1.026.557

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az élet alapjai

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 899 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-282-181-5
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. Második, felújított és bővített kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó15
ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN (Kiszely György)18
Az élet alapkérdései18
Mi az élet?18
Homeosztázis. Vezérlés és szabályozás az élő rendszerekben20
Az élettelen és az élő viszonya a környezethez21
A protoplazma22
A protoplazma kémiai szerkezete23
A protoplazma kolloidjai25
A szerkezet és a működés összekapcsolódása26
Az élettelen és az élő határa mint biológiai probléma27
Az élettelen és az élő határa mint az anyag szerveződésének problémája28
Az anyag evolúciója mint a természet általános jelensége30
Az élet keletkezése30
Próbálkozások az élet keletkezésének a magyarázatára32
Az élet keletkezésének tudományos elmélete32
Keletkezik-e élet napjainkban?40
Az élettelen és az élő természet egysége42
AZ ÉLET FIZIKAI ALAPJAI (Tarján Imre, Györgyi Sándor, Rontó Györgyi)44
Anyagszerkezet; a szerkezet és a funkció molekuláris alapjai44
Az anyag alapformái45
Az anyag felépítésének részecske- (korpuszkuláris) jellege45
Fizikai terek vagy mezők46
A kvantummechanika főbb vonásai47
Atomok és molekulák közötti kölcsönhatások49
Kémiai kötések50
Hőmozgás52
Van de Waals-kötések, hidrogénkötés (hidrogénhíd)52
Strukturális stabilitás és változékonyság; molekuláris hibák54
Egy példa az előzőkre: a víz tulajdonságai és szerkezete56
Egy másik példa az előzők szemléltetésére: néhány szó a fehérjékről58
A folyadékkristály mint makromolekuláris modell61
Szerkezetvizsgálati módszerek65
Emissziós és abszorpciós spektrometria66
Szórásjelenségek67
Diffrakció68
Mágneses rezonanciaspektrometria70
Mikrokalorimetria71
Energia és élet71
Az energia fajtái71
Az általános energiatétel72
Belső energia73
A szabadenergia76
A fény77
A teljes elektromágneses színkép77
A fény kölcsönhatása atomi rendszerekkel: fénykibocsátás és fényelnyelés79
Az életfolyamatok dinamikája83
Oldatok és oldás83
Kapillaritás85
Felületi feszültség, kapilláris nyomás85
Kapilláraktív anyagok87
A transzportfolyamatokról általában88
Folyadékok és gázok áramlása89
A Hagen - Poiseuille-törvény89
Lamináris és turbulens áramlás91
Pulzáló áramlás91
Diffúzió92
Ozmózis94
Membrántranszport95
Passzív membrántranszport96
Aktív membrántranszport97
Élet és elektromosság98
Információ és élet101
A hírközlés általános vonásai102
A hírközlő rendszerek felépítése, működése102
Információmennyiség104
Az információáram106
Az irányítás általános vonásai106
Szabályozás, szabályozórendszerek107
A termosztát mint szabályozókör108
Az MS2-fág fejlődésének szabályozása109
A modellezés áttekintés110
AZ ÉLET MOLEKULÁRIS ALAPJAI (Elődi Pál)113
Lehet-e az életet molekulákra bontani?113
Az élővilág molekulái115
Milyenek általában a biomolekulák?118
Szénhidrátok118
Lipidek119
Információs makromolekulák122
Nukleinsavak123
Fehérjék131
Hogyan alakult ki az élővilág rendkívüli változatossága?136
A fehérjék felépítésében előforduló nagyobb elemi egységek145
Multifunkcionális fehérjék150
Kofaktorok153
Szabályozás a sejtben159
Szabályozás az anyagcsere szintjén165
Hormonok szabályozóhatása168
A SEJT EVOLÚCIÓJA (ifj. Törő Imre)183
A molekuláris (biokémiai) evolúció183
A bioenergetikai folyamatok evolúciója183
Genetikai evolúció194
Eukarióták és prokarióták195
Az urkarióta és a progenota198
A sorozatos endoszimbiózis teóriája (SET)201
A gének eredete és genommá szerveződése204
Genetikai kommunikáció és sejtevolúció212
A vírusokról általában213
A prokarióta sejtek vírusai216
Episzómák és plazmidok219
Az eukarióta sejtek vírusai: retrovirális és celluláris onkogének225
A vírusok evolúciós szerepe232
A szupramolekuláris (morfológiai) evolúció főbb állomásai234
Prokarióták (Monérák)236
Mikoplazmák (PPLO)236
Eubaktériumok (valódi baktériumok); a baktériumsejt szerkezete237
Cianobaktériumok (kékmoszatok, kékeszöld algák)247
Eukaróta egysejtűek (protiszták)249
Barnamoszatok249
Amőbák249
Ostoros egysejtűek251
Az eukarióta sejt evolúciója254
AZ EUKARIÓTA SEJT (ifj. Törő Imre)258
A klasszikus citológia és a modern sejtbiológia258
A sejtek alapszerkezetének közös vonásai260
Fénymikroszkópos és elektronmikroszkópos dimenziók260
Az eukarióta sejt finomszerkezete általában263
A növényi sejt270
A citoplazma váz- és "izomrendszere" (sejtváz, citoszkeleton)272
Miofibrillumok273
A vastag miofilamentum275
A vékony miofilamentum276
Az izom-összehúzódás (izomkontrakció) kémiai mechanizmusa279
A mikrotrabekuláris hálózat284
Mikrofilamentumok286
Intermedier filamentumok287
A harántcsíkolt izomsejtek vázelemei; a Z-korongok (Z-csíkok)288
A simaizomsejtek vázelemei289
Neurofilamentumok290
Mikrotubulusok290
A mirotubulusok képződése és lebomlása292
Mozgólépcsők a citoplazmában294
A mikrotubulusokat organizáló központ (MITOK)296
Membránbiológia297
Bevezetés297
A membránok alapváza; a lipid-kettősréteg299
A membránfehérjékről általában305
Membránenzimek307
A membránok összeolvadása és szétválása (membránfúziós jelenségek)310
A membránfúzió jelentősége310
A membránfúzió mechanizmusa312
A sejtek kültakarója: a plazmamembrán314
A vörösvérsejtmembrán felépítése314
A membránfúzió mechanizmusa320
Membráncsatornák és ionpumpák: beépített transzportrendszerek325
Mikrobolyhok rendszere, glikokoalix, sejtkapcsoló struktúrák328
Hormonreceptorok339
Az idegsejtmembrán és a mielin; a szinaptikus ingerületátvitel344
Az izomműködés idegi szabályozása: a szarkotubulári rendszer351
A sejtek "zsigerei" és "keringési" szervei: az endomembrán-rendszer357
Az endomembránok osztályozása362
Az endomembránrendszer tagjainak helyrajzi viszonyai364
Az endoplazmatikus retikulum (ER) és a mikroszomális membránok (MM)365
Detoxikálóállomások a sejtben: a monooxigenáz-rendszer369
A riboszómák és a DER-membrán371
A Golgi-készülék (GK) és membránjai378
A lizoszómák és a vakuoláris apparátus382
Heterofágia: fagocitózis és pinocitózis390
A primer lizoszómák képződése és a GERL397
Autofágia: autofagoszómák és autolizoszómák (autofág vakuólák: AV)400
Multivezikuláris testek (MVT)404
Növényi sejtek lizoszómái405
Peroxiszómák, glioxiszómák, hidrogenoszómák és glikoszómák407
A mikrotestek (microbody) evolúciós eredete és szerepe414
A tüskés (klatrin bevonatú) vezikulák (TV-k) morfológiája416
Az endomembránrendszer működése418
Membránbiogenezis, szekréció, exocitózis421
Membránreceptorok endocitózisa és keringése, a receptoszómák423
Energiafejlesztő (energiaátalakító) membránok429
A fotofoszforilációs (kloroplasztisz-) membrán434
Az oxidatív foszforilációs (mitokondriális) membrán438
Sejtmozgások444
Vándorló sejtek nyomában: az állábas (amőboid) mozgás444
Centriólumok, bazális testek és undulipódiumok448
A csilló anatómiája448
A csillómozgás mechanizmusa451
A csillóműködés szabályozása452
Bazális testek és csillóképződés (ciliogenezis)454
Centriólumreplikáció és a mitotikus apparátus457
Saját genetikai apparátusú sejtorganellumok462
A mitokondriumok463
Egysejtűek (protozoa) mitokondriumai465
Szövetes állatok (eumetazoa) mitokondriumai468
A mitokondriumok biogenezise és lebomlása470
A plasztidok (plasztiszok, színtestek)474
A plasztidok felosztása és morfológiája474
A plasztidok biogenezise és differenciálódása476
A sejtmag477
Bevezetés477
A sejtmag fénymikroszkópos morfológiája481
A sejtmag finomszerkezete486
A nukleáris mátrix (magváz)487
A kromatin elektronmikroszkópos morfológiája488
A nukleáris RNS496
A maghártya és a neukleocitoplazmatikus kommunikáció csatornái504
A sejtmag működése507
Hormon-kromatin kölcsönhatások. A szteroid receptorok508
A sejtek szaporodása és differenciálódása512
A sejtciklus512
A sejtdifferenciálódás alapjelenségei516
A biokémiai differenciálódás519
Finomszerkezeti változások a sejtdifferenciálódás során520
A sejtosztódás szabályozása524
A SZAPORODÁS ALAPJAI (Kiszely György)527
Az egyedi élet. A faj és a földi élet folytonossága527
A szaporodás és az evolúció527
Miért nem kezd minden nemzedék mindent elölről?528
A szaporodás és az egyedfejlődés528
A szaporodás fogalma, lényege, formái és molekuláris biológiai összefüggései529
Ivartalan szaporodás532
Osztódás és többes osztódás (sokszoros osztódás)533
Ivartalan szaporodás és telepképzés538
Ivaros szaporodás és szexualitás541
Egysejtűek ivaros szaporodása544
A nem meghatározottsága az állatvilágban546
A soksejtű állatok ivaros szaporodása548
Ivari jellegek550
Az ivarmirigyek fejlődése és szerkezete551
Az emlősök petefészek és a nőivari hormonok554
Az emlősök heréje és a hímivari hormonok557
Az ivarsejtek szerkezete és fejlődése558
Az ovium558
A spermium és a sperma562
Oogenezis, spermiogenezis564
A megtemékenyítés568
A gamonok569
Nemzedékváltakozás és a többsejtű növények szaporodása573
Az egysejtűek nemzedékváltakozása573
Magfázis-váltakozás573
A többsejtű állatok nemzedékváltakozása574
Növények spórás szaporodása és nemzedékváltakozása576
A szárazföldi növények nemzedékváltakozása579
A szűznemzés (parthenogenezis) és a merogámia 586
Többsejtű növények vegetatív szaporodása és mesterséges vegetatív szaporítása588
A szomatikus embriogenezis és a regeneráció kapcsolata588
Ivadékvédelem, ivadékgondozás, anyai ráhatás589
Az anya és a magzat szervezeti kapcsolata589
Ivadékgondozás a testen kívül595
Az anyai ráhatás597
A biotechnika és biotechnológia a szaporodásban599
A mesterséges inszemináció600
A mesterséges hibridizáció és a szaporodás601
Sejt- és szövettenyésztés, klónozás a szaporításban602
Művi megtermékenyítés lombikban (in vitro)604
Embrióátültetés és a lombikbébik605
A sejtmagátültetés606
AZ ÖRÖKLŐDÉS ALAPJAI (Vida Gábor)609
Bevezetés609
A genetika tárgya és jelentősége609
Az örökítő anyag felfedezésének története610
A felfedezés elképzelt és reális útja610
A hibridálóktól a mendeli faktorokig611
A mendeli faktorok (gének) sejttani lokalizálása612
Az örökítő anyag kémiai természete613
A mai genetika615
A molekuláris genetika alapjai617
A DNS szerkezete és ami ebből következik617
A nukleotidsorrend és a bázispárosodás617
DNS-hibridálás619
A DNS-renaturációkinetika genetikai mondanivalója620
A replikáció622
A transzkripció és a transzláció625
A mutáció628
A gén és a rekombináció632
Mutációval detektált gének632
A koplementációs teszt632
Az általános rekombináció633
A mutánsok rekombinácis feltérképezése636
Gén-polipeptid kolinearitás637
Még egyszer a génről639
A génműködés szabályozása640
A lac-operon642
Az eukarióták fénszabályozása645
Fágok és baktériumok genetikája648
A vírusok genomja648
RNS-vírusok és - viroidok649
DNS-vírusok650
Fágkeresztezések652
Bakteriális konjugáció656
Transzformáció és transzdukció660
Transzformáció660
Általános transzdukció662
Specializált transzdukció662
Áthelyeződő genetikai elemek664
IS-elemek664
Mozgó transzpozonok665
Áthelyező plazmidok666
Áthelyező vírusok666
Eukarióta szervezetek genetikája667
Az eukarióta genom szerveződése667
Az eukarióta DNS667
A kromatin szerveződése671
A sejtosztódások genetikai következményei672
Fonalas sejtosztódás vagy mitózis672
Közvetlen sejtosztódás vagy meiózis673
A citogenetika alapjai676
A kromoszómaszerelvény jellemzése677
Speciális kromoszómák678
Ivarkromoszómák és az ivarmeghatározás genetikája680
A kromoszóma szerkezeti megváltozásai682
A kromoszómaszám változásai686
A genomszám (ploidia) változásai688
Mendelező gének692
Egygénes mendelezés692
Két - és többgénes mendelezés693
Több mint két allél (többszörös allélia)695
Gének interakciói697
Kapcsolt gének és a rekombinációs genetikai térkép699
Ivarhoz kapcsolt öröklődés (sex linkage)699
A gén és a centromeron kapcsoltsága700
Kétpontos keresztezés701
Hárompontos keresztezés és a crossover-interferencia703
A mennyiségi tulajdonságok genetikája706
Poligénes öröklődés708
A genotípusok reakciónormája710
A fenotípusos variancia komponensei711
A heritabilitás714
Extranukleáris öröklődés715
A plasztiszgének mutációja716
Mitokondriális gének mutációja717
Az organelláris genom718
Az eukarióta génexpresszió kontrollja721
Rövid távú génexpresszió-szabályozás721
A differenciált sejtek kialakulása hosszú távú szabályozással723
Néhány szó a genetikai manipulációkról728
AZ ÉLŐ SZERVEZET VÉDEKEZÉSE (IMMUNITÁS) (Kesztyűs Loránd, Gergely János)733
A természetes ellenállás733
Természetes ellenanyagok740
A komplement742
Az interferon745
A lizozim747
Fajlagos (szerzett) immunitás748
Történeti áttekintés748
Az önfelismerés alakulása az evolúció során751
Adaptív immunitás753
Immunogének (antigének)754
Az antigének osztályozása755
Az immunválasz761
Az immunrendszer763
A B- és T-nyiroksejtek765
Az immunválasz folyamata768
A nyirokszövet működése771
Az ellenanyagok772
Az immunoglobulinok773
Az ellenanyagok képződésének elméletei777
Immunotolerancia vagy immunológiai tűrés779
Immunológiai hiánybetegségek (immunodeficienciák)783
A fajlagos immunválasz kórokozó következményei784
Autoimmunbetegségek786
AZ ÖREGEDÉS ALAPJAI (Nagy Mária)791
Bevezetés791
Élettartam792
A populációk élettartama, öregedése, kihalása796
Öregedés800
A gerontológia rövid története és az öregedés főbb elméletei803
Az időskor viselkedéstana807
A szervrendszerek öregedése815
A neuroendokrin rendszer öregedése815
A szervezet immunrendszerének öregedése816
Anyagforgalmi szervrendszerek öregedése817
A táplálkozási szervrendszer öregedése817
A keringési szervrendszer öregedése820
A légzési szervrendszer öregedése822
A húgyivari készülék öregedése822
A kültakaró öregedése822
Öregedés a szervek szintjén822
Öregedés a szövetek szintjén823
Öregedés a sejtek szintjén825
Öregedés a molekulák szintjén837
Az öregedés jelenségének történelmi kialakulása839
Az élettartam megnyújtására és az öregedés lassítására irányuló próbálkozások841
A növények élettartama és öregedése842
Halál852
AZ ÉLET KÖRNYEZETI ALAPJAI (Fábián Gyula)846
Az ökológiai rendszer846
Az ökoszisztéma fogalma, formái és típusai848
Az ökoszisztéma összetevő részei általában850
Az ökoszisztéma taxonómiai összetevői851
A fajok sokfélesége az ökoszisztémában852
Az ökológiai nis (niche) fogalma855
Ökoszisztéma és anyagáramlás858
Biogeokémiai ciklusok858
Mennyiségek - sebességek859
Tápanyagok859
A víz körforgalma860
A szén körforgalma861
A kén körforgalma862
A nitrogén körforgalma863
A biogeokémiai ciklusok két alapvető típusa864
Tápanyagkörforgás és energiaáramlás a populációk szintjén866
Az energiaáramlás az ökoszisztémában867
A biomassza és az energiaáramlás kapcsolata869
Az ökoszisztéma állandósága872
Az ökoszisztéma rendezettsége az idő sodrában873
Az ökoszisztéma tetőzése877
A rend és a működés szabályozása az ökoszisztémában878
Névmutató885
Tárgymutató889
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem