A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Múzeumok 1996. tavasz-tél

A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület és a Magyar Múzeumok Szövetsége folyóirata - II. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Hazai Tájakon Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 256 oldal
Sorozatcím: Magyar Múzeumok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 30 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat, fotókat és angol nyelvű tartalomjegyzéket tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

ELSŐ SZÁM
Olvasói levél1
A szerkesztő levele1
A kiadó levele2
Vác, "Fehérek temploma", kriptafeltárás 1994-95
Zomborka Márta: Az előzmények és a feltárás3
Zomborka Márta: Temetkezési szokások7
Ráduly Emil: 18. századi polgárviseletek9
Ráduly Emil: A koporsók díszítése 12
Susa Éva - Pap Ildikó - Józsa László: A váci múmiák antropológiai vizsgálata14
Műhely
Mahunka Sándor: A tudományos kutatások célja, helyzete és jövője a természettudományi múzeumokban - Szubjektív megjegyzések egy kényes témához17
Kecskeméti Tibor: A vita21
Szentléleky Tihamér: A múzeumi etika - Egy készülő etikai kódex kérdései22
Korek József: A múzeumi munka néhány etikai kérdése24
Csorba László: Pulszky Ferenc a nemzeti múzeumok "filozófiájáról"25
Pulszky Ferenc: Haladás és hanyatlás a művészetben; és egy nemzeti múzeum berendezése26
Kiállítások
Buzinkay Géza - Vígh Annamária: Budapest az újkorban - Történelmi pillanatok egy nagyváros életében - új állandó kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban29
Hajdú Éva: Budapest az újkorban - Kiállításkritika32
Lencsó László: 100 éves a mozi34
Horn Emil: Tények és gondok egy kiállítás kapcsán37
Tari János: Etno-phono-photo-kinematographia40
Számvetés
Müller Róbert: A magyar múzeumok esélyei és lehetőségei43
Tálas László: Öt esztendő Jász-Nagykun-Szolnok megye múzeumainak életében (1990-1995)47
Buzás Gergely: A visegrádi Mátyás Király Múzeum és a királyi palota tíz éve49
Gócsáné Móró Csilla: A Blaskovich Múzeum öt éve - 1990-199551
Külföldi kapcsolatok
Fejérdy Tamás: Beszámoló az ICCROM 19. közgyűléséről53
Tímárné Balázsy Ágnes: Dr. Harold James Plenderleith ünneplése54
Wollák Katalin: A Holland Múzeumi Szövetség és a Pulszky Társaság együttműködési megállapodása55
Tájékoztató a zágrábi Múzeumi Dokumentációs Központ munkájáról56
Könyv- és folyóiratszemle
Die Nation und ihre Museen (Wellmann Nóra)57
Pannonia Hungarica Antiqua58
Ivo Maroevic: Uvod u muzeologiju (Baranyi Anna)58
Nordisk museologi (Néma György)58
Museums Journal (Néma György)59
Museum News (Néma György)60
VMS/AMS (Wellmann Nóra)61
Jakab Mária: Magyar múzeumi sorozatok 1989-199562
E számunk szerzői64
MÁSODIK SZÁM
A szerkesztő levele1
Olvasói levelek1
Horn Emil: Kiegészítés1
Gál Éva: Néhány megjegyzés a "Budapesti Történeti Múzeum fél évtizede" c. cikkhez1
Műhely - Tudósítások nemzeti emlékhelyeinkről
László Csaba: Újabb régészeti kutatások Pannonhalmán3
Hefter László: A Pannonhalmi Főapátság színes, festett, ólmozott üvegablakainak restaurálása8
Fülöp Gyula: A székesfehérvári Nemzeti Emlékehlyről - A középkori királyi bazilika maradványainak feltárása, bemutatása10
Interjú Horváth Istvánnal, az esztergomi Vármúzeum helyreállítási problémáiról (Hajdú Éva)14
Deák Zoltán: A visegrádi palotamúzeum helyreállítási tervei17
Gróf Péter - Gróh Dániel: Vízlépcsőrendszer és régészeti kutatás Nagymaros-Visegrád térségében22
Visszatekintés
Patay Pál: Egy muzeológus-pálya kezdete25
"Összefoglaló jelentés a Felderítő Csoport 1950. évi működéséről"29
Kiállítások
Takács Imre: Mons Sacer 996-1996 - Pannonhalma 1000 éve32
Hajdú éva: Mons Sacer 996-1996 - Kiállításkritika35
Juhász Irén: "A honfoglalás előestéjén"36
Balassa M. Iván: Száz éves a Néprajzi Falu36
Szabó Péter: A magyar iskola első évszzadai (996-1526) - A milleniumi iskolatörténeti kiállítási program első kiállítása37
Vágó Csaba: Honfoglaló elődeink nyomában...39
N. Kósa Judit: Élménybeszámoló három kiállításról40
Granasztóiné Győrffy Katalin: A magyar műemlékvédelem első évszázada (1846-1949)42
Számvetés
Kubassek János: Miért van, hogyan lett Érden földrajzi múzeum? A Magyar Földrajzi Múzeum másfél évtizedes története44
S. Fekete Ágnes: A cserepartneri kapcsolatok alakulása a múzeumi könyvtárakban48
Nemzetközi kapcsolatok
Kócziánné Szentpéteri Erzsébet dr.: Nemzetközi Múzeumi Világnap 1996. május 18.50
Az ICOM története: 1946-199651
Könyv- és folyóiratszemle - Válogatás a restitúció külföldi irodalmából
Éri Gyöngyi: Európa elrablása52
Mihály Mária: Eltűnt kincsek54
Robert de Haas: A Koenigs-gyűjteményről55
A brémai Kunsthallé-ből a II. világháborúban eltűnt műkincsek - dokumentáció56
Quedlinburg - Texas és vissza. Feketekereskedelem elrablott műkincsekkel57
Wellmann Nóra: Műkincs hadművelet57
Ellopott műkincsek. Nyomozás az elveszett mesterművek után59
Sárközy Gabriella: Szépséges zsákmány. A szovjetek által elrabolt európai műkincsek59
Sárközy Gabriella: A II. világháború miatt elkerült kulturális kincsek sorsa. A brémai nemzetközi találkozó dokumentációja (1994. 11. 30. - 12. 2.)60
Sárközy Gabriella: Hadizsákmányok60
A Porosz Kulturális Örökség Berlini Állami Múzeumai. A veszteségek dokumentációja. 1. Képtár61
Folyóiratszemle
SUOMEN MUSEO (ifj: Kodolányi János)62
MUSEUMVISIE (Balogh Balázs)62
MUSEUM IRELAND (Wollák Katalin)62
Olvasói levelek (folytatás)
Helena Johnova: Barokk koporsók díszítményei a cseh területen64
E számunk szerzői64
HARMADIK SZÁM
A szerkesztő levele1
Olvasói levelek1
Műhely - A Magyar Nemzeti Múzeumról
Gedai István: Múlt és jövő3
Gaál Péter: A Magyar Nemzeti Múzeum épületének rekonstrukciója6
J. Dankó Katalin: A sárospataki Vörös-torony és kiállítása11
Tóth Endre: A Szent Koronával kapcsolatos kutatások újabb eredményei14
Sipos Enikő: Mátyás király trónkárpitja16
Nagy Mihály: Megjegyzések a készülő múzeumi etikai kódex tervezetéhez19
Visszatekintés
Kemenczei Ágota: "...megmentettem a Nemzeti Múzeumot..." Egy amerikai tábornok 1919-ben a Magyar Nemzeti Múzeumért21
Bándi Gáborné: Huszonnyolc nap krónikája. Fejezetek a Magyar Nemzeti Múzeum történetéből: dr. Fettich Nándor főigazgató helyettes naplója, 1945 január 16-tól február 12-ig24
Barkóczi László: Emlékeim 1956. október 23-november 4. között a Magyar Nemzeti Múzeumból28
Kaposvári Gyula: A Jász Múzeum 1956-ban - Beszélgetés Erdész Sándorral, a jászberényi múzeum egykori vezetőjével30
Kiállítások - A Magyar Nemzeti Múzeum új állandó kiállításáról
Pataky Dóra: Nyílt levél Széchenyi Bertalan úrhoz, gondolatok egy kiállítás belsőépítészeti tervezéséről33
Kolba Judit: Az államalapítástól a török kiűzéséig (XI-XVII. század)36
Körmöczi Katalin: A török háborúk végétől a millenniumig (XVIII-XIX. század)38
Ihász István: A túlélés évszázada (Magyarország 1900-1990)40
Rezi Kató Gábor: Multimédia és a kiállítás43
Hajdú Éva: Utazások Magyarországon - kiállításkritika46
Számvetés
Tímárné dr. Balázsy Ágnes: A múzeumi tárgyrestaurátorok képzése Magyarországon47
Torbágyi Melinda: A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtáráról53
Horváth László: Barakktól a barokkig? A hatvani Hatvany Lajos Múzeum első 27 éve54
Nemzetközi kapcsolatok
Wollák Katalin: Holland tanulmányút hasznosítható tapasztalatokkal56
Brian Lacey: Ír muzeológus Budapesten59
Heleszta Sándor: Az 1996. évi Múzeumi Világnapra - Majális a MÚzeumkertben60
Folyóiratszemle
Curator (Néma György)61
Revista Muzeelor (Miklósi Sikes Csaba)63
E számunk szerzői64
NEGYEDIK SZÁM
A szerkesztő levele1
Olvasói levelek1
Műhely - Megnyílt a Természettudományi Múzeum
Vásárhelyi Tamás - Szőke Imre: "... mely a tudomány kincsesházának minden lakatát megnyitja"3
Korsós Zoltán - Horváth Csaba: A Magyar Természettudományi Múzeum rövid története5
Mányi István: A Magyar Természettudományi Múzeum újjászületése a Ludovika épületében10
Matskási István: A természettudományi gyűjtemények értéke és értékelése13
Kecskeméti Tibor: A Természet három országa - szekrényekben16
Mahunka Sándor: Expedíciók, gyűjtőutak és a Magyar Természettudományi Múzeum19
Merkl Ottó: Bogár bogár hátán22
Szöllősy gabriella: "Mit tegyek, hogy az én kertemben is legyen szentjánosbogár?" Tapasztalatok az MTM könyvtárában23
Visszatekintés
Kecskeméti Tibor: Korszerű múzeumi gondolatok - 1863-ban. Miként kell renezni természettudományi múzeumot?24
Soós Lajos: Négy évtized a Múzeum körút mentén25
A természettudományi Múzeum 1956-os tragédiája
Mihályi Ferenc: Mi égett el a Nemzeti Múzeumban?28
Fülöp Ferenc: Ki az oka a Nemzeti Múzeum égésének?29
Jánossy Dénes: Egy paleontológus 56-os emlékei30
Jablonkay József: Hogyan építettem újjá a Baross utca 13-at?31
Kiállítások
A Magyar Természettudományi Múzeum új állandó kiállításáról
Wim van der Weiden: Megnyitóbeszéd32
Főzy István: Ember és természet Magyarországon33
Gasparik Mihály: Egy magyar mamut36
Zilahy Ferenc: A mamut árnyékában - Egy óriáskígyó preparálásának története37
Kustár Ágnes: Arcok a múltból38
A Magyar Természettudományi Múzeum kiadványaiból40
1000 éves a magyar iskola
Villangó István: Az évforduló kiállítási programjáról41
Selmeczi László: "De siess az iskolába, mint tudomány vásárába" - Az oktatás és a nevelés Debrecenben a felvilágosodás idején és a reformkorban43
Villangó István: "Száz esztendő a magyar iskola ezer évéből" - Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum millenniumi kiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban44
Balogh Gyula: Ezer éves a magyar iskola - Kiállítások Győrben, Debrecenben és Budapesten - kiállításkritika46
Mohos Márta: A magyar mentők október viharában48
Számvetés
Fehér György - Balázs György: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 100 éve50
Katona András: A 100 éves Közlekedési Múzeum - ma54
Nemzetközi kapcsolatok
Carl Nix: Holland politikai karikatúrák az 1956-os magyarországi forradalomról56
T. Balázsy Ágnes: Szégyen és büszkeség - Az ICOM Konzerválási Bizottság 11. Triennáléjáról57
Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet: A Közlekedési és Távközlési Múzeumok Nemzetközi Szövetsége (IATM) 1996. évi rendezvényei58
Folyóiratszemle
Wollák Katalin: Magyar szerzők cikkei a MUSEUM INTERNATIONAL legutóbbi számaiban59
Jakab Mária: Magyar vonatkozású tanulmányok a MUSEUM I-XLVIII évfolyamaiban (1945-1996)60
Nagy Mihály: ICOM News61
Balogh Edina: Muuseum61
In Memoriam
Kovács István (Matskási István)62
Héjj Miklós (Gróh Dániel)63
E számunk szerzői64
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem