizsoníok között üzemelő elektromechanikus kapcsolókészülékek élettartamvizsgálatára135
Dr. Frank Tibor - Hevesi György: Mikroszámítógéppel vezérelt tranzisztoros gépkocsigyújtás132
E. Fujita - T. Ishikawa - M. Nifuku - T. Sasaki: Elektrosztatikus biztonság széntöltésű rendszerekben100
Gyetvai Gábor: Az atomerőművi fűtőelem-átrakómanipulátorok nagy megbízhatóságú vezérlésének rendszertechnikai felépítése336
Gyimóthy Kálmánné: Fémoxid túlfeszültséglevezető készülékek466
Dr. Halász Sándor: Aszinkron motoros hajtások mezőorientált szabályozása241
Halmy Attila: Aszinkron gép modellezése serra-függvényekkel154
Hevesi György - Major László: Közúti gépjárművek villamos rendszerében előforduló tranziens jelenségek142
Hoffmann Károly: Mezőorientált szabályozású feszültséginverteres aszinkron motoros hajtások számítógépes szimulációja249
Homoki István: A Ganz-Ikarus trolibusz408
HOrváth Miklós: Robotok programozható energiaátalakító rendszere327
J. F. Hughes: Porszórási technológiák87
Jermendi László - L. V. Timasova: Távvezetékek televíziózavarása448
Kádár Péter: A szakértői rendszerek és alkalmazásuk a villamosenergia-rendszer operatív üzemirányításában52
Kakasiné Kreskay Edit - dr. Sági Lajos: Szabadvezetékek vezetékmechanikai számításaink néhány különleges kérdése13
Kálnay Károly - Mojzes István - Várkonyi István: Korszerű vizsgálóeszközök az elektronikus és elektromechanikus alkatrészek megbízhatósági és alkalmazástechnikai vizsgálatához127
Kisel D. - Kolesar J. - Mészáros A.: Egyenáramú laboratóriumi ívkemence építési és üzemi tapasztalatai1
Dr. Komlósy Pál: Ipartelepi meddőteljesítmény-kompenzáció néhány problémája felharmonikusokkal terhelt hálózatokon139
Korondi Péter: Indukciós fogyasztásmérők mágneses körének számítása187
Korondi Péter: Robotmanipulátor-vezérlő program347
Dr. Kulcsár Sándor: A Ni-Cd akkumulátorok fejlesztésének nemzetközi és hazai helyzete305
S. E. Law: Elektrosztatikusan bevont tárgyakon fellépő villamos kölcsönhatások81
Lontay Ervin Pál: A villamos energetika új, szupravezetőkkel megoldott erőművi energiatározói435
S. Lundquist - A. Norberg - Szedenik Norbert: A kisülési áram impulzusalakja368
Dr. Magyar Péter - Dr. Németh Csóka Mihály - dr. Varjasi István: Mikroprocesszorral irányított ciklokonverteres hajtás, mezőorientált szabályozással469
Miklós Dezsőné - dr. Nagy István: Aszimmetrikus tápfeszültségű egyen-egyen konverter161
Dr. Molnár István: Érintkező felület számítása modell- és porfilmetrikus elmélet segítségével438
Dr. Nagy Lóránt: MIkorszámítógéppel vezérelt floppy motortesztelő berendezés124
Dr. Névei István: Középfeszültségű megszakítók működése és alkalmazásuk294
Novothny Ferenc - dr. Pór Gábor: Részleges letörések villamos méréssel egyidejű akusztikus detektálása144
Orlay Imre: Számítógéppel támogatott üzemirányítás az ÉMÁSZ Vállalatnál378
Pálfy Miklós: Napelemmel tölthető kisteljesítményű villamos áramforrás269
Paulusz Mihály: Szilikonelasztomer rúdszigetelőkből álló 400 kV-os lánc villamos 31
Peresztegi Sándor: Állandó mágnesű, kommutátoros és kommutátor nélküli motorok129
Pintér Ernő: Ipartelepi hálózatok meddőteljesítménygazdálkodásának optimalizálása58
Rajháty Gyula - Stráner Pál: A MÁV négyrészes, aszinkronmotoros motorvonatának villamosberendezése401
Soós László - Vajai Gyula: GTO tirisztoros inverter áramellátási célra361
Dr. Szandtner Károly - Várkonyi István: 300 kA-es klórüzemi elektrolitkádak (cellák) szakaszolókapcsolóinak árameloszlás-vizsgálata kvázistacionáris üzemállapotban151
Dr. Szaniszló Mihály: Az ipari energiagazdálkodás elektronizálásának fejlesztési eredményei374
Tamási Balázs: A budapesti Ganz-metrómotorvonat villamos berendezése425
Dr. Tersztyánszky Tibor: Villamosenergia-rendszer összeköttetések véletlen jellegű terhelésének valószínűségeloszlása177
Tihanyi László: A tirisztorok feszültségmeredekségének csökkentése inverterekben telítődő fojtótekeccsel és szokványos RC-taggal441
Tihanyi László: Tranziens folyamatok energiájának számítása288
P. Tolson: Gyúlékony gőzök vízpermettel történő szétszórásakor előfordulható elektrosztatikus veszélyek vizsgálata96
Dr. Vágó István: Kilencvenéves a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola121
Varga László: Villamos áramvezető kötések veszteségcsökkentési lehetőségei26
Dr. Varsányi Pál: A Ganz gyártámányú, szaggatós vezérlésű közúti villamos motorkocsi416
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem