Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Emlékkönyv Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára

Előszó

Szentpéteri István professzor 70 éves, nyugállományba készül, de emeritus professzorként továbbra is a Karon oktat, mert hisz sem a Kar nélküle, sem ő a Kar nélkül nem képzelhető el. A Kar oktatói... Tovább

Előszó

Szentpéteri István professzor 70 éves, nyugállományba készül, de emeritus professzorként továbbra is a Karon oktat, mert hisz sem a Kar nélküle, sem ő a Kar nélkül nem képzelhető el. A Kar oktatói tisztelegnek az egyedülálló teljesítmény, a 45 éves egyetemi pályafutás előtt, Egyetemünkön kezdte, itt is fejezi be. A Kar oktatói és a kívülálló kollégák csokorba kötve teszik le tanulmányaikat az elismerés jeléül. Egy nagyívű életpálya szemtanúi lehetünk.
1945 őszén iratkozott be az újjászerveződő szegedi Jogi Karra. Előbb hallgatója, majd 1950 őszétől mind a mai napig folyamatosan egyetemünk oktatója-kutatója. Tanulmányainak kezdeteitől különös érdeklődéssel fordult a jog társadalmi (szociológiai) meghatározottsága felé. Ebben nagy szerepe volt Schneller Károly demográfiai-statisztikai, és Szabó József professzornak szociológiai, közjogi stúdiumain hallottaknak.
Martonyi János professzor közigazgatási jogi előadásai a szervezés és a közigazgatás iránti érdeklődését keltette fel. Szociológiai jellegű témát - nevezetesen a tanyai közigazgatás problémájának feldolgozását - választotta diplomamunkájának tárgyául.
A legnagyobb szakmai hatással mégis Bibó István társadalomtörténeti, politológiai (szociológiai) előadási voltak rá, s alakították nézeteit, jövőbeli kutatásainak irányait. Vissza

Tartalom

Előszó - Molnár Imre5
Köszöntő - Ijf. Trócsányi László9
Ádám Antal: A közjogtudomány főbb jellemzői az ezredfordulón11
Andrássy Adél: Az endogén növekedéselmélet néhány aspektusa25
Arató Mátyás: A matematikai statisztikáról45
Balázs József: Demográfiai tényezők szerepe a bűnözésben53
Balogh Elemér: Kemény Zsigmond választójogi nézetei a reformkorban79
Bérczi Imre: A műszaki szellemi alkotások jelentősége, jogvédelme, jogharmonizációs feladatok93
Blazovich László: Szabadka mezővárosi fejlődése és jogi helyzete a középkorban101
Bodnár László: The Relationship of International Law and Domestic Law in Our Constitution111
Bragyova András: Alkotmánybíráskodás és demokrácia (Az alkotmánybíráskodás elmélete hiányzó fejezete)135
Cséka Ervin: Büntető perorvoslati rendszerünk változásai161
Czúcz Ottó: A szociális jogok többszintű alkotmányos védelmének lehetőségéről és szükségességéről (Megjegyzések az új alkotmány előkészítésével kapcsolatos vitákhoz)177
Dezső Márta: A képviselői mnadátum jellege - a szabad mandátum határai189
Feleky Gábor: Rendi orientáció és jogi mező. (Az alkalmazottak szociológiájának németországi nyitánya)203
Jávor István - Rozgonyi Tamás: A munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) törvény alkalmazásának gazdasági, szociológiai és szervezeti hatásai225
Józsa Zoltán: Új értékek, nyitott rendszerű közigazgatás247
Katona Péter Zoltán: Az egyetem válságának egyes értelmezései a modern francia szociológia-elméletben259
Kemenes Béla: A koncessziós szerződések szabályozása napjainkban273
Kiss Barnabás: A jogegyenlőség problémája a magyar közjogi irodalomban 1945-ig279
Kiss László: A jogforrási rendszer és a jogalkotás alkotmányos szabályozásának néhány kérdése289
Kovács Sándor: Adalékok a szervezeti izomorfia institucionalista értelmezéséhez303
Kukorelli István: A közvetlen demokrácia "visszafejlesztésének" irányai315
József Lichtenstein: Abrégé de l'organisation judiciaire hongroise327
Lőrincz Lajos: Közigazgatás: tegnap, ma, holnap341
Mayer László: Diktatúra - demokrácia Dél-Koreában357
Molnár Imre: Die Haftungsordnung des römischen Privatrechts371
Nagy Ferenc: Speciális fogvatartási formákról: az elzárásról és az idegenrendészeti őrizetről385
Nagy Károly: A jogalanyok körének bővülése a nemzetközi jogban399
Nagy Lajos: Az állam és az agrárpiac427
László Nagy: The Changes of the Labour Policy and Labour Administration in the Central and Eastern European Countries in the Course of the Political and Economical Transformation441
Paczolay Péter: Machiavelli államfogalma447
Pozsgay Imre: Ez nem kellett...! (Egy ünnep - egy dokumentum)465
Prugberger Tamás: Az érdekegyeztetés mint alkotmányilag szabályozandó közjogi és szakjogágazati problematika473
Rácz Attila: A jogszabályok kötelező ereje - érvényessé válása, időbeli hatálya és alkalmazhatósága491
Ruszoly József: "Évenkinti országgyűlést Pesten" (Az 1848:IV.tc. létrejötte)503
Samu Mihály: A demokrácia és az alkotmányozás fogalma519
Sári János: Elméleti meggondolások a kormány alkotmányos helyzetének szabályozásához535
Schmidt Péter: Alkotmánybíráskodás és hatalommegosztás545
N. Szegvári Katalin: A gazdasági jellegű jogintézmények kodifikációja a francia jogban és hatásuk az európai jogalkotásra565
Takács Albert: Demokrácia és alkotmányosság585
Tamás András: Jogelvek599
Tóth Ferenc: Návay Lajos alkotmányos küzdelmei 1905-1906-ban607
Tóth Judit: Menedékjogi szabályozás az új kelet-európai alkotmányokban619
Tóth Károly: Kelet-Közép-Európa új alkotmányainak szerkezete és az alkotmányozó hatalom problémája639
Tóth Lajos: A magyar agrárjog kialakulásáról és tárgyáról655
ld. Trócsányi László: Visszaemlékezések a magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény végrehajtására669
Ürmös Ferenc: Hatalom és társadalom697
Veres József: A mezőgazdasági munka jogi szabályozása709
Szentpéteri István tudományos munkáinak jegyzéke719
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem