A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A csodatévő

Szerző
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 450 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

Nem bánja meg, aki belefog Strittmatter regényének az olvasásába. Olyan író lát bennünket vendégül, aki színesen, jóízűen és sok humorral mesélget.
Vajon miféle csodatévőről esik itt szó? - kérdezzük magunkban. Valami jótétlelket, szent embert akar a szerző bemutatni?
A mi "csodatévőnk" nagyon is reális, nagyon is földi figura.
A regény hőse, Stanislaus Büdner, az egyszerű péksegéd, majd közlegény, sokat csetlik-botlik, sok kalandon esik át, de mi szívesen kísérjük életútján, hisz megszeretjük már az első oldalaktól kezdve. Érdeklődéssel figyeljük küszködését és vele együtt örülünk, amikor végre megtalálja a maga helyét az életben. A sok kerülő után a háborút gyűlölő, emberséges gondolkodású, békés életre vágyó Stanislaus Büdner áll előttünk.
Ha letesszük a könyvet, úgy érezzük, olyan írónál jártunk vendégségben, akihez szívesen elmegyünk máskor is.

Tartalom

Ha tücsök szól a kemencénél
Stanislaus világrajön Waldwiesenben, már születésének előtte fogyasztja a drága tűzifát, s Gustav, az apja eltángálja a bábaasszonyt9
Stanislaus elnyeri egy pohárnyelő nevét. Lelkéről lemond a lelkész, s ezzel Lena mamát pokoli rémületbe ejti15
Stanislaus gazdag keresztanyákat kap, megkereszteltetik, megfojtatik s újfent életre keltetik18
Stanislaus megeszik naponta tizenhárom tetűt és orránál fogva vezeti a Halált25
Stanislaus feldühít egy kasznárt, meglátogatja a Halált és megfosztja Büdneréket téli krumplijuktól27
Stanislaus felfal egy őzfejet, Klügler tanítónak viszont kicsordul a bensője31
Stanislaus helyesbíti a naimi ifjú történetét, Gerber tanító pedig evangélikus szentet sejdít benne34
Stanislaus megjósolja, hogy nénjének, Elsbethnek gyermeke lesz, s ettől szüleinek megborsódzik a háta36
Stanislaus segédkezik egy gyilkosság felderítésében, s ettől kezdve garabonciásnak tartják38
Stanislaus megszelídíti az égi madarakat, ámul-bámul a gazdagok szokásain és a grófnő által milliomossá tétetik41
Kiröppennek a Büdner gyermekek. Stanislaus átesik a konfirmáción és tetszhalálba ejti atyja tyúkjait49
Stanislaus kigyógyít egy anyókát a keresztfájásból, kénytelen megszüntetni egy férfiú szemrángását, miközben összeakad a csendőrrel és megjósolja neki, hogy elveszíti a kardját55
Stanislaus kardjóslata beválik. A gróf elűzeti Waldwiesenből63
Stanislaus megtanulja a pékek nemes mesterségét és a tekintet-összpontosítást. Svábbogarakat varázsol egy leányzó lapockájára68
Stanislaus kigyógyít egy pékinast a szenvedélyes dohányzásból és bujaságot varázsol egy pékmesterné testébe79
Stanislaus találkozik egy fehér fejedelemmel, hasztalanul ügyel a rendőrségre, s levelet kap a Nagyindiai Elefántpostától86
Stanislaus a menny hírnöke lesz, és szóba elegyedik egy halovány szenttel94
Stanislaus ájtatos lesz, és angyalt lát102
Az angyal elvezeti Stanislaust a Városerdőbe, és különb-különb csodákat míveltet véle107
Stanislaust nem méltányolja az emberiség, s emiatt felkészül a keresztáldozatra112
Stanislauson túladnak. Megszólal benne a költészet szentlelke, és elkezdődnek szenvedései117
A költészet szelleme továbbra is beszél Stanislausból, s egy kísértő megkísérli, hogy Stanislaust kuckójában kísértésbe vigye128
Stanislaus siratja tudatlanságát és szerelmi szolgálatokat teljesít egy pékné számára133
Stanislaus megpillant egy teológus tevét. Költészetét kutyába se veszi a halovány szent, és Stanislaus áhítja a halált141
Stanislaus egy gázmérgezett hulla láttára kigyógyul halálvágyából, és képtelen megérteni a kísérletek szándékát148
Stanislaus beszél Isten egyik ügynökével, és a megadás erényét gyakorolja155
Stanislaus vándorútra kel, májfoltjai megvizsgáltatnak, és egy szerelmes szentre bukkan159
Stanislaus utoljára ír a halovány szentnek. Tanulmányozza a szerelmet, de az élet csúfot űz könyvszagú tudományából168
Stanislaus emberpillangót lát, és lábbal tiporja a megadás erényét175
Stanislaus felruház egy parázna nőt. Isten büntetésből megbénítja184
Stanislaus a szentek történetét tanulmányozza, és csodálkozik Vineta nővér isteni frigyén189
Stanislaus találkozik a sósrudacskák urával, behatol az ősködők rejtelmeibe, és elűz egy galambleányzót193
Stanislaus feldühíti a sósrudacskák urát, találkozik egy selyemszalag-lelkű leánnyal, és kalapáccsal védekezik egy özvegy pékmesterné ellen202
Stanislaus találkozik egy nyavalyatörőssel, menekül saját szánalma elől és kioktatják, hogy a költészetnek fennköltebb céljai vannak203
Stanislaus a kalapkarima alatt rábukkan Gustavra, elcsodálkozik, mi mindenre használható a korpa, és megcsodál egy okmányok nélküli embert215
Stanislaus fedezi egy szororravizelő lakodalmi költségeit, felismeri Gustavot a kalapkarima alatt, és megtanulja a kártyajáték nemes mesterségét220
Stanislaus tótágast áll örömében, elveszíti igazi apját, remeteségbe vonul és elhatározza, hogy költői doktorátust szerez228
Stanislaus megtanulja, hogyan kell a tudomány segélyével ízekre bontani a világot, a komiszkenyér-Mefisztó által kísértésbe vitetik és elcsábíttatik, minekutána egy pékmesterné által megmentetik233
Stanislaus azt tapasztalja, hogy a tudomány istenei megbuknak, ismét a költészetnek hódol és korpafellegek között megjelenik előtte az őz-leányka 239
Stanislaus az őz-leányka atyja elé kerül, belepillant egy költői lélek zugába, s a konyhában váltott csókok miatt őjabb bajokba keveredik 246
Stanislaus féltékeny lesz egy fehér kesztyűs férfiúra, és elhatározza, hogy rendet teremt gondolatvilágában254
Stanislaus hasztalanul küzd gondolatvilágának zűrzavara ellen a pereces lobogó alatt masírozik, és rémületbe ejti egy holdvilágképű alak256
Stanislaus versekké alakítja búbánatát, elhatározza, hogy aranyrózsás könyvet készít, aztán újra visszarántják a szerelembe262
Stanislaust, hasonlatosan a grófnő papagájához, aranygyűrűhöz láncolják, családi kalitkába dugják és ő élesíti az aranyrózsás kartácsot265
Stanislausnak az aranyrózsával leadott lövése visszafelé sül el. Tanulmányozza a szeszpárákat, s egy női szeszélynek engedve, a masírozók közé vegyül270
Van, aki sokáig bolyong...
Előjáték, amelyben olyan emberek kerülnek szóba, akikkel ezentúl együtt él és szenved Stanislaus279
Stanislaustól azt követelik a büszke lovasságnál, hogy gyalázza meg önmagát, ő ezt megtagadja, s emiatt téglát kell cipelnie289
Stanislaus állja a meggyötörtetést, ezért karcerbe dugják, szerelmi lámpással világít a sötétzárkában, és egy porosz lovaskapitány megértésében bizakodik293
Stanislaus igaz bajtársra lel, csakhogy nem ismeri fel. Szerelme elhal egy drótsövény mögött, és kedvesét felfalja egy sarkantyús ökör298
Stanislaus keresi az emberi szabadságot, Weissblatt, a bajtársa felrántja a szellemiség hófödte ormaira, s őonnan tekint alá az élet posványaira302
Stanislaus kénytelen imádni egy cigarettacsikket, megismerkedik az Übermensch atyjával és megtagadja a nőket309
Stanislaus kísérletekkel viaskodik, keresi az Übermenschet és tollatlan lábú héjafiókává változik316
Stanislauson rajtaüt a Háború, hagyja hogy mások munkálkodjanak a sorsán és megéri a távnemzés csodáját320
Stanislausból egyhatod ló lesz, felfedezi az emberi fogalmak fogyatékosságát, és találkozik egy nővel, aki rászedi az Istent325
Stanislaus megment egy égő férfiút, jótettéért büntetést szenved és elhatározza, hogy házassággal melengeti a szívét332
Stanislaus várja a lakodalmát, lekenyerezi az írnokot és megtudja, hogy távházasságot fog kötni339
Stanislaust egy gyilkos esketi, és furcsa módon egy agyagbányában ünnepli lakodalmát345
Stanislaus idegenből idegenbe utazik, örülnie kell őrmestere gyermekének és érzi, hogy feltárul előtte a nagy Semmi349
Stanislaus magányosan didereg Párizs nagy városában, megidézi a Bor-Manót és az őrmesterek elleni dühében megment egy szerelmespárt354
Stanislaus új életcélokat keres, kétkedni kezd a filozófia kielégítő voltában és hagyja, hogy a kabaré színvonalára süllyesszék362
Stanislaus felcsap világot járt mágusnak, vízzel jóllakat öt őrmestert és kabarészámával nagy sikert arat369
Stanislaus filozófiai magaslatokról szemléli a nőket és meglát egy földre szálló gipszangyalt375
Stanislaus örömmel üdvözölné a Halált, a Kaszás azonban rá se hederít, s egy különös szerelmespár visszavezérli az életbe378
Stanislaus kételkedni kezd költői küldetésében, és belép a meg nem értett költők céhébe384
Stanislaus átutazik egy őrmester lelkén, ízelítőt kap a háborúból és szembekerül egy őrülttel387
Stanislaus behódol egy megíratlan könyvnek, beavatják egy titokba és kétségekbe taszítják392
Stanislaus segít August Bogdannak, hogy megkötözzön egy boszorkányt; kiábrándítja atyai barátját, Rollingot, és mocsárba fulladt hullát csinál belőle397
Stanislaus levelet kap a mennyországból, rajtacsípi magát, hogy gyűlölködik és látja, hogy pártfogoltja, a költő vesztébe rohan401
Stanislaus cédulát varázsol egy hullajelölt kenyerébe, véghezviszi legegyszerűbb csodái egyikét, és viszályt támaszt két magasrangú férfiú között408
Stanislaus akarata ellenére megjelenteti Kraftczek bajtársa előtt az Istenanyát, és barátja, Weisblatt felvilágosítja, mik a könyvírás előfeltételei411
Stanislaus megismeri a háborút, kúszva megközelít egy mély zokogást és felfedezi, hogy a hadvezérek önmaguk ellen hadakoznak417
Stanislaus rezgőfűvé változik, és kissé kételkedik költő pártfogoltja elhivatottságában421
Stanislaus búcsút vesz a lovától és a boldog odisszeuszi szigetekre vetődik424
Stanislaus kerülő úton a sír felé vitt holttetemnek érzi magát. Váratlanul hatalmába keríti a költészet szelleme, és élete felderül429
Stanislaus beszél egy idegen pappal, beleszeret egy idegen leányba, és megakadályozza két idegen pásztor megcsúfoltatását433
Stanislaus látja, hogy kedvese tovaevez, reményei szertefoszlanak, és szavai megkeserednek, mint az áloé439
Stanislaus megtudja, hogy az emberséges magatartás elnyeri jutalmát, szerzetessé változik és megindul az úton újabb változásoknak elébe443

Erwin Strittmatter

Erwin Strittmatter műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Erwin Strittmatter könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A csodatévő A csodatévő

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
880 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba