A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

Ethnographia 1958/1-4.

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata - LXIX. évfolyam 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. SZÁM
Tanulmányok
Vincze István: Magyar borsajtók 1- 28
Katona Imre: Vándormunkások toborzása a kapitalista Magyarországon 29 - 52
Morvay Péter: Ember alakú fejfák a börvelyi temetőben 53- 69
Visnyevszkij B.: Ugorok nyomai az Urál hegység nyugati oldalán 70- 92
Pogány Péter: Kik gyűjtötték a sárospataki Felvidítót? 93 - 115
Belényesy Márta : Kerített település és gazdálkodás kapcsolata néhány zalai irtásos falunál egy 1460-as határjárás alapján 117 - 127
Kumorovitz L. Bernát: Homokkomár, Mátésháza, Orbonok, Bodicz, Kontyán, Homokfalu, Szentmiklós és Aszaló Zala megyei falvak és tartozékaik határjárása 1460-ban 129 - 138
Schram Ferenc: Adalékok népszokásaink kapcsolataihoz 139 - 144
Kisebb közlemények
Dankó Imre: A bajai Jánoska-eresztés 145 - 148
Kiss Lajos: Sárkányozás 148 - 151
Gunda Béla: Magyar népszokások a Zobor-vidéken 151 - 155
Penavin Olga: A haraszti iskolamesterek fizetése 1811 -bői 155
Néprajzi hírek
Tálasi István: A moszkvai régészeti-néprajzi ülésszak 156 - 157
Dömötör Tekla: A Nagybudapesti Néprajzi Munkaközösség 1956 -1957. évi munkája 157-158
Gunda Béla: Kisebb hírek 158-159
Könyvszemle 160-184

2. SZÁM
Tanulmányok
Vilkuna Kustaa: A hét és napjai 185-207
Földes László: A Budajenőre telepített székelyek betlehemezése 209-259
K. Kovács Péter: Szabados borjú 261-270
Dorogi Márton: Bőrből készült népi dohánytartók 271-286
Kisebb közlemények
Dömötör Sándor: Őrségi jegyzetek 1838-ból 287-290
Geréb László: Adalék a székely népballadákhoz a XVI. századból 291
Dömötör Sándor: A "takarás" kérdéséhez 292
Néprajzi hírek 293-294
Könyvszemle 295-314

3. SZÁM
Tanulmányok
Dömötör Tekla: Regelő hétfő 313-332
Gunda Béla: Prehisztorikus jellegű őrlőkövek a Kárpátokban 333 - 351
Fettich Nándor: A regösénekekről 352 - 380
Erdélyi Zoltán: Faközelítés a Bernecebaráti környéki erdőkben 381-408
Iváncsics Nándor: Népi világítás a Zempléni hegyvidéken 409-423
Kisebb közlemények
Martin György - Pesovár Ernő: A Szabolcs-Szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai 424-436
Márkos András : Homoródalmási szállások 437-447
Dömötör Sándor: Sághegyi borospince 1567-ből 448-454
Vajkai Aurél: A batár 455-457
Domokos Pál Péter : Dimája 457-458
Péter László: József Attila és a népköltészet 458-460
Nagy József: Adatok a hajdúsági búza vermeléshez 460-462
Újváry Zoltán: Primitív tűzgyújtás az Zempléni hegyvidékről 462 - 464
Dankó Imre: A bajai suprikálás 464-465
H. Fekete Péter: Taplókészítés csiholáshoz 465-466
Néprajzi hírek 467-468
Könyvszemle 469- 499
Társasági ügyek 500-504

4. SZÁM
Tanulmányok
Marót Károly: A varázsdaltól az eposzig 505 - 536
Balogh István: Pusztai legeltetési rend Debrecenben a XVIII - XIX. században 537 - 566
Gunda Béla: Műveltségi áramlatok és társadalmi tényezők 567 - 577
Pogány Péter: A régi hazai népies ponyvakutatás problémái 578 - 593
Sonkoly István: Tercváltás jelenségek népzenénkben 595 - 608
Kisebb közlemények
Maácz László: Adalék csűrdöngölő táncunk ismeretéhez 609 - 616
Gunda Béla: Az aterrado földművelés és az alföldi kunhalmok kérdése 616 - 619
Szabó Andorné, Szojka Anna: Cserhát környéki sirató 619 - 623
Nagy Jenő: Adalékok a székely népi öltözet fejlődésének vizsgálatához 623 - 627
Néprajzi hírek
Diószegi Vilmos: Beszámoló leningrádi, valamint szibériai tanulmányutaimról 628 - 635
Vargyas Lajos: Beszámoló Vargyas Lajos nyugat-németországi tanulmányútjáról 636 - 637
Barabás Jenő: Nemzetközi néprajzi kartográfiai konferencia 637-639
Ferenczi Géza: Haáz Ferenc Rezső 639
Könyvszemle 640-644
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv