A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági Szemle 1973/1-4.

Tartalom

1-2. szám:
Előszó 11
Tétényi Pál akadémikus, az MTA főtitkárhelyettesének megnyitója 13
A plenáris üléseken elhangzott előadások
Friss István: Iparfejlesztés és gazdaságpolitika 17
Csikós-Nagy Béla: Az ipari árak időszerű kérdései 26
Román Zoltán: Iparunk és az ipargazdasági kutatások helyzete 34
A konferencia szekció-üléseinek programja 39
A szekció-üléseken megvitatott előadások
dr. Anesini Andor - dr. Halmágyi Károly: Fejlesztések tröszti szintű gazdasági vizsgálata input-output mérleg felhasználásával 49
Balassa János:
A vegyipar fő fejlesztési irányainak meghatározása 57
Bodnárné dr. Karsai Éva:
A vállalaton belüli egységek anyagi érdekeltségi rendszere 66
dr. Botos Balázs: Néhány tapasztalat a bizonytalanság figyelembevételéről fejlesztési
döntések esetében 76
dr. Dániel Tamás: Érdek, kockázat, tulajdon a vállalati gazdálkodásban 82
dr. Dénes János: Elektronika alkalmazása az ipari beruházások előkészítésében és
vállalati tervezésében 90
Erdélyi Tibor: Az értékelemzés szerepe a vállalati eredmény növelésében 97
Gerely Péter: Az állóeszközfenntartási költségek és az amortizáció alakulása az élelmiszeriparban 103
dr. Harsányi István: Vezetési feladatok és vezetési stilus 110
Inzelt Annamária:
A kérdőíves vállalati véleménykutatási módszer szerepe a makroszintű ipargazdasági előrejelzések készítésében 115
Kádas Kálmán:
A forgalmi infrastruktúra fejlesztése és a volumenhozadék realizálása az iparban 119
dr. Kéri Tamás:
A tervezés rugalmassága az iparvállalatoknál 125
dr. Kiss Tibor:
Nemzetközi vállalatok a szocialista táborban 132
dr. Komonyi Zoltán:
A számítógépek hatékony alkalmazásának feltételrendszere 140
dr. Koncz Katalin:
Kísérlet az input-output elemzés vállalati felhasználására 147
Kovács Géza - Toldi Miklós:
A faktoranalízis alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata az élelmiszeripar területén 154
dr. Kozmutza Pál:
Vállalatvezetés kivételes beavatkozással 160
Laki György: A gépipar fejlődése és a gyártmánystruktúra fejlesztésének problémái és összefüggései 167
dr. Magyar József: A vezetés színvonalának hatása a termelékenységre 175
dr. Majlát Lászlóné: A hatékony termelőeszköz-piackutatás folyamatos és időszakos tevékenységei 184
Mód Aladárné: Üzemi demokrácia, üzemi ismeretek 191
dr. Nagy Sándor: A termelékenység alakulásának jellemzésére szolgáló mutatók rendszere és javaslat új mérési elv alkalmazására 200
Nádory István: Az elektronikai ipar hosszú távú tervezésének egyes kérdései 202
Nyilas András: Az időtényező szerepe a beruházások gazdaságosságában 208
dr. Nyitrai Ferencné: Az ipar hatékonyságának makroszintű vizsgálata 214
Papanek Gábor: A matematikai programozási módszerek a vállalati ötéves tervek
kidolgozásában 218
dr. Parányi György: A munkaszervezés és a termelési folyamatok 225
Román Zoltán: A szocialista vállalat célrendszere 229
dr. Schleicher Imre: Élelmiszeripari vállalatszervezés 236
Simán Miklós: Iparunk szerkezetének főbb vonásai 244
dr. Sivák József: Az ipari ágazatok középtávú népgazdasági terveinek matematikai
megalapozása 251
dr. Tóth I. Tibor:
Az automatizálás statisztikai vizsgálatának problémái és az első felmérés néhány eredménye 257
dr. Trethon Ferenc: A központi és a vállalati szervezetek kapcsolata 265
dr. Ványai Péterné: Vizsgálat az egyéni teljesítményeket befolyásoló tényezőkről 274
A konferencia értékeléséről 280

3. szám:
Tanulmányok 7
Sternthal János: A gépesítés ösztönzői és fékjei (Gépipari tapasztalatok alapján) 7
Budavári Jánosné: A gépesítés néhány ösztönzője és fékje az élelmiszeriparban 29
Szaniszlói József: Az átlagosnál termelékenyebb termelőberendezések
kihasználásának vizsgálata 38
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 51
A Termelékenységi Szövetség tevékenységéből 51
Belgiumi felmérés a vállalatok szervezési tevékenységéről 51
Vizsgálat a vezetési stílusról és az üzemi légkörről 63
A társadalomtudományi kutatások gyakorlati hasznosításának problémái 68
A munkatermelékenység és munkaintenzitás kérdései a szovjet szakirodalomban 72
Egy kritikus vélemény a vállalati fúziókról 78
TUDOMÁNYOS ÉLET 86
A XII. Közgazdász Vándorgyűlés 86
Vita a gazdaságtalan termelés kiiktatásának problémáiról 90
Az 1972. II. félévében és 1973. januárjában elnyert közgazdasági tudományos fokozatok 94
A "Csak fiataloknak" pályázat eredményhirdetése 96
SZAKIRODALOM 98
Nemény Vilmos: Gazdasági rendszerek irányitása 98 - Szeben Éva:
Jövedelmek és termelékenység 100 - L. D. Miles: Értékelemzés 102 -
Könyvekről röviden 106 -
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 111-115

4. szám:
TANULMÁNYOK 7
Román Zoltán: A termelékenység tervezéséről 7
Végső Béla: A gazdasági fejlettség és a termelékenység változásának összefügggései 16
dr. Komonyi Zoltán - Papanek Gábor: Az iparvállalati döntések és a tervezés időhorizontja 36
Szabó Ágnes: Esettanulmány a műszaki fejlődésnek a munkaerőstruktúrára és a dolgozók szakképzettségére gyakorolt hatásáról 48
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 58
A Termelékenységi Szövetség tevékenységéből: 58
Az Egyesült Államok Nemzeti Termelékenységi Bizottságának tevékenysége 58
Nemzetközi szeminárium a fejlődő országok technika-átvételi problémáiról 62
Szervezési tanulmányút az NSZK-ban 68
A Novoszibirszki Ipargazdasági Intézet 79
TUDOMÁNYOS ÉLET 84
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának újjáalakuló ülése 84
Az 1973. évi KGST koordinációs-szakértői ülés "Az ipari vállalatok és egyesülések irányításának megszervezése c. témában 88
A Magyar Közgazdasági Társaság Ipari Szakosztályának tevékenységéről 93
Az 1973. I. félévében elnyert közgazdasági tudományos fokozatok 96
SZAKIRODALOM 98
Dr. Szakasits D. György: Magyarország és a tudományos technikai forradalom 98 - A szervezés időszerű kérdései 102 - Bálint István - Murányi Mihály:
Munkalélektan műszaki és gazdasági vezetők részére 105 -
Könyvekről - röviden 107
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 111
Az Ipargazdasági Szemle 1973 évi számainak tartalomjegyzéke I-IV
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdasági Szemle 1973/1-4. Ipargazdasági Szemle 1973/1-4. Ipargazdasági Szemle 1973/1-4. Ipargazdasági Szemle 1973/1-4. Ipargazdasági Szemle 1973/1-4.

A kötetek gerince kissé kopottas.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba