Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Élelmezési ipar 1986.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium és a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület szakfolyóirata - XL. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. szám
Holló János: Az Élelmezési Ipar 40. évfolyama elé 1
Tóth János: 40 év az élelmiszeripar szolgálatában 3
Kiss Ferenc: Az élelmiszeripar múltját, jelenét és jövőjét szolgálja a 40 éves MÉTE szaklap 5
Kalervo Eriksson: Az új és hagyományos biotechnológia üzleti szempontjai, aspektusai, különösen kis
országokban 8
Körmendy Imre: Hő- és anyagátvétel a konzervipari technológiai eljárásokban 111 14
70. OMÉK 19
Kiss Gáborné: Élelmiszertermelésünk fejlődése a 70. OMÉK tükrében 20
A 70. OMÉK élelmiszereire kiosztott díjak 25
Dénes Katalin: Az élelmiszeripar települési helyzetének fejlődése napjainkig és a fejlesztés irányai 27
Nagy Emil: A XVII. Nagykőrösi Higiéniai Napok 33
Stauder Márta: Szemes és ipari keveréktakarmányok kereskedelmi problémái 38

2. szám
Manujlova, T. A.: A kevés hulladékkal járó és hulladék nélküli technológiák bevezetése a szovjet élelmiszeriparban 41
Halász Anna-Ali Badawy-Sawinskyné Acsádi Júlia-Kozmáné Kovács Edit: F-2 toxintermelő penésztörzsek
zearalenon képzése különböző szubsztrátumokon 46
Árvai Sándor: Alapmodell a hatósági technológiai ellenőrzésre - sütőipari példán 61
Bardach Sándor: A gabonatároló hálózat fejlesztésének várható eredményei a VI. ötéves tervidőszakban 55
Szabadkai Attila: A számítástechnika hatékonyságáért az élelmiszeripari gazdálkodásban és vezetésben 59
Molnár Pál-Kécsánné Lengyel Anna: Élelmiszerek minőségmutatójának számítógépes feldolgozása és hasznosítása 63
Kirsch János: Az agrártörténeti emlékek védelme 70
Szabó S. András-Farkas Józsefné-Novotnik Mária: Sugárkezelt növényi élelmiszerek enzimaktivitásának
vizsgálata 75
Zsigmond András 1918-1985 78
Tóth-Zsiga István: A Tisztújító Küldöttközgyűlés elé 79

3. szám
Biacs Péter: Fő kutatási irányok a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézetben és az ipari bevezetés lehetőségei 81
Tomay Tibor: A műszaki fejlesztés fő irányai a gabonaiparban 86
Árvai Sándor: Alapmodell a hatósági technológiai ellenőrzésre - sütőipari példán II 91
Tóth-Zsiga István: A társadalmi szervezetek szerepe a minőség javításában 95
Vajda Ödön-Bakonyi János-Kerényi János-Koritár László-Selmeczy Lajos-Csahók Gyula: Tecnoconserve '85 Párma 97
Gion Béla: Élelmiszer mérnök személyi számítógéppel, 2.1. Élelmiszerek szárításának szimulálása 110
Horváth Imre-Lesenyei Gábor: Zsír- és olajfogók az élelmiszeriparban

4. szám
Lásztity Radomir-Békés Ferenc-Kemény Sándorné: Válaszút előtt a búzafehérjekémia? 121
Szarvas Tibor-Nagel Vilmos: A mintavételi és minősítési eljárások fejlesztésének lehetőségei 123
Forgács Katalin: Újfajta zöldség-gyümölcs kereskedelem a Debreceni Tartósítóipari Kombinát szervezésében.. 127
Peter Mayer: Magasabb anyaggazdálkodási teljesítmények biztosítása, anyagfelhasználási normák és normatívák alkalmazásával az élelmiszeriparban 130
Szenes Endréné: A magyar konzervipar története 134
Vásárhelyiné Perédi Katalin-Miklovicz András-Czukor Bálint: Gyümölcsnektár ivólevek műanyag-poharas
csomagolásának kifejlesztése 141
Sallay Péterné-Czukor Bálint-Fövenyessy Andrásné: Az energiaszegény üdítőitalok és nektárok előállításának problémái 144
Szántó Gyuláné-Váczyné Kalász Ilona-Sállay Péterné-Borszéki Béla: Diabetikus üdítőitalok előállítása,
érzékszervi, fizikai és kémiai tulajdonságai 146
Balla Ferenc: Oxidációra tipikusan érzékeny C-vitamin és molekuláris oxigénnel telített üdítőital kölcsönhatása 149
Tóth-Zsiga István: Országgyűlési képviselők tanácskozása 151
1985. évi tárgymutató 157

5. szám
H. J. Koch: Az energiagazdaságosság növelése 1986-1990 161
Szenes Endréné: Műszaki-gazdasági tényezők szerepe a fém csomagolóeszközök alapanyagának megválasztásában 165
Demeczky Mihály-Khell Ádámné-Godek Ferencné: Vizek sótartalmának beállítása membránszeparációs eljárással 170
Hosszú István-Vári Ferenc: A számítógépek szerepe az innovációban 175
Balla Ferenc: Új élelmiszerek a Szovjetunióban 178
Kádas Lajos-Hajdú István: Vizsgálatok a hűtve tárolt ételek mikrobiológiai és érzékszervi tulajdonságairól... 180
Berszán Gábor: A húsipar 40 éves fejlődése 185
Sárkány Péter: Agro--Biotech fórum 190
Kiss István: Beszámoló a Mikrobiológiai Szakosztály 1981-1985. évi tevékenységéről 193

6. szám
A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület XVIII. Tisztújító Küldöttközgyűlése 201
Ludvig László-Ledniczky Ferencné: Keményítőszármazékok előállítása 231
Tóth Miklósné: Energiatakarékosság a Baranya megyei ÁHV-nál 235

7. szám
Szabó Ferenc: Teljesítmények és követelmények az élelmiszeriparban 241
Vámosné Vigyázó Lilly: Élelmiszer-aromák előállítása enzimekkel II. Aromatermelés mikroorganizmusokkal. . 244
Vendégh Ferenc: Áttekintés a magyar tejiparról 248
Szenes Endréné: Műszaki-gazdasági tényezők szerepe a fém csomagolóeszközök alapanyagának megválasztásában II 253
Gyetvai Aladár: Csontszeparátor üzemeltetésének tapasztalatai 257
Csonka Károly: Vegyük komolyan a levegőt! 260
Kartali János.: Zöldségek.és.gyümölcsök külkereskedelmének néhány aktuális problémája 263
Thurzó Endre: Gondolatok a hazai élelmiszeripari gépészet fejlődéséről 270
Erdélyi György: Gyártmányfejlesztés - marketing szemlélet a Győr-Sopron megyei ÁHV-nál 272

8. szám
Dénes Géza-Holló János: A biológia és technológia kapcsolata biotechnológiai eljárások kidolgozásában 281
Sharobeem Samy Fanous-Hídvégi Máté-Simonné Sarkadi Livia-Lásztity Radomir-Sálgó András: A kukorica mint fehérje- és aminosav-forrás 287
Sánta Istvánné: Élelmiszeripari technológiák fejlesztése a századfordulóig 293
Merényi Imre: A biotechnológia alkalmazásának jelentősége és lehetőségei az állattenyésztésben 296
Zachariev György: Fizikai és kémiai tényezők hatása a fűszerpaprika karotinoidjainak stabilitására 299
Berta Istvánné: Élelmiszergazdasági exportunk a két ötéves terv fordulóján 304
Nagy László: Anyag-energiatakarékos eljárások, technológiák érvény ülése, terjesztésük az élelmiszeriparban 306
Szabó S. András: A dán élelmiszergazdaság 310
Katona Edit: Hogyan befolyásolhatjuk étkezési szokásainkat? 313

9. szám
Mohos Ferenc - Lásztity Radomir: Élelmiszeripari és biotechnológiai rendszerek matematikai modellezése .. 321
Pál György - Salánki István: Cukoriparunk fejlődése és helyzete 327
Magyary-Kossa Béla: Az adagolási pontosság jelentősége 334
Szarvas Tibor: A Magyar Élelmiszerkönyv reformjának szükségessége 338

10. szám
Halász Anna: A fehérjebiológiai érték fogalma, kialakulása és módosulása 301
Dworschák Ernő: A növényi fehérjeforrások táplálkozás-egészségügyi értékelése 368
Fonyó István: 1914-1986 373
Ember Gábor: Az élelmiszeripari K+F a VII. ötéves tervidőszakban 374
Béke György-Molnárné Parádi Éva-Sebők András: A kenyér fagyasztási lehetőségei 380
Pálfy Gyula: Termék-kód jelölés alkalmazása az élelmiszeriparban 385
Petres Jolán-Czukor Bálint: A szójabab antinutritív kísérőanyagai I 390
Kudla E.: A gépesítés szintjének növelése a szlovák sütőiparban 395

11. szám
Szőke Mihály: A nemzetközi termelési együttműködés alakulása és ökonómiai értékelése az élelmiszeriparban . 401
Janzsó Béla: Aminosavak előállítása mikrobiológiai úton 407
Csávás Sándor: A MTESZ XIV. tisztújító küldöttközgyűlése 413
Bállá Ferenc: Sportolók molekuláris oxigénes ital fogyasztásának vizsgálati eredményei 415
Kovács Imre 1914-1986. 418
Szabadkai Antali: Az innováció szerepe az élelmiszergazdaság növekedésében és struktúraváltásában 419
Toókos Ildikó: ÁTEV telepi szennyvizek vizsgálata 425
Gönczy Árpád: A debreceni hatósági élelmiszerellenőrzés kialakulása és rövid története (1869-1982) 431
Szenes Endréné: A XVIII. Nagykőrösi Konzervipari Higiéniai Napok 436
Molnár Pál: Beszámoló az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQC) I. Élelmiszeripari Szimpóziumáról 440

12. szám
Koncz Imre: Az AGROBER szerepe az élelmiszeripari fejlesztések előkészítésében és megvalósításában 441
Dimény Imre-Szabadkai Attila: Vállalatgazdaságtani és rendszerszervezési kutatások irányai a Kertészeti
Egyetem ökonómiai Intézetében 446
Gulyás Béla: A Magyar Kereskedelmi Kamara szerepe és feladatai 451
Póderné Ősy Klára - Czukor Bálint: A gyártmányfejlesztés és a kutatás szerepe a kiegyensúlyozott táplálkozásban 455
Rácz Margit: Élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok hasznosítási lehetőségei 460
Barta József: Fruktóz előállítása csicsókából 465
Tomay Tibor: Országos Molnárnapok 470
Dr. Lórincz Ferenc 1898-1986 476
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Élelmezési ipar 1986. Élelmezési ipar 1986.

Több oldalon pecsétnyom található.

Állapot:
6.280 Ft
3.140 ,-Ft 50
16 pont kapható
Kosárba