Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Eszmélet 6.

Elméleti-politikai ismeretterjesztő lap - 1990. július

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Téka Könyvértékesítő, Könyvtárellátó és Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 164 oldal
Sorozatcím: Eszmélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókat, illusztrációkat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Asztal körül
Kerekasztal-beszélgetés a nemzetről5
Für Lajos, Szabó Miklós és Kósa Ferenc véleménye a nemzeti kérdés aktualitásáról, a nemzeti gondolkodás reneszánszának okairól, a kelet-európai nemzeti ellentétek kiéleződéséről, a zsidó- és cigánykérdésnek a mai magyarság társadalomban játszott szerepéről
Történelem
Fuat Orcun: A kaukázusi konfliktus forrásainál89
A nemzeti érdekütközéseknek leginkább az erdélyi magyar-román viszonyhoz hasonlítható, ma oly éles formákat öltő példáját, a kaukázusi azeri-örmény viszonyt elemzi a szerző történeti tanulmánya. Bemutatja a kaukázusi népek viszonyát, e viszony történetét, az örmények és azerik nemzeti mozgalmait a Török Birodalomtól, a cári Oroszországtól és a Szovjetuniótól való függés időszakaiban
Sipos Péter: A "kurzus" és a keresztény-nemzeti ideológia kialakulása109
A szerző szinte definitív tömörséggel mutatja be a Horthy-korszak több nemzedék gondolkodását meghatározó ideológiai alappilléreinek születését
Periszkóp
Gilbert Wassermann: Jean-Marie Le Pen mégiscsak mennybe megy46
A szerző a Le Pen nevével fémjelzett "francia típusú fasizmus" okait elemezve arra a meglátásra jut, hogy a faji megkülönböztetésnek ebben az országban valójában két évszázados történelmi gyökerei vannak, s újraéledésének csak katalizátora a jelenlegi válság. A lepenizmus előtt a francia jobboldal strukturális zavarai, az egyház belső ellentmondásai és az FKP által megtestesített forradalmi irányzat összeomlása nyitott új teret. Leküzdéséhez nem elég a rasszizmus elvi elutasítása: tömegvonzásának okait megszüntető, progresszív társadalmi mozgalomra van szükség
Tényről-tényre
Lóránt Károly: Az adóssághegy - avagy: hogyan birkózzunk meg vele80
A szerző bemutatja az adósságcsapda keletkezési folyamatát. Ha a gazdasági gondolkodás jelenlegi keretei között ez a probléma megoldhatatlan, mit lehet mégis tenni? A szerző válasza: az adós országok számára a kamatlábat koordinálni kell a hitelező országokba irányuló exportjukkal és saját gazdasági növekedésükkel. A megoldás adósok és hitelezők közös érdeke
Analízis
Immanuel Wallerstein: A nemzeti és az egyetemes: lehetséges-e egy világkultúra?52
Valamennyi társadalmi csoport kultúrája - az emberiség összkultúrájával szemben - partikuláris. A modern korban e partikularitás legsajátosabb formája a nacionalizmus. Paradoxon, hogy a nemzetállamok minden pluralitásuk ellenére egyre inkább hasonlítanak egymásra: uniformizált, egyetemes szabályok szerint működnek. E formalizált szabályozottsággal szembeni tiltakozásként a kulturális rezisztencia szervezett és anarchikus változata alakult ki
Gian Maria Cazzaniga: 1993 - egy új nemzeti kérdés18
A szerző prognózisa szerint a század végére lehanyatlik korunk két uralkodó alakzata, a nemzet és a tömegpárt. A világpiaci kapcsolatok erősebbeknek bizonyulnak a nemzeti-nemzetgazdasági integrációknál. A baloldalnak új stratégiával kell válaszolnia a megváltozott helyzetre. A "piaci Európával" szemben nemzetek fölötti kulturális identitást és politikai formákat kell kialakítani
Csanády András: Nemzetiségi ellentétek Romániában - és az egyenlőtlen fejlődés67
A szerző a nemzeti ellentétek kulturális egyenlőtlenségben megragadható hátterét vizsgálva Románia gazdasági útját és lehetőségeit elemzi. Bemutatja a román-magyar ellentétek gazdasági okait, s úgy véli, az erdélyi magyarságnak kulcsszerepe lehet Románia felemelkedésében
Andor László: Az ismeretlen kapitalizmus147
A hazai közgondolkodást napjainkban a kapitalizmus olyan nagyfokú idealizálása jellemzi, amilyennel az angolszász konzervatív körökben is csak elvétve találkozhatunk. Lényegében folytatódnak a sztálini közvélemény-formálás rossz hagyományai: az egyik létező rendszer kritikája a másik létező rendszer apológiájára épül. A társadalom jövőjét veszélyeztető manipuláció talaját a tudatlanság képezi, aminek csökkentéséhez a kiterjedt nyugati közgazdasági, szociológiai és politológiai irodalom tanulmányozása is segítségünkre lehet
Asszociációk
Kelet-Európa és a nacioanlizmus - ma105
A nacionalista reneszánsz Kelet-Európában kiszorította a "marxizmus-leninizmust", de konzervál egy újfajta tekintélyuralmi berendezkedést. Új uralmi vagy hatalomra törő elitek telepszenek rá az öröklött nemzetiségi konfliktusokra
Olvasójel
Diósi Ágnes Cigányút című könyvéről121
A cigánykérdés egyik alapművének tekintve az ismertetett könyvet, a recenzens sorra veszi mindazokat a vonatkozásokat, amelyekben Diósi Ágnes munkája a cigányság hátrányos helyzetét kimutatja
Önkormányzat, önigazgatás, önszervezés
Vagyim Belocerkovszkij: Az önkormányzó kollektívák társadalma136
A cikk célja egy olyan önkormányzati rendszer felvázolása a Nyugaton működő önkormányzó vállalatok tapasztalatai alapján, mely a tőkés berendezkedés és az államszocializmus szintézisén keresztül megnyithatná a "felnőtt emberiség" korszakát. A szerző szerint ebben az önkormányzó társadalomban csak az "agresszív konkurencia" szűnik meg, de megmarad az áru- és pénzviszonyokra épülő piacgazdaság és - ha alárendelt jelentőséggel is - a bérmunka, a kollektív és az egyéni (családi) tulajdon mellett az állami tulajdon, az állam által irányított bővített újratermelés, aholis az állam feladatává válna a piaci verseny legantihumánusabb következményeinek korrigálása
Például az örmények...85
Interjú a magyarországi örmények baráti köréről, az itt élő örmények helyzetéről, történetéről, az örményüldözések okairól
Osztojkán Béla: Cigányság, előítéletek, önszerveződés112
A Phralipe demokratikus cigányszervezet egyik alapítójával készült interjúból tömörített monológ a mai cigánykérdés okairól, az előítéleteket támogató manipulációról, a cigányság politikai önszerveződésének szükségességéről, a kisemmizettek szolidaritásának lehetőségeiről
A szegényeké is kisebbségi sors... (Beszélgetés Havas Gáborral)125
A SZETA egyik alapítója beszél a szegénység szociokulturális jellemzőiről, a szegények önszerveződésének nehézségeiről, illetve arról, milyen módon lehet mégis segíteni őket abban, hogy megvédjék érdekeiket, megkapaszkodhassanak a társadalomban
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Nemzeti érzés, nemzet, nemzetiség, baloldal29
A szerzők a nemzeti érzést tekintik gondolatmenetük kiindulópontjának. A nemzeti-nemzetiségi kérdéseket elsősorban a szociálpszichológiai nézőpontból vizsgálják. Megkísérlik elkülöníteni a nemzethez való viszony tényezőit, jellegzetes problémaköreit, s választ keresnek arra a kérdésere is, hogy - az eddig elkövetett hibák tanulságait is figyelembe véve - hogyan viszonyulhat a baloldal a nemzeti kérdéshez
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem