A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 913 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Három kötet két könyvben. Második kiadás.

Tartalom

Első kötet
A szocialista munkásmozgalom kezdete és fejlődése Magyarországon a XIX.század második felében5
A munkásosztály kialakulása Magyarországon. A munkásság küzdelmei az 1848-1849-es polgári forradalom és szabadságharc idején, valamint az osztrák önkényuralom éveiben8
A társadalmi viszonyok alakulása, a munkásosztály helyzete és fejlődése az 1867-es kiegyezést követő évtizedekben10
Az Általános Munkásegylet és a Magyarországi Általános Munkáspárt14
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt I. kongresszusa és tevékenysége a kilencvenes években34
A monopolkapitalizmus kifejlődése Magyarországon. A szociáldemokrata mozgalom erődödése, a baloldali ellenzék kialakulása 1900-191445
Az imperializmus kialakulása Magyarországon46
A Szociáldemokrata Párt X. kongresszusa. Az 1903-as pártprogram48
A politikai helyzet alakulása a századforduló utáni években. Az 1905-1906-os politikai válság53
A Szociáldemokrata Párt az 1905-1906-os politikai válság idején57
A munkásmozgalom a koalíciós kormányzat idején66
Eszmei harc a nemzetközi munkásmozgalomban. Baloldali ellenzék a Magyarországi Szociáldemokrata Pártban71
A háborús veszély növekedése és a politikai harcok élesedése. Az antimilitarista harc és a választójogi küzdelem76
A "vérvörös csütörtök". A Szociáldemokrata Párt és a parlamenti ellenzék együttműködése83
A magyarországi munkásmozgalom az első világháború éveiben. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása. Forradalmi válság Magyarországon. 1914-1894
A II. Internacionálé csődje. A háborúellenes küzdelem és az internacionalisták zimmerwaldi konferenciája96
A háborús válság és a háborúellenes küzdelem Magyarországon104
A háborús válság mélyülése, a munkásharcok és a háborúellenes küzdelem erősödése. Az 1917. évi oroszországi februári forradalom hatása110
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme és nemzetközi hatása. A forradalmi munkásmozgalom fellendülése Magyarországon125
A forradalmi válság érlelődése, a júniusi általános politikai sztrájk. A monarchia háborús veresége és felbomlása. A Szociáldemokrata Párt a forradalom előestéjén146
Az 1918-as polgári demokratikus forradalom. A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása és a harca a szocialista forradalomért. 1918 október - 1919 március163
A polgári demokratikus forradalom Magyarországon164
A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása és harci programja177
Harc a szocialista forradalomért182
A Kommunista Internacionálé megalakulása. A KMP elleni támadás kudarca és a polgári rendszer csődje. Magyarország a szocialista forradalom előestéjén200
A Tanácsköztársaság. 1919 március 21 - augusztus 1.214
A szocialista forradalom győzelme214
A szocialista építés és a forradalmi honvédelem megszervezése224
A forradalmi honvédő háború. A dicsőséges északi hadjárat és a Szlovák Tanácsköztársaság megalakulása233
A párt helyzete és a pártkongresszus. A Tanácsok Országos Gyűlése241
Az ellenforradalmi aknamunka erősödése és az antant új katonai támadása. A tanácshatalom megdöntése252
A Tanácsköztársaság történelmi jelentősége és tanulságai260
II. kötet
A munkásmozgalom az ellenforradalom felülkerekedését követő években. A Kommunisták Magyarországi Pártjának újjászervezése 1919-23.267
A Peindl-kormány tevékenysége és félreállítása. A nyílt ellenforradalmi diktatúra és a fehérterror268
A Szociáldemokrata Párt újjáalakulása és együttműködési kísérlete a kormánnyal. Munkásösszefogás a szakszervezetek megvédéséért272
A kommunista mozgalom a fehérterror idején. A nemzetközi szolidaritás. A szovjet kormány segítsége280
A horthysta rendszer kialakulása és jellege. A Bethlen-Peyer-paktum291
A KMP taktikája és illegális szervezeteinek kiépítése. A baloldali ellenzék erősödése a szakszervezetekben és az SZDP-ben298
A forradalmi munkásmozgalom a horthysta rendszer átmeneti stabilizációja idején 1924-29 308
A stabilizáció és a munkásság helyzete Magyarországon. A Magyarországi Szocialista Munkáspárt312
A Kommunista Magyarországi Pártjának I. kongresszusa324
A rendőri hajsza fokozódása a forradalmi mozgalom ellen. Küzdelem az MSZMP működési lehetőségéért330
Harc a szakszervezetek védelméért és az imperialista háború ellen337
Szervezeti és taktikai kérdések a Kommunista Pártban. A Komintern VI. kongresszusa és a KMP politikai irányvonala341
A világgazdasági válság és a magyarországi munkásmozgalom A KMP harca a forradalmi kiútért 1929-33354
A politikai reakció növekedése a tőkés világban. A fasizmus hatalomra jutása Németországban356
A világgazdasági válság hatása Magyarországon. A KMP II. kongresszusa362
A munkásság 1930. szeptember 1-i megmozdulása. A rendszer politikai válságának mélyülése370
A KMP küzdelme a válság legsúlyosabb szakaszában. Sallai Imre és Fürst Sándor mártírhalála380
Küzdelem a totális fasizmus és a háború ellen. A második világháború kitörése. A munkásegységfront és a népfront 1934-41401
Nemzetközi helyzet 1934-1939-ben402
Harc a proletár-egységfrontért és a szakszervezetek védelméért406
A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa és a KMP politikája. Harc a népfrontért427
Küzdelem a jobboldal előretörése ellen, az antifasiszta függetlenségi frontért443
A második világháború kitörése. Harc az ország hadba lépése ellen456
Magyarország a második világháborúban. Küzdelem a hitlerista rablóháborúból való kiválásért, a függetlenségért és a demokratikus átalakulásért. 1941-44473
Magyarország hadba lépése475
A függetlenségi mozgalom első sikerei. 1942. március 15.482
A kormány újabb háborús lépései. Hajsza az antifasiszták ellen. A sztálingrádi csata és a fasiszta tömb megrendülése496
A Kommunista Párt a kivárási politika leküzdéséért. A független, demokratikus Magyarország kommunista programja504
Küzdelem a náci megszállók és cinkosaik ellen. A Magyar Front. A Kommunista Párt 1944 szeptemberi kiáltványa518
Időrendi táblázat535
III. kötet
Magyarország felszabadulása és a demokratikus nemzeti újjászületés 1944 október - 1945 április5
A magyarországi hadműveletek megindulása. Horthyék felemás kiugrási kísérlete. A Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egységfront-megállapodása7
Küzdelem a német-nyilas rémuralom ellen. A Kommunista Párt októberi felhívása. A nemzeti ellenállás fejlődése15
A demokratikus nemzeti újjászületés kommunista programja. A néphatalom megszületése28
Budapest felszabadulása. Az MKP és az SZDP harca az újjáépítési program végrehajtásáért. Az agrárforradalom40
Az ország teljes felszabadulása. A demokratikus forradalom vívmányai66
Harc a demokratikus vívmányok védelméért, az ország újjáépítéséért, a szocialista forradalom győzelméért 1945-4875
A második világháború befejezése. A forradalmi erők előretörése, az imperialista világ térvesztése75
Osztályszövetség és osztályharc a nemzeti újjáépítésben. Az MKP májusi konferenciája. Az 1945-ös őszi választások81
A reakció támadása a földreform és az újjáépítés ellen. A forradalmi erők ellentámadása, a Baloldali Blokk megalakítása. A pénzügyi stabilizáció94
A demokratikus forradalomból a szocialista forradalomba való átmenet gyorsulása. A Magyar Kommunista Párt III. Kongresszusa. A hároméves terv. Az 1947-es választások113
A szocialista forradalom győzelme Magyarországon144
A két munkáspárt egyesülése: az MDP megalakulása158
A szocialista építés fellendülése. A hároméves és az ötéves terv eredményei. Torzulások az MDP politikájában. 1948 június - 1956 július171
Az MDP programnyilatkozata a szocialista építéséről172
A két világrendszer versenye és a nemzetközi helyzet 1948-1955-ben. Harc az új világháború veszélye ellen175
A hároméves terv eredményei és a társadalmi változások. A Függetlenségi Népfront. A dogmatizmus eluralkodása az MDP politikájában s ennek az első következményei187
Az MDP II. Kongresszusa és a szektás politika súlyosbodása. Az ötéves terv eredményei és problémái. A hibák felemás feltárása 1953-ban s a revizionizmus jelentkezése200
Az SZKP XX. Kongresszusa s ennek magyarországi hatása. A belpolitikai helyzet alakulása. Az MDP Központi Vezetőségének 1956 júluisi ülése219
Az 1956-os ellenforradalom és leverése. A párt újjászervezése, az MSZMP kétforntos harca, a szocialista hatalom megszilárdulása, 1956 augusztus - 1958 december227
Az ellenforradalmi lázadás234
Az ellenforradalom leverése és a néphatalom megerősítése. A párt újjászervezése249
Az MSZMP 19557 júniusi Országos Értekezlete. A szocialista építés új fellenülésének kezdete283
A szocialista építés általános fellendülése. A termelőszövetkezeti mozgalom kibontakozó győzelme. A szocializmus alapjainak lerakása 1959-62296
Az 1958-1960. évi hároméves népgazdasági terv eredményei296
A termelőszövetkezeti mozgalom fellendülése és győzelme299
Az MSZMP VII. Kongresszusa. A második ötéves terv indulása, a szocializmus alapjainak lerakása312
Az MSZMP művelődéspolitikája318
A szocialista társadalom építésének nemzetközi feltételei. A kommunista és munkáspártok 1960 novemberi értekezlete327
Magyarország a szocialista építés fejlettebb fokán. Az MSZMP VIII. Kongresszusa333
Időrendi táblázat347
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3.

A könyvek gerince és lapélei elszíneződtek.

Állapot:
1.700 Ft
850 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3.

A kötetek gerince kissé elszíneződött. A lapélek foltosak.

Állapot:
1.700 Ft
1.190 ,-Ft 30
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-3.

A kötetek borítója enyhén kopott, foltos.

Állapot:
1.700 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba