A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Módszertani közlemények 1964. január-december

A Szegedi Tanárképző Főiskola és Tanítóképző Intézet folyóirata - 4. évfolyam 1-5. szám

Tartalom

1. szám
Szörényi József: "Kötelező olvasmány" a IV. osztályban1
Zentai Károly: Egy fogalmazási óra néhány neveléslélekani tanulsága7
Majzik Sándor: "Bevezetés az iskolai munkába"14
Kálmán Jánosné Egy környezetismereti és olvasási óra munkájának összehangolása a II. osztályban18
Tóth József: Az alapsíkon levő szabálytalan alakú tárgyak ábrázolása a IV. osztályban23
Kőhegyi Erzsébet: Kísérletek az általános iskola V. osztályában orosz nyelvi órákon26
Megjegyzések az összetett mondat tanításához30
Csillik László: A bemutatás módszere a történelemtanításban31
Papp Sándor: Áttérés a szögletes testek perspektívikus ábrázolására37
Somfai Lászlóné: A szögletes testek távlati ábrázolására való áttérés egyik módja42
Kelemen Jánosné: Egy szakkönyv tanulságai45
Veidner János: Az elektromos áram munkájának és teljesítményének tanítása az általános iskolában49
Mihály Endre: A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozások szervezésének egészségügyi követelményei56
Kardos Alajos: A testnevelés epizodikus formáinak szervezése az iskolában61
Műhely65
Szemle77
2. szám
Bödő Erzsébet: Folyamatos gyakorlási módok a számtan-mértan tanításában81
Szörényi József: A stilisztikum tudatosítása a IV. osztályos költeménytárgyalási órán86
Zentai Károly: A gyermek fejlődése a kisiskoláskorban91
Drahos Ágoston: A beszédkészség fejlesztésének problémái a szlovák nyelvi órákon101
Somfai László: A helyesírási norma kérdéséhez105
Jósa Zoltán - Németh István: Matt üvegre való vetítés és rajzolás a biológiai képzetek és fogalmak kialakításának szolgálatában109
Dobcsányi Ferenc: Az állítmány tanítása az általános iskola VII. osztályában111
Németh István: A sémák alkalmazása a földrajz órákon115
Hamar Tiborné - Révész Béla: Tanulói kísérletek alkalmazása új anyag feldolgozásánál120
Jósa Zoltán: Az oktatási folyamat korszerűsítésének elvi kérdései124
Erdős János: Beethoven: IX. szimfóniájának a tanítása a nevelési terv tükrében129
Műhely134
Szemle149
3. szám
Szörényi József - Tóth Gyulán: Elemi általánosítás III. osztályos fogalmazási órán157
Bödő Erzsébet: Az egyszerű mondatról tanultak év végi ismétlése, gyakorlás a 4. osztályban161
Hadnagy János: A környezetismeret oktatási folyamatában szereplő óratípusok egymásraépülése, jelentősége a tantárgyi cél megvalósításában165
Németh István: Környezetismeret: A felszíni formák kialakításának problémái176
Hadnagy János: Iskolatelevízió179
Héjjas Endre: Az orosz nyelvoktatás beszélgető tanfolyamának óráin használt eljárások180
Tóth József: Az alapsíkra illeszkedő szögletes térformák vonaltávlati ábrázolása192
Jósa Zoltán: Az oktatás mozzanatainak dialektikus alkalmazása egy biológiai óra elemzésének tükrében196
Papp Sándor: A síklapok térformáló szerepe a rajzoktatásban202
Veidner János: Készüljünk fel a reformterv 6. osztályos fizika tanítására205
Várkonyi Nándor: Áramkörök összeállítása gyakorlati foglalkozásokon211
Fehérvári Ferenc: A kisállattenyésztés megszervezésének néhány elvi és módszertani problémája az általános iskolában215
Zentai Károly: A serdülők a családban219
Műhely227
Szemle239
4. szám
Nagy Jánosné: A tanulmányi séta szerep az I. osztályos környezetismeret tanításában241
Glózik Pál: Nevelési lehetőségek a testnevelési óra bevezető részében246
Lohn Jánosné: A környezetismeret és a kisdobosi munka kapcsolata248
Kelemen Jánosné: A feladatmegoldó gondolkodás fejlesztésének pszichológiai előfeltételei és módszerei251
Forgách Géza: Újabb módszertani törekvések a kémiatanításban264
Somfai László: Az egyszerű mondat elemzéséhez270
Kőhegyi Erzsébet: Kísérletek az általános iskola V. osztályában orosz nyelvi órákon. Az olvasástanítás tapasztalatai271
Műhely280
Szemle316
5. szám
Szörényi József: A közösségi érzés fejlesztése a II. osztályos olvasási órán321
Fátrai Károly - Sárosy Józsefné: A gyakorlat korszerű megoldása az anyanyelvi tárgyak módszertan óráin325
Krasznay Ferenc: Az iskolakert jelentősége és szerepe a környezetismeret tanításában329
Zentai Károly: Tanulóink megismerésének néhány módszertani kérdése335
Dobcsányi Ferenc: Az audio-vizuális eszközök alkalmazása az irodalomtanításban342
Fekete László: Hogyan érvényesül a tanulók önállósága és aktivitása műszaki jellegű rajzórán?345
Bába Károly: Az életközösségek tanításának új szemléltetési eszköze352
Kardos Alajos: A szocialista iskolai testnevelés korszerű vonásai361
Héjjas Endre: Az V. osztályos orosz nyelvi órákon folytatott kísérletek tapasztalatai365
Műhely375
Szemle391
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Módszertani közlemények 1964. január-december Módszertani közlemények 1964. január-december Módszertani közlemények 1964. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba