850.904

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Harcz a nemzeti hadseregért

Szerző

Kiadó: Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 322 oldal
Sorozatcím: Eötvös Károly Munkái
Kötetszám: 20
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Révai és Salamon könyvnyomdája, Budapest.

Előszó

TÁJÉKOZÓ
(Szónokaink összegyűjtött beszédei. - Nem elterjedt nemzeti olvasmányok. - Hány nyilvános beszédet tartottam életemben ? - Mik az okaim arra, hogy beszédeim egy részét kiadjam? - Az én... Tovább

Tartalom

Tájékoztató1
Szónokaink összegyűjtött beszédei
Nem elterjedt nemzeti olvasmányok
Hány nyilvános beszédet tartottam életemben?
Mik az okaim arra, hogy beszédeim egy részét kiadjam?
Az én nemzedékem
Az én életem feladata
A szolgálati idő
A beszéd története11
A beszéd12
A nemzet hadügyi jogai az 1867-ik törvény szerint
A szolgálati idő meghatározása
Ezt a jogot a javaslat alapján önkényüleg sérthetik
A hosszú szolgálati idő közgazdasági káros volta
A békelétszám emelése a militarizmus erősítése
A jogot semmiféle tekintetből fel nem áldozzuk
A nemzeti hadsereg
A beszéd története28
A beszéd27
Mit vártunk egykor a balközéptől és Tisza Kálmántól?
Miért akarunk erős hadsereget?
Miben áll a nemzeti jelleg a hadseregnél?
Milyen most a mi hadseregünk?
Mit ér Tisza Kálmán meggyőződése?
Gróf Széchenyi Aladár kijelentése
Gróf Andrássy Gyula és Tisza István tévelygései
Az álhazafiság
Az osztálytárgyalás mellőzése
Az 1867-iki példa
A német nyelv története nálunk
A XVI. és XVII. században
Mit írt Hunyady a pápának?
Magyar nyelv a hadseregben
A beszéd története56
A beszéd58
György Endre logikája
A magyar nyelv és a föderalizmus
A jus reservatum
Mit jelent ez a három latin szó: divina favente clementia?
Az 1741-iki példa
Ziskay Antal okoskodása
A szokásjog miből áll?
Heister Siegbert osztrák generális szokása
Werbőczy szokásjoga
Mit tesz a magyar törvények szerint a hadsereg vezénylete és belszervezete?
A magyar ezredek tulajdonosai
A "csavargó nyelv"
Könyörgés-e a törvény?
A törvényjavaslat miben tér el az 1868-iki megállapodásoktól?
Minő természetrajzi tünet a "Soldatenkind"?
A pedagogiai tekintetek
A nemzedék elsatnyulása
Különbség a katonai és polgári agy között
A demokráczia kérdése
Miért nevelik a főherczegeket katonának?
Mikor csempészték a német nyelvet a magyar ezredekbe?
A Gréwen-huszárezred kérvénye 1790-ben
A nemesi gárda
Mit ér az országgyűlési határozat
Deák Ferencz beszéde
Kurucz Csáky Mihály, a rodostói halott
Erkölcsi harczképesség
A beszéd története108
A beszéd109
Minő volt a magyar felfogás az 1866-iki háborúról?
Mit ér a statisztika?
Gróf Pongrácz Károly és Láng Lajos tudománya
A háborúk nem nemzetünk érdekében folytak
A nemzet lelkesülése hiányzott az idegen érdekű háborúkban
A harczképesség fenntartása a mi érdekünk
Az értelmiség ifjait kimélni kell
Az egyéves önkénytesi intézmény bevált
Nem szabad elrontani
Az egyéves önkénytesek zaklatása
Gróf Pongrácz meggyőződése
A nemzet a dinasztia zsoldosa soha nem lesz
Nessi Pál képviselő mentelmi ügye
A beszéd története131
A beszéd136
1848 előtt a mentelmi jog hatalmi kérdés volt
A Gotterhalte nem magyar intézmény
Semmi törvény nem biztosítja a Gotterhalte tiszteletét
Élő nemzetre idegen nemzet érzéseit ráerőszakolni nem lehet
Hajdan nem parancsolták a Gotterhaltét
A légy az ember orrán, - olyan a Gotterhalte a nemzeten
A vád alatt állás is büntetés
Mi a jellem?
Minő jellemének kell lenni a magyar tisztnek?
Mi Magyarország törvényhozói vagyunk
Nemzeti sérelmeink a hadseregben
A beszéd története159
A beszéd161
Hadügyi jogunk az 1867-iki törvény alapján
A létszámemelés nemzeti föltételeit most kell megszabni
Mi a nagyhatalmassági érdek?
Gróf Tisza István és gróf Andrássy Gyula érvei
Az ellenértékek
A katonai perrend
A magyar tisztek visszahelyezése
A jelvény
Máig se változott a nemzet és a Habsburgok közti viszony
Andrássy és Tisza ne bizonykodjanak az osztrákok helyett
A hadseregben ma is elnyomják a magyart
A "hier"
A magyar elégedetlen
Deák Ferencz is megtagadja az ujonczot 1889-ben
Hol van a régi nemzeti párt?
Olyan hadsereg, mint a császári osztrák, ismeretlen a tudományban
A nemzet igazságai
A beszéd története193
A beszéd195
A miniszterek ne csak a királynak, hanem a nemzetnek is hű tanácsosai legyenek
A földmivelési miniszter kárhoztatja a nemzetet
A méh természetrajza
A nemzet állami léte nincs elismerve
Miért legyen a nemzet csupán dinasztikus?
Mi a politikában a "lehetetlen"?
Miért lettem függetlenségi harmincz év előtt?
A dinasztika érdeke s a nemzet érdeke nem egy
Bosznia és a király esküje
Ha a hadsereget fejlesztjük: a nemzet jogait és hatalmát is fejlesztenünk kell
Az első közösügy 1580-ban
A vidéki küldöttségek
A jura reservata
Mikor csempészték a magyar ezredekbe a németséget?
Az idegen vezényszó ostobaság
A kormány egyaránt őszinte legyen a nemzettel s a királylyal szemben
Legyen felelős együtt a többséggel
Az exlexet ki lehet kerülni, de csak úgy, mint 1840-ben
Mi sors vár Széll Kálmánra?
A megrekedt szekérről le kell szállnia
A többség és a nemzet akarata
A beszéd története237
A beszéd238
A többség joga
A központi hivatalos jelölés
A végrehajtó bizottság
Példák
A hivatalos jelölés története
A nemzet ébredése
A régi választás
A két igazság egymás ellen
Idegen nemzetek példái nem irányadók
A királyra nemzetünk sorsát nem bízhatjuk
Mennyiben magyar most a magyar hadsereg
Mi van az 1867-iki törvényben?
A németséget ovrul csempészték a magyar hadseregbe
Mit csináltunk 37 év alatt?
A napkeleti szultán
Becsületbeli kötelesség a nemzeti hadseregért küzdeni
A Khuen-Héderváry kormány bemutatkozása
A beszéd története273
A beszéd275
A horvát miniszter szava: ha husz millió magyar volna
A kormányelnök "ugy csöppent" ide
Kinek a javaslatára lett kormányelnök?
Gyökere nincs se a parlamentben, se a pártokban
Khuen-Héderváry 1894-iki évi szerepe
Mostani föllépése és programmja is pongyola
Kormánya "folytatás"-e vagy nem?
Mi a szabadelvűség?
Mi a különös magyar szabadelvűség?
Az uj kormánynyal senki se nyert semmit
A király és a nemzeti tekintélye
Mi az a keresztyén irány?
Mit konzerváljunk
Bizalmatlanság
A beszéd története301
A beszéd302
A magyar nemzet soha nem vétkezett, hanem gyakran szerencsétlen volt
A pénzügyi helyzet
Mire való az óriási hadügyi kiadás?
Miként van államunk berendezve?
Állami kiadásaink nagy része nincs a nemzet érdekében
Mit vártam a kormánytól?
A magyar ifju nem olvadhat be az osztrák hadseregbe

Eötvös Károly

Eötvös Károly műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Eötvös Károly könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Harcz a nemzeti hadseregért Harcz a nemzeti hadseregért Harcz a nemzeti hadseregért Harcz a nemzeti hadseregért Harcz a nemzeti hadseregért Harcz a nemzeti hadseregért Harcz a nemzeti hadseregért Harcz a nemzeti hadseregért

A lapélek egyenetlenek. Több lap kissé foltos.

Állapot:
3.540 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba