808.982

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1913. január-deczember

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - IX. kötet 1-10. szám/81-90. füzet

Előszó

Részlet a könyvből:
Tinódi egyik helyének magyarázata.
Becsesek Tinódi krónikái mind nyelvünk, mind irodalmunk, mind történetünk kutatói előtt: érdeke tehát nemcsak a nyelvészetnek, hanem az... Tovább

Tartalom

Alexics György : Csángó 349
Badics Ferencz: Gyöngyösi-magyarázatok 445
Berczik Árpád : Az „Új Magyarság Virágai" avagy „Szépen összeillő vezetékszók" 240
Bod Károly: Borkút . 144
Bodor Lajos : Pontatlan 144
Csókán Pál: Népi jelzős családnevek 92
Sövényt hágni 461
Dézsi Lajos: A Gyulafehérvári Glosszák forrásához . 183
Erdélyi Lajos: A Gyulafehérvári Glosszák 67
Erdős János: A küldött farkas 384
Pórom, pórom pestike 467
Ernyey József: Szent János áldása 399
Fokos Dávid : Hüvely 416
Kel 416
Gombocz Zoltán: Philister 143
Szülemér, alamár 143
Fésület 144
Réül 190
Csilin és czitrom . . . 239
Alabor és talabor 335
Cejte 335
Hangutánzás és nyelvtörténet. . . . 385
Czibere 411
Csáprág 412
A tárgyas ragozásról 424
Czímer 431
Gulyás Károly. Orvosságos könyv a XVI. századból . 373
Gr. Z.: Negédesség 336
Alangyár . . 336
Bacsa-körtvély 336
H. A.: Eperjes-epres 384
Hellebrant Árpád: A magyar nyelvtud. irodalom 1912-ben 220
Horger Antal : Két új magyar nyelvtan idegenek számára 41
Argalás 96
Borjú, gyapjú és csalán 111
Banya 228
A -hat, -het képző eredetéhez . . . 346
A csángó név eredetéhez 418
Adáz 421
Mecsérédik 422
Bérmál... 431
Árt 431
Almaráj 431
Horváth Endre: Góré . 327
A régi büntetőjog néhány nyelvi maradványa 366
Iványi Béla: Nyelvemlékek a gróf Teleki-család gyömrői levéltárában 442
Jakubovich Emil: XV. századi magyar fohászkodás . . 85
Lassú . . . 227
A Gyulafehérvári Glosszák forrásához. 234
Kemény Lajos: Hagyatéki leltár 1577-ből 373
Kertész Manó: Muraköz 127
Immel-ámmal 127
A duális a magyarban 307
Kicska Emil: Boncs 383
Khin Antal: Alangyár 468
Komáromy Lajos: Átvészel 286
Kovács Dezső : Nyelvújítási adatok 89
K. P.: Facsimil 383
Szent János áldása 384
Hadács 468
Négy grófok 468
Krauter Ferencz: Adalékok a magyar történeti hangtanhoz . . . 17, 74, 119
Leffler Béla: Gyarmathi Sámuel levele a Stockholmi
Tudós Társasághoz 37
Lehr Albert: Arany-magyarázatok XXXVII. V. Lászlóhoz 15
Küldött farkas 76
Szőlősgazda 136
Szőrén-szálán elveszett 171
Arany-magyarázatok XXXVIII. Javítások 212, 272, 314, 360
Zászlót plántálni 414
Isten hozott! - De magam is igyekeztem 415
Bokázik 415
Új-tányi szók 457
Negédesség 458
Küldött farkas 467
Liszt Nándor: Szólások és közmondások 139
L. K.: Berekkürt 383
Melegdi János: Vácz . 48
Bogdán 190
Bécs neveiről 275
Te nem szeretsz Pesten? 287
Borséta 325
A finn nyelv szláv szavai 333
Ad vocem porgolát, porgolád 384
Melich János: A magyar tárgyas igeragozás 1, 58,
105, 152, 207, 248, 297, 337, 392
A tárgyas igeragozás 134
Kotorgárd 181
Tövik 181, 365
Iny = én 181
Hajó 181
Az Árpád-kori oklevelek jegyzéke . . 182
Bulcsú 325
Ajtón, Ajtony 352
Alás fa 460
Az Ajtón szóhoz 468
Mészöly Gedeon: A Döbrentei-codex evangéliumai és a
Müncheni-codex 433
M. J.: Verhüstik 287
Gereblye. Tátra 287
Új német idegen szavak szótára . . 338
A lengyel nyelv történeti szótára . . 333
Bonos 336
Mobnich Károly: Székes-Fehérvár városa levéltárából 36, 87, 368
Motz Atanáz: Magyar szavak Osvald von Wolkenstein
költeményeiben 424
Nagy Gyula: Üsti 78
Három pálcza 233
Ődöngő Ábel: Nyelvtörténeti adatok 129, 329
Armiger - fegyveres 178
Pajs Dezső: A Teobald keresztnévből származó személy- ós helyneveink 31
Magyar szövegmaradványok . . . . 133
Névmagyarázatok 174
Ság 356
Dr. Panka József : Beállít 288
Pápay József: Egy rejtélyes szócsoport . . . . . 439
P. E.: A Budapesti Hirlap nyelvéről. . . . 278
P. Kálmán: Átvészelt 240
Philipp István: Koszperd, koczperd, koczpert 78
Ponori Thkwrewk Emil: A bögyével bögyözi 95
Budapest 192
Nyüstyit neki 286
Pruzsinszky János : Egy-két megjegyzés 328
„Szokás-szavakról" 286
Putnoky Imre : Unokatestvér, unokahúg, unokaöcs . . 33
Küldött ördög 95
Pokolegyháza 96
Dugába dől 128
Bokázni 277
Szőke Duna 328
Parucs 365
Réthei Prikkel Marián: Páréra fog . 124
Lakoma . . . . , 224
Rexa Dezső: Nyulas 79
Mordály 126
Nyüstyit neki 190
Riegler Ernő: János pap országa 144
Rogach Zoltán : Ad vocem alabor 432
Sági István: A szóvégi e, i történetéhez 80
Rang 80
Meghódol 81
Vetrengés 96
A két legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány 168
Csibe 417
Misegrád 417
A budapesti utczák és házak jelzőtáblái 83
Simái Ödön: Kazinczy Perencz nyelvújítása 25,266,318,403
Merev 81
Táv
218
Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez
(A XVIII. századból) 362
Széljegyzetek 450
Somogyi Géza: Tájszók (Vas megyéből) . . 138, 283, 378
Sz. K.: Suki István magyar menedéklevele
1508-ból 86
XVI. századi ráolvasás süly ellen . . 87
Falegyen 96
Batár 191
Mi a különbség a lágy és a puha között 191
Bőrhátas szék vagy bőrhátú szék . . 227
A -nyi melléknév-képző történetéhez . 233
Átvészel 286
Szilárdka, Mártonka 286
Kocsonya 288
Formaruha 365
A hordár 70 éves 383
Nyitik 467
Szarvasi János: Bajnócza 143
Szemkő Aladár: A Tátra-czikkhez 82
Szendrey Zsigmond: Bányamúszók (Petrozsény) 140
A „küldött farkas" 192, 467
Szerkesztőség : Mélyér-tó 286
Szigetvári Iván: Vajda Péter nyelvészkedéséhez ... 88
Küldött farkas 288
Szily Kálmán: Elnöki megnyitó beszéd 49
Helyreigazító adatok Calepinus LatinMagyar szótárához 229
A Magyar Nyelvőr igazságszeretete . 234
Lakomázás 277
Szinkovics Jenő: Adalékok a duna-tiszai nyelvjárás szókincséhez Bács-Adorján községből 183,235,379
Tagányi Károly: Gyepű és gyepüelve . . 97, 145, 201, 254
Új adat a Vörös-gyurkóról 222
A Kis- és Nagy-Sárrét régi neve . . 223
Magocs = Magics = Magdolna . . . 223
Az Achtum = Ajtón kiejtés történetéhez 430
Thienemann Tivadar: Labancz 34
Tolnai Vilmos: Mesterségek szótára 117
Szállok az úrnak 128
A régi büntetőjog néhány nyelvi maradványa 193, 241, 289
Közmondások lexikona 377
Nyék és Buda dűlőnevei . . . 455
Hivatalos nyelvünk 461
Tömörkény István: A régi késesség szerszámszavai 44
Trócsányi Zoltán : Gerő János: A cseh és tót középkori
vallásos költészet története. 331
Vadászság 366
Summár 366
Trócsányi Zoltán: Tekenezés 367
Kő. Légy 594
T. V.: Alvé 467
T. Z.: Szállok kendnek 288
Vázsonyi Izidor: Helynevekhez fűződő népnyelvhagyományok 91
Zempléni Árpád : Mennyég 144
Zbinka Ferencz: Nyelvtörténeti adatok 131
Zsirai Miklós: Cserény 48
Csajkáta 239
Szülemér 239
Adatok a rábaközi nyelvjárás szókincséhez (Mihályi, Sopron megye) . 425, 464
A MNyT. Elnöksége: A magyar népnyelv ismerőihez ... 43
Levélszekrény: 48, 95, 143, 190, 239, 286, 335, 383, 430, 466
Népnyelv: . 43, 91, 138, 183, 235, 283, 378,425, 464
Rovás: 136, 278
Társasági ügyek: . . 46, 94, 140, 188, 284, 333,429, 465
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem