Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Esztétikai olvasókönyv

Szöveggyűjtemény

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
A Marx előtti esztétika története7
Platón:
Az állam (Ford: Szabó Miklós)9
Ión (Ford.: Szepessy Tibor)13
A lakoma (Ford.: Telegdy Zsigmond)15
Arisztotelész:
Poétika (Ford.: Sarkady JÁnos)18
Politika (Ford.: Szabó Miklós)31
Leonardo da Vinci:
Tudomány és művészet (Ford: Kardos Tibor)37
N. Boileau-Despréaux
Arc poetica (Ford.: Rónay György)44
Denis Diderot:
Értekezés a festőművészetről (Ford.: Alexander Bernát)49
Kritika Francois Boucher-ről (Ford.: Aradi Nóra)65
Kritika Jean-Baptiste Chardinről (Ford.: Aradi Nóra)66
Kritika Jean-Baptiste Greuze-ről (Ford.: Aradi Nóra)67
A drámai költészetről (Ford.: Alexander Bernát)68
Rameau unokaöccse (Ford.: Győry János)79
G. E. Lessing:
Laokoón (Ford.: Vajda György Mihály)83
Friedrich Schiller:
Levelek az ember esztétikai neveléséről (Ford.: Szemere Samu)98
J. W. Goethe:
Egyszerű természetutánzás, modor, stílus (Ford.: Rónay György)116
Bevezetés a Propyläen folyóirathoz (Ford.: Rónay György)119
Diderot tanulmánya a festészetről (Ford.: Rónay György)119
Természet és művészet (Ford.: Rónay György)120
Immanuel Kant:
Általános megjegyzés az esztétikai reflektáló ítéletek expozíciójához (Ford.: Hermann István)121
G. W. F. Hegel:
Bevezetés az esztétikába (Ford.: Zoltai Dénes)134
V. G. Belinszkij:
Áttekintés az 1847-es orosz irodalomról (Ford.: Gábor Andor, Hadrovics László stb.)159
Ny. G. Csernisevszkij:
A művészet esztétikai viszonya a valósághoz (Ford.: Lukács Györgyné)177
II. A polgári esztétika története 1848 után187
Arthur Schopenhauer:
A szép metafizikájához és esztétikájához (Ford.: Varró István)189
Friedrich Nietzsche:
A tragédia eredete (Ford.: Filep Lajos)194
H. A. Taine:
A környezet módszere200
Charles Baudelaire:
Az albatrosz (Ford.: Tóth Árpád)205
Émile Zola:
A kísérleti regény (Ford.: Pór Judit)206
Stéphane Mallarmé:
Mindenki művészete (Ford.: Rónay György)211
Paul Verlaine:
Ars poetica (Ford.: Rónay György)216
Benedetto Croce:
Mi a művészet? (Ford.: Farkas Zoltán)218
Wilhelm Worringer:
Absztrakció és beleérzés (Ford.: Kocogh Ákos)225
F. T. Marinetti:
A futurizmus kiáltványa (Ford.: Szabó György)230
A futurizmus első politikai kiáltványa (Ford.: Szabó György)233
I. F. Sztravinszkij:
A modernista zeneesztétika kérdéséhez (Ford.: Zoltai Dénes)234
Zenei poétika (Ford.: Zoltai Dénes)236
Piet Mondrian:
(Részlet írásaiból) (Ford.: Aradi Nóra)239
Henri Matisse:
(Részlet írásaiból) (Ford.: Aradi Nóra)241
V. V. Kandinszkij:
(Részlet írásaiból) (Ford.: Aradi Nóra)242
André Breton:
(Részlet első szürrealista manifesztumából) (Ford.: Aradi Nóra)244
Jackson Pollock:
(Nyilatkozat) (Ford.: Aradi Nóra)246
Jean-Paul Sartre:
Miért írunk? (Ford.: Nagy Géza)247
Albert Camus:
A művész és kora (Ford.: Justus Pál)257
Th. Wiesengrund-Adorno:
A művészet és a művészetek (Ford.: Barlay László)261
A marxista esztétika kérdései269
Aradi Nóra: Művészi absztrahálás és absztrakt művészet271
Balázs Béla: Új formanyelv283
A látható ember285
Az alkotó kamera290
A hangosfilm293
Bertolt Brecht:
Népiesség és realizmus (Ford.: Győri Judit)296
Lukács György tanulmányai (Ford.: Győri Judit)299
Kis Organon a színház számára (Ford.: Eörsi István)301
A Kis Organon és Sztanyiszlavszkij módszere (Ford.: Imre Katalin)307
Néhány tévedés a Berliner Ensemble játékmódjáról (Ford.: Imre Katalin)309
Dési Huber István:
A festői módszer kérdése311
Fukász György:
Technika és művészet316
Hankiss Elemér:
Pszichológia és irodalomtudomány328
József Attila:
Irodalom és szocializmus349
M. Sz. Kagan:
Megismerés és értékelés a művészetben (Ford.: Újhelyi Gabriella)373
Köpeczi Béla:
Az egzisztencializmus esztétikája383
Lukács György:
A művészi forma objektivitása399
Az avantgardizmus világnézeti alapjai414
A szocializmus realizmusról445
A különös mint az esztétika központi kategóriája450
A. V. Lunacsarszkij:
A Nyugat forradalmi művészetének kiállítása (Ford.: Aradi Nóra)467
Franz Mehring:
A művészet és a proletariátus (Ford.: Szikszay Dénes)471
G. V. Plehanov:
Levelek cím nélkül (Ford.: Elbert JÁnos)474
Révai József:
Ady szimbolizmusa480
Az avantgardizmus József Attila költészetében487
D. A. Siqueiros:
Nyílt levél a szovjet festőkhöz, szobrászokhoz, grafikusokhoz (Ford.: Hargitai György)492
Szigeti József:
Az értelmes életről és a művészet értelméről499
George Thomson:
Beszéd és varázslat (Ford.: Lutter Tibor)507
Ritmus és munka (Ford.: Lutter Tibor)518
Tőkei Ferenc:
Antikvitás és feudalizmus527
Újfalussy József:
A valóság zenei képe533
Zoltai Dénes:
Elidegenedés és művészet555
Az OK(b)P Központi Bizottságának határozata a párt irodalompolitikájáról. 1925. június579
Marx, Engels és Lenin esztétikai vonatkozású műveiből (Forrásmegjelölés)584
Jegyzetek587
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem