A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

A környezetváltozás és hatásai

Szerző

Kiadó: Mezőgazdasági Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 299 oldal
Sorozatcím: Biológiai környezetünk védelme
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-231-649-5
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés (ERDŐSI F.)5
A környezeti tényezőkben végbement változásokról
A litoszféra felszínközeli részének anyagi összetételében bekövetkezett változások (ERDŐSI F.)17
A felszínformáló emberi tevékenység (ERDŐSI F.)18
A bányászat mint a felszínt leglátványosabban formáló emberi tevékenység19
A szénbányászat felszínformáló hatása20
Az építőanyag-fejtés hatása26
A közlekedési pályák építésének hatása29
A településépítés hatása33
A mező- és erdőgazdaság hatása (Az agrogén felszínformálás és -fomálódás)35
A vizekben bekövetkezett változások (ERDŐSI F.)63
A vizek minőségének romlása65
A felszíni vizek szennyeződése65
A felszín alatti vizek szennyeződése76
Folyószabályozások78
Ármentesítések - belvizelvezetések83
A kis vízfolyások rendezése85
A mesterséges tavak87
A mezőgazdaság és a vízrendezések hatása a talajvízszint alakulására92
A szénbányászat hidrológiai hatása93
A települések (Vízművek és csatornázás) hatása96
A mezőgazdaság hatása a lefolyásra98
Az atmoszférában bekövetkezett változások (ERDŐSSI F.)101
A légkör anyagi összetételének módosulása101
A "városklíma" előidézése105
Mikroklimatikus hatások109
A talajtakaró anyagi (fizikai, kémiai) tulajdonságaiban bekövetkezett változások (LEHMANN A.)113
A bányászat hatása a talajokra113
A gránitbányák talajai114
A fonolitbányák talajai115
Az andezitbányák talajai116
A homokbányák talajai 117
A homokkőbányák talajai119
Az agyag- (lösz) bányák talajai120
A mészkőbányák talajai120
A lignitbányák meddőhányóinak talaja122
A feketeszénbányák meddőhányóinak talaja123
A feketeszén-külfejtések talajai125
A közlekedési pályák építésének és a közlekedésnek a hatása a talajokra127
A talajok elpusztítása, megsemmisítése127
A bevágások és töltések hatása a talajokra128
A közlekedés talajszennyező hatása131
A településépítés és a települések hatása a talajtakaróra132
A talajok megsemmisítése132
A települések talajszennyező és -átalakító hatása132
A mezőgazdaság hatása a talajtakaróra135
A művelésiág-változás talajtani hatása135
Az erdészet talajtani hatásai143
Az erdőtelepítés hatása a talajokra144
Az erdő átalakításának hatása a talajokra144
A véghasználati fakitermelés (tarvágás) talajra gyakorolt hatása145
A mezőgazdaságban alkalmazott egyéb eljások és technológiák talajtani hatása146
A növényzetben és az állatvilágban bekövetkezett változások (LEHMANN A.)148
A bányászat hatása a növényzetre148
A gránitbányák növényzete149
A fonolitbányák növényzete150
Az andezitbányák növényzete151
A homokbányák növényzete151
A homokkőbányák növényzete 152
Az agyagbányák növényzete152
A mészkőbányák növényzete153
A lignitbányák meddőhányóinak növényzete154
A feketeszénbányák meddőhányóinak növényzete155
A szénkülfejtések növényzete156
A mélybányászat okozta felszínsüppedékek növényzete156
A bányászat hatása az állatvilágra158
A közlekedési pályák építésének és a közlekedésnek a hatása a növény- és állatvilágra159
A bevágások növényzete160
A töltések növényzete161
A töltések rekesztő hatásának biológiai következményei162
A közlekedés növénytani hatása163
A közlekedés hatása az állatvilágra164
A településépítés és a települések hatása a növény- és állatvilágra164
A települések hatása a növényzetre164
A települések hatása az állatvilágra166
A mezőgazdaság hatása a növénytakaróra és az állatvilágra167
A művelésiág-változások növény- és állattani hatásai167
A művelésiág-változtatások hatására a növényzetben bekövetkezett mennyiségi (területi) változások 1865 és 1966 között173
Az erdészet hatása a növénytakaróra és az állatvilágra183
Az erdősítés, erdőtelepítés növény- és állattani hatása183
A fafajcsere hatása a növényzetre184
A környezetmódosulások visszahatása, védekezési lehetőségek
A bányászat környezetkárosító hatása és az ellene való védekezés (ERDŐSI F.)191
Az egyes bányászati ágak és módok sajátos környezeti hatásai és az előidézett kárfajták191
Összegszerűen lemérhető károk193
Becsülhető károk195
Áttételesen okozott károk199
A környezeti károk értékelésének, közgazdasági mérlegelésének problémái200
A környezeti károk elleni védekezés201
A levegőszennyezés csökkentése201
A felszínrendezés és újrahasznosítás célja és lehetőségei az egyes bányavidékeken, illetve a bányászat által létrehozott különféle felszínformákon202
Az erdészeti és mezőgazdasági rekultiváció lehetőségei és főbb módszerei a különféle meddőkőzeteken (LEHMANN A.)207
A tájökológiai szempontok érvényesülésének szükségessége a rekonstrukció és a rekultiváció tervezésekor (ERDŐSI F.)217
A hányók telepítésének, kiképzésének és formálásának jövőbeni kérdései (ERDŐSI F.-LEHMANN A.)222
A talajromlás és -pusztulás elleni védekezés228
A talajpusztulás megakadályozásának néhány természeti összefüggése (LEHMANN A.)228
A talajpusztulás elleni védekezés néhány műszaki-agronómiai, vízrendezési problémája231
A talajvédelmi munka és tervezés fejlődésének néhány tapasztalata (ERDŐSI F.)231
A talajvédelem agronómiai módszerei (LEHMANN A.)233
A vízmosások továbbfejlődésének megakadályozása (ERDŐSI F.)236
A termőföldalap csökkenésének mérséklése és az ésszerűbb művelésiágszerkezet kialakítása (ERDŐSI F.)237
A kommunális, az ipari és a mezőgazdasági vízszennyeződés káros hatásai és csökkentésének módjai (ERDŐSI F.)239
Az ipari, a közlekedési és a telelpülési légszennyeződés káros hatásai és az ellenük folytatott védekezés (ERDŐSI F.)244
Az ipari, a mezőgazdasági és a kommunális hulladékok elhelyezésének problámái, különös tekintettel a földtani meggondolásokra (ERDŐSI F.)247
Regionális szempontok érvényesítése a környezetvédelemben (ERDŐSI F.)253
A környezet több szempontú értékelése és a tudatos környezetalakítás (ERDŐSI F.)
A környezetterhelés és az ökológiai kockázat elemzése259
A környezetminősítés hazai geográfiai nézőpontú, kartográfiai módszerű irányzata266
A környezet Dél-Dunántúlra kidolgozott területi tipizálása268
A gyakorlati környezetvédelmi tervezéshez szükséges tematikus térképezés276
A tájművelés mint a legtágabb értelemben vett környezetgazdálkodás tudománya és praktikuma285
Irodalom291
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A környezetváltozás és hatásai A környezetváltozás és hatásai A környezetváltozás és hatásai

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén kopott, töredezett.

Állapot: Közepes
1.980 Ft
1.580 ,-Ft 20
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A környezetváltozás és hatásai A környezetváltozás és hatásai A környezetváltozás és hatásai A környezetváltozás és hatásai A környezetváltozás és hatásai

A borító enyhén kopott, töredezett.

Állapot:
1.980 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba
konyv