A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági szemle 1973/1-2.

Előszó

Az ipargazdasági kutatások területét a kutatóhelyek viszonylag nagy és a kutatások felhasználóinak rendkívül nagy száma jellemzi. Ezen a területen tehát a szokásosnál is nagyobb szerep vár azokra a... Tovább

Tartalom

Elősző 11
Tétényi Pál akadémikus, az MTA főtitkárhelyettesének megnyitója 13
A plenáris üléseken elhangzott előadások
Friss István: Iparfejlesztés és gazdaságpolitika 17
Csikós-Nagy Béla: Az ipari árak időszerű kérdései 26
Román Zoltán: Iparunk és az ipargazdasági kutatások helyzete 34
A konferencia szekció-üléseinek programja 39
A szekció-üléseken megvitatott előadások
dr. Anesini Andor - dr. Halmágyi Károly: Fejlesztések tröszti szintű gazdasági vizsgálata input-output mérleg felhasználásával 49
Balassa János:
A vegyipar fő fejlesztési irányainak meghatározása 57
Bodnárné dr. Karsai Éva:
A vállalaton belüli egységek anyagi érdekeltségi rendszere 66
dr. Botos Balázs: Néhány tapasztalat a bizonytalanság figyelembevételéről fejlesztési
döntések esetében 76
dr. Dániel Tamás: Érdek, kockázat, tulajdon a vállalati gazdálkodásban 82
dr. Dénes János: Elektronika alkalmazása az ipari beruházások előkészítésében és
vállalati tervezésében 90
Erdélyi Tibor: Az értékelemzés szerepe a vállalati eredmény növelésében 97
Gerely Péter: Az állóeszközfenntartási költségek és az amortizáció alakulása az élelmiszeriparban 103
dr. Harsányi István: Vezetési feladatok és vezetési stilus 110
Inzelt Annamária:
A kérdőíves vállalati véleménykutatási módszer szerepe a makroszintű ipargazdasági előrejelzések készítésében 115
Kádas Kálmán:
A forgalmi infrastruktúra fejlesztése és a volumenhozadék realizálása az iparban 119
dr. Kéri Tamás:
A tervezés rugalmassága az iparvállalatoknál 125
dr. Kiss Tibor:
Nemzetközi vállalatok a szocialista táborban 132
dr. Komonyi Zoltán:
A számítógépek hatékony alkalmazásának feltételrendszere 140
dr. Koncz Katalin:
Kísérlet az input-output elemzés vállalati felhasználására 147
Kovács Géza - Toldi Miklós:
A faktoranalízis alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata az élelmiszeripar területén 154
dr. Kozmutza Pál:
Vállalatvezetés kivételes beavatkozással 160
Laki György: A gépipar fejlődése és a gyártmánystruktúra fejlesztésének problémái és összefüggései 167
dr. Magyar József: A vezetés színvonalának hatása a termelékenységre 175
dr. Majlát Lászlóné: A hatékony termelőeszköz-piackutatás folyamatos és időszakos
tevékenységei 184
Mód Aladárné: Üzemi demokrácia, üzemi ismeretek 191
dr. Nagy Sándor: A termelékenység alakulásának jellemzésére szolgáló mutatók rendszere és javaslat új mérési elv alkalmazására 200
Nádory István: Az elektronikai ipar hosszú távú tervezésének egyes kérdései 202
Nyilas András: Az időtényező szerepe a beruházások gazdaságosságában 208
dr. Nyitrai Ferencné: Az ipar hatékonyságának makroszintű vizsgálata 214
Papanek Gábor: A matematikai programozási módszerek a vállalati ötéves tervek
kidolgozásában 218
dr. Parányi György: A munkaszervezés és a termelési folyamatok 225
Román Zoltán: A szocialista vállalat célrendszere 229
dr. Schleicher Imre: Élelmiszeripari vállalatszervezés 236
Simán Miklós: Iparunk szerkezetének főbb vonásai 244
dr. Sivák József: Az ipari ágazatok középtávú népgazdasági terveinek matematikai
megalapozása 251
dr. Tóth I. Tibor:
Az automatizálás statisztikai vizsgálatának problémái és az első felmérés néhány eredménye 257
dr. Trethon Ferenc: A központi és a vállalati szervezetek kapcsolata 265
dr. Ványai Péterné: Vizsgálat az egyéni teljesítményeket befolyásoló tényezőkről 274
A konferencia értékeléséről 280
Orosz és angol nyelvű tartalomjegyzék 5-9
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem