850.913

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A nazarénusok

Szerző

Kiadó: Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 310 oldal
Sorozatcím: Eötvös Károly munkái
Kötetszám: 9
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második kiadás. Révai és Salamon könyvnyomdája nyomtatta Budapesten.

Előszó

Miről szól ez a könyv?

(Ki látott nemzetet támadni, hitvallást keletkezni? - A Genezáret tava. - Zebedeus két fia hogy lett apostollá?)

Előre meg kell mondanom, miről szól könyvem. A ki... Tovább

Tartalom

Miről szól ez a könyv?
Ki látott nemzetet támadni, hitvallást keletkezni? - A Genezáret tava. - Zebedeus két fia hogy lett apostollá?1
A lelkek nem szabadok eléggé a hithez. - Magányban érlelődik a hit. - Az én hitalapító ismerőseim. - Táncsics. - Mikor kezdtem a Nazarénusok eredetét kutatni?9
A nazarénusok kis száma és nagy buzgósága. - Meddig terjed az én elbeszélésem? - Mit jelent a nazarénus szó? - Pál apostol bűnpöre17
Az új idő kezdete
Denkel János és Kropacsek János hazajönnek Helvécziából. - A mesterlegény. - Fröhlich Henrik Sámuel24
Denkel János nazarénus. - Hencsey Lajos kora és származása. - Növekedése. - A kézműiparosok osztálykülönbsége. - Az öreg Hencsey, a falu kovácsa. - Az öreg számtartó26
A számtartó ismerte Hencseyt. - A zalamegyei pártok. - A kis Hencsey sír. - Felszabadul és vándorútra megy. - A zalai nép hitbuzgósága. - Hencsey Pestre ér. - Denkellel megismerkedik35
Denkel beavatja Hencseyt. - A szent csók. - A kézműveslegények szombatja és vasárnapja hajdan. - A szálló. - A nazarénusok óvatossága44
Az első nazarénus keresztelés Magyarországon. - Ennek helye és ideje. - Hencsey fölveszi a keresztséget25
Hencsey térítő munkája
Béla József. - Kovács József és felesége. - A zalavármegyei mozgalmak. - Hogy lehet szilaj kortcsből nazarénus57
Hencsey megfeddi a menyecskét. - Kovács Józseffel megismerkedik. - A páhoki esperes arczul üti Hencseyt s elkobozza írásait. - Istennek végezése62
A csodában való hit. - Hencsey levelei Kovácshoz. - Nipp Anna meleg szíve és meleg hajléka. - Új hívek70
Hencsey megírja az új hitvallás könyveit. - Nipp Anna szobája. - Kovács József a börtönben. - Az 1841. február 7-iki istentisztelet78
Kovács József megvigasztalása. - Fölveszi a keresztséget. - A szent gyülekezet tagjai szétoszolnak. - Hencsey térít a szőlőhegyeken. - Az öreg Hencsey a szénégetőn86
Hencsey utazni készül. - Kovácsnét megint feddi a nem igazmondásért. - Útra kél. - Kalandja a dőzsölőkkel. -- Fölkeresi a barátot95
A tüzes barát
Miért hívják a barátot barátnak? - A tüzes barát sorsának jellemzése. - Hol és mikor született? - Szülői és testvérei104
A tüzes barát kartársai. - Szerelme. - Mária eltűnik örökre. - Gasparich kétségbeesése. - Regék és hagyományok112
Minden mesének van valami alapja. - Lajos herczeg és a szép asszony. - A szép asszony rejtélyes halála. - Gasparich szenvedései. - Lemondása120
Hol tanult Gasparich? - A Barthodeiszky-ház Mihályiban. - A tüzes barát Pestre készül. - Kezd önmagával meghasonlani128
Bentham és Rotteck. - A szószék varázsa. - Az árvíz. - A templom falai megrepedeznek. - Az angol szüzek kolostora136
A tüzes barát imája. - Az ország mindenféle papsága. - Gasparich nem maradhat Pesten. - Egyházi beszédei. - Szent-Antalon és Szarvas-Gedén. - Székes-Fehérvár144
Hencsey és a tüzes barát
A hitviták. - Hencsey fölkeresi Gasparichot. - Értekezésük s leveleik153
Gasparich ítélete Hencsey fölött. - Hencsey istenre bízza a végső döntést161
Az utolsó út előtt
Hencseyt aggodalom bántja. - Nem akarja, hogy öccse az új hitre térjen. - Hencsey Imre áttér. - Utazás Szegzárdra és Lippára169
Az öreg Hencsey zsémbeskedik fiával. - Haza parancsolja őket. - Hencsey tusakodik lelkében. - Utolsó istentisztelete a hazában. - Még egyszer hazamegy177
Mit felel a tüzes barát Hencsey hitvalló könyvére? - Hencsey megy a maga útján. - Készülődés az utolsó útra185
Hencsey levélben búcsúzik Kovácséktól. - Bécsbe ér és műhelybe áll. - Bámer levele. - A lánczhíd alapkövének letétele193
Hencsey elindul útjára. - Az utazási vágy. - Pál apostol kézművessége. - A magyar sátor és a zsidó sátor. - Pál apostol példáját követi Hencsey203
Ki volt Fröhlich?
Miért kell ismernünk Fröhlichet? - Szülő városa s annak hagyományai209
Fröhlich születése. - Szülőfölde. - Vallásos nevelés. - A svájczi ember természete. - Fröhlichtől elragadják nejét és gyermekeit211
Fröhlich műve az ő házasságáról. - A szentírásbeli fenevad és a titkos szám. - Mikor és miként lett Fröhlich hitújítóvá?219
Szülőföldjén nem tud téríteni. - A hittérítők őrjöngése. - Fröhlich Zürichben és környékén térít. - Melyik néposztály szokott új hitre térni? - Mikor szokta a világ észrevenni az új hitet? - Zschakkó228
Az éjjeli istentisztele. - Fröhlich megnősül. - A hauptwyli telep. - Az új hívők olvasmányai. - Fröhlich irodalmi művei237
Az utolsó út
Az utazás. - Münchenben. - A hauptwyli társalgások. - Találkozás Fröhlichhel246
Zürichi szokások. - Hencsey munkát kap. - Fröhlich oktatja Hencseyt. - Az év végén254
Hencsey sürgeti hazulról a leveleket. - A két Aschmann testvér. - Hencsey Langnauban. - Debruner élete története. - Hogy vannak otthon?262
Bámer Ferencz és a lánczhídépítés. - A szétszóródott hívek. - A pesti hívek. - Likhardus. - Hencsey szomorúsága. - Öccse Zürichbe megy271
Vitáz a két testvér. - Hencsey buzgósága és betegsége. - A jámbor Raschy Anna. - Hencsey halála280
A halál után
Hencsey temetése. - Emlékezete elmúlt. - Édesapjához jut halála híre. - Végső megjegyzések289
Hencsey könyve
Előszó. - Az Első Könyvnek 1-5. része296
Az első könyv többi része. - A Második és a Harmadik Könyvnek részei. - A polgári házasság. - A fegyverfogás. - Az egyházszervezés. - Az utolsó szó298

Eötvös Károly

Eötvös Károly műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Eötvös Károly könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem