1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Emberek és istenek...

Szöveggyűjtemény az ateista és antiklerikális irodalomból

Szerkesztő
Fordító
Lektor
Kapcsolódó személy

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 754 oldal
Sorozatcím: Iskolai könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 8024.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
Bevezetés7
Az antik görög és római irodalom
Aiszkhülosz: A leláncolt Prométheusz (részlet) (Trencsényi Waldapfel Imre fordítása)35
Szophoklész: A trakhiszi nők (részlet) (Kardos László fordítása)38
Antigoné (részlet) (Trencsényi Waldapfel Imre fordítása)38
Euripidész: Még azt mondják, hogy vannak... istenek... (Csengery János fordítása)40
Kritiász: A vallás eredete (Kerányi Grácia fordítása)41
Kallimakhosz: Egy sír fölött (Devecseri Gábor fordítása)42
Menandrosz: Az embergyűlölő (Trencsényi Waldapfel Imre fordítása)43
Lukianosz: A tragikus Zeusz (részlet) (Jánosy István fordítása)44
Titus Lucretius Carus: A természetről (részletek) Meller Péter fordítása47
A középkor
Ismeretlen francia szerző: Ádám apátról (Weöres Sándor fordítása)53
Mütilénéi Khrisztoforosz: Egy hiszékeny ereklyegyűjtőhöz (Weöres Sándor fordítása)54
Omár Chajjám: Négysorosok (Weöres Sándor fordítása)55
Carmina Cantabrigiensia: János apát angyallá válik (Weöres Sándor fordítása)57
A farkas és a plébános (Weöres Sándor fordítása)58
Gauthier de Chatillon: Bűnök ellen perlekedj (Weöres Sándor fordítása)60
Walther von der Vogelweide: Adhat az Isten.. (Lator László fordítása)63
Kesergünk... (Eőry Attila fordítása)63
Nivardus: A farkas felfalja a sonkát (Csorba Győző fordítása)64
Nemesség, vagyon, egyház (Csorba Győző fordítása)69
Carmina Burana: Hangzik ím a messze szálló szó (Csorba Győző fordítása)70
Gottfried von Strassburg: A tűzpróba (Weöres Sándor fordítása)72
A reneszánsz és a korai polgári forradalmak kora
Guido Cavalcanti: VIII. Bonifác pápához (Rónai Mihály András fordítása)81
Alighieri Dante: Isteni Színjáték (részletek) (Babits Mihály fordítása)82
Francesco Petrarca: Az avignoni pápa udvara I., III. Rónai Mihály András fordítása)88
Giovanni Boccaccio: Dekameron (két novella) (Révay József fordítása)90
Franco Sacchetti: A képmutató (Telegdi Polgár István fordítása)100
Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék (részletek) (Vas István fordítása)102
John Skelton: Wolsey bíborosra (Weöres Sándor fordítása)107
Janus Pannonius: Kikacagja a római búcsúsokat (Végh György fordítása)108
Ugyanarról (Végh György fordítása)108
Galeotto Marzióhoz (Geréb László fordítása)109
Galeotto Marzio: Mátyás király a rossz papokról (Gerézdi Rabán fordítása)110
Francois Villon: A cimborák emléke (Szabó Lőrinc fordítása)112
Francois Rabalais: Hogyan vala megszabva a thelemitáknak élete (Benedek Marcell fordítása)115
Michelangelo Buonarroti: Levél II. Gyula pápa Rómájárból (Majtényi Zoltán fordítása)116
Teofilo Folengo: A nagybélű plébános (Rónai Mihály fordítása)117
Sebastian Brant: A kolduló barátokról (Gáspár Endre fordítása)120
Desiderius Erasumus: A Balgaság dicsérete (részletek) (Kardos Tibor fordítása)121
Thomas Murner: Apát lett az ördög (Vajda Endre fordítása)125
Hans Sachs: A barát meg a lopott kakas (Jékely Zoltán fordítása)127
Joachim du Bellay: Panaszok (részletek) (Rónay György fordítása)131
Agrippa d' Aubigné: Szent Bertalan napja (részlet) (Illyés Gyula fordítása)133
William Shakespeare: Két szonett (Szabó Lőrinc fordítása)135
Lőrinc barát monológja (Mészöly Dezső fordítása)136
Lazarillo de Tormes (részlet) (Benyhe János fordítása)137
Baltasar del Alcazar: Egy vitéz érsek (Gáspár Endre fordítása)147
Heltai Gáspár: Háló (részlet)148
A kukoricadaráló barát (népmese)152
A pap meg a kaszálás (népmese)153
John Milton: A Sátán beszél (Szabó Lőrinc fordítása)154
Jean de La Fontaine: A világtól elvonult patkány (Szabó Lőrinc fordítása)156
A plébános és a halott (Vikár Béla fordítása)157
Moliére: Tartuffe (részletek) (Vas István fordítása)159
Kuruc kori ismeretlen szerző: Papvilág Magyarországon163
A felvilágosodás
Montesquieu: Perzsa levelek (Gyergyai Albert fordítása)172
Jean Meslier: Meslier abbé testamentuma (részletek) (Nagy Géza fordítása)175
Voltaire: Candide Paraguayban (Gyergyai Albert fordítása)184
Scarmentado utazásai (Kende István fordítása)187
Denis Diderot: Az apáca (részlet) (Máthé Klára fordítása)193
Gotthold Ephraim Lessing: Bölcs Náthán (részlet) (Kálnoky László fordítása)199
Vittorio Alfieri: A római állam (Garai Gábor fordítása)204
Johann Wolfgang Goethe: Egyháztörténet (Gáspár Endre fordítása)205
Átlátszó rejtély (Kardos László fordítása)206
Prométheusz (Szabó Lőrinc fordítása)206
Csak átrohantam... (A Faust II. részéből) (Képes Géza fordítása)208
Friedrich Schiller: A jámborakhoz (Hegedűs Géza fordítása)209
A metafizikus (Jékely Zoltán fordítása)209
Jezsuita-uralom Paraguayban (Vázsonyi Endre fordítása)210
Robert Burns: A lamingtoni templom (Kálnoky László fordítása)213
A fináncok (Kálnoky László fordítása)213
A francia forradalom dalaiból
Ének 1789-ből (Hegedűs Géza fordítása)214
A Sorbonne felavatása (Lothár László fordítása)214
Martinovics Ignác: Beszéd Magyarország előkelőihez (részlet) (Ifj. Horváth János fordítása)216
Az embernek és polgárnak oktató könyvecskéje (Szentmarjay Ferenc fordítása)218
Kazinczy Ferenc: A vallástalan219
Batsányi János: Bosszús tűnődés az ámító szenteskedőkre221
Verseghy Ferenc: A religiónak eredetéről és előmeneteléről222
Csokonai Vitéz Mihály: Konstancinápoly (részlet)225
Az álom227
A természeti morál230
Berzsenyi Dániel: A Pesti Magyar Társasághoz239
Katona József: Tiborc panasza (részlet)243
Manuel José Quintana: Óda a könyvnyomtatáshoz (Gáspár Endre fordítása)244
XIX. század
Ugo Foscolo: A síremlékek (részlet) (Rónai Mihály András fordítása)253
George Gordon Byron: Prométheusz (Eőrsi István fordítása)255
Percy Bysshe Shelley: Az ateizmus szükségszerűségéről (Mátrai László fordítása)257
A megszabadított Prométheusz (részlet) (Szász Imre fordítása)260
Óda a szabadsághoz (Kardos László fordítása)261
Stendhal: Vörös és fekete (részlet) (Illés Endre fordítása)271
Prosper Mérimée: Szent Bertalan éjszakája (részlet) (Réz Ádám fordítása)274
Gustave Flaubert: Salammbo (részlet) (Salgó Ernő fordítása)282
Bouvard és Pécuchet (részlet) (Benedek Marcell fordítása)287
Victor Hugo: Az ezernyolcszázötvenkettő január elsejei Te Deum (Kálnoky László fordítása)291
A boncok (Kálnoky László fordítása)293
Pauline Roland (Nemes Nagy Ágnes fordítása)296
Birodalmak támasza (Kálnoky László fordítása)300
A nyomorultak (részlet) (Révay József fordítása)301
Heinrich Heine: Németország (részlet) (Kardos László fordítása)306
Első Ádám (Vidor Miklós fordítása)307
Görögország istenei (Vidor Miklós fordítása)308
A vallás és a filozófia története (részlet) (Lázár György fordítása)311
Nikolaus Lenau: Az "Albigensek" utóhangja (Tóth Árpád fordítása)314
Georg Weerth: A rajnavidéki parasztok (Fazekas Anna fordítása)317
Giusseppe Garibaldi: Utóhang (Rónai Mihály András fordítása)318
Giuseppe Giutsi: Pero páter pápasága (Rónai Mihály András fordítása)318
Giouse Carducci: A papok hangja (Garai Gábor fordítása)322
Himnusz a Sátánhoz (Majtényi Zoltán fordítása)323
Charles de Coster: Thyl Ulenspiegel (részlet) (Illyés Gyula és Szabó Lőrinc fordítása)327
Victor Cherbuliez: Feketék és vörösek (részlet) (Lándor Tivadar fordítása)336
Tarasz Sevcsenko: Ó, ha tudnátok, úrfiak (Képes Géza fordítása)344
Husz János (Képes Géza fordítása)347
Mihail Jurjevics Lermontov: Föld és ég (Vámosi Pál fordítása)352
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba353
Petőfi Sándor: A gyüledi ifjakhoz354
Az ítélet356
Az apostol (részlet)357
Madách Imre: Az ember tragédiája (részletek)371
Tompa Mihály: A fekete könyv (részlet)372
IX. graefenbergi levél373
XVIII. graefenbergi levél374
Adam Mickiewicz: Gurowski és Pulawski civódására (Majtényi Zoltán fordítása)375
Jókai Mór: Az arany ember (részlet)381
A két Trenk (részlet)382
Fráter György (részlet)388
Henrik Sienkiewicz: Keresztesek (részlet) (Mészáros István fordítása)397
Vajda János: Krisztus és korunk399
A klérus ellenszegül a nép szabadságtörekvéseinek399
A pápa "csalatkozhatatlanságának" tanáról401
Emile Zola: Párizs (részlet) (Benedek Marcell fordítása)403
Igazság (részlet) (Benedek Marcell fordítása)412
Alphonse Daudet: A három csöndes mise (Fábry Dezső fordítása)419
Guy de Maupassant: Egy normandiai (Tóth Árpád fordítása)419
Arthur Rimbaud: Szegények a templomban (Kardos László fordítása)425
A bűn (Rónay György fordítása)427
Laza Kostic: Hej, nyomorult világ! (Rubin Szilárd fordítása)428
Hriszto Botve: Az én imádságom (Nagy László fordítása)429
Harc (Képes Géza fordítása)430
Ivan Vazov: Nem oltod el az olthatatlant (Trencsényi-Waldapelf Imre fordítása)432
Mihail Eminescu: A vallás kitalálása (Kálnoky László fordítása)434
Alois Jirasek: A kincs (részlet) (Tóth Tibor fordítása)435
Manuel Acuna: Egy holttest előtt (Imecs Béla fordítása)442
Rubén Dario: Földrengés (András László fordítása)446
Reviczky Gyula: A kenyér447
Komjáthy Jenő: Schlauch Lőrincnek449
Pogány vagyok451
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai (részlet) (Koroknay István fordítása)452
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (részlet)457
A két koldusdiák (részlet) 460
A csekk462
Anatole France: Agaric és Cornemuse tisztelendő atyák (részlet) (Bölöni György fordítása)466
XX. század
Guillaume Apollinaire: A csalhatatlanság (Réz Pál fordítása)471
Romain Rolland: Colas Breugnon (részlet) (Jankovich Ferenc fordítása)475
George Bernard Shaw: Szent Johanna (részlet) (Ottlik Géza fordítása)484
Bertold Brecht: Jeanne d'Arc pere Rouenban, 1931 (részlet) (Garai Gábor fordítása)494
Az ulmi szabó (Eörsi István fordítása)496
Forró nap (Eörsi István fordítása)496
Ricarda Huch: Szent Wonnebald élete (részlet) (Vázsonyi Endre fordítása)497
Jakob Wassermann: Caxamalca aranya (részlet) (Dús László fordítása)502
Ady Endre: A papok istene511
Gyűlölet és harc512
Egy megtalált könyv513
A milotai isten-válság514
Eppur si muove?516
Haldoklik a nap517
Móricz Zsigmond: Életem regénye (részlet)520
A fáklya (részletek)522
Juhász Gyula: Himnusz az emberhez529
Középkor530
A tékozló fiú (részlet)530
Tóth Árpád: Az új Isten536
Karinthy Frigyes: Ezerhatszázharminchárom június 22.539
Kaffka Margit: Hangyaboly (részlet)543
Gárdonyi Géza: A lámpás (részlet)554
Stanislav Neumann: Sainte Louise Michel (Gereblyés László fordítása)557
Miatyánk (Gereblyés László fordítása)560
Josef Hora: Munkásmadonna (Simon István fordítása)561
Jiri Wolker: Ballada a nőkről, az Istenről és a férfiről (Zádor András fordítása)563
Jaroslav Seifert: Énekelt imádság (Végh György fordítása)566
Jaroslav Hasek: Svejk (részlet) (Kovács Endre fordítása)568
Józefin Wittlin: A föld sava (részlet) (Borongó Ferenc fordítása)571
Geo Milev: Szeptember (részlet) (Darázs Endre fordítása)576
Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij: 150 000 000 (részlet) (Szabó Lőrinc fordítása)578
Háború és világ (részlet) (Szabó Lőrinc fordítása)578
Mihail Sadoveanu: Egyszer egy faluban (Ignácz Rózsa fordítása)580
William Somerset Maugham: Eső (részlet) (Nagy Péter fordítása)589
Victor Sawden Pritchett: A szent (Kéry László fordítása)599
Bertrand Russel: Egy teológus lidérces álma (Faragó László fordítása)611
Thomas Stearns Eliot: Eliot úr vasárnap délelőtti istentisztelete (Szabó Lőrinc fordítása)615
Wystan Hugh Auden: Dal (Képes Géza fordítása)616
David Gascoyne: Ecce homo (Jánosy István fordítása)619
Arthur Miller: A salemi boszorkányok (részlet) (Hubay Miklós fordítása)622
Roger Martin du Gard: Egy lélek története (részlet) (Hevesi András fordítása)628
A Thibauld-család (részlet) (Benedek Marcell fordítása)631
Louis Aragon: Magnitogorszki himnusz (Somyó György fordítása)638
Az oradouri búcsújárók éneke (Somlyó György fordítása)639
Jacques Prévert: Miatyánk (Justus Pál fordítása)640
Jean-Paul Sarte: A szavak (részlet) (Justus Pál fordítása)642
Simone de Beauvoir: Egy jóházból való úrileány emlékei (részlet) (Nagy Péter fordítása)646
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: A párduc (részletek) (Füsi József fordítása)650
Salvatore Quasimodo: Az új holdhoz (Végh György fordítása)655
Vlagyimir Tyendrjakov: A csodatevő szentkép (részlet) (Lányi Sarolta fordítása)657
Sztyepan Petrovics Scsipacsov: Az én szempontom (Váci Mihály fordítása)664
Jean Anouilh: Becket vagy az Isten becsülete (részletek) (Szenczei László fordítása)666
Rolf Hochhuth: A helytartó (részlet) (Tarján Imre fordítása)673
József Attila: Hosszú az Úristen678
Nekem mindegy678
Komját Aladár: Gyerekkor (részlet)679
Szabó Lőrinc: Materializmus681
A Bazilikában zúg a harang683
Sárközi György: Mind oldott kéve (részlet)686
Kós Károly: Budai Nagy Antal históriája (részlet)694
Tamási Áron: Rendes feltámadás698
Németh László: Galilei (részlet)714
Illyés Gyula: Példa kellene716
Hit a kapitalizmus uralma alatt717
Thurzó Gábor: Az oroszlán torka (részlet)717
Benjámin László: Ha szent a föld730
Szómagyarázatok733
Tartalomjegyzék745
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Emberek és istenek... Emberek és istenek...

Könyvtári könyv volt. A borító foltos.

Állapot: Közepes
1.900 Ft
1.520 ,-Ft 20
8 pont kapható
Kosárba