Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Emlékkönyv a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium, az egykori Római Katolikus Főgimnázium 400. évfordulójára

1593-1993

Előszó

A római katolikusok székelyudvarhelyi gimnáziuma fennállásának 400. évfordulójához érkezett. Megalapítása nem volt előzmények nélküli. A székelység itteni megtelepedésével és a r.katolikus... Tovább

Előszó

A római katolikusok székelyudvarhelyi gimnáziuma fennállásának 400. évfordulójához érkezett. Megalapítása nem volt előzmények nélküli. A székelység itteni megtelepedésével és a r.katolikus plébániák kiépülésével az első iskolák ezeknek a keretében jöttek létre. így volt ez Udvarhelyen is, amelynek plébániája szerepel az 1334-es pápai tizedjegyzékben. Udvarhelyen valószínűleg iskolája volt a Domonkos szerzetnek is, amelynek itteni zárdáját 1490 táján várrá alakította át az erdélyi vajda.
A reformáció elterjedése után a protestáns egyházak folytatják és fejlesztik tovább a megkezdett iskoláztatási gyakorlatot. A katolikus-protestáns versengés - amely a régmúltban sajnálatosan megosztotta a magyarságot - valami jót is eredményezett: előbbre vitte a művelődés és azon belül az iskoláztatás ügyét szűkebb pátriánkban.
A tridenti zsinat szellemében megújult katolikus egyház - amelynek élharcosai a jezsuiták voltak - minden téren felvette a harcot a reformációval. Báthori István erdélyi fejedelem támogatásával a rend missziót létesített Erdélyben és iskolákat alapított Kolozsvárott, Nagyváradon, Gyulafehérváron. Feltűnő sikereiket a jezsuiták az európai pedagógia minden tapasztalatát felhasználó, korszerű nevelési rendszerüknek köszönhették. Ez a rendszer világosan felismerte a tudományok növekvő szerepét és nagy súlyt helyezett az egyéniség, a lelkierő kiművelésére. Tevékenységüket ugyanakkor rengeteg ellenségeskedés kísérte. A többségükben protestáns rendek 1588-ban kiutasították Erdélyből a jezsuitákat, de már 1591-ben visszajöhetnek és tovább bővítik az erdélyi missziót A rend egyik legképzettebb magyar tagját, VÁSÁRHELYI GERGELYT küldik Székelyudvarhelyre, aki 1593-ban létrehozza itt a gimnáziumot A jezsuita rend-tartomány Rómába küldött jelentésében arról számol be, hogy Udvarhelyen szépen halad a rekatolizálás és az iskolának száz tanulója van. Vásárhelyi Gergely a Báthori István által alapított vilnai egyetemen végezte el a teológiát, és 32 éves korában rendelték az udvarhelyi rezidenciába. Egyházi témájú elmélkedő munkái szép magyar nyelvismeretéről tanúskodnak. Magyarra fordította Canisius Péter katekizmusát, Kempis Tamásnak Krisztus követéséről szóló munkáját, amivel Pázmány Pétert harminc évvel előzte meg. Vásárhelyi páter és társai 1595 elején a szépen újjáéledt udvarhelyi katolikus hitéletet világi papoknak adják át, összpontosítva erőiket a két jelentős erdélyi központban: Kolozsvárott és Gyulafehérvárt.
A XVI. század utolsó éveiben bizonytalanná vált erdélyi körülmények Székelyudvarhelyen is véget vetettek az ígéretesen indult iskolának. 1599-ben a Báthoriak uralmával elégedetlen székelyek az itteni várat is feldúlják, elégetik. Kiújulnak a katolikus-protestáns viták, amelyekben alulmaradnak a katolikusok. Templomukat és a plébániát 1612-től a reformátusok veszik birtokukba, és csak 1633-ban adják vissza.
A jezsuiták 1616-tól felújítják az erdélyi missziót. Feltűnés nélkül, igen nehéz körülmények között újra működtetik kolozsmonostori és gyulafehérvári iskoláikat, térítenek, segítik a papok nélkül maradt katolikus gyülekezeteket. A székelyudvarhelyi katolikus iskola az újjászervezett plébánián folytatódott szerény keretek között mindaddig, amíg 1651-től a jezsuita rendnek sikerült újjászervezni a székelyudvarhelyi rendházat. Vissza

Tartalom

Szemlér Ferenc: Udvarhelyi iskolámhoz (részlet) 5
Albert Dávid: 400 éves a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium 7
Isac Florin: Liceul Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc ímplineste 400 de ani 13
Szász M. Attila: Das TAMÁSI ÁRON Gymnasium 1593-1993 18
Boros Katalin: The 400th Anniversary of The Tamási Áron High School 20
Szikszai Annamária: 1989 Karácsonya után 23
Bevezető az antológiához 35
Baróti Szabó Dávid: A magyar ifjúsághoz 37
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása (részlet) 38
Utazás Keleten (részlet) 38
Nyírő József: A művész (részlet) 40
Tamási Áron: Szülőföldem (részlet) 41
Tomcsa Sándor: Egy levélre (részlet) 44
id. Szemlér Ferenc: Alkalmi vers a gimnázium új épületének felszentelésére (részlet) 46
id. Dr. Dobos Ferenc: Én is búcsúzom 47
Biró Lajos: Mire figyelmeztet a Szent Miklós hegy? 48
P. Jánossy Béla: Jubileumi óda 49
Mihály László: Római üzenet az Alma Mater-nek 51
Mihály László: El nem mondott vers 53
Szemlér Ferenc: Udvarhelyi iskolámhoz 54
Magyari Lajos: Üzenet 57
Farkas Árpád: Avaron 59
Molnos Lajos: Levélféle Székelyudvarhelyre 60
Majla Sándor: nyelvek átka 63
Borbély Gábor: ... hogy az itt kapott nevelés a koporsóig elkísér 65
Dávid Gyula: A hegyre épített iskola 68
Jakab Gábor: Az egykori diák visszaemlékezése 70
Toró Tibor: Üzenet az udvarhelyi Alma Maternek 72
Szász István: Motoros fecskendő 73
Demeter János: Századunk sodrában 75
Kubán Endre: Székelyudvarhelyi emlékek 77
Cseke Péter: Ég és föld között lebegő szalmazsáktutajok 78
Tamás Tímea: In memoriam Spanyár Pál 80
Dr. Orbai János: Az iskolaszövetkezet, mint a közösségi gondolat nevelője 83
Péter Attila - Liszkovits József: Itt az iskolarádió 85
Mátéffy Béla: Emlékezés nehéz időkre 87
Komoróczy György: Találkozásaim az anyanyelvvel 89
Horváth József: Emlékképek 91
Rafain Dezső: Emlékfoszlányok 94
Id. Mészáros Imre: Emlékeim az ősi iskoláról 95
Tibád Levente: Vivat Academia! 96
A Tamási Áron Gimnázium végzett növendékei 99
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem