A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Erdély természeti és történeti földrajza

A Nyírség Földrajzi Napok előadásai (Nyíregyháza, 1999. október 20-22.)

Tartalom

Beluszky Pál - Berényi István: Enyedi György hetven éves5
Természet
Pinczés Zoltán: Erdély gazdasági életének földrajzi alapjai9
Konecsny Károly: Az Erdélyi-medence átlagos lefolyási viszonyai86
Sorocovschi Viktor - Tövissi József: A Kelet-Kárpátok ásványvizeiről és gyógyfürdőiről100
Jakab Sámuel: Erdély talajtakarója111
Móga János: Az Erdélyi-középhegység karsztvidékei121
Társadalom-gazdaság
Vofkori László: Erdély kultúrföldrajzi korszakai136
Elekes Tibor - Tóth József - Trócsányi András: Erdély változó térszerkezete a XX. században150
Süli-Zakar István: Erdély a régiók Európájában158
Frisnyák Sándor: A Kárpát-medence feudális kori munkamegosztásának földrajzi modellje168
Takács Péter: Erdély regionalitása és gazdasági élete a XVII-XIX. század fordulóján174
Kovács Csaba: Birtokviszonyok és mezőgazdaság a Szamos-síkságon a szatmári békétől napjainkig186
Rétvári László: Kalotaszeg: múlt, jelen s a remélt jövő207
Boros László: Erdély mező- és erdőgazdasága a statisztikák tükrében (18-20. század)220
Kókai Sándor: Arad-Hegyalja térszerkezeti helye és kapcsolatrendszere a XIX. században247
Illyés Zoltán: Gyimes 18-20. századi földhasznosításának történeti földrajzi értékelése262
Ajtay Ferenc: Az Erdélyi-medence nagy kincse: a kősó285
Göőz Lajos: Az erdélyi kőolaj- és földgázkutatás és feltárás295
Erdősi Ferenc: Erdély közlekedéshálózatának kialakulása és fejlődése306
Kánya József: A Székely vasút Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda-Madéfalva-Csíkgyimes országhatár vonalának építése és a társadalomra gyakorolt modernizációs hatása316
Hajdú Zoltán: Erdély történetileg változó államföldrajzi problematikája: közigazgatási régió, részállam, önálló állam?323
Nagy Mihály Zoltán: Az "észak-erdélyi köztársaság" mint alternatíva?338
Suba János: Erdély új - az 1918. május 7-i bukaresti békében megállapított - határának kijelölése352
Udvari István: Szatmár vármegyei görög katolikus parókiák 1741. évi összeírása366
Oktatás
Molnár Jenő: A Ferenc József tudományegyetem földrajz oktatói 382
Vuics Tibor: A pécsi és kolozsvári földrajzoktatás kapcsolatainak fejlődése (1990-2000)389
Sós Lenke: A földrajztanítás néhány szerkezeti és tartalmi kérdése Kolozsvár és Pécs testvérvárosokban395
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem