Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.996

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Erkölcstan

Szöveggyűjtemény a középiskolák 11. évfolyama számára

Előszó

Úton-útfélen az erkölcsök romlásáról hallunk beszélni. A mai fiatalok - így szól az ítélet - már nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között. Ha vannak is tisztességes emberek, egyre kisebb a... Tovább

Előszó

Úton-útfélen az erkölcsök romlásáról hallunk beszélni. A mai fiatalok - így szól az ítélet - már nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között. Ha vannak is tisztességes emberek, egyre kisebb a számuk. Kihalófélben lévő példány a tisztességes ember: az univerzális önzés világában nincs jövője. Még azt is hozzáteszik, hogy sürgősen tennünk kellene valamit, hogy visszafordítsuk a visszafordíthatatlant, megakadályozzuk az erkölcsök romlását.
Ezt az ítéletet már azért is szkepszissel kellene fogadnunk, mert olyan, vagy majdnem olyan régi, mint maga az erkölcs. Már a próféták is azért ostorozták Izrael népét, amiért az ősök erkölcsétől eltérve bűnbe és bálványimádásba tévelyedett. A korrupció kifejezés eredetileg az erkölcsök általános romlását jelentette. A történészek szerint Róma polgárainak erkölcsi állaga folyamatosan romlott, a római nép korrumpálódott. Az a feltevés, hogy a jólét és a gazdagság növekedése korrumpálja az erkölcsöket, szintén régi mese. Az a meggyőződés, hogy az elpuhult ember a magánjót a közjó felé helyezi, egyidős a köztársaság eszméjével, az a felismerés pedig, hogy az elpuhult ember testi-anyagi jólétét lelki üdvössége fölé helyezi - a kereszténységgel. Úgy látszik, hogy nincs új a nap alatt. A fiatalok az öregek szemében mindig erkölcstelenebbek, mint az őket megelőző generáció. Nagyanyámtól is azt hallottam, hogy már őt is ezért szapulták fiatal lány korában. Vissza

Tartalom

BEVEZETÉS 5
Heller Ágnes: Az ember tisztessége 5
I. TÖRVÉNY ÉS SZABADSÁG 9
Alasdair Macintyre: Az erény nyomában 9
Platón: Prótagorasz 9
Arisztotelész: A méltányosságról 11
Thomas Mann: A törvény 12
Hans Küng: A világvallások etikája 17
Martin Buber: Próba 18
Márk evangéliumából: Kalásztépés szombatnapon 19
II. AUTONÓMIA ÉS KONFORMIZMUS 20
Immanuel Kant: Válasz a kérdésre: mi a felvilágosodás? 20
Franz Kafka: A törvény kapujában 20
Székely János: Amikor nyakon öntöttek 21
Iszaak Bábel: Az első libám 23
William Golding: A legyek ura 25
Ottlik Géza: Iskola a határon 27
Karinthy Frigyes: Barabbás 28
III. AZ ERÉNYEK GYAKORLÁSÁRÓL 30
G. P. D. Mirandola: Az ember méltóságáról 30
Heller Ágnes: „Válaszd magad" 30
Su-la-ce: Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában 31
Déry Tibor: Emlékeim az alvilágból 32
J. P. Hebel: A vízhordó 33
Heller Ágnes: Légy bátor! 34
Márai Sándor: A lustaságról 36
Pilinszky János: A restségről 37
Jan Drda: Magasabb szempontból tanár úr 37
Székely János: Emberbarátok 40
IV. FELEBARÁTOK 49
Arthur Miller: Gyújtópont 49
Heller Ágnes: A felelősség típusai 50
E. Aronson: Az engedelmesség mint a behódolás egyik formája 51
Az irgalmas szamaritánus története 54
Erich Fromm: Felebaráti szeretet 55
J. P. Hebel: Charles úr 55
Selye János: A szeretet megszerzése 58
Erich Fromm: Önszeretet 59
Arisztotelész: A barátságról 60
Heller Ágnes: Méltóság és becsület 61
Pilinszky János: A munka dicsérete 62
Márai Sándor: A tapintatról és a gyöngédségről 63
Scholem Gershom: Definíció az ember négy tulajdonságáról 63
V. SZERELEM 64
Platón: Arisztophanész és Szókratész beszéde 64
Gyökössy Endre: Szeretet? Mi az? 71
J. Dowel - D. Day: A konformitás 72
Roland Barthes: Beszédtöredékek a szerelemről 74
A lány, a fiú meg a révész 76
Michel Foucault: Mi, viktoriánusok 77
Gregory Corso: Házasság 78
VI. HALÁL 80
Franz-Joseph Nocke: Elbocsátás szeretetben 81
R. M. Rilke: Malte Laurids Brigge feljegyzései 82
Kosztolányi Dezső: Esti és a halál 85
Nagy Olga: Juli néni halála 85
Lev Tolsztoj: Az öreg nagyapó meg az unokája 87
Polcz Alaine: Az eutanázia kérdése 88
Jean Améry: Túl bűnön és bűnhődésen 90
Albert Camus: Elmélkedések a guillotine-ról 92
Maróti Lajos: Gorgó 96
Kamarás István: Íme, az ember 98
Akutagava: A cserjésben 99
VII. AZ ELŐÍTÉLETTŐL A GYILKOLÁSIG 105
Max Frisch: Az andorrai zsidó 105
Gordon W. Allport: Miről van szó? 106
Nagy Lajos: Farkas és bárány 110
Reinhart Koselleck: Ellenségfogalmak 112
Móricz Zsigmond: Kis Samu Jóska 115
Anthony Lewis: Háborús bűnök 117
Elma Softid naplójából, leveleiből 119
Umberto Eco: Gondolatok a háborúról 123
VIII. DIKTATÚRA ÉS ERKÖLCS 125
Nádas Péter: Szegény, szegény Sascha Andersonunk 125
Zygmunt Bauman: A modern kor és a holokauszt 127
Hannah Arent: A totalitarizmus gyökerei 132
Natan Ejdelman: Feljegyzések a morálról a honi történelmi-hétköznapi élet alapján 136
Jorge Semprun: De szép vasárnap! 140
Nádas Péter: Szegény, szegény Sascha Andersonunk II. 142
IX. TUDOMÁNYETIKA, ÖKOETIKA 145
Martin Buber: Én és te 145
Konrád Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne 146
Günther Anders: Az atomkor erkölcstelensége 147
Ezredvégi beszélgetés Fehér Márta tudománytörténésszel 149
Ezredvégi beszélgetés Vida Gáborral 152
Hankiss Elemér: A közlegelők tragédiája 155
Otfried Höffe: Újfajta felelősség 156
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem