A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Elméleti fizikai kémia II.

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 681 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 203 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Tankönyvi szám: 42104/II.
Kiadóra való feliratkozás

Tartalom

TÖBBKOMPONENSŰ RENDSZEREK. ELEGYFÁZISOK FIZIKAI EGYENSÚLYAI
Homogén elegyfázisok termodinamikai sajátságai
Elegyek, oldatok és keverékek7
Elegyek összetételének (koncentrációjának) különböző kifejezései9
Tökéletes gázelegyek12
Reális gázelegyek17
Parciális moláris mennyiségek20
Elegyképződés hőeffektusai: oldáshők26
Q-x- és H-x-diagrammok31
A komponensek kémiai potenciálja és fugacitása35
Aktivitások és aktivitási koefficiensek38
Híg oldatok és ideális elegyek törvényei
Raoult és Henry törvényei44
Az oldószerrel elegykristályt nem képező anyagok híg oldatainak fagyáspontcsökkenése; mólsúly meghatározása; anyagok tisztaságának megállapítása fagyáspontmérésekkel50
Nem illó anyagok híg oldatainak forráspontemelkedése54
Híg oldatok ozmózisnyomása56
A híg oldatok törvényeinek statisztikus értelmezése és érvényességüknek ebből megállapítható korlátai59
Kevéssé oldódó anyagok oldhatósága folyadékokban63
Szilárd testek ideális oldhatósága: ideális eutektikumok65
Nagy molekulájú anyagok oldatai70
Kis mértékben vagy ideálisan oldódó gázok oldhatósága folyadékokban76
Ideális folyadékelegyek tenziója, ha mindkét komponens illó78
Gőztartalmú gázok; folyadékok tenziója nem oldódó idegen gáz jelenlétében; levegőnedvesség81
Kétkomponensű nem-ideális elegyek fázisegyensúlyai
A Gibbs-féle fázisszabály85
Nem-ideális helyettesítéses elegyek viselkedésének statisztikus értelmezése89
Korlátlanul elegyedő folyadékok tenziója96
Korlátlanul elegyedő folyadékok forráspont- és egyensúlyi görbéi109
Korlátoltan elegyedő folyadékok119
Desztilláció125
Oldhatóság és aktivitás folyadékokban146
Oldott anyag megoszlása két oldószer között151
Megoszláson alapuló szétválasztási eljárások (abszorpció és extrakció)154
Nem-ideális eutektikumok159
Szilárd oldatok I: helyettesítéses elegyek168
Termikus analízis (fizikai-kémiai fázisanalízis)173
Szilárd oldatok II: beékelődéses elegyek176
Többkomponensű elgyek fázisegyensúlyai
Egynél több oldott komponens híg oldatai184
Háromkomponensű (terner) rendszerek egyensúlyi viszonyainak ábrázolása188
Három korlátlanul elegyedő folyadék és gőzének egyensúlya191
Korlátolt elegyedés három folyadék esetén195
Kristályosodási viszonyok terner rendszerekben199
Kristályhidrátokat, kettős sókat és elegykristályokat képező sópárok oldhatósági viszonyai203
Transzportjelenségek folyékony oldatokban
Folyadékelegyek viszkozitása209
Híg oldatok viszkozitása211
Kis molekulájú oldott anyagok diffúziója218
Kolloid részecskék diffúziója223
Ülepedési egyensúly és ülepedési sebesség226
A KÉMIAI EGYENSÚLY
Homogén egyensúlyok
Egyensúly és reakciósebesség234
Az egyensúlyi állandó236
Egyensúlyi konverzió247
Az egyensúly függése a hőmérséklettől252
A Le Chatelier-Braun-féle elv256
A reakcióizoterma pontos integrálása257
Szimultán és részegyensúlyok261
Standard és normál képződési szabad entalpiák269
Heterogén egyensúlyok
Heterogén reakciók affinitása és egyensúlyi állandója298
Bomlási nyomások302
Kristályhidrátok tenziója304
A Nernst-féle hőtétel és a termodinamika harmadik főtétele307
ADSZORPCIÓ
Adszorpció folyadékok szabad felületén
Az adszorpció fajai és általános jelentősége313
Oldatok felületi feszültségének függése a koncentrációtól; Gibbs egyenlete315
Kapilláraktív anyagok adszorpciós izotermái319
Az egy molekulányi vastagságú határfelületi réteg termodinamikai elmélete326
Felszíni hártyák334
Gázok és gőzök adszorpciója szilárd testek felületén
Fizikai és kémiai adszorpció341
Az adszorpciós egyensúly megfigyelése; mérési módszerek344
Az adszorpció állapotegyenlete; tapasztalati tények351
Langmuir izotermaegyenlete367
Brunauer, Emmett és teller izotermaegyenlete (BET-egyenlet)379
Termodinamikai potenciálelméletek389
Adszorpciós hiszterézis: kapilláris kondenzálódás400
Aktivált adszorpció404
Adszropció elegyfázisokból és oldatokból
Gázelegyek adszorpciója412
Adszorpció oldatokból, illetve folyadékelegyekből417
Többkomponensű elegyek szétválasztása eltérő adszorbeálhatóságuk ill. abszorbeálhatóságuk alapján: kromatográfia430
Ionadszorpció erős elektrolitok oldataiból; ioncsere436
KÉMIAI REAKCIÓK IDŐBELI LEFOLYÁSA ÉS MECHANIZMUSA (reakciókinetika)
Általános alapelvek
Reakciók osztályozása kinetikai szempontból445
A reakciósebesség fogalma és mérése447
A kinetikai tömeghatástörvény; reakciórend és sebességi állandó452
Elsőrendű reakciók458
Másod-, harmad- és törtrendű rakciók462
A reakciórend és sebességi állandó megállapítása472
Az egyszerű rendet zavaró hatások homogén fázisban474
Reakciók áramló rendszerekben: térsebesség486
A sebességi állandó változása a hőmérséklettel: Arrhenius egyenlete494
Elemi reakciók átmeneti állapotának természete; egyeszerű és lépcsős reakciómechanizmusok
Elemi reakciók molekularitása és rendje498
Egyszerű bimolekulás reakciók sebességének elméletei501
Bimolekulás reakcióknak megfelelő potenciálfelületek512
Egyesülési reakciók524
Példák lépcsős atom-, gyök- és ionreakciókra528
Unimolekulás reakciók541
Trimolekulás reakciók548
A közeg befolyása a reakciósebességre: oldószerhatás, primer sóhatás550
Láncreakciók és katalízis
Reakcióláncok és katalitikus mechanizmusok általános jelentősége554
Szabad atomok és gyökök előállításának és kimutatásának módjai558
Brómhidrogén és klórhidrogén keletkezése elemeikből562
Szerves molekulák bomlásai homogén gázfázisban570
Homogén gázkatalízis575
Elágazó láncok; égési reakciók; robbanások580
Oxidációs és katalitikus reakciók oldatokban592
Soktagú polimerek képződése604
Határfelületi reakciók
Határfelületi reakciók típusai és ezek általános jellemzése626
Heterogén reakciók, melyek sebességét a diffúzió szabja meg629
Az adszorpció és diffúzió szerepe kontakt folyamatokban632
Az adszorpciós borítottságtól független aktivitású felületen végbemenő reakciók sebességi egyenletei (Langmuir-Hinschewood-kinetika)638
Adszorbeált részecske és gázmolekula reakciója647
Aktivitásra szoruló adszorpció mint sebességet meghatározó lépés651
Szilárd kontaktok hatásmechanizmusának értelmezése655
Név- és tárgymutató671
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Elméleti fizikai kémia II. Elméleti fizikai kémia II. Elméleti fizikai kémia II. Elméleti fizikai kémia II. Elméleti fizikai kémia II.

A borító kissé kopott, elszíneződött, a lapélek foltosak.

Állapot:
1.250 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba