A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A marxista-leninista világnézet alapjai

Olvasókönyv

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 287 oldal
Sorozatcím: A Magyar Szocialista Munkáspárt tanfolyama
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-09-2086-7

Tartalom

1. A MARXISTA VILÁGNÉZET KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE, SZEREPE KORUNKBAN. A PÁRT POLITIKÁJÁNAK ELMÉLETI, VILÁGNÉZETI ALAPJAI
Lenin: A marxizmus három forrása és három alkotórésze 5
Lenin: Kari Marx (Részlet) 11
Marx tanítása 11
A filozófiai materializmus 11
2. A VILÁG MATERIALISTA FELFOGÁSA
Marx: Tézisek Feuerbachról 17
Engels: A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig (Részlet) 21
3. A MARXISTA-LENINISTA ISMERETELMÉLET LÉNYEGE, FŐBB JELLEMZŐI
Lenin: Materializmus és empíriokriticizmus (Részlet) 33
Az empíriokriticizmus és a dialektikus materializmus ismeretelmélete. II. 33
4. Van-e objektív igazság? 33
Lenin: Materializmus és empíriokriticizmus (Részlet) 43
Az empíriokriticizmus és a dialektikus materializmus ismeretelmélete. II. 43
6. A gyakorlat kritériuma az ismeretelméletben 43
4. A DETERMINIZMUS DIALEKTIKUS MATERIALISTA FELFOGÁSA
Engels: A természet dialektikája (Részlet) 51
Jegyzetek és töredékek 51
Dialektika 51
Engels: A természet dialektikája (Részlet) 56
Jegyzetek és töredékek 56
Dialektika 56
Lenin: Materializmus és empíriokriticizmus (Részlet) 59
A dialektikus materializmus és az empíriokriticizmus ismeretelmélete. III. 59
6. Szabadság és szükségszerűség 59
Lenin: Filozófiai füzetek (Részlet) 66
A dialektika kérdéseihez 66
Lenin: Karl Marx (Részlet) 71
Marx tanítása 71
A dialektika 71
5. A TÁRSADALMI HALADÁS FŐBB HAJTÓERŐI. A MARXIZMUS-LENINIZMUS AZ OSZTÁLYHARCRÓL ÉS A FORRADALOMRÓL
Marx és Engels: A Kommunista Párt kiáltványa (Részlet) 77
I. Burzsoák és proletárok 77
Lenin: Üdvözlet a magyar munkásoknak 90
6. A TÁRSADALOM GAZDASÁGI, POLITIKAI ÉS IDEOLÓGIAI ÉLETE
Marx és Engels: A német ideológia (Részlet) 97
Feuerbach: A materialista és az idealista szemlélet ellentéte 97
Történelem 97
Lenin: A „demokráciáról" és a diktatúráról 106
Lenin: Állam és forradalom (Részlet) 112
II. Állam és forradalom. Az 1848-1851-es évek tapasztalatai 112
3. Marx kérdésfeltevése 1832-ben 112
7. TULAJDONVISZONYOK A SZOCIALIZMUSBAN. A SZOCIALIZMUS OSZTÁLYSZERKEZETE ÉS ÉRDEKVISZONYAI
Marx: A gothai program kritikája (Részlet) 117
Levél Wilhelm Brackéhoz 117
Széljegyzetek a Német Munkáspárt programjához 119
Lenin: Gazdaság és politika a proletárdiktatúra korszakában (Részlet) 130
A Magyar Szocialista Munkáspárt programnyilatkozata (Részlet) 133
III. A párt feladatai a társadalmi viszonyok fejlesztésében 133
8. A SZOCIALIZMUS POLITIKAI RENDSZERE. A PROLETÁRDIKTATÚRA ÉS A SZOCIALISTA DEMOKRÁCIA LENINI ELMÉLETE
Marx: A gothai program kritikája (Részlet) 141
Széljegyzetek a Német Munkáspárt programjához 141
Lenin: Állam és forradalom (Részlet) 144
V. fejezet. Az állam elhalásának gazdasági alapjai 144
2. Átmenet a kapitalizmusból a kommunizmusba 144
A Magyar Szocialista Munkáspárt programnyilatkozata (Részlet) 150
II. A párt feladatai az államhatalom erősítésében és a szocialista demokrácia fejlesztésében 150
9. A SZOCIALIZMUS ERKÖLCSI VISZONYAI. MUNKAERKÖLCS A SZOCIALIZMUSBAN. KOLLEKTIVIZMUS, SZOCIALISTA HAZAFISÁG ÉS PROLETÁR INTERNACIONALIZMUS
Lenin: Az ifjúsági szövetségek feladatai 157
(Beszéd az Oroszországi Kommunista Ifjúsági Szövetség III. összoroszországi kongresszusán, 1920. október 2-án) 157
A Magyar Szocialista Munkáspárt programnyilatkozata (Részlet) 175
V. A párt feladatai a társadalmi tudat, a kultúra és az életmód fejlesztésében 175
10. EMBERESZMÉNY ÉS ÉLETMÓD A SZOCIALIZMUSBAN
G. Glezerman: Lenin - és a szocialista életmód kialakulása 181
11. A SZOCIALISTA KULTURÁLIS FORRADALOM LENINI ELMÉLETE. A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOM SZEREPE A SZOCIALIZMUSBAN
Az MSZMP művelődési politikájának irányelvei (1958. július 25.) (Részlet) 197
I. A kulturális forradalomról 198
VI. A kulturális élet párt- és állami irányításáról 200
Óvári Miklós: Művelődéspolitikai feladataink a XII. kongresszus után 203
Művelődéspolitikánk alkotó folytonossága 204
A társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődés egysége 207
Társadalmunk szocialista vonásainak erősítése és a művelődéspolitika 215
12. AZ IDEOLÓGIAI HARC FŐBB KÉRDÉSEI KORUNKBAN. AZ ESZMEI NEVELŐ MUNKA TARTALMA, FELADATAI
Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának beszéde az európai kommunista és munkáspártok berlini konferenciáján (1976) 225
Aczél György: A szabadság rendjéért 232
Ideológiai és kulturális életünk időszerű kérdései (Részlet) 232
A világhelyzet alakulása 232
Békés egymás mellett élés - társadalmi haladás 235
Az ideológiai harc 237
Társadalmi fejlődésünk 243
Gazdasági életünk mai követelményei - ideológia és kultúra 246
A szocialista demokrácia 254
Folyamatosság és megújulás 259
Szocialista nemzeti egység és hazafiság 263
A marxizmus-leninizmus hegemóniája és a társadalomtudósok új feladatai 267
A Központi Bizottság 1976. október 26-i határozata a pártpropaganda soron levő feladatairól, továbbfejlesztéséről (Részlet) 272
II. A pártpropaganda fejlesztésének alapvető iránya 272
III. A párttagság marxista-leninista nevelésének néhány tartalmi kérdéséről 275
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem