Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Erdélyi kastélyok

Szerző

Kiadó: Új Idők Irodalmi Intézet (Singer és Wolfner)
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 209 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta a Hungária Nyomda Rt., Budapest. 115 fekete-fehér fotóval és egy színes melléklettel illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A köd még nehezen ül meg a magányos vasútállomást, amint lekászálódik az utas a vonatról a szeptembervégi reggelen s aggodalmas szemmel néz körül, vajjon idejében megérkezett-e távirata?... Nem... Tovább

Előszó

A köd még nehezen ül meg a magányos vasútállomást, amint lekászálódik az utas a vonatról a szeptembervégi reggelen s aggodalmas szemmel néz körül, vajjon idejében megérkezett-e távirata?... Nem metropolis ez, hol surranó gépkocsik tömege nyomul egymás után, nem is reménytelen vidéki város, hol aszott konflislovak sora horgasztja fejét - szinte elhagyott épület áll a völgyben, a falut még elfedi a kékes függöny, de ott topog türelmetlenül a homokfutóba fogva két gyönyörű állat, milyet csak versenyeken lehet látni a gyepen. Patkóik csattogva nyelik az út porát, az utas arcába hidegen vág a szél a kocsis szálfaegyenes háta mögül - ime, itt a falu, erdélyi falu, gyorsan maradnak el a kontyos fedelű házak, a gémeskutak s a köszöntgetők. Vissza

Fülszöveg

Biró József a mai magyar művészettörténet egyik legkiválóbb fiatal képviselője; új könyvében Erdély régi várainak, kastélyainak, udvarházainak históriáját tárja fel. Ismerteti felépülésüket, alkotó mestereiket, az emlékekhez fűződő mondákat s a hiteles, sorsdöntő történelmi eseményeket. Gazdagon részletezi művészettörténeti s nemzeti jelentőségüket; bemutatja műkincseiket, szobraikat, festményeiket, berendezésüket, drága könyvtáraikat, tündérszép kertjeiket. Megismerjük e kastélyokat, mint a magyar szellemi élet, a tudomány, az irodalom, a zeneművészet tűzhelyeit; végigkísérjük Erdély nagyurait társadalmi, családi és mindennapi életükben, szórakozásaik, örömeik, bánatuk közepette, látjuk életmódjukat és udvartartásukat az elmúlt századokban. A pompás illusztrációk tömegével gazdagított mű lapjairól kibontakozik előttünk Erdély főrangú társadalmának művelődéstörténete.

Tartalom

I.
(Bevezetés. - Az erdélyi föld és a történeti lélek különleges adottságai) 5
II.
(Az erdélyi kastélyok általános művészettörténeti jelentősége. - A várépítő tevékenység. - A várurak gyors váltakozása. - A nehéz építésviszonyok. - Bethlen Miklós és kastélya. - Egyetemes stílussajátságok, Nyugat és Kelet szerepe. - Magyar várépítési modor. - A magas tetőzet. - A reneszánsz kastélytípus. - Az olasz és francia hatás. - A fejedelemség korának lelkisége. - Reneszánsz és barok. - A francia szellem Erdély kastélyépítészetében. - A barok fellépése és stílussajátságai. Teleki József. - A klasszicizmus. - Pusztulnak a kastélyok.) 11
III.
(Az erdélyi kastélyok tárgy- és építészettörténete. - A régi váromok és várak. - A gótika. - A reneszánsz, barok, klasszicista, romantikus és újabbkori kastélyok időrendbeli építéstörténete, a külföldi hatások, mecénásaik, építészeik, s az emlékekhez fűződő nevezetesebb köztörténeti események.) 33
IV.
(A plasztika emlékei. - Szobrok és szobrászok Erdély kastélyaiban. - A festészet emlékei: freskók, függőképek, metszetek, családi arcképek és alkotóik. - A berendezés: műkincsek, ötvösművek, szőnyegek. - A kandallók és kályhák. - Az interieurök leírása, csillárok, bútorok, vadásztrofeák, régiséggyűjtemények. - A kertművészet. - A francia, az angol és az újabb stílusú kertek, tervezőik és rekvizítumaik.) 84
V.
(Szellemi élet a kastélyokban. - Az arisztokrácia szerepe és jelentősége a magyar tudományban és irodalomban. - Könyvgyűjtők. Kastélykönyvtárak. - Családi levéltárak, oklevélgyűjtemények. - Erdélyi főnemesek, mint írók és tudósok. - Magyar írók és költők a kastélyban. - Zenei élet. Pásztorjátékok, színielőadások.) 116
VI.
(A kastélyok mindennapi élete. - Általános ízlés- és szokástörténeti áramlatok, az olasz, török, francia, német, angol divatok, a nemzeti hagyomány. - A régi várak, kastélyok egykori beosztása, helyiségeik rendeltetése, berendezésük. - Az étkezés. - A borivás, borospincék. - A lakodalmak, mulatságok, a táncok. - A vendéglátás, a társadalmi élet. - A tréfacsinálók, udvari bolondok, törpék. - A vadászat, vadászkutyák, a madarászat. - A lovak, istállók, lovardák, a sportok, kocsizás. Fürdő, vízvezeték, világítás. - A főnemesek gazdasági szakértelme, takarékosságuk, könnyelműségük. - Az udvartartás, a személyzet, az alkalmazottak szociális helyzete. - A nőnevelés a kastélyokban, az árvák, betegek gyámolítása. A főúri társadalom erkölcstörténetéről.) 135
VII.
(A halál: régi erdélyi temetések. - A főnemesek temetkezési helye. - Kápolnák és kripták a kastélyokban, síremlékek és epitáfiumok. - Kísértetek, titkos alagutak, babonák. - Befejezés.) 165
Jegyzetek és források 172
Jegyzetek a képekhez 188
Képes táblák I-LXXII
A képek jegyzéke 193
Név- és helymutató 197


A KÉPEK JEGYZÉKE
1. A fogarasi vár I
2. A marosvécsi Kemény-vár I
3. Az Erdélyi Helikon Kuncz Aladár-emlékasztala a marosvécsi vár parkjában II
4. Vadásztroféák a marosvécsi vár folyosóján II
5. Az erzsébetvárosi Apafi-kastély III
6. A szentbenedeki Kornis-várkastély IV
7. A szentbenedeki várkastély bejárati részlete IV
8. A keresdi Bethlen-várkastély V
9. Az aranyosmedgyesi várkastély V
10. A dévai Magna Curia VI
11. A dévai Magna Curia kandallója VI
12. A küküllővári Bethlen-Haller-kastély VII
13. A küküllővári kastély áthajtója VII
14. A mezőörményesi kastély VIII
15. Mennyezet az alsórákosi Sükösd-Bethlen-várkastélyban VIII
16. A bethlenszentmiklósi kastély IX
17. Az erdőfülei Boda-udvarház X
18. Az egykori bonyhai Bethlen-kastély X
19. A vargyasi Daniel-kastély XI
20. Az uzoni Béldi-Mikes-kastély XI
21. A csákigorbói Haller-Jósika-kastély kapuja XII
22. A kapjoni volt Haller-kastély XIII
23. A gyulakutai Lázár-Bánffy-udvarház kapuja XIII
24. A bonchidai Bánffy-kastély északi homlokzata XIV
25. A bonchidai kastély belsőudvari homlokzata XV
26. Helios szobra a bonchidai kastélyban XVI
27-28. Dísz-urnák a bonchidai kastélyban XVI
29. A bonchidai kastély díszkapuja XVII
30. Medea szobra a bonchidai kastélyban XVIII
31. Részlet a bonchidai szoborgalériából. A jobbszélen Ceres alakja XIX
32. Részlet a bonchidai szoborgalériából. Jobbról balra: Theseus, Medea, Acteon XIX
33. A bonchidai kastély istállókapuja XX
34. A bonchidai kastély főlépcsőháza XXI
35. A bonchidai kastély kék szalonja XXII
36. A bonchidai kastély Mária Terézia-szalonja XXIII
37. A billiárd-szoba a bonchidai kastélyban XXIV
38. A bonchidai kastély nagy ebédlője XXV
39. Bánffy Dénes gróf főlovászmester képmása. Martin van Meytens festménye XXVI
40. Bánffy György gróf gubernátor képmása. Miklóssy József festménye XXVII
41. Részlet a bonchidai kastély parkjából XXVIII
42. Szamosparti részlet a bonchidai kastély parkjából XXIX
43. A gernyeszegi kastély parkjának részlete XXX
44. Mirabeau szoborkarikatúrája a gernyeszegi parkban XXX
45. A „les dames des halles" egyikének szoborkarikatúrája a gernyeszegi parkban XXX
46. A gernyeszegi Teleki-kastély XXXI
47. XVI. Lajos szoborkarikatúrája a gernyeszegi parkban XXXI
48. Ceres szobra a gernyeszegi kastély parkjában XXXII
49. Jobbról balra: Vénusz, Neptun, Pán és Júnó szobrai a gernyeszegi kastély
parkjában XXXIII
50. Junó szobra a gemyeszegi kastély parkjában XXXIII
51. A gemyeszegi kastély múzeuma XXXIV
52. A gernyeszegi kastély belsőudvari homlokzata XXXV
53. Ifj. Teleki József gróf emlékműve a gernyeszegi kastély parkjában XXXV
54. Erdélyi török szőnyeg a gernyeszegi kastélyban XXXVI
55. Teleki József gróf koronaőr képmása XXXVII
56. A görgényszentimrei kastély főhomlokzata XXXVIII
57. A görgényszentimrei kastély déli homlokzata XXXVIII
58. A mezősámsondi Rhédey-Bethlen-kastély északi homlokzata XXXIX
59. A mezősámsondi kastély déli homlokzata XXXIX
60. A zsibói Wesselényi-Teleki-kastély északi homlokzata XL
61. A komlódi volt Daniel-udvarház XL
62. A zsibói kastély déli homlokzata XLI
63. Terem a zsibói kastélyban XLI
64. A zsibói istálló emléktáblája. Nachtigall János műve XLII
65. A hadadi Wesselényi-kastéily bejárati oromzata. Sohuchbauer Antal műve XLII
66. Id. Wesselényi Miklós képmása XLIII
67. A hadadi Wesselényi-kastély XLIV
68. A hadadi Wesselényi-Degenfeld kastély XLIV
69. Részlet a zsibói kastély parkjából XLV
70. A sáromberki Teleki-kastély XLVI
71. Teleki Samu gróf vadászaton. Melka Vince rajza XLVI
72. Marosparti részlet a sáromberki kastély parkjából XLVII
73. A sáromberki kastély ebédlője, vadásztroféákkal XLVIII
74. A kártyaszoba a sáromberki kastélyban XLVIII
75. Teleki Sámuel gróf erdélyi kancellár íróasztala a sáromberki kastélyban XLIX
76. A sáromberki kastély egyik szobája XLIX
77. Teleki Mihály kancellár képmása a sáromberki kastélyban L
78. Vay Lajosné báróné Teleki Erzsébet grófnő képmása a sáromberki kastélyban. Barabás Miklós műve L
79. A sáromberki kastély Mária Terézia-szobája LI
80. Marosparti részlet a sáromberki kastély parkjából LII
81. A bethleni Bethlen-kastély LIII
82. A nyárádszentbenedeki Toldalaghi-kastély LIV
83. A hosszúfalvi kastély egyik szobája LIV
84. A hosszúfalvi Teleki-kastély LV
85. A hosszúfalvi kastély nagy szalonjának részlete LV
86. Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és park a XIX. sz. elején. Egykorú metszet LVI
87. A gemyegzegi kastély 1818-ban. Neuhauser Ferenc festménye LVI
88. A kerelőszentpáli Haller-kastély LVI
89. A marosújvári kastély a XVIII-XIX sz. fordulóján. Neuhauser Ferenc festménye LVII
90. A koronkai Toldalaghi-kastély LVIII
91. A koronkai kastély parkjának részlete LVIII
92. A koronkai kastély könyvtárterme LIX
93. Toldalaghi László gróf képmása LX
94. Családi ékszerek (kard, mentekötő, nyaklánc, boglárok) a koronkai kastélyban LX
95. A koronkai kastély parkjának részlete LXI
96. A torockószentgyörgyi Thorotzkay-Rudnyánszky-kastély LXII
97. A drági Wesselényi-Bethlen-kastély homlokzati részlete LXII
98. A szászfenesi Mikes-kastély LXIII
99. A kerlési alagút-kripta egyik nyílása LXIV
100. Kapu-oroszlán a kerlési kastélyban. Schmelzer műve LXIV
101. A kerlési Bethlen-kastély északi homlokzata LXV
102. Bethlen Lajos gróf képmása LXV
103. A báldi Béldi-kastély LXVI
104. A gyekei Béldi-kastély LXVI
105. A vajdaszentiváni Zichy-udvarház LXVII
106. Az egykori magyarfenesi Jósika-kastély előépülete LXVII
107. A gyalui Bánffy-Barcsay-kastély LXVIII
108. A gyalui Bánffy-Gallus-udvarház LXVIII
109. A bonchidai kastély nyugati szárnya LXIX
110. A csicsókeresztúri Torma-udvarház LXIX
111. Apor István gróf képmása LXX
112. Az abosfalvi Apor-kastély LXX
113. A szurduki Jósika-kastély LXXI
114. A zsibói Béldi-kastély LXXI
115. A válaszúti Bánffy-kastély lépcsőháza LXXII

Biró József

Biró József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Biró József könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem