A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vezetési ismeretek II.

Tanulmányok a Borsodi Vezető Továbbképző Tanfolyam anyagából

Szerző

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 341 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó (Erdei Ferenc)9
A döntés és a döntéselőkészítés szervezéselméleti megközelítésben (Dr. Susánszky János)13
Melyek a döntési aktus szervezési előkészítésekor figyelembe veendő elsődleges kritériumok?15
Melyek a döntés típusai, s milyen következtetések vonhatók le a tipológiából az információrendszerek szervezésére?24
Irodalom36
A vállalatvezetési döntések főbb gazdaságmatematikai alapjai (Dr. Kádas Kálmán)39
A vállalatvezetés döntései és azok gazdaságmechanikai megalapozásának jelentősége39
A vállalatvezetési döntések gazdasági célja és azok számszerű kifejezése42
A vállalatvezetési döntések programozásának gazdaságmechanikai problematikája48
A vállalatvezetési döntések gazdaságmatematikai előkészítésének egyes főbb részfeladatai52
A vállalatvezetési döntések matematikai modelljeinek ismertebb alaptípusai56
Gazdaságmatematikai szimulációs kísérletek szerepe a vállalatvezetési döntések közvetlen megalapozásában59
A vállalatvezetési döntések gazdaságmatematikai optimuma és a népgazdasági hatékonyság60
A megbízhatóság vizsgálata a döntéselőkészítésben (Dr. Farkas I. Zoltán)63
A technikai megbízhatóság helye a vezetői döntésben63
A megbízhatósági vizsgálatok alapfogalmai64
Az elemek megbízhatóságának vizsgálata65
A rendszer megbízhatósága67
Eloszlásvizsgálatok70
A megbízhatóság fogalmának kiterjesztése, a számítási eljárások áttekintése74
A megbízhatóság fogalma75
A megbízhatóság mérhetősége és számítása77
Irodalom81
A nyereséggel kapcsolatos számítások a vezetői döntésekben (Dr. Ladó László)83
A költségekkel és a nyereséggel foglalkozó információrendszer és számítási eljárások fejlesztésének szükségességéről84
Az ún. költségreagálás és ennek kihatásai a nyereségre87
Számítástechnikai alapok, a költségstruktúra meghatározása88
Számítások az átlagos költségváltozási tényező alapján91
Az általános költségek redukált proporcionális és fix költségrészének meghatározása, az ún. "R" tényező96
A gyártmányok és szolgáltatások fajlagos, valamint a szervezeti egységek időszakos nyereségének számítása97
A költség- és nyereségfedezeti számítás orientálásának összehasonlítása a hagyományos eljáráséval106
A költség- és nyereségfedezeti számítás néhány konkrét eredménye110
A nyereség belső összetételének vizsgálata112
A szervezési és műszaki fejlesztési intézkedések nyereségkihatásainak kvantitatív mérése115
Az ár-, költség-, nyereségstruktúra (ÁKN)115
A nyereséget befolyásoló négy komponens117
A beavatkozás nyereségkihatásainak számítása a négy nyereségkomponens alapján117
A komponensek változtatásának akció-területei120
Az ÁKN-struktúrában bekövetkező változásokra építő gazdaságossági számítás modellje122
Irodalom125
A vezetés információfelvételi, döntési és ellenőrzési folyamatának egyes munkapszichológiai vonatkozásai (Dr. Horváth László Gábor)127
A munkahelyek szubjektív miliője127
Az objektív miliő munkapszichológiai vizsgálata136
A személyiség megragadásának elvi kérdései149
A fáradtság személyiségre tett hatásának vizsgálata154
Irodalom174
Társadalmi konfliktusok vállalati szintű döntésekben (Hegedűs András - Rozgonyi Tamás)175
Az anyagi-tárgyi viszonyokra vonatkozó döntések179
Vállalatfejlesztési döntések179
Műszaki fejlesztési döntések183
Diszpécseri döntések187
A munka- és bérviszonyokra vonatkozó döntések189
Munkakört és beosztást változtató döntések190
Bérügyi döntések197
A baleseti és szociális ügyekkel kapcsolatos döntések201
Irodalom206
Az ösztönzés és érdekeltség egyes problémái a vezetői döntésekben (Meitner Tamás)207
A munkavégzés feltételei208
A dolgozó ismerje feladatát209
A dolgozó képes legyen feladatát megfelelő színvonalon ellátni210
A dolgozó akarja feladatát jól és eredményesen ellátni210
Az ösztönzés a motivációkra épül218
Az ösztönzés két sarokpontja: a feladatkitűzés és eredményelismerés221
A feladat meghatározása és az eredmény értékelése222
A ki nem tűzött feladat elismerése225
Ösztönzés a feladatok felismerésére227
Az értékelés és a vezetői követelmények230
Az érdekeltséghez kapcsolódó konfliktusok232
A munkakör jellege232
A munka ellátásának színvonala233
A nagyobb gazdasági egységek munkája233
Milyen zavarok származnak abból, ha a jövedelmek nem tükrözik kellően az adott munkakör jellegét?234
Milyen zavarok származnak abból, ha a jövedelmek nem tükrözik kellően a munkakör ellátásának színvonalát?235
Milyen következményekkel jár, ha az egyes dolgozók keresetét nem befolyásolja kellően a nagyobb gazdasági egységek eredménye?237
Irodalom239
Aktivizáló oktatási módszerek a vezetőképzésben (Czabán János)241
Esettanulmány244
A vállalati játék248
Kerekasztal-konferencia252
"Blicfang"-módszer254
Irodalom256
Döntéselőkészítési és döntési gyakorlatok a Borsodi Vezető Továbbképző Tanfolyam kerekasztal-konferenciáin (Dr. Antal Iván)259
A kerekasztal-konferenciák célja260
A konferenciák résztvevői261
A vezetési probléma ismertetése262
A módszertani előadás és szakelőadások265
A megbeszélés, a vita268
Az eredmények összefoglalása270
Az integrált oktatási módszer elemei272
Irodalom275
Vezetői döntések a szervezésben (Dr. Szabó László)277
Új módszer a korszerű vezetés és szervezés összehangolására277
A vezető és a szervező szerepe és kapcsolatai a szervező munkában280
A vezetés és a szervezés azonos és különböző elemei280
A vezető munkájának megszervezése284
A vezető feladatai a hosszabb távú szervező munkák irányításában290
Az új módszer és alkalmazási lehetőségei303
A vállalat szellemi erőinek mozgósítása306
Kihasználatlan szellemi erők, alkalmatlan módszerek306
A szellemi munka szervezése307
Az alkotás folyamata309
A problémamegoldás és az alkotás hatékonyságát javító módszerek311
A "brainstorming"-nak nevezett alkotáslélektani módszer és alkalmazási lehetőségei a vállalati munkában314
Eddigi kísérleteink néhány tapasztalata317
A módszer hatékonysága323
A módszer beépítése a szervező munkafolyamatba324
A vállalat működésének szemléletes áttekintése325
A vezető áttekintés a szervezeti működésről325
Nagyléptékű folyamatábrák kollektív készítése és elemzése326
A folyamatábrák felhasználása a vezetésben és a szervezésben329
Munkamegosztás és összehangolása a vezetési hálózatban329
A vezetői feladatok pontatlan meghatározásának hatásai329
A gyakorolt vezetői feladatok és funkciók331
A vezetői feladat-funkció táblák elemzésének eredményei333
A vezetés értékelése és továbbképzési feladatainak megállapítása334
Operatív információ- és irányítási rendszer336
Irodalom339
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vezetési ismeretek II. Vezetési ismeretek II. Vezetési ismeretek II. Vezetési ismeretek II. Vezetési ismeretek II.

A védőborító kopott, szakadozott. Néhány lapon aláhúzás, bejegyzés látható.

Állapot:
1.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba