Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.506

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Erdészeti kutatások 1987

Erdészeti Tudományos Intézet Közleményei 1987/79. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"AZ AKÁCOSOK FELÚJÍTÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE
Az ötvenes évek elején Keresztesi Béla az akácerdők felújításának és nevelésének vizsgálatára a Dunántúl és az Alföld különböző tájain 32... Tovább

Előszó

Részlet:
"AZ AKÁCOSOK FELÚJÍTÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE
Az ötvenes évek elején Keresztesi Béla az akácerdők felújításának és nevelésének vizsgálatára a Dunántúl és az Alföld különböző tájain 32 kísérleti területet létesített, együtt az érdekelt erdőgazdaságokkal. Ezekben a kísérletekben a felújítást a következő 4 eljárással
végezték:
- tuskóirtásos fadöntés után a vastag gyökerekből fakadó gyökérsajakkal (I.);
- tuskóirtásos fadöntéskor a vastag gyökereket is eltávolították, és így a felújít st a
vékony gyökerekből fakadó sarjakkal biztosították (II.);
- tuskóirtásos döntés után, mélyszántásban akáccsemetékkel (III.) I
- a tuskókat a talajban hagyva, a tuskókról előtörő sarjakkal (IV.).
A felújítás, majd az erdőnevelés az abban az időben általánosan alkalmazott belterjes
erdőművelés előírásainak megfelelően történt. Csemetét például hektáronként 8000 darabot ültettek. 10 éves korig 4 tisztítást végeztek, a tisztításokkal egyidejűleg nyesték a fákat. A sarjújulatokat már az első évben egyelték, a második évtől kezdődően felnyesték, és 10 éves korra, visszatérő egyelésekkel és nyesésekkel ezekben is kb. 2x2 m-es hálózatot
alakítottak ki."
Vissza

Tartalom

Nemesítési, Szaporítóanyag-termelési és Környezetvédelmi Osztály
Bujtás Zoltán - Burján Árpád - Keresztesi Béla - Lessényi Béla - Szontagh Pál: Az Ófehértó 2 F akácfelújítási kísérlet értékelése és eredményei 7
Gergácz József - Gabnai Mária: Populus deltoides származási kísérletek
tízéves eredményei 19
Harkai Lajos: A duglászfenyő-hálózati kísérlet értékelése 33

Fakitermelési és Szervezési Osztály
Dr. Hajdú Gábor: A munkahelyi szintű irányítás fejlesztésének humán tényezői a szaporítóanyag-termesztésben 41
Dr. Verbay József: A munkahelyi szervezés helye a fahasználat irányítási rendszerben; gyakorlati tapasztalatok 47
Dr. Szász Tibor - Gerzsenyi Katalin - Dr. Skultéty Dezső - Jancsó György: Szűrő-audiometriás hallásvizsgálat a Mohácsi Farostlemezgyárban 51

Erdőművelési és Erdőnevelési Osztály
Dr. Rédei Károly: Az akácosok felújításának fatermési vonatkozásai 63
Dr. Kovács Ferenc: A cseresek növedéke 71
Dr. Halupa Lajos: A nyárnevelési kísérletek újabb tapasztalatai 79
Veperdi Gábor: A szélsőséges homoktalajon telepített középtág hálózatú feketefenyő talajvédelmi erdő növedékelemzése 85
Dr. Halupa Lajos: A Gabcsikovo (Bős) - Nagymaros Vízlépcsőrendszer erdészeti vonatkozásai 95
Dr. Kolonits József: A vegyszeres erdőápolások során elért eredmények 101
Ökológiai Osztály
Dr. Führer Ernő - Járó Zoltán - Manninger Miklós: A bányászat érdekében történő karsztvízszint-süllyesztés hatása a Dunántúli-középhegység erdővel borított területeinek ökológiai viszonyaira 111

Erdővédelmi Osztály
Hegedűs Péter - Fodor Sándor: Biológiai védekezési lehetőségek az NyFk területén Hylobius abeitis ellen 125
Műszaki Fejlesztési Osztály
Szepesi László - Horváth Lászlóné - Bellus Géza - Dobrovits Andorné - Erdélyi Józsefné - Hajdu László - Németh István - Török Gábor: A motorfűrészek vibrációs vizsgálatának tapasztalatai 129
Szepesi László - Horváth Lászlóné - Bellus Géza - Dobrovits Andorné - Hajdu László - Ratkóczy Miklós - Rhorer Emil - Török Gábor: A DFU - 451 csörlős közelítő traktor funkcionális vizsgálatának eredményei 139

Erdészeti Gazdaságtani Osztály
Dr. Illyés Benjamin: Az erdőfenntartási járulék elvonási módszerének fejlesztése 149
Héjj Botond: Az erdőtelepítésre kerülő területek kiválasztásának módszere 153
Marosi György: Helyzeti járadék az erdőgazdálkodásban 159

A Magyar Tudományos Akadémián "Az erdő és az ember, ill. az ember és az erdő egészsége" témakörben rendezett tudományos ülésszakon elhangozott előadások
Mészáros János: Elnöki megnyitó előadás 165
Dr. Királyi Ernő: Az erdő a társadalmi jólét szolgálatában 167
Keresztesi Béla: Az erdő és az egészség 173
Rakonczay Zoltán: A környezetvédelem időszerű kérdései, különös tekintettel az erdőpusztulásra 179
Dr. Gál János: Életkörnyezetünk és a fásítások 183
Dr. Dobos Tibor: Az erdőtájaink rekreációs értéke 187
Dr. Berdár Béla: A főváros üdülőerdei 193
Dr. Kovács Jenő: Jóléti gazdálkodás a Mátra különleges rendeltetésű erdeiben 199
Dr. Rácz Antal: A vadállomány hasznosítása a többcélú erdőgazdálkodásban 203
Héjj Botond: Erdei üdülési szokások 213
Walterné Csurka Eszter: Erdei üdülési igények és szokások a Pilisben és a budai-hegységben 215
Béky A.-Dr. Igmándy Z.-Dr. Pagony H.-Dr. Szontagh P.-Varga F.: A kocsánytalan tölgy hervadásos betegségének helyzete 1986-ban 217
Stefanovits Pál: Az erdők talajának savasodása 25-30 év után megismételt vizsgálatok alapján 225
Jakucs Pál: Új típusú erdőkárok és tennivalók 229
Dr. Vajna László: A kocsánytalan tölgy pusztulásában szerepet játszó gombafajok 233
Dr. Borhidi Attila: Az erdőpusztulás nitrogénmodellje és a tölgypusztulás taxonómiai vonatkozásai 237
Béky Albert: A tölgyhervadás-folyamat vizsgálatának tapasztalatai a hosszú lejáratú kocsánytalan tölgy fatermési kísérleti területeken 241
Dr. Szontagh Pál: A tölgyeseink rovarok okozta problémái 243
Dr. Járó Zoltán - Führer Ernő: A környezeti változások és a tölgypusztulás 247
Dr. Pagony Hubert - Dr. Tóth József: A hazai fenyvesek egészségi állapota 251
Dr. Babos Károly: A tölgypusztulás néhány szövettani (anatómiai) vonatkozása 255
Kiss Györgyné: A károsodott kocsánytalan tölgy faanyagának minősége, feldolgozás- és alkalmazástechnikai jellemzőinek összefüggése 263

Aspiránsaink munkáiból
Ahmed Al-Mokdad: Szíria természeti viszonyai 269
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem