1.027.874

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Mohács földrajza

Szerző

Kiadó: Mohács városi Tanács V.B. Művelődési Osztálya
Kiadás helye: Mohács
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 510 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal illusztrálva. Térkép melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

ELŐSZÓ5
TARTALOM7
BEVEZETÉS11
MOHÁCS TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÉPE
Mohács földrajzi helyzete és ennek hatása a városra15
A terület földtörténeti kialakulása19
A legrégibb tenger Mohács környékén19
Szárazfölddé válik a terület20
Újabb tengeri elöntés22
Végleg visszahúzódik a tenger23
Az utolsó egymillió év23
A geológiai képződmények szerepe a város életében28
Mohács és környéke felszínének mai arculata29
A sziget29
A Mohácsi-síkság32
A dombvidéki terület33
A domborzat és a társadalom egymásra hatása a város területén35
Mohács éghajlata36
Az éghajlati elemek és szerepük Mohács életében37
A napsugárzás37
A légáramlás38
A hőmérséklet39
A páratartalom42
A csapadék43
Mohács éghajlatának értékelése49
Mohács vízrajza51
Felszíni vizek51
A Duna51
A kisebb vízfolyások58
A Riha-tó63
Felszínalatti vizek63
Mohács és környékének természetes élővilága66
A természetes növényzet és állatvilág kialakulása66
Mohács növény- és állatföldrajzi helyzete67
A növénytársulások és ezek állatvilágának térbeli elhelyezkedése69
Hínáros70
Nádas74
Fűz-nyár ligeterdők75
Szil-kőris-tölgy ligeterdők75
Lápi vegetáció77
A növényzet és az állatvilág szerepe a város életében77
Mohács és környéke talajai80
A talajképződés tényezői80
Mohács fizikai talajféleségei és térbeli elhelyezkedésük81
Mohács genetikus talajtípusai és területi elrendeződésük85
A talajok szerepe a város életében90
A felhasznált és idézett forrásmunkák91
MOHÁCS TELEPÜLÉSFEJLŐDÉSÉNEK KORSZAKAI
A lakosság-gyarapodás időbeli változása93
A településfejlődés korszakai elhatárolásának célja és módszere93
A halászfalu97
A mezőváros97
A középkori magyar mezőváros97
A törökkori szandzsák-központ98
A Dél-Dunántúl leggyorsabban növekvő városa. (A török kiűzésétől a vasútépítésig.)99
A kikötő- és kereskedőváros. (A vasútépítéstől a sziget ármentesítéséig, 1852-1880-as évek.)104
A forgalmi helyzet megváltozása104
A DTG vasút-folyami szénrakodója mint forgalmi tényező104
Az MPV személy- és kereskedelmiáru forgalma106
A dunai kikötő forgalma, mint a vasúti összeköttetés függvénye111
A vasúti és hajóforgalom hatása a kereskedelemre és a hiteléletre114
Az első gyárak115
A település adminisztratív szerepköre115
A tanyásváros116
A sziget meghódítása és a gyáripar kialakulása. (A sziget ármentesítésétől az első világháborúig.)116
A sziget ármentesítésének szükségessége és eredményei117
A gyáripar kialakulása és hatása a településre118
A városépítés127
A határmenti adminisztrációval bővülő város. (A szerb megszállástól a Dunai Vasmű építkezésének megkezdéséig.)128
Az adminisztratív és kulturális funkció erősödése129
Az ipar szerepének csökkenése131
A hajó- és vasútforgalom visszaesése132
A mezőgazdaság, mint a város gazdasági alapja132
A városépítés a két világháború között137
Az iparosodó agrárváros (1941-1972)138
Az iparosítás eredménye138
A Dunai Vasmű139
A lassú iparosodás időszaka (1951-1958)140
A város intenzív iparosításának időszaka (1958-1972)140
A település jellege a szocialista iparosítás előtt141
Város volt-e Mohács?141
A település agrár, tanyás-mezővárosi jellege143
A felhasznált és idézett forrásmunkák145
MOHÁCS AZ IPARI-AGRÁRVÁROS
(A város mai életjelenségei és szerepköre)147
Mohács gazdasági élete147
A gazdasági élet általános vonásai147
Mohács gazdasági életének földrajzi sajátosságai. (Szerkezet, típus, ágazati és területi kapcsolatok)147
A népesség mint termelőerő149
Az ipar150
A város iparosultságának mértéke150
Az üzemi koncentráció mértéke151
Ágazati szerkezet153
Telepítő tényezők154
A kooperációs területi kapcsolatok156
Az ipar anyagbeszerzési és készáru szállítási területi kapcsolatai157
Az egyes iparágak telephelyei, termelési és értékesítési helyzete164
Szolgáltatóipar167
Építőipar168
A mezőgazdaság
A termőföld minősége és a földhasznosítás módjának alakulása170
A gazdálkodás eredményességének fejlődése174
A mezőgazdaság színvonala175
A termelés szerkezete és földrajzi típusa176
A szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete177
A kertészet, a gyümölcs- és szőlőtermelés179
Az állattenyésztés181
A mezőgazdasági termelés területi megoszlása182
Halászat187
Mohács mezőgazdaságának összefoglaló értékelése188
A kereskedelem
A kiskereskedelem üzlethálózatának fejlődése és teljesítménye190
Mohács mint terményfelvásárló központ192
A terményforgalom vizsgálatának konklúziói194
Az idegenforgalom195
A közlekedés
A folyamhajózás199
A vasúti közlekedés és szállítás204
A közúti forgalom211
A helyi forgalom213
A távolsági autóbusz közlekedés214
Az infrastruktúrális ellátottság216
Mohács helye a településhálózatban
A település jelentőségének, súlyának alakulása a teleplüléshálózatban a XVIII. sz. végétől napjainkig)220
A népesség növekedésének és összetételének néhány újkeletű vonása223
Mohács mai rangja a települések között224
Mohács és vidékének kapcsolata
A városi szerepkör területi érvényesülése
Mohács vonzáskörzetét kialakító tényezők
Mohács kereskedelmi vonzása227
A piac vonzása229
Az egészségügyi intézmények vonzása231
A középfokú oktatási- és kultúrintézmények vonzása232
A munkaerővonzás, az ingavándorforgalom236
Mohács általános vonzáskörzete és a jelenlegi járás határának viszonya237
A járás népesége mint Mohács fejlődésének fő népességtartaléka240
A felhasznált és idézett forrásmunkák247
TELEPÜLÉS TÉRBELI ALKATÁNAK FŐ VONÁSAI
Mohács közigazgatási tagozódása, a bel- és külterület viszonya248
A várostest
A várostest mai utcahálózatának kialakulása, az alaprajz fejlődése
A törökkori Mohács mint a mai település magja251
Az utcahálózat és a várostest térbei fejlődése a XVII.sz.-tól 1972-ig256
A város területének, alaprajzának és arculatának módosulása természeti katasztrófák hatására263
Az épületállomány és lakásviszonyok alakulása
A lakásgyarapodás a felszabadulás után264
A épület- és lakásállomány jellemzői265
A népi, polgári és szocialista építkezések lakóháztípusai268
A mai városszerkezet
A város életjelenségeinek térbeli megoszlása273
A népesség foglalkozás ágak szerinti összetételének és szociálstruktúrájának területi változása287
A város alaktani (morfológiai) jellemzői és azok térbeli rendje302
Az utcahálózat, az alaprajz alaki vonzásainak földrajzi értelmezése302
A várostest horizontális zártságának és vertikális tagozódásának alakulása, a különböző beépítési módok létrejötte311
A beépítési módok területi megoszlása312
A népsűrűség térbeli megoszlása317
A város funkcionális-morfológiai övezeteinek egyedi jellemzői320
A külterület
A szigeti települések325
A tanyavilág létrejötte és fejlődése325
A sziget népessége nemzetiségi, foglalkozási és szociálstruktúrájának területi jellemzői az 1956. évi árvíz előtti időszakban327
A szigeti települések térbeli rendje az ötvenes években335
A sziget településhálózatban bekövetkezett változások eredményei339
A jobbparti külterület szórványtelepülései. (A Szőlőhegy)342
A külterületi lakosság demográfiai és szociális helyzetének területi sajátosságai 1970-ben.
A külterületek jövője345
Következtetések349
A felhasznált és idézett forrásmunkák354
MOHÁCS MINT BARANYA LEENDŐ MÁSODIK LEGNAGYOBB VÁROSA ÉS A DK-DUNÁNTÚL EGYIK IPARI KÖZPONTJA
A város távlati fejlesztésének lehetőségei. (Mohács és a megye távlati fejlesztésének öszefüggése.)355
A város középfokú szerepkörének kiteljesedése356
Mohács iparosításának távlati terve357
A távlati teleplülésfejlesztési terv megvalósításának problémái360
A településszerkezet korszerűsítése360
A lakosságszám várható növekedése a harmadik évezredig362
A gazdasági élet és a település fejlődése a közeljövőben
A felhasznált és idézett forrásmunkák396
FÜGGELÉK
Tartalom 369
Függelék 1-25.371
UTCANÉV VÁLTOZÁSOK477
TÁBLÁK479

Erdősi Ferenc

Erdősi Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Erdősi Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv