1.042.573

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Emlékkönyv Gyulai Ágost jubileumára

Esszégyűjtemény 1946-ból

Előszó

Amint a címlap is sejteti, az olvasó egy különleges alkalomra készített kézírásos művet ismerhet meg. A nyomtatásban megjelenő kiadvány egy becses gyűjtemény alapján készült. A könyv értékes... Tovább

Előszó

Amint a címlap is sejteti, az olvasó egy különleges alkalomra készített kézírásos művet ismerhet meg. A nyomtatásban megjelenő kiadvány egy becses gyűjtemény alapján készült. A könyv értékes művelődéstörténeti adalék, amely gazdagítja eddigi ismereteinket. Az eredeti kötet ritkaságot jelent(ett) tanulmányaival és azzal, hogy a szerzők így együtt (egymás mellett) szerepelnek egy emlékezetes pedagógiai alkalom idején, amely mára már neveléstörténeti értékű lett.
A gyűjtemény tanulmányainak szerzői századunk középső évtizedeinek ismert neveléstudományi és irodalomtudományi szakemberi, köztük néhány a legkiválóbbak közül való.
A kötetben kifejtett témák többsége napjainkban is időszerű, ezért a mű nemcsak történetiségével, hanem aktualitása miatt is többek érdeklődését felkeltheti.
A kiadvány - ez a hagyatékőrző dokumentum - a nevelés történetét gazdagítja, és Gyulai Ágost megismerését, szellemi hagyatékának gondozását is szolgálja. Vissza

Tartalom

Elöljáróban7
A kéziratos kötet létrejötte9
Gyulai Ágostról és a Magyar Paedagogiai Társaság-beli szerepéről, tevékenységéről9
Az 1956-os alkalom mint a kötet megszületésének indítóoka11
Az "utolsó nemzedék"-ről14
A kéziratos Emlékkönyv - immár nyomtatásban22
Megjegyzések az eredeti Emlékkönyvvel kapcsolatos szerkesztői változtatásokról22
Fakszimile az eredeti címlap23
Az egyes tanulmányok nyomtatásban
Kornis Gyula: Üdvözlés24
Prohászka Lajos: Nemzedékek és eszmények a nevelésben26
Várkonyi Hildebrand: A pszichoterápia helye a tudományok sorában32
Szemere Samu: Nietzsche egyénisége36
Zibolen Endre: Néhány adat a gyakorlati tanárképzéshez40
Hajdu János: Igazolások a szabadságharc után42
Faragó László: A gyermek felfedezése45
Cser János: Yerkes pontozó módszere a Binet-féle értelmességvizsgálatokban50
Újvári Béla: Újabb törekvések a gyermekrajz lélektani vizsgálata terén54
Váradi József: Barátság és művelődés57
Kováts Gyula: Gondolatok az öntevékenység didaktikájáról60
Dr. Horn József: A közgazdasági műveltség értéke64
Máté Károly: A sajtó nevelő hatása68
Madzsar Imre: A tévedésről71
Balassa Brunó: Decendo discimus74
Huszti József: Klebelsberg kulturális hagyatéka77
Tóth Géza: A matematikai oktatás esztétikai művelő értéke81
Rosdy Róder Pál: A tanulók önkormányzata84
Székely Károly: Önnevelés és iskola88
Dobos László: Társadalmi problémák az irodalomtanításban97
Fekete József: A népművelés föladatai, főbb eszközei és formái101
Mácsay Károly: A gyermek és a társas közösség109
Somogyi József: A műveltség114
Lenkei István: Budapest székesfőváros, mint nevelő környezet118
Baránszky Jób László: A hangulat jelentősége a személyiség alakításában128
Deák Gyula: Emlékezésül133
Vajda György Mihály: Az iskola tekintélye135
Loczka Alajos: A polgári iskola sírhantjára140
Vajthó László: Ady Endre: Az eltévedt lovas144
Dr. Tettamanti Béla: Búcsú Imre Sándortól149
Havas István: A költészet153
Lénárd Ferenc: Filozófia, mitológa és pszichológia Platón lélektanában155
Molnár Oszkár: Köszönet Gyulai Ágostnak158
Nagy J. Béla: Irodalomtörténeti oktatásunk kérdései160
Az emlékkönyv tartalomjegyzéke eredetiben165
Szerzői névmutató168
Az összeállító szerkesztő megjegyzései a névmutatóhoz168
Névmutató betűrendben168
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Emlékkönyv Gyulai Ágost jubileumára Emlékkönyv Gyulai Ágost jubileumára
Állapot:
1.960 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba