864.670

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az angol irodalom kincsesháza

Előszó

Tudományos kisfilmekről emlékszünk a szemünk előtt kihajló, nyíló és megérő virágokra. Valahogy így hat az irodalom fejlődése is, egy kötetnyi szemelvény tükrében, kezdet és virágkor gyors... Tovább

Tartalom

Előszó1
KÖZÉPKOR
Caedmon
Az angyalok bukása - Szász Béla9
Baeda Venerabilis
Psalmus ad Dominum - Babits Mihály11
Geoffrey of Monmouth
A sziklák elhozatala - Szigeti József12
John Pecham
De Sanctissima Trinitate - Babits Mihály14
Matthew Paris
A ferencesekről és dominikánusokról - Bóka László14
Ismeretlen himnuszköltők
Ének Krisztus szerelméről - Babits Mihály16
Föld földből vett - Kállay Miklós16
Ismeretlen világi költők
Alisoun - Szemlér Ferenc17
William Langland
Látomás a népes mezőről - Fodor József18
John Gower
A parasztok lázadása - Bóka László21
Geoffrey Chaucer
A "Canterbury-i történetek" prologusából - Szász Béla22
Thomas Malory
Az astolati szép leány szomorúságáról és haláláról - Országh László27
TIZENHATODIK SZÁZAD
Thomas More
A földművelésről - Kelen Ferenc33
Thomas Wyatt
Hűtlen - Keszthelyi Zoltán35
Edmund Spenser
Szerelmesének kincseiről - Szemlér Ferenc35
Szerelmeséhez - Imecs Béla36
A "Tündérkirálynő"-ből - Fodor József36
Walter Raleigh
A szótlan szerelmes - Szabó Lőrinc37
Befejezés - Szabó Lőrinc38
John Lyly
Tavasz köszöntése - Szabó Lőrinc38
A szerelem veszélyei - Szentkuthy Miklós38
Philip Sidney
Az álmatlan szerető - Szabó Lőrinc40
Splendidis longum valedico nugis - Szabó Lőrinc41
A szerelem - Szentkuthy Miklós41
Samuel Daniel
Gondbűvölő álom - Szabó Lőrinc42
Michael Drayton
Búcsú a szerelemtől - Szabó Lőrinc43
Thomas Nashe
London feslettsége és tisztátalansága - Vajda Endre43
Thomas Dekker
London képe a nagy dögvész idején - Vajda Endre44
Francis Bacon
Igazság - Mátrai László45
George Peele
A "Dávid és Bethsabe"-ből - Rózsa Dezső47
Thomas Kyd
Monológ a fiúgyermekről - Vas István48
Robert Greene
Faunia - Szabó Lőrinc49
Christopher Marlowe
Faustus monológja - Londesz Elek50
William Shakespeare
Erkélyjelenet - Kosztolányi Dezső52
A Mab királyné - Arany János54
Macbeth a tőrrel - Szabó Lőrinc55
Lear a viharban - Vörösmarty Mihály56
Hamlet második monológja - Arany János57
Falstaff - Lévay József58
Angliáról - Szász Károly60
Coriolanust anyja kérleli - Petőfi Sándor61
Antonius gyászbeszéde - Vörösmarty Mihály62
Puck és a tündér - Arany János63
Téli dal - Szabó Lőrinc64
Az idő éneke - Kosztolányi Dezső65
Az élet álom - Babits Mihály66
Prospero búcsúja - Babits Mihály66
Venus Adonist síratja - Szász Károly67
A szonettekből
A szégyen is mily szép lesz, hogy tiéd! - Babits Mihály68
Lányarcot festett néked ős kezével - Babits Mihály68
Az vagy nekem, mi testnek a kenyér - Szabó Lőrinc69
Az önzés bűne szállta meg szemem - Szabó Lőrinc69
Benjamin Jonson
A homokóra - Szabó Lőrinc69
Lusta báj - Szemlér Ferenc70
A kéjenc ostroma - Radnóti Miklós70
John Webster
Gyászdal - Képes Géza74
Szélfogó hálók - Képes Géza74
TIZENHETEDIK SZÁZAD
John Donne
Ébredés - Szemlér Ferenc77
Felkél a Nap - Jékely Zoltán78
Halotti rendelkezés - Imecs Béla79
Szent szonettek
Bensőmet hány ellentét ostromolja! - Képes Géza79
Halál, ne hencegj... - Szabó Lőrinc80
A prédikációkból
A halálról - Szentkuthy Miklós80
Van-e Isten? - Szentkuthy Miklós81
Robert Herrick
Szülőföldjéhez - Imecs Béla82
Mért siettek úgy, nárciszok? - Szabó Lőrinc82
Öröklét - Imecs Béla82
John Earle
A gyermek - Országh László83
Thomas Browne
Önmagáról - Szentkuthy Miklós84
Abraham Cowley
Kívánság - Keszthelyi Zoltán85
Andrew Marvell
Hideg úrnőjéhez - Vas István86
A képtár - Vas István88
Thomas Traherne
A világ ahogy egy gyermek látta - Szigeti József89
John Milton
A bukott angyal - Jánosi Gusztáv90
II Penseroso - Tóth Árpád92
A vak szonettje - Tóth Árpád96
Az "Areopagitica"-ból - Szentkuthy Miklós96
Samuel Butler
A "Hudibras"-ból - Szász Béla98
John Bunyan
Hiúság vására - Szabadi Béla100
John Dryden
Az angol és francia dráma - Mátrai László102
John Evelyn
A naplóból - Gál István
Marseillei gályarabok105
Húsvét Rómában106
Samuel Papys
A naplóból - Gál István
Évvégi számadás107
A nagy tűzvész108
William Wicherley
A "Vidéki feleség"-ből - Szerb Antal111
TIZENNYOLCADIK SZÁZAD
John Locke
Gondolatok a nevelésről - Mutschenbacher Gyula117
Daniel De Foe
Küzdelem a kenyérért - Szigeti József118
Jonathan Swift
Hauhnhnm oszág - Karinthy Frigyes120
Szerény javaslat - László Béla122
Joseph Addison
A maradi nemes - Sőtér István124
Richard Steele
Öregurak társasköre - Sőtér István126
Alexander Pope
Az embernek próbája - Bessenyey György127
Mary Wortley Montague
Utazás Magyarországon - Gál István129
Philip Chesterfield
Levele fiához - Sőtér István131
Samuel Richardson
Pamela - Bóka László133
Edward Young
Az "Éjszakák-ból" - Kazinczy Ferenc135
Henry Fielding
Tom Jones - Mátrai László137
Laurence Sterne
Páris - Kazinczy Ferenc141
A szamár - Bóka László143
Samuel Johnson
A metafizikus költőkről - Vajda Endre145
James Boswell
Dr. Johnson különcségei - Gál István148
David Hume
A sajtószabadságról - Mátrai László150
Thomas Gray
Elégia egy falusi temetőben - Szász Károly152
Egy elkényeztetett cicáról - Szabó Lőrinc153
Horace Walpole
Önelemzés - Sőtér István154
Oliver Goldsmith
A wakefieldi lelkész - Ács Zsigmond155
William Cowper
A csiga - Szabó Lőrinc157
Ossian
A bárd éneke - Bacsányi János158
Edward Gibbon
Konstantinápoly eleste 1453-ban - Bozóky Alajos160
Junius
Levél a királyhoz - Vajda Endre162
Edmund Burke
Elmélkedések a francia forradalomról - Vajda Endre164
Richard Brinsley Sheridan
A "Botrány iskolájá"-ból - Szerb Antal165
Robert Burns
Az ördög elvitte a fináncot - Arany János168
Jaj! A kacsa csípi apácskát - Lévay József169
Falusi randevu - Szabó Lőrinc169
John Anderson, szívem John - Szabó Lőrinc170
William Blake
Madárszerelem - Babits Mihály170
A tigris - Szabó Lőrinc171
A napraforgó - Jékely Zoltán171
Amerika - Fodor József171
Madarak és virágok - Fodor József172
TIZENKILENCEDIK SZÁZAD
William Wordsworth
Heten vagyunk - Szász Károly177
Tünemény - Babits Mihály179
Táncoló tűzliliomok - Szabó Lőrinc180
Az álomhoz - Babits Mihály180
A Westminster-hídon - Radnóti Miklós181
Samuel Taylor Coleridge
Kubla kán - Szabó Lőrinc181
Ének a vén tengerészről - Szabó Lőrinc183
Walter Scott
A bajvívás - G. Győry Ilona185
Jane Austen
A szerelmesek beszélgetése - Hevesi Sándor188
Charles Lamb
Egy agglegény panaszai - Sőtér István190
William hazlitt
Nemzeti jellem a művészetekben - Gál István192
George Gordon Byron
Childe Harold búcsúja - Tóth Árpád194
A Szépség lányai közt nincs - Szabó Lőrinc196
Az új görög dalnok - Arany János196
A hajótöröttek - Ábrányi Emil199
Manfréd és az apát - Ábrányi Emil203
Percy Bysshe Shelley
Az Érzékeny Plánta - Babits Mihály205
Óda a nyugati szélhez - Tóth Árpád208
Az éjhez - Kosztolányi Dezső211
A felhő - Szabó Lőrinc212
John Keats
La Belle Dame sans Merci - Babits Mihály214
Óda egy görög vázához - Tóth Árpád215
Az őszhöz - Tóth Árpád216
A melanchóliáról - Tóth Árpád217
Az álomhoz - Kosztolányi Dezső218
Utolsó szonett - Szabó Lőrinc218
Thomas De Quincey
Egy angol ópiumevő vallomásai - Kiss Dezső219
Thomas Moore
Itt alszik a költő - Petőfi Sándor221
Eszünkbe jusson - Arany János221
Thomas Babington Macaulay
Az angol hipokrizis - Nagypál István222
Bevezetés "Anglia történeté"-hez - Csengery Antal223
John Stuart Mill
A szabadságról - Kállay Béni225
Benjamin Disraeli
Sidonia elvei - Szigeti József226
Thomas Hood
Az ingdal - Szász Károly228
A sóhajok hídja - Szabó Lőrinc230
Charles Dickens
Pegotty háza - Mikes Lajos231
Pickwick-club - Hevesi Sándor233
A szegényház - Bálint György236
Alfred Tennyson
A lótuszevők - Babits Mihály240
Odysseus - Szabó Lőrinc244
Maud - Babits Mihály246
Minden meghal - Kosztolányi Dezső246
Robert Browning
Két vers - Babits Mihály248
Éjjeli találkozó - Kosztolányi Dezső249
Három nap mulva - Tóth Árpád249
Az elvesztett kedves - Tóth Árpád250
Egy gondolában - Babits Mihály251
Elizabeth Barrett Browning
A Portugál szonettekből
Mondd újra s újra mondd - Babits Mihály257
Hogyan szeretlek? - Máté József258
Charlotte Bronte
Jane Eyre - Karinthy Frigyes258
Emily Bronte
Üvöltő szelek - Sőtér István261
Bátyja halálára - Radnóti Miklós263
Edward Fitzgerald
A "Rubáiját"-ból - Szabó Lőrinc265
William Ewart Gladstone
A liberális párt leendő politkájáról - Julow Victor266
William Makepeace Thackeray
Sharp kisasszony térfoglalása - G. Győri Ilona267
George Eliot
A majorház - Salamon Ferenc270
Charles Robert Darwin
A hasznos szépség - Mikes Lajos273
Herbert Spencer
Illem és divat - Szabó László274
Matthew Arnold
A kritika feladata napjainkban - Mátrai László275
Thomas Carlyle
A hős mint költő - Végh Arthur277
A sarkantyúzás éjszakája - Baráth Ferenc278
John Henry Newman
Apologia pro vita sua - Vajda Endre282
John Ruskin
Velence kövei - Geöcze Sarolta283
Szezámok és liliomok - Farkas Klára284
Dante Gabriel Rossetti
A kártyásasszony - Babits Mihály285
Az üdvözült lány - Szabó Lőrinc287
Walter Pater
La Gioconda - Szigeti József290
Watteau a szülővárosában - Reichard Piroska292
George Meredith
Az Önző szívében - Tóth Árpád294
Az eső - Tóth Árpád295
Lucifer csillagfénynél - Babits Mihály296
Samuel Butler
Erewhon - Nagypál István297
Algernon Charles Swinburne
Ballada Álomhomról - Babits Mihály298
Árny, csönd és tenger - Babits Mihály299
Tenger és alkonyég között - Babits Mihály299
Ave atque vale - Kosztolányi Dezső300
Kossuth Lajosnak - Kosztolányi Dezső305
Gerard Manley Hopkins
Csillagos éj - Imecs Béla306
Duns Scotus Oxfordja - Imecs Béla306
Az ólom- és aranyvisszhang - Imecs Béla307
George Moore
A tizenkilencedik századi fiatalember - Nagypál István309
Oscar Wilde
Impression du matin - Babits Mihály310
Az arany-szobában - Babits Mihály311
Dorian Gray arcképe - Kosztolányi Dezső311
Salome - Szini Gyula313
A "Readingi fegyház balladájá"-ból - Tóth Árpád316
Thomas Hardy
A cséplés - Bóka László318
A kerti szék - Szabó Lőrinc320
Rigó a homályban - Keszthelyi Zoltán321
Egy holdfogyatkozáskor - Szabó Lőrinc321
Alfred Edward Housman
Nyolc óra - Szabó Lőrinc322
Az újonc - Imecs béla322
Gyomláltam és kapáltam - Imecs Béla323
William Butler Yeats
Lent, a fűzkertek alján - Szabó Lőrinc323
A vándor Aengus éneke - Szabó Lőrinc324
Innisfree - Szabó Lőrinc324
Francis Thompson
Az égi véreb - Végh György325
Rudyard Kipling
Mauglit felveszik a falkába - Mikes Lajos329
Joseph Conrad
A gyarmatos - Pogány Kázmér332
John Galsworthy
A jó társaság - Kiss Dezső333
Gilbert Keith Chesterton
Az "Orthodoxiá"-ból - Hévey Gyula335
A szamár - Sárközy György337
Giles Lytton Strachey
Gladstone és úrnője - Szinnai Tivadar337
Rupert Brooke
A halak - Szabó Lőrinc339
David Herbert Lawrence
A tánc - Julow Victor340
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem