992.806

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Élettani folyamatok molekuláris alapjai

Szerző
Lektor

Kiadó: JATEPress
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 289 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó3
Előszó a második kiadáshoz4
Rövidítések5
Fehér Ottó: A feszültségfüggő ioncsatornák molekuláris fiziológiája7
A mesterséges és természetes membránok biofizikája7
Vivőanyaggal működő ionátvitel11
Csatornaképző anyagok13
Az ionok fizikai kémiája17
Ioncsatornák22
A feszültségzár módszer34
A kapuáramok 35
A folt-feszültségzár módszer41
Nátriumcsatornák43
A nátrium csatornafehérje felépítése44
A nátrium-csatornák molekuláris farmakológiája46
Helyi érzéstelenítők47
A nátrium-csatornák specifikus blokkolói48
A nátrium-csatorna kapumechanizmusát befolyásoló szerek49
A kalcium-ionok jelentősége a nátriumcsatornák működésében és a membrán ingerelhetőségének szabályozásában 52
Kálium-csatornák. A gyors K-csatornák molekuláris fiziológiája53
Az Sh fehérjecsaládok56
Erdélyi Lajos: A kémiailag vezérelt ioncsatornák molekuláris fiziológiája59
A nikotin típusú acetilkolin receptor-ioncsatorna60
A muscarin típusú acetilkolin receptorok73
Az acetilkolin receptorok deszenzitizációja81
A G-proteinek82
Az inozitol trifoszfát és a diacilglicerol kettős hírvivő rendszer84
A foszfolipáz A2 receptor-közvetített aktivációja GTP-kötő fehérjék közreműködésével88
GABA receptor-ioncsatorna rendszerek91
Az emlősök glicin receptora99
A serkentő aminosav receptorok molekuláris fiziológiája101
A dopamin receptor-ioncsatorna rendszer molekuláris fiziológiája108
Adrenerg receptorok116
Peptiderg receptorok120
Az intracelluláris fehérjefoszforiláció és fiziológiai jelentősége126
A szekréció és a transzmitter felszabadulás molekuláris folyamatai130
Nemcsók János: Az ingerületáttevődés biokémiai alapjai143
A neurotranszmitter felszabadulása143
A neurotranszmitterek posztszinaptikus hatása144
A neurotranszmitterek inaktivációja146
A neurotranszmitterek áttekintése kémiai szerkezetük alapján146
Kolinerg neuronok147
Az acetilkolin tárolása és felszabadulása147
Az acetilkolin szintézise és lebontása148
Az acetilkolin felszabadulása és posztszinaptikus hatása149
Az acetilkolin inaktivációja150
Katecholaminerg neuronok153
A dopamin, noradrenalin és adrenalin szintézise és lebontása154
A katecholaminok szintézisében szereplő enzimek jellemzése155
A katecholaminok lebontása158
A szinaptikus átvitel folyamata a katecholaminerg rendszerben158
A szerotoninerg neuronok160
A szerotonin szintézise és lebontása161
Melatonin162
GABA-erg neuronok162
Az érzékszervek molekuláris biológiája167
A fotoreceptorok molekuláris fiziológiája167
A fotokémiai reakció168
A fényhatás elektromos következményei169
A fényadaptáció és mechanizmusa170
A fényhatásra létrejövő hiperpolarizáció mechanizmusa170
A fotokémiai reakció és a hiperpolarizáció kapcsolata171
A csapok fényérzékeny anyagai175
Az opszin konfiguráció-változásának mechanizmusa176
A szagérzékelés molekuláris fiziológiája177
A szaglószervi receptorsejt177
A szagingerek által aktivált ioncsatornák180
A szagingert érzékelő receptorok kutatása181
Az ízérzékelés molekuláris fiziológiája183
A savanyú íz átvitele184
A sós íz érzékelésének fiziológiai mechanizmusa186
Az édes íz átvitele187
A keserű és más ízek átvitele188
Szente Magdolna: Az agykéreg ontogenezisének molekuláris alapjai189
Génexpresszió szerepe az idegi fejlődésben190
Perifériás idegrendszer191
Az agykéreg fejlődése192
Az embrionális agykéreg kialakulása193
Az idegsejtek vándorlása a kéreglemezbe195
A sejtvándorlás molekuláris mechanizmusai197
A kéreg oszlopos szerveződése198
A neuronok és gliasejtek differenciálódása198
A sejtek korának szerepe a fejlődésben199
Az agykéreg citoarchitektonikai areáinak kialakulása200
Areaspecifikus bélyegek, afferens kapcsolatok kialakulása202
Efferens kapcsolatok kialakulása204
A neuronok fenotípusának kialakulása205
Az ingerlékenység kialakulása209
Neuronális érés, sejthalál210
Az onkogének és az idegi növekedés212
Környezeti hatások213
A gerinces idegrendszer sejtadhéziós molekulái214
Általános sejtadhéziós molekulák215
Ca-függő nem-specifikus sejtadhéziós molekulák220
specifikus sejtadhéziós molekulák221
Adhézió szerepe az axonok növekedésében223
Toldi József: Az idegnövekedés, -fejlődés, -regeneráció molekuláris vonatkozásai. A neuronális transzplantáció lehetőségei és korlátai229
Az idegsejt neuritjének növekedése, fejlődése, regenerációja229
Az axonalis növekedési kúp230
Az NGC kalcium általi ellenőrzése231
Hormonok, transzmitterek, növekedési faktorok receptor mediálta hatásai234
Hormonok, neurotranszmitterek hatásmechanizmusa234
A növekedési faktorok hatásmechanizmusa235
Az NGF hatásmechanizmusának régebbi és újabb értelmezése236
Az NGF - és receptorainak szerepe az egyedfejlődés és a regeneráció során. Újabb értelmezés238
Az axon növekedésével kapcsolatos fehérjék239
A növekedéssel kapcsolatos génexpresszió szabályozása241
Sejtfelszíni adhezív anyagok, antigének szerepe a neuronális kapcsolatok kialakulásában241
Az N-CAM molekuláris sajátosságai242
Az N-CAM biológiai szerepe243
Egyéb, N-CAM-től különböző neuronális antigének246
A neuronális transzplantációs kísérletek történeti áttekintése247
Az átültetés immunológiai kérdései248
Az idegsejtek regenerációját, nyúlványok képződését, működő szinapszisok létrejöttét befolyásoló tényezők248
Átültetési eljárások, típusok250
A beültetett idegszövet kapcsolatainak specifitásáról251
Az idegi transzplantátum elektrofiziológiai sajátosságai 253
A neuronális transzplantáció terápiás célú felhasználása. Lehetőségek és korlátok255
Baranyi Attila: A tanulás és emlékezés molekuláris fiziológiája259
A tanulás és emlékezés fogalmai259
Tanulás a viselkedés szintjén261
Információtárolás, memória a viselkedés szintjén263
Az idegi plaszticitás és információtárolás vizsgálati módszerei264
Tanulás a neuronhálózatok szintjén, sejt-együttesek kialakulása265
Tanulás sejtszinten, Hebb hipotézise267
A szinaptikus hatékonyságmódosulás típusai268
A tanulás és emlékezés molekuláris folyamatai269
Az agykérgi heteroszinaptikus facilitáció mechanizmusai és szerepe az asszociatív tanulásban276
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem