A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története 1900-ig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói félvászon kötés
Oldalszám: 682 oldal
Sorozatcím: A Műveltség Könyvtára
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: 298 fekete-fehér szövegképpel, 4 színes és 54 fekete-fehér műmelléklettel. Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET! Ez a szálló ige mély igazságot fejez ki. Minden nemzetnek legjellemzőbb tulajdona, legféltettebb kincse, legnagyobb büszkesége a nemzeti nyelv. S a nyelvvel oly szoros... Tovább

Tartalom

A magyar nyelv eredete és története1
A középkori magyar irodalom története (-1526)19
Irodalmunk a pogányság korában (-1001)21
A pogánykori magyar nemzet21
A pogány magyarok költészete26
Irodalmunk az Árpádházi királyok korában (1001-1301)31
Az Árpád-kori magyar nyelvű irodalom31
Az Árpád-kori latin nyelvű irodalom36
Irodalmunk a vegyesházi királyok korában (1301-1526)41
Magyar nyelvemlékeink megszaporodása41
A szentírás fordításai44
Imádságok, elmélkedések, tanítások és prédikációk fordításai46
Legendák fordításai47
Példák fordításai52
Verses fordítások55
Eredeti költemények58
A latin nyelvű irodalom65
A protestáns kor irodalma (1526-1606)77
Áttekintés79
A reformáció hatása79
A reformáció terjedése80
Magyar hittérítők81
Iskola és sajtó, mint a hódítás fegyverei82
A reformáció irodalma83
Vallásos irodalom85
Bibliafordítók85
Prédikátorok93
Polemikusok95
Lírai költészet101
Vallásos líra101
Világi líra108
Elbeszélő költészet117
Bibliai históriák117
Históriás énekek119
Széphistóriák124
A Gesta Romanorumból vett széphistóriák125
Nemzeti tárgyú elbeszélések129
A XVI. század drámája134
A vitázó dráma. Sztáray Mihály135
A debreczeni disputa136
A Theophania139
Balassi Menyhért árultatása137
Balassa Credulusa140
A XVI. század szépprózája141
Pesti Gábor meséi. Heltai Gáspár fabulái141
Szépprózai elbeszélések. Ponciánus históriája142
Salamon és Markalf históriája144
Kisebb humoros művek146
Tudományos irodalom147
Nyelvtanok és szótárak147
Történelmi munkák. Székely István világkrónikája149
Heltai Gáspár magyar krónikája149
Emlékiratok. Latin történetírók150
Az ellenreformáció korának irodalma (1606-1711)151
Áttekintés. Az ellenreformáció sikerének magyarázata153
Az ellenreformáció eszközei154
Vallásos és tudományos irodalom156
Pázmány Péter156
Pázmány társai és ellenfelei163
Protestáns tudósok: Szenczi, Geleji, Apáczai165
Történeti munkák178
Az ellenreformáció korának lírája181
Vallásos költészet; protestáns énekeskönyvek181
Világi költészet; Balassa-utánzók183
Az ellenreformáció korának epikája192
A XVI. század epikájának folytatása192
A Zrinyiász és Zrinyi egyénisége192
Listius László202
Drámai és szépprózai maradványok az ellenreformáció korából213
A Comico-Tragoedia213
Fortunatus. Szép Magelona. A Horologium Turcicum. A Hármas Istória214
Felvinczy György. Az Actió Curiosa215
A hanyatlás kora (1711-1772)219
Közállapotok. A tudományos irodalom219
Mikes Kelemen223
Faludi és Amade228
Iskolai drámák233
Irodalmunk a megújhodás korában (1772-1825)243
Új irányok. Új törekvések243
A franciás iskola251
A deákos iskola262
A magyaros iskola268
A németes iskola275
Kazinczy Ferenc283
Csokonai Vitéz Mihály298
Kisfaludy Sándor306
Berzsenyi Dániel314
Kölcsey Ferenc320
A XIX. század magyar irodalma Széchenyi fellépésétől a kiegyezésig331
Széchenyi és kora331
A mester (Kisfaludy Károly, 1788-1830)338
Lángész a homályban (Katona József, 1792-1830)345
Irodalmi társaskörök (1810-1830)352
Vörösmarty (1800-1855)357
Kisebb epikusok (1814-1834)365
Bajzáék (1823-1851)371
Egy hasznos író (1786-1864)377
A tanítványok382
Két rapszódia (Vajda Péter, Kuthy Lajos)387
A regény nemesebb formái (b. Jósika Miklós)393
A karthausi költője (b. Eötvös József 1813-1871)398
A magyar Balzac (Báró Kemény Zsigmond 1815-1875)406
Forradalom415
Forradalom (1840-1848)415
Petőfi (1823-1849)422
Átmeneti előzmények431
A virágok poétája (1817-1868)437
A dráma forrongása (1848-1877)443
Hulló csillagok450
Forradalom után457
Forradalom után (Deák Ferenc)457
Arany (1817-1882)464
A lángelme sodrában474
Külön utakon479
Két lírikus488
Pillanatnyi felvételek493
Jókai (1825-1904)498
Más elbeszélők505
Az ember tragédiája516
A jelmezes dráma523
Komoly múzsák528
Beszélő számok542
A szépirodalom áttekintése a kiegyezés korától kezdve (1867-től 1900-ig)549
Lírai és elbeszélő költészet549
Áttekintés549
Néhány kísérletető 1867 után552
Petőfi és Arany követői553
Többféle irányt követők565
A színpad irodalma581
Bevezető megjegyzések581
A dráma és vígjáték583
A népszínmű593
Regény és elbeszélés598
Áttekintés598
Jókai és Mikszáth köre. Különböző irányok követői599
A tudományos irodalom áttekintése629
Bevezető észrevételek631
Irodalomtörténeti és essay-írók634
Magyar nyelvészek643
Filozófiai és pedagógiai írók648
Történetírók652
Művészettörténeti írók, régészek657
Államférfiak, szónokok, jogászok, publicisták661
Két természettudományi író670
Betűrendes név- és tárgymutató673
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története 1900-ig A magyar irodalom története 1900-ig A magyar irodalom története 1900-ig A magyar irodalom története 1900-ig A magyar irodalom története 1900-ig A magyar irodalom története 1900-ig A magyar irodalom története 1900-ig A magyar irodalom története 1900-ig A magyar irodalom története 1900-ig A magyar irodalom története 1900-ig A magyar irodalom története 1900-ig A magyar irodalom története 1900-ig

A borító kopottas.

Állapot:
4.900 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba