Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.001

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Empátia

A beleélés lélektana/Folyamatok, alkalmazás, új szempontok

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Károli Gáspár Református Egyetem-L'Harmattan Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 404 oldal
Sorozatcím: Károli Könyvek-Monográfia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN: 978-963-236-635-7
Megjegyzés: Hatodik, átdolgozott és kibővített kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A nyugati hagyomány emberképe zárt belső érzelmi és gondolati világot jelenít meg, amely csak a beszéd révén nyílik meg a másik számára. Az utóbbi kb. fél évszázadban viszont mind több adat bizonyítja, hogy az ember nagyon is nyitott lény: tekintetén, mimikáján, gesztusain át nagyon sok lelki tartalmat rejt és közvetít, és az ember minden vonása, sajátossága, mint például külseje, öltözéke, tárgyainak rendszere stb. voltaképpen kommunikációt is hordoz. Mindezt képesek vagyunk egymásban megérteni és értelmezni, ha figyelmet fordítunk rá. Ilyen módon képesek vagyunk beleélni magunkat a másik lelki helyzetébe, át tudjuk venni annak érzelmeit, rezonálunk a másik szándékaira, rekonstruáljuk a perspektívát, ahogyan ő a világot látja, gondolkodik. e képességünket, ennek alkalmazását nevezik empátiának. A beleélő megértést a civilizáció háttérbe szorította, de a másikra hangolódás újra tanulható és gyakorolható. Erről szól ez a könyv.
Először 1978-ban jelent meg, akkor csak az emberi... Tovább

Fülszöveg

A nyugati hagyomány emberképe zárt belső érzelmi és gondolati világot jelenít meg, amely csak a beszéd révén nyílik meg a másik számára. Az utóbbi kb. fél évszázadban viszont mind több adat bizonyítja, hogy az ember nagyon is nyitott lény: tekintetén, mimikáján, gesztusain át nagyon sok lelki tartalmat rejt és közvetít, és az ember minden vonása, sajátossága, mint például külseje, öltözéke, tárgyainak rendszere stb. voltaképpen kommunikációt is hordoz. Mindezt képesek vagyunk egymásban megérteni és értelmezni, ha figyelmet fordítunk rá. Ilyen módon képesek vagyunk beleélni magunkat a másik lelki helyzetébe, át tudjuk venni annak érzelmeit, rezonálunk a másik szándékaira, rekonstruáljuk a perspektívát, ahogyan ő a világot látja, gondolkodik. e képességünket, ennek alkalmazását nevezik empátiának. A beleélő megértést a civilizáció háttérbe szorította, de a másikra hangolódás újra tanulható és gyakorolható. Erről szól ez a könyv.
Először 1978-ban jelent meg, akkor csak az emberi kapcsolatok kutatása és a terápiás, segítő munka tapasztalatai tárták fel a jelenséget, és a nemverbális kommunikáció sokféle csatornájának empirikus vizsgálata mutatott rá láthatatlan kötelékeinkre, a másik arcjátékának, hangjának, testtartásának, kézmozdulatainknak velünk született kifejező erejére, amely akkor is nyomot hagy bennünk, ha nem tudatosítjuk, ha nem vesszük észre. A belső figyelem ezt felismerhetővé teszi, és ezzel a másik ember valóságos lelki helyzete tárul fel, a maga egyediségében. Ezzel félreértések szüntethetők meg, és valódi szükségletekre és belső kérdésekre formálódhatnak pontos válaszok.
ma már agykutatások is bebizonyítják, hogy külön sejtek szolgálnak a másik ember testi, mozdulati kommunikációinak leolvasására, és már a születés után megkezdődik az anyai arc és tekintet kitüntetett megfigyelése, és a gyerek körüli emberi megnyilvánulások sokféle értelmének feldolgozása. Ez az egész gyermekkoron át zajlik, de a felnőtt korban a szavak veszik át a fő szerepet. lehet azonban az empátiát gyakorolni, fejleszteni.
A könyv ezt a jelenségkört mutatja be. Az empátia megismerésének tudománytörténete, a beleélés lélektani és kommunikációs összetevői, a korszerű tudományos eredmények a beleélés folyamatairól, és mindenekelőtt a fejlesztés lehetőségei, valamint a sokféle alkalmazási terület, ahol az empátia segít, hatékonyabbá tesz bennünket, humanizál, hiszen egymáshoz közelebb hoz, egymáshoz köt és egymás iránt pozitív érzelmeket vált ki.
A könyvnek ez a hatodik, átdolgozott és kibővített kiadása. A szöveg igyekezik lépést tartani a tudományos fejlődéssel, de igyekezett megőrizni az érhetőséget a művelt átlagolvasó számára. Vissza

Tartalom

A másik ember megértése11
Áttekinthető emberi világ11
A rang és a formális viszonyok szerepe12
A másik érdekessé válik13
Új kommunikációs nehézségek14
Az egyén szubjektív felértékelődése16
Belső világunk bonyolódása17
Az érzelmi távolság áthidalása18
A városi létformák21
Megértés az együttes élményekből23
A környezet támpontjai az emberismeretben24
Az ismerősi relációk27
Az önfeltárás (őszinteség) jelensége28
Segítségek, terápiák30
Az empátia koncepciójának szerepe33
Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban34
Arisztotelész elmélete36
A lélektan megközelítése37
A pszichoanalízis felfogása39
Scheler szimpátiaelmélete47
Megértő irányzat a lélektanban és a társadalomtudományokban49
Rogers iskolája53
Az empátia jelensége és fogalmának tapasztalati meghatározása61
Az empátia és más megismerési módok viszonya66
Empátia és projekció68
Kommunikáció és megfigyelés70
Az empátia lélektani lényege73
A kultúra és az együttes élmény szerepe76
Empátia és szimpátia79
Az érzelmi "ragály"82
Szimpátia és szinkronicitás84
Empátia és azonosulás85
Az empátia szintjei86
A fogalomhasználat néhány problémája89
Példák az empátiás megértésre90
Az empátia kommunikációs alapjai93
A nemverbális kommunikáció94
A kommunikáció általános modellje97
A mimika98
A mimikai kód kérdései102
A tekintet104
A vokális csatorna106
A beszéd formai jegyei107
A kéz mozgásai - a gesztusok107
A proxemika113
Érintés és szaganyagok116
Az emblémák117
A metakommunikáció120
Tudományos kutatás és elméletek - újabb adatok127
A meghatározások tanulságai127
A szinkronicitás130
Evolúciós háttér131
Neurobiológiai alapok132
A tükörneuronok135
Az én szerepe137
Újabb nyelvészeti és kommunikációs szempontok141
Az empátia összetevői és folyamata145
Az empátia kialakulása a személyiségfejlődés során147
A beszéd fejlődése149
A nemverbális kommunikáció fejlődése151
Az anya-gyermek kapcsolat és az empátia158
Az identifikáció és az empátia162
A "double-bind" (kettős kötöttség)165
Az empátia és a társkapcsolatok168
Az empátiás képesség problémái - az empátia személyiséglélektani feltételei172
A gyermek és az empátia173
Empátia a serdülőkorban175
Az empátia és a nem176
Az empátiát fejlesztő hatások177
Az empátiát zavaró és gátló lélektani tényezők184
Illúziók, önbecsapások és ezek szerepe188
Az empátia jelentősége és szerepe a személyes, érzelmi kapcsolatokban190
A kapcsolatok kulturális sémái193
Az empátia a kapcsolatokban195
A szavak a kapcsolatokban199
A mai ifjúság kapcsolatai201
A felnőttkori kapcsolatok nehézségei202
Empátia és szexualitás204
Empátia a szülő-gyermek kapcsolatban207
Empátia a formális emberi kapcsolatokban209
A szerepek és problémák211
A szervezeti konfliktusok "megoldása"214
Az empátia felhasználása ösztönös és tudatos formában216
Az empátia szerepe a szervezetben220
Empátia a vezetésben223
Kommunikáció mint szabályozás225
A vezetői viselkedéshibák következményei228
A vezetői empátia sajátossága230
Az empátia gátjai232
Az autokratikus vezetés és az empátia233
A demokratikus vezetés akadályai234
A demokratikus vezetés jelentősége235
Az empátia jelentősége a pedagógiai munkában és a gyermeknevelésben237
A szocializáció237
Empátia a kisgyerekek nevelésében238
Kommunikációs nehézségek felnőttek és gyerekek között241
A szülő kommunikációs hibái és lehetőségei242
Készségek és ismeretek a nevelésben244
Empátia az óvodai és iskolai nevelésben245
A jó tanár tulajdonságai246
Az iskola szervezete247
Az empátiát fejlesztő nevelés lehetőségei248
Empátia az oktatásban250
Az empátia sajátos oktatási és nevelési területeken252
Az empátia az orvoslásban és a pszichológiai munkában256
Az orvoslás hagyományos módja256
Az orvosi tekintély problémái258
A minősítés feladata260
Az idült beteg viselkedése261
A "neurotikus beteg"263
A neurózis megismerése265
Öngyilkosságveszélyek és szexuális zavarok267
Az ápolónők tevékenysége269
A pszichológusok munkája270
Az empátia szerepe a pszichoterápiában273
A pszichoterápia meghatározása274
Pszichoterápiás eljárások és iskolák277
Empátia a pszichoanalízisben280
A Rogers-féle pszichoterápia empátiafelfogása286
Empátia a pszichodrámában és a csoportterápiában290
Empátia egyéb pszichoterápiákban292
Az empátia más felhasználási területei295
A mélyinterjú kérdései295
Empátia a kihallgatásban297
A hazugság és a csalás problémája300
Empátia a közlekedésben, a játékban, az előadásban302
Az empátia mentálhigiénés szerepe és pszichopatológiája305
A modern ember pszichológiai szükségletei306
Az empátia mint a visszajelentés hordozója308
Pszichopatológiai állapotok és ezek megelőzése310
Az empátia és a művészetek314
Empátia és műélvezet315
A művészetek hatása az empátiás képességre317
Azonosulás a színházban és a filmben318
Az azonosulás típusai320
A tömegkommunikáció és a modern művészetek mentálhigiénés jelentősége322
Az empátia vizsgálata és mérése, fejlesztésének módjai és céljai325
Empirikus vizsgálatok325
Kérdőívek, skálák327
A becslés és konszenzus331
Truax skálája és más skálamódszerek333
Az empátia fejlesztésének módszerei335
Empátiás csoporttréning a vezetőképzésben337
Az empátiás megismerés gyakorlata - epizódok és folyamatok341
Az empátia feltételei342
Az empátia epizódjai344
A fantázia szerepe346
Az önreflexivitás349
Az empátiás megértés tartalmai352
Az empátia "technikái"355
Függelék358
Irodalom379
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem