863.967

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Katolikus Szemle 1940. január-december

LIV. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

TANULMÁNYOK
Bálint Sándor: Dugonics András emlékezete 368
Bíró Béla: Hatszázéves freskó Kiszomborban 8
Bonkáló Sándor: Nemzetiségi kérdés a Szovjetúnióban 25
Borbély István: A szétszakadt kereszténység 65
--Vágyak és eszmék a keresztények egyesítésére 100
Csapláros István: Munkás és irodalom 395
Csizmadia Andor: A magyar nép- és családvédelem 391
Dala József István: A híres Mezőkövesd 257
Dám Ince: Krisztus a világegyetem királya 359
Endrődy László: Jövendölések és a teológia 417
Erdélyi Imre: Az erdélyi magyar katolicizmus párbaja az orthodoxiával________133
Fehér Mátyás: Árpádházi Boldog Margit alakja irodalmunkban 263
Félegyházy József: A «Három nemzet és négy vallás» Erdélyének új tanítása 424
Galambos Gruber Ferenc: Sík Sándor lírája 437
--Tormay Cécile 292
Gálos László: Demokratikus egyházképletek 143
Gianone Egon: Az Egyház a mai szellemfordulón 321
Gosztonyi Gyula: Isten a kövek között 289
Guothfalvy Dorner Zoltán: Az ipari életformák alakulása 73
Gyenis András: A négyszázéves Jézustársaság 364
Haltenberger Mihály: Párhuzam az olasz, spanyol, portugál és francia etnikum
kialakulása között 442
Hetényi Gyula: Isten országa a történelemben 1
Kalmár Gusztáv: A Közelkelet a világpolitikában 196
--Az Egyesült Államok geopolitikai törekvései 327
--Európa újjárendezése és Afrika 446
Krisztics Sándor: A nyugati civilizáció válságának sodrában 193
Kühár Flóris: Átmentünk a Királyhágón 353
--Bangha Béla S. J 225
--Régi célok, új feladatok 97
Lukács Gáspár: Az élet problémája Hamsun és Undset regényeiben 13
Makay Gusztáv: A háború lelke 335
Markos János: Corcovado árnyékában 298
Massalsky Miklós: A jugoszláv egyház kialakulása és mai helyzete 138
--Kárpátalja vallási viszonyai 269
Meszlényi Antal: Budapest mai lelkiségének kialakulása 387
Mihalovics Zsigmond: XII. Pius és az Actio Catholica 385
Nagy Miklós: Mécs László 232
Sármándi Sándor: Nőnevelésünk legújabb állapota 108
Serédi Jusztinián: A szellem kultúrája 129
Szabados Mihály: A külföldi magyarok visszatelepítési lehetőségeiről 430
Thurzó Gábor: Ezerhatszáz éve született Szent Ambrus 401
Uhl Antal: A francia Családkódex 70
Vájlok Sándor: A szlovák történetírás 227
Váradi József: A leventeképzés társadalomgyógyító és nemzeterősítő feladatai 201
FIGYELŐ
Aggházy Mária: Képzőművészet a mai Németországban 77
Ervin Gábor: Elvi erkölcstelenség 274
Hamvas Béla: A németség jelleme 115
Horváth Richárd: író és vallás 453
--Lélek és magyarság 236
--Magyar hivatástudatot! 143
Jajczay János: Rodin 338
Kühár Flóris: A négy százéves Jézustársaság 238
--Nemzeti létünk sorskérdései 404
Lendvai István: Költészet és intellektus 303
Meszlényi Antal: Írók és tudósok Horthy Miklós kormányzóról 32
Móra Mihály: Az egyházi jog német vára 205
Oszvald János: Román templompolitika 452
R: Középkori kisebbségeinkről 371
-rf.- A szentistváni magyar keresztény lelkiség 151
SZEMLÉK
Agárdi László: Erdély nagy püspöke 373
Aggházy Mária: A nyugati építészet stílusformái 39
Balanyi György: A csanádi püspökség a törökhódoltság korában 36
Bánhegyi Jób: Magyar szentek regényírója 459
Berkó István: Garay : A pécsi m. kir. honvéd hadapródiskola története 212
Berlász Jenő: Zichy Magyar őstörténete 118
Bolgár Géza: A Szent István-Társulat ifjúsági könyvei 83
Csapody Csaba: Két könyv Mátyás király jubileumára 240
Csery-Clauser Mihály: Sík Sándor : Zrínyi Miklós 460
Danczi Willebald: A horvát egyházi népénekek magyar vonatkozásai 280
Dénes Tibor: A kísérőfilm és szerepe 48
--Magyar filmek 340, 462
Ervin Gábor: Marczell Mihály könyve. «Érosz és Étosz» 117
Galambos Gruber Ferenc: A «bécsi döntés» regénye 308
Géfin Gyula: Bedy : A győri székeskáptalan története 306
Jajczay János: Képzőművészet 163, 214, 245
--Képzőművészeti szemle 342, 410, 465
--Ungvári Sándor és M. Macassy M. Magdolna Betleheme. 1940 467
Jánosi Gyula: A magyar királykoronázások története 42
--Horváth Jenő : Erdély története 157
Kari János: Alföldi kérdések 161
--A magyarság embertani képe ... 43
Kézai Béla: A gyermekkor világa 157
Kopp Jenő: Kiállítások 47
Kozocsa Sándor: Kállay Miklós 406
--Katolikus történetírók munkaközössége 278
--Szinnyei: Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban 243
Kühár Flóris: A hatvanéves Schütz Antalról 454
--Kalandozás a Balkánon 462
--Ortutay Kis magyar néprajza 409
László István: Zilahy Lajos útja és új regénye 41
Meszlényi Antal: Zrínyi Ilona életregénye 208
Nagy Amadé: A mondák állatvilága 309
--Rapaics : Magyar kertek 279
Neubauer Gyula: Navratil Ákos Közgazdaságtana 81
Nevelős Gyula: Éber : Széchenyi gazdaságpolitikája 244
Perr Viktor: Somogy megye szociális és gazdasági helyzetképe 85
- rf. - Falu, paraszt, Alföld 376
Somogyi Antal: Új magyar lakáskultúra 153
Szalóczi Pelbárt: Sík Sándor új versei 277
Szegedi Tasziló: Húnok, bolgárok, magyarok 456
Szekeres Bónis: Nemzeti könyvtár 211
Szira Béla: Az életre való nevelés 344
--Színház 45, 86, 120, 165, 215, 247, 282, 309, 376, 412, 468
Tóth László: A magyar fölvilágosodás történetéhez 158
--Egy francia történetíró könyve Rákócziról 119
--Salacz : A magyar kultúrharc története 160
Váradi József: Nemzetnevelésünk eszménye 156
Várdai Béla: Egy új lelkigyakorlatos könyv 461
Virág Teofil: Mai magyarságunk életrajza 155
Weiss Andor: Tóth Tihamér élete 3°7
A SZEMLÉKBEN ISMERTETETT MŰVEK
Külföld
Aradi Zsolt: Külpolitikai szemle 177, 221, 254, 286, 317, 349
Külföldi lapokból 176
Massalsky Miklós: A katolikus egyház Finnországban 94
- Románia vallási állapota 382
Mihelics Vid: A nemzetközi szociálpolitika újabb eseményei 58
Terestyéni Ferenc: Portugália ünnepi esztendeje 347
A külföldi folyóiratok anyaga
Melléklet az áprilisi számhoz
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem