Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Erdei Ferenc emlékezete

Válogatott írások, tanulmányok és visszaemlékezések

Előszó

Bevezető sorok

Sokan kezdtünk hozzá a centenáriumi megemlékezések és ezen belül e gyűjteményes kötet kiadásának előkészítéséhez, és az elmúlt esztendőkben többen bábáskodtunk körülötte. A... Tovább

Előszó

Bevezető sorok

Sokan kezdtünk hozzá a centenáriumi megemlékezések és ezen belül e gyűjteményes kötet kiadásának előkészítéséhez, és az elmúlt esztendőkben többen bábáskodtunk körülötte. A kezdeményező szerepre a kis létszámú Erdei Ferenc Társaság vállalkozott, j gyorsan megtapasztalva, hogy erőnkön fölüli vállalkozásba kezdtünk, de a törekvésünket erőteljesen támogató, és velünk együttműködő intézmények és azok képviselőinek jószándékú, és nagyon is hathatós támogatása átsegített bennünket a legtöbb nehézségen. Az MTA vezetése, az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottsága, az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Magyar Agrártudományi Egyesület, a Gazdálkodás és A Falu című folyóiratok szerkesztőbizottsága felhívására és az Erdei Ferenc Társaság közvetlen megkeresésére, nagyon sokan csatlakoztak hozzánk. Tiszta szívvel, sok munkával, jelentős anyagi támogatással, néha csak biztató, jó szavakkal. Most már igazán nyugodt szívvel, s némi meghatottsággal is, leírhatom, jóízű és alkotó légkör övezte minden egyes szakaszát annak a törekvésnek, hogy méltóképpen emlékezzünk meg a századik születésnapon Erdei Ferencről, a 20. század egyik kiemelkedő személyiségéről.
Három úton indultunk.
Az első, egy tudományos konferencia megszervezése, amelyen az ünnepelt személyiség sokoldalúságának, ezen belül is tudományos tevékenységének szerteágazó, de minden területen maradandót alkotó munkásságának bemutatására, értékelésére vállalkoznak a különböző szakterületek képviselői. De helyet kap a politikai közéletben miniszteri szerepet vállaló, s szülővárosát, Makót oly nagyon szerető lokálpatriótára való visszaemlékezés is.
A második útvonal ez a kötet, amelyet most nyújtunk át az olvasónak. Sokakat, de elsősorban néhány, Erdeit még életében ismerő személyt kerestünk meg. Néhány, magát korábban Erdei feltétlen hívének valló személy kivételével, túlnyomó többségük örömmel, bár gyakran abbéli aggodalmát hangoztatva - hogy „mi újat, vagy mi érdekeset is tudok én mondani- vállalkozott az írásra. Végül is nagyon gazdag, mindenekelőtt a személyes tapasztalásokban, Erdei emberi arcának megrajzolásában bővelkedő, nagyon is igényes kéziratok érkeztek be a Társasághoz. De található a kötetben olyan tudományos elemzés is, amely - Erdei személye mellett - elsősorban az ő munkássága korának, de van olyan is, amely viszont éppen napjaink viszonyait, társadalmi és gazdasági kérdéseit tárgyalja. Ezeket egészítik ki a család néhány tagjának és a még élő, egykori munkatársaknak a visszaemlékezése.
A harmadik, egyben a legszűkebb értelemben vett szakmai alkotás, az Erdei munkásságát a maga legteljesebb gazdagságában bemutató bibliográfia, amely Dr. Gyuris György többéves áldozatos erőfeszítésének terméke, amely egyben kiinduló forrása lehet minden, a jövőben Erdeivel, s az ő műveivel, nézeteivel foglalkozó tudományos kutatásnak.
Vissza

Tartalom

Bevezető sorok 7
I. rész Az életpálya 11
Erdei Sándor: Erdei Ferenc életrajza 13
II. rész Erdei Ferenc írásaiból 33
Erdei Ferenc: Börtönnapló 35
Bevezető sorok Erdei Ferenc: Parasztok c. könyvének két fejezetéhez 54
Parasztok 55
Genius loci (Akadémia) 61
A nyári naptár hátára 1962'ben 62
Koncentrikus körök 63
Absztrakt rigmus 64
Két kórházi beszélgetés, Förgeteg Sándorné gyorsírásos jegyzete alapján 65
III. rész Tanulmányok, visszaemlékezések 67
Bertók Lóránd - Dobos László S. - Hegedűs László: Az „Erdei Ferenc
Tudománypolitikai Klubról" 69
Besenyi Sándor: A város Szeged, és vidéke 71
Bíró Ferenc: Aspiránsvezetőm volt Erdei 78
Búzás Péter: Makó nagy fia, Erdei Ferenc 83
Cselőtei László: A kertészet Erdei Ferenc szemével 86
Csete László: Emlékkép-mozaikok Erdei Ferencről 90
Czine Mihály: A nagyobbik testvér 104
Dénes Zsófia: Erdei Ferenc 106
Diósszilágyi Éva: Erdei 113
Dzúr Magda: Gépírókisasszonyként kezdtem 120
Enyedi György: Város és vidéke - a 21. század elején 123
Erdei Anna - Erdei Péter: Az Erdei-fivérek 129
Féja Endre: Barátok voltak 133
Féja Géza: Csillaghullás 135
Dr. Frank József: A hagyma - Makó - és Erdei Ferenc 148
Huszár Tibor: A pályakezdő Erdei Ferenc portréjához 152
Kenéz Győzőné: Erdei 168
Kopátsy Sándor: A Népiek - Erdei Ferenc emlékére 169
Kun István: A forrongó falu 179
Láng István: Erdei Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 185
Nagy István: Erdei Ferenc 1956-ban 187
Pál József: Erdei Ferenc - a külpolitikus 205
Pataki Ferenc: Erdei és a népi művelődés 210
Péter László: Erdei Ferenc szülőházánál 225
Romány Pál: A haladást szolgálni - ahogy lehet 227
S. Hegedűs László: Erdei Ferenc embersége 238
Somodi István: Az Ember 241
Szabó István - Erdei Julianna: Közös disznóölések emlékezete 251
Szentesi Anikó: A Papa - emlékeim Erdei Ferencről 255
Széchenyi Ágnes: A népi írók szociográfiáihoz vezető utak 257
Tamasi Mihály: Erdei Ferenc és Királyhegyes 266
Tóth Ferenc: Diákévek 282
Tóth Ferenc: Beszélgetés Nánási Lászlóval 301
Tóth István: Erdei Ferenc politikusi pályakezdéséhez 305
Trogmayer Ottó: Negyven esztendő, egy szemhunyás 319
Udovecz Gábor: Az agrárkutató Erdei Ferenc székében ülve 322
Varga Gyula: A „tudományos munkás" 325
Varga Zsuzsanna: "Kovász volt ő..." 352
IV. rész Függelék 359
Gyuris György: Erdei Ferenc életmű-bibliográfiája 377
A kötet szerzői és interjúalanyai 330
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Erdei Ferenc emlékezete Erdei Ferenc emlékezete Erdei Ferenc emlékezete

A borító belső oldala foltos.

Állapot:
1.790 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba