850.913

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A nagy per I-III.

mely ezer éve folyik s még sincs vége

Szerző

Kiadó: Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 988 oldal
Sorozatcím: Eötvös Károly Munkái
Kötetszám: 10-12
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomatta Révai és Salamon könyvnyomdája, Budapest.

Előszó

(Eltűnt egy szegény lányka. - Eltűnéséből vérvád származott. - As emberi lélek, mint természeti tünemény. - A közvélemény. - A vérvád az élő babonák közé tartozik. - Miért vártam húsz évig könyvem... Tovább

Tartalom

Első kötet
Előszó
Eltünt egy szegény lányka - Eltünéséből vérvád származott - Az emberi lékek, mint természeti tünemény - A közvélemény - A vérvád az élő babonák közé tartozik - Miért vártam húsz évig könyvem megírásával? - Könyvem természete1
Régi vérvádak esetei13
Az orkuti eset
A kis Balla István halála - Holttestét megtalálják - Kötél a nyakán, zsidó betűk a testén - A zsidókat gyanúsítják - A vádlottak - A zsidó fiú áttérése - A gyanús jelenségek - A kínzó vallatás - Lefkovics a kínzó vallatásba belehal - A fölmentő ítélet15
A péri eset
A Kutyakaparó csárda - Takács András hirtelen halála - A hatalmas alispán - A lelketlen orvos szakértő - A vizsgálat - A kis zsidó gyerek beszéde - Kínzó vallatás - A tárgyalás - A halálos ítélet - A fölmentő ítélet34
Husvét szombatján
Tisza-Eszlár - Metszőválasztás 1882. április 1-én - A pályázók - A jesiva - A zsidók istentisztelete - Nem ismerjük eléggé54
Az eszlári zsidók - A jesivák belső élete - A pálinkamérésből eredt viszály - Az idegen metszők egész napi időtöltése - Koldus zsidók is vannak ott - A vérvád szerint készülő páska63
A lányka eltűnése
Solymosi Eszter - Édes anyja - A szegénység - Huri Andrásné - A nagy meszelés április 1-én - Mikor és kik látták Esztert utoljára? - Anyjának panaszai - A vérvád megalakulásának külső körülményei74
Hátha éretlen kis gyerek lenne a tanú? - A községi bíró rokonsága - A kis Samu zsidógyerek beszéde - A vizsgálóbíró nem nyomozza ki, honnan ered a kis gyerek beszéde - Az első nyomozások89
A tanu
Sarf Móricz életkora - Az anyakönyvek hajdan - Miért kell Sarf Móriczot letartóztatni? - Elbeszéli, miként ölték meg a zsidók Esztert - E vallomást Péczeli Kálmán veszi írásba - Péczely rablógyilkos volt - Sarf Móricz csendbiztoshoz kerül100
Recsky András, a csendbiztos - Ősei, családja - A magyar nemesség - A vármegye státusai - Móricz vallatása a csendbiztosnál - A csendbiztos cselédei - A vizsgálóbíró alaki törvénysértései113
A szenvedélyes közvélemény hatalma a bíróságok fölött is érvényesül - Móriczot tanu létére elzárják - Jogairól nem gondoskodnak - Szentül hiszem, hogy vallomása Eszláron készült, nagyfaluban csak elfogadtatták vele - A szegénysorsú zsidógyerek rendszerint félénk128
Hajsza a koldus után
A vádlottakat egymásután kihallgatják - Kereken visszautasítják a vádat - Alibit igazol mind - A szüzesség fogalma - Bukszbaum örökös imádkozása - A zsidó írások - Mit jelenet a Krammolblü?141
Fölkutatják a sírokat - Az emődi zsidók - Az alibi - Az elfogott koldus zsidók serege154
Róth Borbála koldus zsidóasszony - A ki meg akarja javítani a világot160
A varjú-laposi rejtély - A szolgáló megijed s ijedtében látást lát167
A tisza-dobi fejetlen hulla - Fekete kutya élettelen teste lett belőle - Eszter a metsző zsidó pinczéjében - Eszter a zsidó pap virágos kertjében - Eszter a sírban - Keresztyén gyerek befalazva a zsidótemplomba171
A bolygó zsidó, a ki bosszút áll - Volner Herman volt a koldus zsidó Eszláron április 1-én - Megtalálják - Elmondja mentségét176
Mi történt a Tiszán?
Miként készül a tutaj? - A tutaj személyzete - A kormánybíró - A sáfár - A vállalkozó hajdan és most - A tutajhajózás titkai - A haliba - Az étkezés - A pálinka - A szagnak szerepe a természet történetében183
Herskó Dávid sáfár tutajai - Kikből állt a tutajok személyzete? - A tutaj története - Mikor a Tisza virágzik - Selever és Galsi - A kártyázás élvezete - Mi az unalom? 199
Csepkanics nem kártyáz - Meglátja a halottat - Oláh György uram - Az alkonyat - Esti szürkület a Tisza partján - Jámbor lélek minek nézi a halottat? - A néma temetés216
Mindenki szentül hitte, hogy Solymosi Eszter a csonka-füzesi holttest - Az éjjeli közönség a sírnál - Az ásó története - Az első rendőri szakértői vizsgálat - Éjjel őrzik a halottat - A kételkedés szava227
Legyen sötétség!
A holttest fölismerése - A magyar műveltség - Kozma Sándor - A kik látták a holttestet - A kiket elzártak nézésétől - A holtestet meztelenen mutatják - Mi a szemérem? - Eszter ruhája a holttesten - Miként bánik a halál és az enyészet a holttestekkel? - Eszter különös testi jele242
Az első fölismerési eljárás tanui - Ezek közt Szakolczai Julcsa - Hat tanu fölismeri Esztert, kettő pedig nem - A vizsgálóbíró nem veszi írásba a fölismerő tanuk által igazolt azonossági jeleket - Az ember foga és a falevél - Az ember nyoma - A második fölismerési eljárás tanui - a kálvinista lelkész vallomásának bírálata - Más termetarányok mutatkoznak a felöltözött nőnél, mint a mezítelennél - Az emberi test magassága szemmérték után bizonytalan258
A holttest bonczolása - A haj, a szemöldök, a nemi szőr, a fog, az emlők, a körmök, a tyúkszem - Az orvosi vélemény - Mindenki egyetértett az orvosokkal, csak három-négy tanu nem - megoldatlan kérdések. A sötétség teljes - A szegény ismeretlen halottat eltemetik - A temetés287
A titkos tanács - A tutajosok megkerítése - Elfogják őket - A tutajosok semmit se tudnak hullacsempészetről - A szakértői nyomozások - Hova viszi a Tisza vize a fenyődeszkát? - Egy csomó tutajost szabadon eresztenek307
Második kötet
A sötétség nagyobb lesz
Matej vallani kezd - A tárkányi veszteglés - Ismeretlen zsidó holttestet hurczol a vízben - megegyeznek Herskóval a holttestszállításra - A tokaji intézkedések - Felöltöztetik Tisza-Ladánynál a holttestet - Matej egyéb kijelentései1
Herskó vallani kezd - A vizsgálóbíró előtt semmit se tud, a csendbiztos kezén mindent tud - Matejjel egyezően beszél - A vizsgálóbíró és társai hittek-e a hullacsempészetben?15
Smikovics Jankel egyénisége - Első vallomása - Lassanként elhatározza, hogy ő is vall - Nyíregyházán bevallja a hullacsempészet regényes történetét - Uj adatokat hoz színre - A holttest különös szaga - Vallomása ellenkezik Matejjel és Herskóval, de Tisza-Lőkön összeegyezteti ezekkel vallomását24
Oly sok közreműködő után a csempészett holttest eredetét könnyű kipuhatolni - Még se tudják kipuhatolni - A zsidók szentül hiszik a hullacsempészést - A börtön magánya - Rózenberg - Smilovics levelet ír a börtönben Rózenbergnek86
A hullacsempészet elméleti bírálata - Miért bízták tizenöt tutajosra? - Miért volt a holttest annyi kézen? - A falevéllel bedugott orr érez-e szagot? - Miért biztak mindent véletlenre? - Miként erősítették a holttestet a tutajra?45
A védelem
Miért kell a védő? - A bűnös ember szenvedése - Heumann Ignácz ügyvéd - Egyénisége - Az ügyvéd és a közvélemény - A fiskális, az odvokátusz, a prokátor, a mezei ügyvéd - Heumann erélye csökken - Felesége58
A zsidók központi irodája - A Kagal - A központi iroda megkér: vizsgáljam meg Sarf Móriczot - megvizsgálom - tünődöm: elfogadjam-e a védői tisztet?73
Családom és származásom - Családom története - Politikai multam és szerepem - Aggodalmaim - Éjjeli tanácskozás - Előrelátásom84
Horánszky Nándor - Funták Sándor - Egyéniségük - Az ügyvédi díj kérdése - A kit a közvélemény üldöz101
Tünetek. Kalandok. Tévedések
Grósz Márton és Klein Ignácz - Szegény ember alibije - Grósz és Klein alibije - A lovak színe magyar nyelven - A sárga ló meg a fekete ló - Lichtmann az ügyes110
Tóth Borcsa testét, mikor aludt megméri két zsidó - A vizsgálóbíró napokig vizsgálja az esetet - Kisül, hogy az egész dolgot ugy álmodta Tóth Borcsa126
Orvok éjjel sirt bontanak - A dombrádi elveszett lány - Rózenberg Herman Eszterkutató buzgalma - Hosszú fogsága129
Mi a véletlen? - A tisza-löki vizi holttest - A bíró és szakértő tévedései - A csongrádi vizi holttest, a kinek nincs feje - A hírlapok kimondják: Ez a Solymosi Eszter - Egy tokaji lakosnak elszökik a szolgálója - Az eszlári zsidópap virágoskertje - Az abauji zsidók szövetsége holttestet szerezni - A hernádnémeti titok135
A Bodrog vizének titka - Az öngyilkos ifju vallomása - A regény tetszik a közönségnek - Az egész pajkos koholmánynak bizonyul150
A ki magát hitsorsosaiért feláldozza - Az igaz hős - Lelkének hányódása - Elszántsága - A biróságnál jelentkezik - Nem hisznek neki - Földönfutóvá lesz, mikor kiszabadul156
Legyen világosság!
Zurányi Kálmán tanusága - Szakolczai Julcsa biztosan fölismeri Solymosi Esztert - A bíróság mulasztása - Kozma Sándor főügyész - A jóhiszemű tanu, mint hamis tanu - mit vétett a bíróság a mulasztással?166
Zurányi vallomásának igazolása - Az orvosok is beismernek valamit - Sulyos mulasztásuk - A szakértő sohase vallja be, hogy valamihez nem ért - Szakolczai Julcsa az ítélőbíróság előtt - A hazugság - Olajos Bálintné és Solymosi Gáborné igazolják a tehéntaposást - Szűcs János paraszt, a remek tanu182
A tisza-löki titkok
Miként keletkezett a hullaúsztatás gondotata? - A tutajosoknak Tisza-Lökre hurczolása - Vay György, csendbiztos - Ősei és jelleme201
Csepkanics vallatása - Kinjai - Inkább meghal mintse hazudjék - A reszkető Mater minden bevall, hogy kivánják - Szabolcsi Miska szerepe - Hosszas vonakodás után Herskó is mindent vall.211
Smilovics Janke - Az éjjeli vallatás - Mi a rab éjszakája? - Smilovics vall - Utóbbi vallomását visszavonja - A hullacsempészet meséjének keletkezése - Smilovics lelkének mélységei - Leonidás és Zrinyi más mint Smilovics - Szegény ember ne legyen hős227
Mendelovics Niszen könnyű szerrel igazolja magát - Fogel Amsel és tanui.- Vallatása - A tyúkól - Az egyiptomi harmadik és negyedik csapás - Fogel inkább meghal, semmint vallomást tegyen - A pandur lova előtt - A sötét börtön 245
Grósz Márton vallatása - Klein Ignáczot gyötrik, sanyargatják - Solymosi Eszter ruhájának kérdése - A községi bíró Buchtanét akarja a vádba keverni - Rószberg Leoné - Cseres Andrásné jelleme - Hamis tanu - Tanuságtételének részletei266
A foglyok éjjeli behajtása Nyíregyházára - Vajjon valósággal megtörténtek-e a gyötrő, sanyargató vallatások? Matej Cepkanics és Herskó panasza a kínzatások miatt - Matej csodálatos visszaesése - Bűnös tagadása - Mit ér az eskü?295
A vádlottak gyakran védik magukat tagadással - Gyakran panaszkodnak, hogy kínozták őket - Van-e joguk a tagadáshoz? Meddig terjed önvédelmi joguk? - Karanczai fogházőr, Róka és Kazimir pandurok eskü alatt bizonyítják a tisza-löki sanyargatások valóságát - Vay György csendbiztos tagadja - A bizonyságok mérlege317
Harmadik kötet
A föld alól
Az első biztos jelenségek - Sarf Móriczot nem tudom kiszabadítani - A csonka-füzesi szakértők munkájában nem biztam - E munka ellenkezik a tárgyi tünetekkel - Mit tehetek ellene? - A vérvád különös természete - Trajtler Soma orvostudor1
Miként dolgozik az agy? - Törvényszéki orvostani gyakorlatom története - Kovács József orvos, egyetemi tanár - Babos Viktor tudós - Előterjesztésem a holttest kiásása iránt - A falusi sírok - A sírbontás gyanuja - Előterjesztésem hatása13
Az egyetemi tudósok - A holttest kiásására kirendelt bírói bizottság - Az igazi sír - Az igazi koporsó - A bonczoló helyiség - Nem kapunk szállást és ételt-italt32
Mit láttak a tudósok?
A holttest csakugyan a csonka-füzesi holttest - A holttesten mumificatiót találnak - De hullaszappant is találnak - A hullaszappan természete - A hónaljak szőre - A körmök hiánya - A csontok fejlődése44
A fogak szemléje - Huriné nem nézi meg a holttestet - Két fog rendetlenül fekszik egymás mellett - Ugyanez a rendetlenség Solymosi Zsófinál is - A fogak és körmök tanui - Hátha ellopták a körmöket54
Az igazi tudós - Az egyetemi tudósok a holttestnek Budapestre szállítását kívánják - A törvényszék a holttest felét küldi - A haj- és szőrszálak letöredezése61
Mihálkovics első véleménye szerint a holttest idősebb lányé, nem Solymosi Eszteré - A 17 éves férfi csontváza fejletlenebb - Engem nem tud meggyőzni - A fejlődés különböző - Kérdéseim a tudósokhoz - A prágai orvosi egyetem 14 éves leánycsontváza - Scheuthauer buzgósága - A tudósok végső véleménye69
A holttest olyan lányé, aki 14 évesnél nem volt fiatalabb s 17 évesnél nem volt idősebb - A csonka-füzesi szakértők minden lényeges kérdésben tévednek - A holttest Solymosi Eszteré lehet - A bíróság kitörli a tudósok véleményéből ezt a pontot.77
Az Országos Közegészségügyi Tanács - Nem tud s nem akar dönteni a vitás kérdésekben - Véleményét nem indokolja - Hoffmann Bécsben és Virschow Berlinben az egyetemi tudósoknak ad igazat.82
A megmérgezett lélek
A királyfi vall anyja ellen, a királyné ellen - Hasonlít hozzá Sarf Móricz - A hetyke tanu - Sarf Móricz lelke nem tört meg rögtön - Sokáig küzködött89
Sarf Móricz elhagyja a fogházat, de elfogja őt a várnagy - Mi a várnagy? - Erdődi gróf Pálffy János tartja pénzzel a gyerektanut - Mi a várnagy feladata? A gyerek jelleme98
A várnagy oktatási módszere - Sarf Móricz megutálja a zsidó vallást - Megveti hitsorsosait - Elhiszi a vérvádat104
A gyerek utálja meg édes apját! - A királyfi és Sarf Móricz - A gyerek kigúnyolja édes apját - És megtagadja - Az apa megszaggatja ruháit111
Sarf Móricz a megyei levéltárban - Miniszteri leiratból azt olvassa, hogy ő ur lesz - Fél a zsidóktól - husvétkor a zsidók el akarják lopni - A tárgyalás előtti éjszakán is el akarják lopni - Hamisság minden - Az agy is átalakul117
Eszter halálának titka
A csonka-füzesi holttest Eszter holtteste - Bizonyos tehát, hogy Eszter meghalt - Halála nem baleset, nem is erőszak Öngyilkosság - A vizsgála nem puhatolta ezt ki - Sőt eltaposta ennek nyomait131
Hatalovszki András tanusága - A lány délután is élt még - Délután ott sirdogált a kert mellett a fűzfa alatt - Anyja gazdasszonya, testvérje öngyilkosságra gondolnak - Ok nélkül ez nem történik140
A lány elszántságának oka és tünetei - Egész nap fázott, éhezett és dolgozott - Asszonyának durvasága - Barcza Dani tanusága - A tanuk szomorunak látták - Soha nem dalolt - Az utolsó ok149
A nyilvános tárgyalás
A bűnügyi vizsgálat lassu - Szeyfferth Ede, a közvádló - A vádhatározat - A bíróság szerkezete - Tárgyalási jegyzőkönyv - A közönség156
A tanuk - A jóhiszemű, de hamis tanuk - Vámosi Julcsa esete - A holttest nyakán forradás - A kék szem - A parasztlány lábujjai - A tanuk beszédének összehangzása167
Pártos közönség - Péczely leleplezésén felzudul - "Mondja el vallomását a tanu versben is" - A külső közönség - A hirlaptudósítók - A nagy világ érdeklődése - dr. Náthán Berlinből172
A bíróság - Korniss Ferencz, az elnök - Elfogultsága - Horánszky védő lemond - Ujabb védőtársaim - Friedmann és Székely - A vádlottak bátrak és nyugodtak - A "marha"178
A közvádlót megtámadják - Nem kap elégtételt - A közönség a védők ellen - A népszerűség - A vérvád ősi természete - Nem per ez, hanem bajvívás a faji ösztön ellen191
Megvédtem magam a támadások ellen - Andrikovics uram - Titkos testőrségem - A védelem felosztása - Az én védőbeszédem - Agyam elfáradt - Miként alkot az agy? - Hét órán át tartó rögtönzött beszéd197
A bíróság ítélete - A vádlottak megszabadulnak - Sarf Móricz szabad lesz - A munka jutalmat érdemel - A per költségei - A védőügyvédek tiszteletdíja208
Könyvünk toldaléka
Okaink, a melyek miatt megismertetjük a bírósági ítéleteket és összes iratokat220
Bírói ítéletek
Az első bíróság itélete s annak indokai223
A budapesti királyi itélőtáblának mint másodbíróságnak ítélete s annak indokai251
A magyar királyi Kuriának, mint legfőbb bíróságnak ítélete s annak indokai272
A vizsgálat iratai
Miért ismertetem az iratokat?276
A vizsgálóbíró iratai - A bírói szemléről és kihallgatásokról fölvett jegyzőkönyvek278
A törvényszék és vizsgálóbíró együttes vizsgálati iratai - Egyetemi tudósok nyilatkozatai303
A végtárgyalás folyamán beszerzett vizsgálati és egyéb iratok307
A nyilvános végtárgyalás jegyzőkönyvei 1889. évi június hó 19-től augusztus hó 3-ig309

Eötvös Károly

Eötvös Károly műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Eötvös Károly könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem