804.864

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hegyet hágék, lőtőt lépék (dedikált példány)

Archaikus népi imádságok

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 769 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-270-303-0
Megjegyzés: Erdélyi Zsuzsanna szerző által dedikált példány. Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.

Tartalom

Előszó. Írta Ortutay Gyula7
Bevezetés. Írta Erdélyi Zsuzsanna11
Jegyzetek61
Kevert tudatformájú-funkciójú szövegek (pogány-keresztény)
Ráolvasás
Öntőimádság95
Torokfájás ellen101
Kerítés ijedtségre104
Vízvezetés-gyeszkentálás106
Betegségben110
Szent Antal tüze112
Szent Antal tüze117
Fejre való olvasás120
Lábfájásra122
Az essőtül való imáccság124
Hályogra125
"Vízcsinyálásná monta, a Hiszekegy után..."128
Ráolvasás + archaikus imamotívum
Öntőimádság133
Hasznos ima hidegelés elen144
Imádság a szívhez147
Lábfájás ellen151
Imádkozás hályogra153
Erős idő ellen155
Védekezés, bajelhárítás
Haldokló mellett159
"Szűz leán Szen' Margit imáccsága"162
Törje le a keresztfa168
Ki a kígyó fejét taposta169
Mosdás közbe175
Sátány lódulj177
Amikor megbérmálódzott179
Krisuztus teste szánkon180
Ég szülte Földet182
Virágja viszi Annát185
Ide nem mer semmi rossz186
Három vasszög188
Ablakomon Boldogasszony190
12 angyal velem van192
Fejem az Úrjézus195
Én lelkemnek ékessége197
Minden poraimnak198
Pogánnak markátu'199
Jézus fogja jobb karomat202
Áldd meg határunkat203
Védekezés, bajelhárítás + archaikus imamotívum
Szent Benedek úrháza211
Tömjén az ablaka211
Kű küszöbje214
Három szűz jáccik vele216
Alusztok-e boldogok?219
Nem aluszunk mi Teremtőnk!222
Három égő gyertya224
Arany gyűrűjével lepecsétűt228
Jön a bárka231
Ajtómban Atyaisten233
Mennyország a sövegem235
Kelet felől tekint a Nap238
Ott látok egy aranyágat240
Az alatt van egy aranmelence242
Jézusnak szent vére245
Boldogasszonnak három csöpp teje247
Szent oltáron Benedek249
Paradicsom kis kertye251
Mária kapuja megnyílik253
Ház közepibe Isten fia154
Minden szögben egy angyal256
Mária az ablakba257
Nem a rózsa259
Az az asszony Mária260
Egyértelműen keresztény tudatformájú-funkciójú szövegek
Mária keresi Krisztust
Keresem uccákru' uccákra269
Elindult Szentpusztába275
Kastélyrú kastélyokra277
Harmadnaptú szent fiamot keresem279
Összejártam ezernégyszázegy templomot282
Mér sírsz, mér rísz...?284
Jaj elvesztettem Istenfiamat287
Tekincs föl a Csinai nagy hegyre289
Maj' meglátja Istenfiát292
Térdig való vérbe'294
Könyögig könnyűben296
Testi szállong299
Vérit hálóba tették301
Oh anyám, Máriám, hol szomorkodsz?304
Meg se tisztöli307
Isten aggyon jó napot, én Uram Teremtőn309
Arra ment Aran'szájú Szent János312
Ájj föl a piros márványkőre313
Hol van Urunk?315
Tengernek közepin317
Jézus ül az aranfán319
Elmúltak már tizenkét mártirok320
Csak jó szavát mondja322
Pilátus-jelenet
Őjjed, őjjed az embert!327
Fejeteken fusson vére329
Halnék, halnék331
Én nem ölöm csak itéllöm333
Én nem ölöm nem itéllöm335
Ha csak az itilet meg nem öli337
Tekincsd Máriát340
Mint kösergé szent fiát341
Ölik ölik az embert344
Megölték346
A mártírok vígaggyák348
Golgota-szenvedés kép
Hegyet hágék353
Eluntam a sok bűnösnek vétkeit356
Ne bánakozzatok én rajtam359
Vegyetek balkarotokra kardot362
Gyere lássuk a Jézust!365
Ez a Jézus imádsága367
Ma va péntek370
Jézus mene kénnyára372
Nyújcs kezet Mária375
Jeruzsálembe bevivék377
Arra mennek a sinai zsidók379
Gyün egy sütít sereg380
Lémitázs fő'gyin megfogattál383
Sokféle kénokval kénoztak386
Már meghattam a fődnekkujcsait388
Memorialis391
Én fölkelék én ágyamból395
Kimegyek én ajtóm elejbe398
Föltekintek a Sinai hegyre401
Ottan láték egy Klastromot404
Abba vagyon hét ótár407
Abba vagyon Szent Péter Szent Pállal409
Olvassák szent misének olvasását413
Belépek Krisztus nyomába415
Ott találok egy arany ágot417
Abba rakományoknagy zsömle széket421
Ót ül a Mária424
Kék köténbe427
Szűz Mária misét szolgáltat429
Nyakában van kőolvasó431
Térdire tette szent könyvét433
Sírva ríva imádkozik436
Fiam a Sinai hegyen438
Szűz jászolnak vesszeje441
Mit olvasol Mária nagyanyánk?443
Arra menő aranlépő Szent János446
Menj el kicsi földnek fenekére449
Szíp kerekek forogjatok451
Igye-migye madárnok szárnya alatt453
Boldogasszony kitekintett napkeletre455
Látta, hogy így imádkozik457
Bemegyek a gecemáci kertbe459
Az Úrjézus Krisztus imádsága a gecemányi kertbe'460
Jézus ül a Getszemáni kertben464
Színe elváltozván466
Le van a szenthaja eresztve468
Ki van írval az Atyámtó(l)470
Felfeszítnek472
Világ válcságáért473
"Nagy itilet"475
Így olvas vala kicsi Jézuska480
Kűttek egy írott levelet482
Szent levelét szent ujjáva' olvasgattya484
Szunnyad szunnyad szelevén486
Ott látok egy szövitneket489
Közepe szünetes491
Szüneten szencség493
Úr szünete szünete495
Sövényebbné sövényebb496
Idejő mindig a Bíró
Krisztus-Mária-párbeszéd
Napkelet felű gyün három véres angyal501
Harmadnapra föltámadsz503
Eltalála szent anyám505
Mit sír édesanyám?507
Lépjél ki a szent ajtódon509
Oh hol voltál...?514
Eljártam teremtett fődre516
Oda vótam az alató városába518
Oh fijam, szent fijam520
Mért fol a te piros véred?522
Szegényekér', boldokokér'524
Imádság 197 egyben írtam le526
Há' mentek próféták?528
Urunk Jézust jöttünk látogatni531
Miát ásó' te liliomszál?533
Bal hóna alatt viszi az aranykeresztet535
Nem azér' szültelek538
Hogy a keresztet hordozd541
Paradicsomba csendítettek544
Eridj Betlehem városába545
Indulj elkerek kápolnába547
Szenvednék érted549
Halnék halálodé'551
Héccer ha lehetne553
Fényes csillagom555
Ha te én érettem meghalsz557
Minden anyának meg kell halni560
Nem tud a Fiért' meghalni561
Az én édesanyám legyen gondod563
Szent oldalát megnyitották565
Ölében szent fia meghalva566
Szirván zokogván567
Szent fiát siratta568
Kő közé taszították570
Halál - gyász
Úr koporsó ki van téve573
Benne fekszik az Úrjézus575
Úgy kűtték koporsóba577
Kínt halált szenvedett579
Három Mária sirattya581
Ott valának az angyalok583
Jöttünk szent sebeid látogatására585
Sebei kinyaladozva587
Azon sebek megerednek588
Odamegyen Árkangyélus590
Itt fekszel, keserves kínodon?592
Szűz szent koporsójábul felszólal595
Nyiccs kaput angyal598
"Feltámadás"
Égen mennyi csillag603
Igazídd a bűnöst pokolnak tüzére606
Én akkor majd meghaltam612
A középkori egyházi irodalommal kapcsolatot mutató szövegek
Reggeli imádságok617
Tebenned szüntelen reméllünk619
Megadatik - ha kéri620
Nyisd meg szemeit625
Döghalál nekünk ne árcson626
Halálos mirigyét kiszaggatá628
Szent rozsália imája630
Szent Rókus imája633
Elindul az Isten635
Könyörögjünk637
Ki lakozol mennyben639
Szent Ágoston imája641
Vérednek kiontása és szent halálod által644
Mária álma647
Alszol szent anyám?651
Mező közepén aranzőccség653
Ördög gyászba borul655
Leszállott a Jézus657
Egyéb vegyes szövegek
Esteli ima663
Nagyböjtben666
"Látomány ima"669
"Magam kőtöttem"674
Függelék. Kántáló énekek
Én Uram Teremtőm686
Paradicsom kőkertjében692
Mária altatója696
Én felkőttem szép piros hajnalban699
Falu végén703
Ó szép Jézus705
Nyisd meg Uram711
A piac közepén van egy almafácska712
A piac közepén van egy topolyafa714
Karácsonyi éjfélóra715
A kis Jézus aranyalma717
Fársáng, fársáng721
Hó, hó farsang725
Szent Regina asszony726
Mikor az Új Jézus728
Kricuneski gili (Karácsonyi ének)730
Virág szombatja estéjén736
Jézus az asztalnál eszik740
A Getsemáné kerbe743
Elindult a Szűz Mária746
Kapu felett arany zászló749
Jai édes gyermekem751
Siratlak szűntelen754

Erdélyi Zsuzsanna

Erdélyi Zsuzsanna műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Erdélyi Zsuzsanna könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hegyet hágék, lőtőt lépék (dedikált példány) Hegyet hágék, lőtőt lépék (dedikált példány) Hegyet hágék, lőtőt lépék (dedikált példány) Hegyet hágék, lőtőt lépék (dedikált példány) Hegyet hágék, lőtőt lépék (dedikált példány) Hegyet hágék, lőtőt lépék (dedikált példány) Hegyet hágék, lőtőt lépék (dedikált példány) Hegyet hágék, lőtőt lépék (dedikált példány)

A védőborító és a lapélek enyhén foltosak. Az egyik lapon bejegyzés látható.

Az előzéklapon a szerző, Erdélyi Zsuzsanna névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba