992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Emlékezés Petrikás Árpádra

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

Dr. Petrikás Árpád búcsúztatása - 1999.október 8.

Kedves Gyászoló Család! Együtt érző búcsúztató megjelentek!
"Isa pur és chomuv vogmuc" - tanítja nekünk az első... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

Dr. Petrikás Árpád búcsúztatása - 1999.október 8.

Kedves Gyászoló Család! Együtt érző búcsúztató megjelentek!
"Isa pur és chomuv vogmuc" - tanítja nekünk az első összefüggő magyar nyelvemlékként számon tartott halotti beszéd. Megdöbbentően igaznak érezzük e szavakat itt e nyitott sír mellett, ahol az anyaföld pora és az elhunyt hamvai közel kerültek egymáshoz. Az elhunyté, Dr. Petrikás Árpád nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanáré, az Oktatásügy / kétszeresen / Kiváló Dolgozójáé, akitől a Kossuth Lajos Tudományegyetem nevében most végső búcsút veszek. Hét évtizedes életútja, alkotó korszakának nagyobbik fele kapcsolódik az egyetemhez. A debreceni teológiáról átiratkozó bölcsészhallgató a magyar-francia szakot kezdi el, de annak megszűnte miatt az orosz szak hallgatója lesz, s ebből szerez középiskolai tanári diplomát jeles eredménnyel. Mindez azért ahhoz is hozzájárul, hogy végül két idegen nyelvből vitaképes tudást szerez, négy másikon pedig szakirodalmat olvas. Pályája középiskolai tanérként indul, s e szakasz legjelentősebb része az Állami Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban töltött öt év. Itt kezdődik elméleti jellegű érdeklődése és tevékenysége az ifjúsági szervezet, a közösségi élet és az iskolai hagyományok megteremtésének kérdéskörében. Az elméleti érdeklődés aktív, eredményes kutatássá válik a leningrádi Zsdanov Egyetemen, ahol aspiránsként dolgozik három éven át, és szerez kandidátusi fokozatot 1963-ban. Ez már feljogosítja arra, hogy sokoldalú középiskolai gyakorlat és bizonyított elméleti felkészültség birtokában egyetemi oktató legyen. így lesz a Neveléstudományi Tanszék adjunktusa még abban az évben. Vissza

Tartalom

„ISA PUR ÉS CHOMUV VOGMUC" 13
Dr. Bazsa György: Dr. Petrikás Árpád búcsúztatása 1999. október 8. 17
Ferenczi István: Búcsúzás Petrikás Árpádtól 21
Tölgyesi József: Gyászbeszéd Dr. Petrikás Árpád búcsúztatásán 26
EMLÉKEZÜNK 29
Pataki Ferenc: Emlékező szavak Petrikás Árpádról 33
G. Hillig - E.G. Schellheimer: In memóriám Árpád Petrikás 35
A. A. Frolov: Legjobb külföldi barátom 40
Faludi Szilárd: Petrikás Árpád 42
Prof. W. Friedrich: Emlékképek a tudósról, a barátról 45
Bakonyi Pál: Ecsetvonások Petrikás Árpádról 47
Prof. dr. hab. M. Bybluk: Bratanek Árpad 54
A. Lewin: Szívbéli jóbarátunk, Árpád 59
Zrinszki László: ízig - vérig pedagógus 65
Kocsis József: Tudós - az iskolai gyakorlat fogságában 69
Dr. Nagy László: Emlékmorzsák az elmúlt negyedszázadról 73
Prepuk János: Nevelésközpontú, rendszerfejlesztő iskolákat álmodott 75
Csajbók Ferencné: „ Lesz még iskolakonferencia Túrkevén " 77
Miskolci Tamásné: „Eső a homokra" 79
Szabó Imréné: Az együttes erőfeszítések és örömök emlékre... 81
Barabás Ferenc: Sokat és jól dolgoztunk 84
Pusztai József: A mester és tanítványa 86
Dr. Szabó Istvánné: Emlékezés a tudósra, a tanárra, az emberre és a barátra 88
Kovács Istvánné: Oly üres a világ 90
Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona: A Mester és tanítvány 97
Dr. Füle Sándor: Dr. Petrikás Árpád alkotásáról 99
Balázs Sándor: Izzásával másokat is gyújtott... 101
Trencsényi László: Emlékeim Petrikás Árpádról 102
Dr. Nagy Andor: Elmentél, mégis itt maradtál 104
Dr. Tatai Zoltán: A huszonnyolcasok fél szavakból is értik egymást 109
Lányi Katalin: Petrikás Árpád emlékére 111
Kálmánná Balogh Ildikó: Példa és példakép 115
Szőcs Judit: Búcsú Petrikás Árpádtól 119
Bagu Balázs: A Tanár úr 120
Oláh György - Kristofori Olga: In memóriám Dr. Petrikás Árpád 122
Deák Ferenc: Küldetése volt e Földön 123
Csicsay Alajos: Aki a határon túliakat elsőként felkarolta /levélrészlet / 127
Fazekas Sándorné Zádory Malvin: Azok az ötvenes évek 131
Micheller Magdolna: Emlékképek Petrikás tanár úrról... 132
Pappné Balogh Dona: A Tanár úr 135
Bakonyiné Vince Ágnes: ... fehérek közt egy európai/t/ 138
Vaskó László: Az „ACTA PAEDAGOGICA
DEBRECINA" szerkesztője 142
Pálfi Sándor: A civilizáció „küldötte" 149
Dobszai Jenő: Megkésett levél Petrikás tanár úrnak 150
Palotayné Lengvári Judit: Egy album képei 151
Dr.Durkó Mátyás: In Memóriám Petrikás Árpád 157
Ménes András: Emlékezés egy tartós barátságra 161
Páldi János: Találkozásom és kapcsolatom a Professzor úrral 164
Arató Attila: Petrikás Árpád a magánember, a barát, a társaslény 165
HAGYATÉK 171
Az utolsó írás 175
Petrikás Árpád: A szentlőrinci értékek sajátos rétege: a rendszerépítés, rendszerfejlesztés elméleti és gyakorlati tapasztalatai 179
TÉZISEK A MÓDSZERTANRÓL 181
„Balkon-meditációk" 185
Petrikás Árpád: Iskolapedagógia Hl.
/ részletek a tézisekből /
A pedagógiai hatásrendszerek módszertana 186
Dl.fejezet. A nevelés rendszerének megalapozása,
fejlesztése és a hatásrendszerek optimalizálásának
módszertani vonásai 187
PEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSMÓDOM 209
Néhány megjegyzés az alapbibliográfia elé 213
Pedagógiai gondolkodásmódom
/Alapbibliográfia - Petrikás Árpád / 214
EPILÓGUS 219
Forgács József, a volt jóbarát emlékezete 223
Ovidius: Tristia 1.5. Egy hűséges barát / Fordította: Forgács József / 224
EPILÓGUS E. 227
Részlet egy F.I.-hoz írt levélből 229
Boda István:Szigorú búcsú 231
KÖSZÖNET 233
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Emlékezés Petrikás Árpádra Emlékezés Petrikás Árpádra

A gerinc kissé töredezett.

Állapot:
2.280 Ft
1.140 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba